جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 219577
  تاریخ انتشار : 28 شهریور 1396 15:30
  تعداد بازدید : 621

  سایر مصوبات

  سایر مصوبات مجلس شورای اسلامی از تاریخ 1396/06/11 تا 1396/06/20


  سایر مصوبات منتشره از

    1396/06/11 لغايت 1396/06/20

   در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
  ساير مصوبات

  اصلاحیه مصوبه «دستورالعمل واگذاری اماکن و غرفه های میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی ـ ابلاغی به شماره ۱۸۴۸۵/۶۸۴/۱۶۰ مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۴»     

  مصوبه اصلاحیه مصوبه «دستورالعمل واگذاری اماکن و غرفه های میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی ـ ابلاغی به شماره 18485/684/160 مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۳»         

  مصوبه «اصلاحیه نحوه محاسبه تعرفه دفاتر خدمات الکترونیکی شهر تهران ـ ابلاغی به شماره ۳۴۸۴۹/۲۱۸۲/۱۶۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴»        

  مصوبه «اصلاحیه مصوبه «مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان های نیمه کاره» ابلاغی به شماره ۳۰۲۵۷/۲۱۵۸/۱۶۰ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۴

  مصوبه «ساماندهی، صیانت و حفاظت از باغات و اراضی مشجر شهر تهران»

  نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»      

   

   
  اصلاحیه مصوبه «دستورالعمل واگذاری اماکن و غرفه های میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی ـ ابلاغی به شماره ۱۸۴۸۵/۶۸۴/۱۶۰ مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۴»

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21113-12/06/1396

  شماره 160/12118-۱۳۹۶/۵/۳۰

  جناب آقای سینجلی جاسبی

  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی

  سلام علیکم

  به پیوست تصویر چهار فقره مصوبات شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) را که سیر قانونی شدن خود را طی نموده است، به شرح جدول ذیل جهت چاپ و انتشار در اولین شماره آن روزنامه ارسال می نماید.

  متن کامل PDF شماره نه


  مصوبه اصلاحیه مصوبه «دستورالعمل واگذاری اماکن و غرفه های میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی ـ ابلاغی به شماره 160/684/18485 مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۳»

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21113-12/06/1396

  (مشتمل بر ماده واحده و دو (۲) تبصره)

  مصوب جلسه ۳۳۹ شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم)

  ابلاغی به شماره 160/2291/807 مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۳

  این مصوبه در پایگاه اینترنتی شورای اسلامی شهر تهران به نشانی http://shora.tehran.ir قابل دسترسی است.

   

  ماده واحده:

  به منظور تسهیل روند واگذاری و بهره برداری از اماکن و غرف میادین میوه و تره بار، مفاد ردیف یکم (۱) جدول ذیل بند «ج» ماده چهارم (۴) و بند «الف» ذیل ماده هفتم (۷) دستورالعمل اجرایی و تکمیلی پیوست مصوبه «دستورالعمل واگذاری اماکن و غرفه های میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی» ـ ابلاغی به شماره 160/684/18485 مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۳ به شرح ذیل اصلاح و جایگزین می گردد.

  ۱ـ ردیف یکم (۱) بند «ج» ماده چهارم (۴) دستورالعمل اجرایی و تکمیلی:

  «(اصلاحی): مدارک اختصاصی مورد نیاز متقاضیان غرف عرضه محصولات کشاورزی تولیدی به شرح ذیل می باشد:

  ۱ـ تأییدیه فرم گواهی میزان تولید، سطح زیر کشت و نوع محصولات تولیدی متقاضی (فرم گواهی و تأییدیه توان تولید محصولات کشاورزی) و همچنین فرم نشانی و کروکی محل تولید که در هر دوره از سوی سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار در اختیار مراکز جهاد کشاورزی منطقه مربوطه و همچنین در اختیار متقاضیان قرار می گیرد فرم های یادشده می بایست به تأیید مرجع مذکور برسد و به همراه یکی از مدارک ذیل ارائه شود:

  ۲ـ تصویر برابر اصل شده در دفاتر اسناد رسمی کلیه صفحات سند مالکیت (سند دفترچه ای).

  ۳ـ تصویر برابر اصل شده در دفاتر اسناد رسمی سند بنچاق رسمی خریداری قطعی غیرمنقول یا سند رسمی صلح حقوقی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی.

