جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 219008
  تاریخ انتشار : 21 شهریور 1396 13:41
  تعداد بازدید : 758

  آخرین مصوبات هیأت دولت

  آخرین مصوبات هیأت دولت از تاریخ 1396/06/01 لغایت 1396/06/10

  مصوبات هیأت دولت منتشره از
  1396/06/01 لغايت 1396/06/10
  در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران


  مصوبات هيأت دولت

  تصویب نامه در خصوص تعطیلی روز شنبه چهاردهم مردادماه ۱۳۹۶ شهر تهران به مناسبت برگزاری مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران       

  اصلاح تصویب نامه شماره ۱۵۶۷۴۳/ت۵۱۶۱۰هـ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۳ هیئت وزیران   

  اصلاح تصویب نامه شماره ۹۲۳۰۵/ت۴۰۵۸۶ک مورخ ۷/۶/۱۳۸۷ هیئت وزیران        

  اصلاح جدول و تبصره های جزء (د) بند (۳) تصویب نامه شماره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷ک مورخ ۷/۶/۱۳۸۷ و اصلاحیه آن         

  آیین نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از (۵۰۰) تن (لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آن شناورها

   

   

             

   

   

  تصویب نامه در خصوص تعطیلی روز شنبه چهاردهم مردادماه ۱۳۹۶ شهر تهران به مناسبت برگزاری مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21106-04/06/1396

  شماره ۵۵۶۷۸/ت۵۴۵۴۲هـ ـ۱۳۹۶/۵/۹

  سازمان اداری و استخدامی کشور

  وزارت کشور

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۵/۸ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

  با توجه به شرکت گسترده هیئت های خارجی در مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران و به منظور برگزاری مناسب و شایسته مراسم مذکور و ایجاد تسهیلات لازم در رفت وآمد هیئت های خارجی و رفاه حال شهروندان تهرانی، کلیه دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی (غیر از اورژانس و نهادهای امدادی) در روز شنبه چهاردهم مردادماه ۱۳۹۶ در شهر تهران تعطیل است.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

  اصلاح تصویب نامه شماره ۱۵۶۷۴۳/ت۵۱۶۱۰هـ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۳ هیئت وزیران

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21106-04/06/1396

  شماره ۳۳۳۸۶/ت۵۴۳۲۱هـ ـ۱۳۹۶/۳/۲۳

  دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۱ به پیشنهاد شماره 962/10/551 مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۴ـ تصویب کرد:

  در ستون گرایش جدول موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۶۷۴۳/ت۵۱۶۱۰هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ عبارت «تجاری»، بعد از واژه «فعالیت های» اضافه می شود.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

  اصلاح تصویب نامه شماره ۹۲۳۰۵/ت۴۰۵۸۶ک مورخ ۷/۶/۱۳۸۷ هیئت وزیران

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21106-04/06/1396

  شماره ۶۲۹۲۲/ت۵۳۲۱۶هـ ـ۱۳۹۶/۵/۲۴

  وزارت راه و شهرسازی

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۵/۱۸ به پیشنهاد شماره 11429/100/02 مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۲ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

  ۱ـ تصویب نامه شماره ۹۲۳۰۵/ت۴۰۵۸۶ک مورخ ۱۳۸۷/۶/۷ به شرح زیر اصلاح می شود:

  الف ـ در ماده (۲) عبارت «وزارت کشور موظف است دستورالعمل اجرایی این ماده را تا تاریخ ۱۳۸۷/۷/۱ جهت تصویب به ستاد ارائه نماید.» حذف می شود.

  ب ـ در ماده (۷) عبارت «با هماهنگی ستاد» به عبارت «با هماهنگی کارگروه موضوع ماده (۲۲)» اصلاح و عبارت «(توسعه و نوسازی ناوگان، تأمین تجهیزات و احداث جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده، احداث توقفگاه و غیره)» پس از عبارت «مدیریت مصرف سوخت» حذف می شود.

  پ ـ در ماده (۱۳) عبـارت «وزارت کشور» به عبـارت «وزارت راه و شهرسازی» و عبارت «تا تاریخ ۱۳۸۷/۷/۱ جهت تصویب به ستـاد ارائه نماید.» به عبارت «تدوین و به تصویب شورای عالی شهرسازی و معمـاری ایران برساند.» اصلاح می شود.

