جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 219589
  تاریخ انتشار : 28 شهریور 1396 15:3
  تعداد بازدید : 677

  آخرین مصوبات شوراها

  مصوبات مورخ 1396/06/11 لغایت 1396/06/20*** الف) شورای علی شهرسازی و معماری ب) شورای عالی اداری ج) شورای عالی انقلاب فرهنگی د) شورای عالی حفاظت محیط زیست و) شورای عالی حفاظت فنی

  مصوبات شوراها

  منتشره از تاریخ
  1396/06/11 لغايت 1396/06/20
  در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
  مصوبات شوراها

  الف) شوراي عالي شهرسازی و معماری
  ب) شورای عالی اداری

      

  مصوبه شورای عالی اداری در خصوص «مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور»     

  مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتقال تمامی وظایف اختیارات، دارایی ها، اموال منقول و غیرمنقول، تعهدات و بدهی های مدیریت طرح ساماندهی تپه مرادآب کرج به شهرداری کرج      

  تصویب نامه شورای عالی اداری در خصوص انتزاع و انتقال تمامی وظایف، اختیارات، مسئولیت ها و تکالیف مقرر در مصوبه شماره ۱۶۳۲۵۵/۱۹۰۱ مورخ ۷/۹/۱۳۸۳ شورای عالی اداری مربوط به «هیئت تشخیص و تخلیه» به «شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)»        

  اصلاح و تصویب دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای


  ج) شورایعالی انقلاب فرهنگی          

  سیاست ها و ضوابط ارتقاء مشارکت خیرین و واقفین در پیشرفت حوزه علم و فناوری     

   

   
  الف) شوراي عالي شهرسازی و معماری
  ب) شورای عالی اداری


  مصوبه شورای عالی اداری در خصوص «مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور»

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21113-12/06/1396

  شماره ۱۳۵۱۷۶۱-۱۳۹۶/۵/۳۰

  وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان اداری و استخدامی کشور ـ سازمان برنامه وبودجه کشور

  شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۷، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و سازمان اداری و استخدامی کشور، تصویب نمود:

  ۱ـ «مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور» با رعایت مفاد مصوبه شماره 1901/5187 مورخ ۱۳۸۴/۱/۲۱ شورای عالی اداری، از شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران منتزع و به سازمان هواپیمایی کشوری وابسته می گردد.

  ۲ـ تمامی وظایف، اختیارات، دارایی ها، تجهیزات، تعهدات، اموال منقول و غیرمنقول، پست های سازمانی و نیروی انسانی مرکز مذکور به سازمان یادشده انتقال می یابد.

  رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اداری ـ حسن روحانی

  مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتقال تمامی وظایف اختیارات، دارایی ها، اموال منقول و غیرمنقول، تعهدات و بدهی های مدیریت طرح ساماندهی تپه مرادآب کرج به شهرداری کرج

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21113-12/06/1396

  شماره ۱۳۵۱۵۹۸-۱۳۹۶/۵/۳۰

  وزارت کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور ـ سازمان برنامه وبودجه کشور

  شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۷ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور، در اجرای وظایف و اختیارات مندرج در بند ۹ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در زمینه شناسایی و واگذاری وظایف، امور و فعالیت های قابل واگذاری دستگاه های اجرایی به شهرداری ها با هدف کاهش تصدی های غیرضرور، تصویب نمود:

  ۱ـ تمامی وظایف اختیارات، دارایی ها، اموال منقول و غیرمنقول، تعهدات و بدهی های مدیریت طرح ساماندهی تپه مراد آب کرج به شهرداری کرج منتقل و در آن ادغام و اعتبارات مورد نیاز طرح، مطابق مقررات مربوط تأمین می شود.

  ۲ـ هیئت امنای طرح مذکور که مطابق تصمیمات مراجع ذی ربط تعیین شده اند، از تاریخ ابلاغ این مصوبه منحل و فاقد هرگونه اختیار و وظیفه ای در این زمینه می باشند.

  ۳ـ کارکنان مدیریت طرح ساماندهی تپه مراد آب کرج در صورت دارا بودن شرایط احراز، به شهرداری کرج انتقال خواهند یافت و یا بر اساس وضعیت استخدامی، نسبت به تعیین تکلیف استخدامی آنها توسط وزارت کشور (شهرداری کرج) اقدام می گردد.

  ۴ـ وزیر کشور مسئول اجرای این مصوبه می باشد و گزارش پیشرفت کار را به دبیرخانه شورای عالی اداری ارائه می نماید.

  رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اداری ـ حسن روحانی

  تصویب نامه شورای عالی اداری در خصوص انتزاع و انتقال تمامی وظایف، اختیارات، مسئولیت ها و تکالیف مقرر در مصوبه شماره ۱۹۰۱/۱۶۳۲۵۵ مورخ ۷/۹/۱۳۸۳ شورای عالی اداری مربوط به «هیئت تشخیص و تخلیه» به «شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)»

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21113-12/06/1396

  شماره ۱۳۵۱۸۹۰-۱۳۹۶/۵/۳۰

  وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان اداری و استخدامی کشور ـ سازمان برنامه وبودجه کشور

  شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۷بنا به پیشنهاد مـشترک وزارت راه و شهرسازی و سازمان اداری و استخدامی کشور و به منظور انتقال وظایف تصدی و اجرایی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، تصویب نمود:

  ۱ـ تمامی وظایف، اختیارات، مسئولیت ها و تکالیف مقرر در مصوبه شماره 1901/163255 مورخ ۱۳۸۳/۹/۷ (یکصد و بیستمین جلسه مورخ ۱۳۸۳/۸/۲۳) شورای عالی اداری مربوط به «هیئت تشخیص و تخلیه»، مقرر در لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محل ها در فرودگاه های کشور، مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب و آیین نامه اجرایی آن در محدوده جغرافیایی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، از «شرکت فرودگاه-ها و ناوبری هوایی ایران» منتزع و به «شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)» انتقال می یابد.

  ۲ـ تکالیف و وظایف مقرر در ماده ۱ و تبصره های ذیل مصوبه شماره ۶۰۷۵/دش مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۲۰ (پنجاه و نهمین جلسه مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۱۳) شورای عالی اداری در محدوده شهر فرودگاهی امام خمینی، از «شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران» به «شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)» منتقل می گردد.

  رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اداری ـ حسن روحانی

  اصلاح و تصویب دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21113-12/06/1396

  شماره ۱۳۵۱۸۲۴-۱۳۹۶/۵/۳۰

  تمامی وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی

  شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ۱۳۹۶/۴/۲۷ بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور با هدف بهره گیری از توانمندی های زنان و جوانان مستعد کشور برای تصدی پست های مدیریت حرفه ای و افزایش سهم و نقش آنان در مدیریت اجرایی کشور، دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای، موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورا را به شرح زیر اصلاح و تصویب نمود:

  ۱ـ دو تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۶) و تبصره (۷) به ماده ۲ الحاق می شود:

  تبصره ۶: به منظور بهره گیری از ظرفیت زنان و جوانان توانمند کشور برای تصدی پست های مدیریتی، میزان تجربه مورد نیاز برای تصدی هریک از سطوح مدیریت حرفه ای (از تجربه خدمت دولتی) در مورد زنان و کارمندان کمتر از ۱۵ سال سابقه در مواردی که سایر شرایط، احراز شده باشد به دوسوم مدت زمان پیش بینی شده در جدول شماره (۱) تصویب نامه، توسط شورای راهبری توسعه مدیریت تقلیل می یابد.

  تبصره ۷: زنان و جوانان شاغل در دستگاه های اجرایی کشور می توانند با ارائه اقدامات علمی و پژوهشی خود در زمینه موضوعات مدیریتی یا در رابطه با حوزه های تخصصی عملکرد دستگاه متبوع از امتیازات ویژه ای برای تصدی پست های مدیریتی برخوردار گردند. آیین نامه اجرایی نحوه برخورداری از این امتیازات حداکثر طی مدت سه ماه پس از ابلاغ این مصوبه، توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید.

  ۲ـ چهار تبصره به شرح زیر به ماده ۵ الحاق می شود:

  تبصره ۱: به منظور بهره گیری از ظرفیت زنان و جوانان توانمند کشور برای تصدی پست های مدیریتی، دستگاه های اجرایی مکلف اند در انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع جدول شماره ۱ تصویب نامه) به نحوی برنامه ریزی نمایند که تا پایان برنامه ششم توسعه، متوسط سابقه خدمت مدیران نسبت به وضع موجود، ۸ سال کاهش پیدا کند.

  تبصره ۲: تا پایان برنامه ششم توسعه نسبت مدیران زن در پست های مدیریتی به۳۰% افزایش یابد. سهم هریک از دستگاه های اجرایی برای انتصاب مدیران زن با در نظر گرفتن شرایط و ویژگی های هر دستگاه، توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و با هماهنگی دستگاه اجرایی ذی ربط تعیین و ابلاغ خواهد شد.