  ۴ـ تصویر برابر اصل شده در دفاتر اسناد رسمی سند صلح حقوقی و یا قطعی مشتمل بر رهن اصلاحات اراضی (در صورتی که در رهن وزارت جهاد کشاورزی بوده و مدت آن منقضی گردیده باشد می باید گواهی فک رهن ارائه نمایند.)

  ۵ ـ تصویر برابر اصل شده در دفاتر اسناد رسمی قرارداد فروش اقساطی واگذاری اراضی کشاورزی توسط هیئت های واگذاری ذی ربط.

  ۶ ـ تصویر برابر اصل شده در دفاتر اسناد رسمی قرارداد رسمی معتبر اراضی دولتی موقوفه ها و بنیادها با هریک از اشخاص حقیقی و یا حقوقی.

  ۷ـ تصویر برابر اصل شده در دفاتر اسناد رسمی دفترچه های باغداری معتبر صادره از تعاونی های محلی فقط به نام متقاضی برای آن تعداد از متقاضیانی که فاقد اسناد مالکیت به شرح مندرج می باشند مشروط به آن که باغدار بودن آنان (علاوه بر دفترچه های باغداری) به تأیید و گواهی کتبی ممهور شده تعاونی محل وقوع اراضی و میزان هکتار تحت کشت در همان سال رسیده باشد.

  ۸ ـ قرارداد اجاره رسمی زمین کشاورزی یا باغ منعقده با اشخاص حقیقی و حقوقی. (قرارداد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی.)

  ۹ـ قرارداد اجاره عادی زمین کشاورزی یا باغ که به تأیید (مهر و امضاء) شورای اسلامی یا دهیاری روستای مربوطه رسیده باشد. (در قراردادهای عادی می بایست الزاماً مدت، مبلغ، طرفین قرارداد و نشانی کامل آنها، آدرس محل وقوع و مساحت مورد اجاره با ذکر نوع کاربری و نوع محصول یا محصولات تولیدی ذکر گردد و امضاء و مهر اشخاص حقوقی و امضاء و اثر انگشت اشخاص حقیقی طرف قرارداد در ذیل صفحات قرارداد ذکر گردیده باشد و مدت قرارداد نیز مربوط به قبل از زمان انتشار آگهی فراخوان مربوطه باشد. در غیر این صورت قراردادهایی که فاقد شرایط ذکر شده باشد قابل پذیرش نخواهد بود.)

  ۲ ـ بند « الف» ذیل ماده هفتم (۷) دستورالعمل اجرایی و تکمیلی:

  «الف ـ (اصلاحی): کاربری های عرضه محصولات کشاورزی حداکثر یک سال»

  تبصره یکم (۱):

  شهرداری تهران (سازمان میادین میوه و تره بار) موظف است از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی نسبت به اخذ تأییدیه های فنی و ایمنی کلیه سازه های موقت و دائمی میادین میوه و تره بار، از جمله خوابگاه های اسکان کارگری و کانتینرها در مراحل طراحی، اجرا و بهره برداری اقدام نموده و از واگذاری کلیه غرف فاقد تأییدیه های فنی و ایمنی خودداری نماید.

  تبصره دوم (۲):

  سایر مفاد مصوبه «دستورالعمل واگذاری اماکن و غرفه های میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی» ابلاغی به شماره 160/684/18485 مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۳ و پیوست آن، کماکان به قوت خود باقی و لازم الاجرا می باشد.  مصوبه «اصلاحیه نحوه محاسبه تعرفه دفاتر خدمات الکترونیکی شهر تهران ـ ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۱۸۲/۳۴۸۴۹ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴»

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21113-12/06/1396

  (مشتمل بر ماده واحده و دو (۲) تبصره و چهار (۴) برگ جداول ذیل آن)

  (ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)

  مصوب جلسه ۳۴۱ شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم)

  ابلاغی به شماره 160/2299/1856 مورخ ۱۳۹۶/۲/۳

  این مصوبه در پایگاه اینترنتی شورای اسلامی شهر تهران به نشانی http://shora.tehran.ir قابل دسترسی است.

  ماده واحده:

  در اجرای بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از تاریخ لازم الاجراشدن این مصوبه تعرفه ارائه خدمات دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران تصویبی در دویست و چهل و پنجمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) ابلاغی به شماره 160/2182/34849-۱۳۹۴/۱۲/۲۶ به شرح ذیل اصلاح و ابلاغ می شود.