  ت ـ ماده (۲۲) به شرح زیر اصلاح می شود:

  ماده ۲۲ـ به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای زمان بندی شده طرح ها و پروژه های مرتبط با اهداف قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، کارگروهی متشکل از وزارت راه و شهرسازی (رییس) و با عضویت معاونین ذی ربط وزارتخانه های کشور، نفت، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان های حفاظت محیط زیست و برنامه و بودجه کشور تشکیل می شود. کارگروه یادشده موظف است هر سه ماه یک بار عملکرد دستگاه های اجرایی در راستای مفاد قانون مذکور را بررسی و گزارش پیشرفت کار موضوع ماده (۳) قانون یادشـده و پیشنهادهای لازم را به هیئت وزیران ارائه نماید.

  تبصره ـ دبیرخانه کارگروه در وزارت راه و شهرسازی مستقر و مسئولیت آن بر عهده معاون ذی ربط وزارت راه و شهرسازی است.

  ث ـ در ماده (۲۴) عبارت «و مصوبات هیئت» حذف می شود.

  ج ـ مواد (۴)، (۸)، (۹)، (۱۰)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۴)، (۱۵) و (۲۱) حذف می شود.

  ۲ ـ تصویب نامه شماره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷ک مورخ ۱۳۸۷/۶/۷ به شرح زیر اصلاح می شود:

  الف ـ بند (۵) و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:

  ۵ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ضمن صدور تأییدیه فک پلاک وسیله نقلیه اسقاط شده، ظرف پنج روز کاری، اقدامات پیشگیرانه لازم را برای عدم استفاده از وسایل نقلیه اسقاط شده و قطعات آنها (شاسی، موتور، تجهیزات سوخت رسانی) به عمل آورد.

  تبصره ـ فروش یا واگذاری وسایل نقلیه فرسوده دستگاه های اجرایی به اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع می باشد.

  ب ـ جزء (ب) بند (۳) و بندهای (۹)، (۱۹)، (۲۰)، (۲۱) و (۲۲) حذف می شود.

  ۳ ـ تصویب نامه شماره ۶۱۵۷۲/ت۴۲۵۹۶ک مورخ ۱۳۸۸/۳/۲۰ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

  الف ـ ماده (۴) حذف می شود.

  ب ـ متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۱۰) الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۱) تلقی می شود:

  تبصره ۲ـ در صورت احراز تخلف مراکز اسقاط در خصوص واگذاری وسیله نقلیه اسقاط شده یا قطعات اصلی آن (موتور، شاسی، اتاق، دستگاه سوخت رسان و دستگاه انتقال نیرو) به تشخیص نیروی انتظامی، موضوع اعزام کارشناس به مرکز اسقاط مذکور به مدت سه ماه متوقف می-شود و مراتب به همراه مستندات جهت تصمیم گیری به کارگروه موضوع ماده (۱۸) منعکس می گردد.

  پ ـ ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح می شود:

  ماده ۱۲ـ نیـروی انتظامی جمهوری اسـلامی ایران موظف است دسترسی بروز به مشخصات خودروهایی را که برابر مقررات فرسوده محسوب می شوند، به نحوی برای ستاد مهیا نماید که امکان بررسی اسناد و مدارک با مشخصات ثبت شده خودروها برای ستاد فراهم گردد.

  ت ـ ماده (۱۸) به شرح زیر اصلاح می شود:

  ماده ۱۸ـ کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، پلیس راهور ناجا، وزارت صنعت، معدن و تجارت یا نماینده خودروسازان و مراکز اسقاط در وزارت راه و شهرسازی تشکیل و عملکرد ماهانه استان ها را بررسی و رسیدگی می نماید.

  تبصره ـ نحوه تأسیس، فعالیت، نظارت و لغو پروانه مراکز اسقاط به موجب دستورالعملی خواهد بود که پس از تأیید کارگروه یادشده توسط وزارت راه و شهرسازی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ابلاغ می شود.

