جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 218026
  تاریخ انتشار : 6 شهریور 1396 10:6
  تعداد بازدید : 621

  تازه های مقالات فارسی مرداد ماه 96

  تازه های مقالات فارسی مرداد ماه 96

  رکورد

  عنوان - پديدآور - مأخذ

  ۱۳۰۲۷

  مقررات حاکم بر اخراج کارگر در قانون کار ايران و کره جنوبي/ کورش استوارسنگري، سيدناصرالدين بديسار.- عدالت آراء. ۱۳۹۴، سال يازدهم، شماره ۲۴-۲۳: ص ۹-۳۱.

  ۱۳۰۲۸

  مسئوليت کيفري ناشي از رفتار ديگري از نگاه فرهنگ عاميانه و حقوق کيفري ايران/ حميد محمدي.- عدالت آراء. ۱۳۹۴، سال يازدهم، شماره ۲۴-۲۳: ص ۳۳-۴۱.

  ۱۳۰۲۹

  نقش و جايگاه رابطه سببيت در حوادث رانندگي در حقوق انگلستان/ امير خواجه زاده.- عدالت آراء. ۱۳۹۴، سال يازدهم، شماره ۲۴-۲۳: ص ۴۳-۷۲.

  ۱۳۰۳۰

  سياست جنايي ايران در رابطه با جرايم مانع در حوزه حقوق کيفري نظامي ايران/ نريمان فاخري، حسام عباسي.- عدالت آراء. ۱۳۹۴، سال يازدهم، شماره ۲۴-۲۳: ص ۷۳-۱۰۳.

  ۱۳۰۳۱

  مقايسه ميان مجرمان جنسي و افراد عادي از ديدگاه روان شناسي جنايي/ غلامرضا فدايي شهري، راضيه حبيبي دانا.- عدالت آراء. ۱۳۹۴، سال يازدهم، شماره ۲۴-۲۳: ص ۱۰۵-۱۱۹.

  ۱۳۰۳۲

  طبقه بندي قراردادهاي تامين برق/ پتري مانتيساري؛ مترجم مهدي هفتاني.- عدالت آراء. ۱۳۹۴، سال يازدهم، شماره ۲۴-۲۳: ص ۱۲۱-۱۳۷.

  ۱۳۰۳۳

  نقدي بر کيفر تعيين شده براي جرم اسيدپاشي/ اميرمسعود مظاهري.- رويه قضايي (حقوق کيفري). ۱۳۹۵، دوره اول، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص ۹-۱۸.

  ۱۳۰۳۴

  نقدي بر رويه قضايي در تعيين کيفر بزه صيد ماهي/ امين جعفري، اصغر احمدي.- رويه قضايي (حقوق کيفري). ۱۳۹۵، دوره اول، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص ۱۹-۲۳.

  ۱۳۰۳۵

  نقد راي وحدت رويه شماره ۵۴۷ هيات عمومي ديوان عالي کشور در زمينه حمل و نقل تجاري/ جعفر نوري، حميد ذاکري.- رويه قضايي (حقوق کيفري). ۱۳۹۵، دوره اول، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص ۲۵-۴۰.

  ۱۳۰۳۶

  رشد و کمال در آيينه رويه قضايي (نقد راي پرونده ستايش)/ مجتبي فرح بخش.- رويه قضايي (حقوق کيفري). ۱۳۹۵، دوره اول، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص ۴۱-۵۵.

  ۱۳۰۳۷

  صلاحيت دادگاه عمومي کيفري در رسيدگي به اتهام نگهداري تجهيزات دريافت از ماهواره (نقدي بر راي وحدت رويه شماره ۷۵۱-۵/۵/۱۳۹۵ هيات عمومي ديوان عالي کشور)/ بهروز جوانمرد.- رويه قضايي (حقوق کيفري). ۱۳۹۵، دوره اول، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص ۵۷-۶۱.

  ۱۳۰۳۸

  مرجع قضايي صالح در رسيدگي به بزه کلاهبرداري/ عليرضا نوريان.- رويه قضايي (حقوق کيفري). ۱۳۹۵، دوره اول، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص ۶۳-۶۸.

  ۱۳۰۳۹

  تعيين ارش يک جنايت، بيش از ديه مقدر/ ابوالقاسم فلاحي.- رويه قضايي (حقوق کيفري). ۱۳۹۵، دوره اول، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص ۶۹-۷۸.

  ۱۳۰۴۰

  برائت از اتهام آزار و اذيت جنسي پسر بچه/ هادي کربلايي.- رويه قضايي (حقوق کيفري). ۱۳۹۵، دوره اول، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص ۷۹-۸۵.

  ۱۳۰۴۱

  معافيت از کيفر در جرم توهين به ماموران دولتي در حين انجام وظيفه/ رحيم قهرماني.- رويه قضايي (حقوق کيفري). ۱۳۹۵، دوره اول، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص ۸۷-۹۸.

  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28631839
اکنون :
90