  تبصره یکم (۱):

  شهرداری تهران موظف است چهار (۴) برگ جداول ذیل این مصوبه را به همه دفاتر خدمات الکترونیک شهر ابلاغ نموده و در جهت آگاهی شهروندان از تعرفه های مصوب اقدام نماید و ضمن تأکید بر نصب تعرفه ها در محل مناسب و قابل رؤیت در دفاتر خدمات الکترونیک شهر بر فعالیت آنان نظارت مستمر اعمال و گزارش عملکرد خود را هر شش (۶) ماه یک بار به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید.

  تبصره دوم (۲):

  به شهرداری تهران (سازمان فناوری و اطلاعات) اجازه داده می شود با هماهنگی سایر دستگاه های خدمات رسان شهری کلیه فعالیت های قابل عرضه در دفاتر خدمات الکترونیک شهر را مطابق تعرفه های مصوب و ملاک عمل در دفاتر پیشخوان دولت، به شرح جدول شماره (۳) این مصوبه به دفاتر خدمات الکترونیک شهر ابلاغ نموده و هرگونه تغییرات بعدی در تعرفه های مذکور را نیز مطابق مصوبات قانونی ابلاغی از طرف مراجع قانونی ذی ربط ملاک عمل قرار دهد.

  جدول شماره ۱ ـ تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک شهر مصوب ۱۳۹۶/۱/۲۷

  شورای اسلامی شهر تهران

  متن کامل PDF شماره ده

   


  توضیح:

  (۱)، (۲) و (۳) محاسبه بر اساس دفترچه «نحوه محاسبه تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک شهر» مصوب یکصد و سی و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) مورخ ۱۳۸۷/۷/۹ صورت می گیرد.

  (۴) تعرفه بازدید حفاری طبق جدول شماره (۲) محاسبه می شود.

  (۵) تعرفه ثبت انشعاب گاز بر اساس توافق فی مابین سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران با شرکت گاز می باشد.

   


  توضیح:

  (۱) تعرفه بر اساس صورت جلسه شورای نرخ گذاری خدمات دفاتر پیشخوان دولت درج گردیده است. هرگونه تغییر در تعرفه های فوق الذکر مطابق مصوبات قانونی ابلاغی از طرف مراجع قانونی ذی ربط ملاک عمل قرار می گیرد.

  مصوبه «اصلاحیه مصوبه «مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان های نیمه کاره» ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۱۵۸/۳۰۲۵۷ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۴

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21113-12/06/1396

  (مشتمل بر ماده واحده)

  (ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران )

  مصوب جلسه ۳۴۶ شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم)

  ابلاغی به شماره 160/2307/5514 مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۳

  این مصوبه در پایگاه اینترنتی شورای اسلامی شهر تهران به نشانی http://shora.tehran.ir قابل دسترسی است.

  ماده واحده:

  از تاریخ لازم الاجراشدن این مصوبه مفاد ماده واحده مصوبه «اصلاحیه مصوبه مجوز اخذ عوارض تمدیـد پروانه ساختمان های نیمه کاره» و تبصره های آن ـ ابلاغی به شماره 160/2158/30257 مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ تصویبی در دویست و سی و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) به تاریخ سه شنبه ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ به شرح ذیل اصلاح می شود:

  الف ـ ماده واحده (اصلاحی):

  «به استناد تبصره یکم (۱) ماده پنجاهم (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به مفاد بند چهاردهم (۱۴) ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، به منظور کاهش زیان و خسارات ناشی از عملیات ساختمانی بر محیط زیست، سیما و منظر شهری، ایمنی عابرین و امنیت شهر و همچنین پیشگیری از آسیب های اجتماعی، شهرداری تهران موظف است از تاریخ لازم الاجراشدن این مصوبه از کلیه ساختمان های (دولتی، عمومی، خصوصی و شهرداری تهران) که پس از گذشت یک سال از مهلت قانونی مندرج در پروانه ساختمانی، عملیات ساختمانی آنها به اتمام نرسیده است، عوارض تطویل دریافت نماید. این قبیل ساختمان ها تا یک سال پس از انقضای مهلت قانونی مندرج در پروانه ساختمانی، مشمول عوارض تطویل نمی باشند و در سال دوم عوارض مذکور بر اساس فرمول و جدول ذیل محاسبه و اخذ می شود. در سنوات بعد از آن به ازای هر سال تطویل ۵% به مبالغ محاسبه شده اضافه می گردد.