  ث ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۱) الحاق می شود:

  ماده ۲۱ـ استفاده از گواهی های اسقاط خودروهای فرسوده آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که توسط ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت صادر گردیده و تاکنون به صورت تخفیفات ترجیحی حقوق ورودی واردات قطعات یا خودرو در گمرک جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار نگرفته اند برای استفاده در اولین شماره گذاری خودروهای وارداتی جهت تسویه حساب آنها برابر بند (۳) تصویب نامه شماره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷ک مورخ ۱۳۸۷/۶/۷ مجاز است.

  ۴ ـ تبصره (۲) ماده (۹)، ماده (۱۰) و تبصره (۱) آن و مواد (۳۸)، (۳۹) و (۴۲) تصمیم نامه شماره ۶۸۰۸۴/ت۳۷۴۵۶ن مورخ ۱۳۸۶/۴/۳۱، بند (۳) تصمیم نامه شماره ۱۰۰۰۸۸/ت۴۰۵۸۹ن مورخ ۱۳۸۷/۶/۱۹، بند (۱۴) تصمیم نامه شماره ۱۲۱۹۴۱/ت۴۰۸۲۵ن مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۰، ماده (۱۲) تصمیم نامه شماره ۸۰۵۲۳/ت۴۴۶۴۸ن مورخ ۱۳۸۹/۴/۱۲، بـندهای (۷) و (۸) تصمیم نامه شماره ۲۲۲۹۹۸/ت۴۵۹۲۵ن مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۶، بند (۶) تصویب نامه شماره ۱۲۶۶۵۳/ت۴۹۲۰۸هـ مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۴، تصویب نامه شماره ۱۹۱۲۲/ت۴۲۲۸۱ک مورخ ۱۳۸۸/۲/۱ و تصمیم نامه های شماره ۷۹۳۶۲/ت۴۳۰۱۱ن مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۰، شماره ۲۳۹۵۵۹/ت۴۳۹۲۳ن مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۴ و شماره ۴۳۹۲۳/۱۰۰۹۵۱ مورخ ۱۳۸۹/۵/۹ لغو می شوند.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

  اصلاح جدول و تبصره های جزء (د) بند (۳) تصویب نامه شماره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷ک مورخ ۷/۶/۱۳۸۷ و اصلاحیه آن

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21106-04/06/1396

  شماره ۶۲۹۲۴/ت۵۴۵۲۲هـ ـ۱۳۹۶/۵/۲۴

  وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور

  وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

  سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست

  هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۸ به پیشنهاد شماره 11429/100/02 مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۲ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

  ۱ـ جدول و تبصره های جزء (د) بند (۳) تصویب نامه شماره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷ک مورخ ۱۳۸۷/۶/۷ و اصلاحیه آن موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۶۶۵۳/ت۴۹۲۰۸هـ مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۴ به شرح زیر اصلاح می شود:

   

  متن کامل PDF شماره یک  تبصره ۱ـ سواری در جدول فوق شامل سواری معمولی، سواری استیشن و سواری کار مطابق با تعاریف ماده (۱) آیین نامه راهنمایی و رانندگی موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۸۷۳/ت۲۹۱۶۹هـ مورخ ۱۳۸۴/۴/۸ و اصلاحات بعدی آن (ظرفیت با راننده تا ۱۵ نفر) می شود.

  تبصره ۲ ـ ده درصد (۱۰%) ارزش گمرکی موضوع جدول فوق، توسط واردکنندگان در چارچوب قانون بودجه سالیانه در اجرای قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به منظور توسعه و نوسازی ناوگان حمل ونقل بار و مسافر کشور هزینه می شود. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است ضمن پیش بینی ردیف و سازوکار مربوط در لوایح بودجه سنواتی این وجوه را به صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی نماید. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است رسید بانکی عوارض مذکور را اخذ نماید.

  تبصره ۳ـ خودروهای نظامی و انتظامی از شمول این بند مستثنا می باشند.

  تبصره ۴ـ خودروهای وارداتی به مناطق آزاد مشمول شرایط شماره گذاری (تعداد اسقاط خودروی فرسوده) این بند می گردند.

  ۲ ـ جدول موضوع بند (۲) تصویب نامه شماره ۱۵۲۹۴۸/ت۵۱۶۳۴هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ به شرح زیر اصلاح می شود:


  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

  آیین نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از (۵۰۰) تن (لنج تجاری) و سامان دهی و نوسازی آن شناورها

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21110-08/06/1396

  شماره ۶۵۸۵۹/ت۵۳۷۶۳هـ ـ۱۳۹۶/۵/۳۱

  وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

  وزارت کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۵/۱۸ به پیشنهاد شماره 60/186438 مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از (۵۰۰) تن (لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آن شناورها را به شرح زیر تصویب کرد:

   

  آیین نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از (۵۰۰) تن (لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آن شناورها

  ماده ۱ـ تخلیه و بارگیری شناورها صرفاً در مناطق مشمول (مناطقی که سازمان بنادر و دریانوردی و گمرک جمهوری اسلامی ایران که در این آیین نامه گمرک نامیده می شود در آن استقرار دارند) مجاز بوده و ورود و خروج شناورها با مجوز سازمان بنادر و دریانوردی انجام می شود.

  تبصره ۱ـ اداره کل بنادر و دریانوردی استان مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این آیین نامه، نسبت به استقرار کامل نمایندگی های خود در مناطق مشمول برای ایفای کلیه تعهدات اقدام نماید.

  تبصره ۲ـ گمرک مکلف است در اجرای این آیین نامه ضمن تأمین نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز، مجوز انجام تشریفات گمرکی کالای تجاری مازاد بر معافیت ملوانی را با رعایت تبصره (۱) ماده (۷) صادر نماید.

  تبصره ۳ـ معافیت ملوانی شامل معافیت از سود بازرگانی و سایر عوارض موضوع تبصره (۲) مواد (۶) و (۸) قانون ساماندهی مبادلات مرزی ـ مصوب ۱۳۸۴ـ می باشد.

  ماده ۲ـ ناخدایان شناورهای تجاری با ظرفیت کمتر از (۵۰۰) تن، برای سفر به مقصد کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، مشخصات فنی شناور، اطلاعات گذرنامه ای ناخدا و ملوانان، نام کشور مقصد و تاریخ خروج را در کاربرگ (فرم) خود اظهاری مطابق کاربرگ پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است به گمرک اعلام می نمایند.

  ماده ۳ـ گمرک موظف است مشخصات کار برگ (فرم) یا شده در ماده (۲) را در سامانه ملوانی ثبت و اظهارنامه اجمالی ملوانی را صادر و در اختیار ناخدای شناور قرار دهد. سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است زمان خروج شناور از بندر را در اظهارنامه اجمالی ملوانی درج نماید.

  ماده ۴ـ ناخدای شناور مکلف است مشخصات کل محموله وارده اعم از ملوانی و مازاد بر ملوانی شامل تعداد نگله، نوع، میزان و ارزش کالا و همچنین وزن محموله را مطابق با مفاد فهرست کل بار (مانیفست) به تفکیک در اظهارنامه اجمالی (که در زمان خروج شناور از گمرک دریافت نموده) ثبت و در زمان مراجعه ابتدا به دریابانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپس به گمرک ارائه نماید. این اظهارنامه مبنای انجام تشریفات گمرکی می باشد.

  تبصره ـ درصورتی که شناور مشمول این آیین نامه، فاقد اظهارنامه اجمالی یادشده باشد یا اظهارنامه مذکور به تشخیص گمرک با فهرست کل بار (مانیفست) و محموله شناور مطابقت ننماید شناور و پرسنل آن مشمول معافیت ها و مزایای مندرج در این آیین نامه نخواهند بود.

  ماده ۵ ـ کالای ملوانی پس از تخلیه کامل در اسکله، تحویل مراجع تحویل گیرنده گردیده و در محل مناسبی که صرفاً برای این گونه کالاها در نظر گرفته شده است نگهداری و با رعایت کامل مقررات و بر اساس فهرست اقلام قابل ورود و مقدار تعیین شده ترخیص خواهد گردید.

  تبصره ـ تخلیه هم زمان شناورها در اسکله، در صورت ضرورت با موافقت گمرک بلامانع است.