  متن کامل PDF شماره یازده


  P: ارزش معاملاتی گران ترین گذر قابل دسترسی ملک بر اساس آخرین دفترچه ارزش معاملاتی املاک مصوب (موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم)که از ابتدای هر سال ملاک عمل خواهد بود.

  S: مساحت ناخالص کل زیربنا


  ب ـ تبصره یکم (۱) ذیل ماده واحده حذف می گردد.

  ج ـ تبصره چهارم (۴) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین می شود.

  تبصره چهارم (۴) (اصلاحی): تمدید پروانه ساخته نشده در صورت عدم تغییر در عرض گذر و پهنه بندی «با حفظ حقوق قبلی»، صرفاً برای یک بار امکان پذیراست. برای این گونه پروانه ها، ملاک محاسبه عوارض تأخیر در تکمیل ساختمان سازی، زمان مندرج در مجوز «پروانه تمدید ملک ساخته نشده» می باشد.

  مصوبه «ساماندهی، صیانت و حفاظت از باغات و اراضی مشجر شهر تهران»

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21113-12/06/1396

  (مشتمل بر پنج (۵) ماده و شش (۶) تبصره)

  (ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)

  مصوب جلسه ۳۴۷ شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم)

  ابلاغی به شماره 160/2309/7165 مورخ ۱۳۹۶/۴/۳

  این مصوبه در پایگاه اینترنتی شورای اسلامی شهر تهران به نشانی http://shora.tehran.ir قابل دسترسی است.

   

  ماده یکم (۱):

  در راستای اجرای ماده (۲) قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹/۳/۱ شورای انقلاب و بند ۲ـ۴ـ۸ الزامات اجرایی طرح جامع شهر تهران (۱۳۸۶) و ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و همچنین بند «ت» ماده ۲۱ برنامه عملیاتی پنج ساله دوم شهرداری تهران ابلاغی به شماره 160/1882/4938 مورخ ۱۳۹۳/۲/۳۱؛ شهرداری تهران مکلف است نسبت به شناسایی، تهیه و تکمیل شناسنامه کلیه باغات شهر تهران بر اساس قوانین و مقررات موضوعه اقدام و حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۶ لایحه شناسنامه باغات شهر تهران را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید تا پس از تصویب به عنوان «سند اجرایی حفظ و گسترش باغات شهر تهران» جهت اجرا در یک دوره پنج (۵) ساله ابلاغ گردد.

  تبصره یکم (۱):

  شهرداری تهران مکلف است پس از تهیه شناسنامه باغات شهر تهران اطلاعات مربوطه را همراه با مساحت و نوع مالکیت (مالکیت دولتی، عمومی و خصوصی) به تفکیک مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران جهت اطلاع عموم از طریق سامانه های هوشمند تا پایان سال ۱۳۹۶ منتشر و مرتباً نسبت به به روزرسانی آنها اقدام نماید و یک سال مانده به پایان هر دوره پنج ساله اجرای «سند اجرایی حفظ و گسترش باغات شهر تهران» لایحه مربوطه را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید تا قبل از انقضای دوره اعتبار سند مذکور نسبت به تصویب نهایی و ابلاغ آن اقدام گردد.

  تبصره دوم (۲):

  شهرداری تهران موظف است پس از تصویب ایجاد لایه جدید باغات شهر تهران توسط مراجع قانونی ذی ربط (کمیسیون ماده پنج) نسبت به تکمیل لایه اطلاعات باغات طبق شناسنامه باغات در نقشه های طرح تفصیلی با عنوان «لایه باغات» اقدام نماید. گزارش جانمایی باغات در لایه مربوطه به شورای اسلامی شهر تهران و کمیسیون ماده پنج ارائه می گردد.

  ماده دوم (۲):

  شهرداری تهران مکلف است با رعایت مقررات قانونی نسبت به تملک باغات ارزشمند در محدوده شهر تهران که عرصه آن ها قابل تبدیل به فضای سبز عمومی می باشد اقدام نموده و هر ساله اعتبارات لازم به همراه فهرست باغات قابل تملک را در لایحه بودجه سنواتی شهرداری تهران پیش بینی و جهت تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید و گزارش اقدامات به عمل آمده در این زمینه را هر شش (۶) ماه یک بار به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

  تبصره یکم (۱):

  در تملک باغات و توافق با مالکین که سالیانه از سوی شهرداری تهران اعلام می شود، اولویت با فضاهای سبز تثبیت شده خواهد بود که در مالکیت شهرداری تهران نمی باشند.