  ماده ۶ ـ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک موظفند ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این آیین نامه نسبت به اصلاح، تقویت و استقرار کامل زیرسامانه ملوانی در سامانه جامع امور گمرکی اقدام نمایند.

  تبصره ۱ـ گمرک موظف است مشخصات شناور، اطلاعات گذرنامه ای ناخدا، ملوانان، تاریخ ورود، نوع و میزان کالای ملوانی وارداتی، سقف ریالی و تعداد دفعات استفاده شده از معافیت های مربوط به هر لنج و هر یک از خدمه آن را در زیرسامانه ملوانی موضوع این آیین نامه ثبت نماید.

  تبصره ۲ـ تا زمان عملیاتی شدن سامانه یادشده، گمرک موظف است دفاتر یکسان و مهروموم (پلمپ) شده را تهیه و در اختیار کلیه دفاتر گمرکی مشمول قرار دهد.

  ماده ۷ـ شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از پانصد تن (لنج تجاری) در صورت تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دادن ملوانان شاغل در آن شناور و برخوردار شدن آنان از مزایای بیمه تأمین اجتماعی از قبیل بازنشستگی، بیمه درمان، عیدی آخر سال و سایر موارد مربوط، مجازند در هر سال برای هر شناور و هر ملوان حداکثر شش نوبت و در هر نوبت به ازای هر ملوان تا سقف یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از معافیت ملوانی مندرج در تبصره (۳) ماده (۱) این آیین نامه استفاده نمایند.

  تبصره ۱ـ استفاده از معافیت ملوانی برای کلیه کالاها مشروط بر اینکه در هنگام ورود قابلیت ثبت سفارش در سازمان توسعه تجارت ایران را داشته باشد (به استثنای کالاهای مشمول قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راه سازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها) و ترخیص کالاهای مازاد بر معافیت ملوانی هر شناور با رعایت شرط مذکور تا سقف (۶) نوبت در سال با اخذ حقوق ورودی و وجوه متعلقه، بدون ثبت سفارش و پس از انجام تشریفات گمرکی امکان پذیر است.

  تبصره ۲ـ معافیت های ملوانی برای شناورهای زیر (۲۰۰) تن حداکثر شش نفر، برای (۲۰۱) تا (۳۵۰) تن حداکثر هفت نفر و برای (۳۵۱) تا (۵۰۰) تن حداکثر هشت نفر و در هر حال برای حداکثر شش سفر در طول یک سال اعمال می گردد. در مناطقی که تعداد سفر متداول شناورها بیش از شش سفر می باشد سفرهای مازاد شناور مشمول معافیت نبوده و ترخیص کالا در هر حال مشمول مقررات صادرات و واردات کشور می باشد. تصویب نامه های شماره ۱۵۲۶۳/ت۴۸۰۱۸هـ مورخ ۱۳۹۱/۲/۲ و شماره ۱۶۶۷۴/ت۴۵۰۵۹هـ مورخ ۱۳۹۰/۶/۸ لغو می-گردد.

  تبصره ۳ـ استفاده از مزایای ماده (۷) و تبصره های (۱) و (۲) آن منوط به این می باشد که حداقل شش نفر از کارکنان آن لنج دارای سهمیه معافیت ملوانی باشند.

  ماده ۸ ـ گمرک موظف است پس از صدور سند ترخیص اطلاعات مربوط به ترخیص کالاها را به صورت الکترونیکی به سازمان توسعه تجارت ایران اعلام نماید.

  ماده ۹ـ مزایا و تسهیلات این آیین نامه تنها شامل شناورهای با ظرفیت کمتر از (۵۰۰) تنی که حداقل دو سال پیش از تاریخ لازم الاجراشدن این آیین نامه در این زمینه به تشخیص سازمان بنادر و دریانوردی فعال بوده اند، می شود.

  تبصره ـ کلیه دستگاه های ذی ربط مکلفند از ثبت و پذیرش شناورهای جدید خودداری نمایند.

  ماده ۱۰ـ گمرک موظف است تعداد، نوع، وزن و ارزش ریالی کالا بر اساس مواد (۱۴) و (۱۵) قانون امور گمرکی ـ مصوب۱۳۹۰ـ و میزان حقوق ورودی آن را در سند گمرکی (پته الکترونیکی) درج نماید.

  تبصره ـ گمرک موظف است عبارت «این سند گمرکی (پته الکترونیکی) صرفاً در سطح استان معتبر است» را بر روی سند موضوع این ماده ، درج و امکان دسترسی الکترونیکی به پته های صادره را برای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

  ماده ۱۱ـ مطابق ماده (۹) قانون ساماندهی مبادلات مرزی و تبصره (۳) ماده (۶) آیین نامه اجرایی قانون یادشده موضوع تصویب نامه شماره ۶۴۳۴۲/ت۳۴۵۷۶هـ مورخ ۱۳۸۵/۶/۴ و اصلاحیه های آن، خروج کالای ملوانی به صورت تجمیعی از استان صرفاً با موافقت شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان و حذف معافیت ها و پرداخت مابه التفاوت حقوق ورودی با صدور پروانه گمرکی بلامانع است.

  ماده ۱۲ـ دریابانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است در زمان خروج شناورها، نسبت به کنترل مشخصات مندرج در اظهارنامه اجمالی (که گمرک آن را تأیید نموده) با مشخصات شناور، ناخدا و ملوانان اقدام و اظهارنامه را ممهور به مهر ثبت خروج با قید تاریخ نماید.

  ماده ۱۳ـ دریابانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است به هنگام ورود شناورها، مشخصات شناور، ناخدا و ملوانان را با مشخصات ثبت شده در اظهارنامه اجمالی که در زمان خروج اخذ نموده اند با فهرست کل بار (مانیفست) تطبیق و در صورت مطابقت، آن را ممهور به مهر ورودی نماید و در صورت عدم مطابقت اطلاعات با اظهارنامه، مراتب را به گمرک اعلام نماید.

  ماده ۱۴ـ هرگونه تخلیه بار شناورهای مشمول این آیین نامه خارج از اماکن گمرکی و یا خروج کالا از گمرکات بدون انجام تشریفات گمرکی و تحت هر عنوان، وفق بند (الف) ماده (۱۱۳) قانون امور گمرکی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ قاچاق محسوب می شود.

  ماده ۱۵ـ با توجه به مشکلات اجرای دقیق مقررات کالای ملوانی، عوامل دریابانی استان موظفند در اجرای ماده (۱۲) قانون امور گمرکی، همکاری و هماهنگی های لازم را با گمرک انجام دهند.

  ماده ۱۶ـ برای ورود کالاهای ملوانی، بر اساس تبصره (۱) ماده (۸) قانون ساماندهی مبادلات مرزی، رعایت قوانین و مقررات بهداشتی و قرنطینه ای و ارائه سایر مجوزهای قانونی(حسب مورد) الزامی است.

  ماده ۱۷ـ از تاریخ لازم الاجراشدن این آیین نامه هرگونه مصوبات مغایر با این آیین نامه توسط مراجع استانی ذی ربط ازجمله شورای تأمین استان و کار ویژه مرزی لغو می شود.

  ماده ۱۸ـ کارگروهی با مسئولیت وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی)

  و با عضویت وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و کشور و سازمان های برنامه و بودجه کشور، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دریابانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و استانداری مربوط ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این آیین نامه برنامه جایگزینی شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از پانصد تن (لنج تجاری) موضوع این آیین نامه ظرف پنج سال با شناورهای فلزی و یا حذف و تغییر کاربری آنها را به هیئت وزیران ارائه نماید.

  تبصره ۱ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در لوایح بودجه سنواتی حداکثر تا سقف پنجاه درصد از سود بازرگانی وصولی از کالاهای ملوانی ناشی از اجرای این آیین نامه را در قالب ردیف یا ردیف های اعتباری مشخص به منظور اجرایی نمودن برنامه فوق الذکر و سایر برنامه های اشتغال زایی برای ملوانان شاغل در آن شناور ها پیش بینی نماید.

  تبصره ۲ـ تغییر کاربری شناورهای یادشده به صیادی ممنوع است.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

  متن کامل PDF شماره دو
  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
360470954
اکنون :
11