  تبصره دوم (۲):

  عرصه کلیه باغات و اراضی مشجر تملک شده توسط شهرداری تهران طبق ضوابط ملاک عمل زیرپهنه های G۱ طرح تفصیلی موجود، به فضاهای سبز عمومی تبدیل می شوند.

  ماده سوم (۳):

  بر اساس قوانین موضوعه و مستند به ماده چهارم (۴) «آیین‏نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» و تبصره های ذیل آن (مصوب سال ۱۳۸۹ شورای عالی استان ها)، حفاظت از تک تک درختان باغات به عهده مالک یا مالکین باغ می باشد و مسئولیت عدم نگهداری، خشکیدن و قطع درختان باغات نیز به عهده آنان می باشد. شهرداری تهران موظف است با نظارت مستمر و دوره‏ای وضعیت موجود درختان را با شناسنامه مصوب آنها کنترل و انطباق داده و در صورت مغایرت حسب مقررات قانونی نسبت به اخذ عوارض و جرایم متعلقه و پیگیری اجرای مقررات قانونی مربوطه از قبیل تبصره یکم (۱) ذیل ماده ششم (۶) «قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» اقدام نماید.

  تبصره یکم (۱):

  مالک یا مالکین باغاتی که نسبت به افزایش و غرس درختان جدید اقدام نمایند بر اساس دستورالعملی که ظرف مدت سه ماه از لازم الاجراشدن این مصوبه توسط شهردار تهران ابلاغ خواهد شد، مورد تشویق قرار می گیرند.

  تبصره دوم (۲):

  شهرداری تهران مکلف است جهت حفاظت و صیانت از باغات دایر شهر تهران، موضوع تأمین آب جهت آبیاری منظم باغات را از طریق سازمان های ذی ربط پیگیری نماید.

  ماده چهارم(۴):

  با عنایت به اصلاحیه ماده هفتم (۷) آئین نامه اجرایی ماده یکم (۱) قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها در بیست و دومین اجلاسیه عمومی شورای عالی استان ها مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۶ و تبصره های ذیل آن، شهرداری تهران موظف است در ابتدای شروع فرآیند صدور پروانه برای کلیه املاک استعلام سیستمی تشخیص باغ را انجام دهد. در کلیه املاک (اعم از املاک دارای درخت و فاقد درخت با هر مساحتی) در هنگام صدور پروانه، قبل از تأیید نهایی نقشه معماری، استعلام فضای سبز به صورت سیستمی از کمیسیون های ماده هفتم (۷) وفق مقررات مربوط صورت می پذیرد. در مرحله دریافت گواهی عدم خلاف ساختمانی و در صورت هرگونه تغییر نقشه و همچنین در ابتدای فرایند صدور پایانکار ساختمانی، استعلام مجدد فضای سبز به صورت بازدید میدانی الزامی می باشد.

  ماده پنجم (۵):

  برای احداث بنا در باغات، تأمین کلیه پارکینگ ها در سطح اشغال مجاز الزامی است و می بایست صرفاً از یک رمپ استاندارد استفاده شود.

  نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21117-16/06/1396

  ۸۸۷ [توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد.]

  شماره ۴۸۰۶۹هـ/ب ـ۱۳۹۶/۶/۱۱

  حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

  ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

  بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۳۳۷۶۶/ت۵۴۳۷۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۴، موضوع: «آیین نامه اجرایی بند «ج» تبصره (۱۲) قانون بودجه ۱۳۹۶ کل کشور»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

  «نظر به اینکه وفق بند «ج» تبصره (۱۲) قانون بودجه ۱۳۹۶کل کشور، دستگاه های اجرایی مجاز می باشند نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که بر اساس قانون، بازخرید یا بازنشسته می شوند از «محل اعتبار ردیف ۱۷۱ـ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون... اقدام نمایند»، علی هذا نظر به تعریف «اعتبار» و نحوه مصرف آن در ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب۱۳۶۶ـ ، بند «۳» مصوبه از حیث تغییر محل اعتبار به ردیف ۱۶۵ـ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) که وجوه آن برای مصرف در محل های دیگر مورد پیش بینی قانون گذار قرار گرفته است، مغایر قانون است.»

  رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


   


  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
360471127
اکنون :
11