  تبصره ۳: به منظور جوان گرایی و بهره گیری از نیروهای جوان و مستعد در اداره امور کشور، دستگاه های اجرایی ضمن فراهم کردن تمهیدات لازم، می بایست در خصوص کاهش متوسط سوابق خدمت به گونه ای اقدام نمایند که از انتصاب افراد جدید با داشتن بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت و یا دارای سن بیشتر از ۵۵ سال به پست های مدیریت پایه خودداری نمایند.

  تبصره ۴: رعایت شایستگی های عمومی و شرایط تخصصی برای انتخاب مدیران حرفه ای الزامی است؛ لیکن به منظور بهره گیری از ظرفیت زنان و جوانان توانمند کشور برای تصدی پـست های مدیریتی، در شرایط مساوی کـسب امتیازات مربـوط به شایستگی های عمومی و شرایط تخصصی، اولویت با انتخاب زنان و نیروهای جوان تر خواهد بود.

  رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اداری ـ حسن روحانی
  ج) شورایعالی انقلاب فرهنگی          


  سیاست ها و ضوابط ارتقاء مشارکت خیرین و واقفین در پیشرفت حوزه علم و فناوری

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21113-12/06/1396

  شماره ۱۲۲۶۷-۱۳۹۶/۶/۴

  جناب آقای جاسبی

  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

  به پیوست تصویر شماره 96/8405/د ش مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۲ دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی در خصوص «سیاست ها و ضوابط ارتقاء مشارکت خیرین و واقفین در پیشرفت حوزه علم و فناوری» جهت اقدام مقتضی ارسال می گردد.

  معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری ـ عبدالعلی میرکوهی

   

  سیاست ها و ضوابط ارتقاء مشارکت خیرین و واقفین در پیشرفت حوزه علم و فناوری

  (مصوب جلسه ۸۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

  سازمان اوقاف و امور خیریه

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  وزارت آموزش وپرورش

  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

  نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری (دامت برکاته) در دانشگاه ها

  سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی

  شورای عالی حوزه های علمیه

  کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی

  ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور

  در راستای تحقق بند ۵-۷ سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظلّه العالی) و اقدام ملی ۴ از راهبرد کلان ۱ و اقدام ملی ۷ از راهبرد کلان ۶ نقشه جامع علمی کشور، و به استناد بندهای «ب» و «ج» از بخش اول فصل پنجم نقشه جامع علمی کشور و بر اساس بند ۴ از ماده سوم آیین نامه ستاد مربوطه، مصوبه «سیاست ها و ضوابط ارتقاء مشارکت خیرین و واقفین در پیشرفت حوزه علم و فناوری» که در جلسات ۸۶، ۸۷ و ۸۸ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می شود.

  ماده ۱) تعاریف و اختصارات

  واحد (واحد علمی و فناوری): واحدهای مختلف دولتی و غیردولتی در حوزه علم و فناوری شامل دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، بیمارستان های آموزشی، پژوهشگاه ها و پژوهشکده ها، پارک های علم و فناوری و مراکز رشد فناوری، مدارس علمیه و مدارس آموزش وپرورش.

  دستگاه اجرایی: وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و همچنین کلیه نهادها و دستگاه هایی که شمول این مصوبه بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.

  حامی: افراد حقیقی و حقوقی که با اهدای کمک یا وقف، قصد حمایت از حوزه علم و فناوری را دارند.

  بنیاد حامی: نهاد حقوقی غیردولتی؛ متشکل از نمایندگان واحد، کارکنان، دانش آموختگان و حامیان علاقه مند که مأموریت آن حمایت از یک واحد علمی و فناوری خاص یا یک موضوع خاص، مانند حمایت از دانشجویان از طریق منابع امور خیر و وقف است.

  مجمع هماهنگ کننده: نهاد حقوقی غیردولتی؛ متشکل از نمایندگان بنیادهای حامی، دستگاه های اجرایی و تشکل های مردمی مرتبط که مأموریت آن حمایت از یک یا چند زیر حوزه علم و فناوری از طریق منابع وقف و امور خیر است و با بنیادهای حامی همگن موجود در آن زیر حوزه تعامل مستمر و نزدیک دارد.

  زیر حوزه علم و فناوری: زیرمجموعه ای از حوزه علم و فناوری برحسب حوزه های اجرایی یا مناطق جغرافیایی یا حوزه های تخصصی علوم یا موضوعات خاص.

  مصادیق امور خیر و وقف در حوزه علم و فناوری: تعدادی از این مصادیق عبارتند از راه اندازی و تجهیز مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی، حمایت از پژوهش، توسعه و تجاری سازی فناوری، حمایت از کارآفرینی دانشگاهی، حمایت از دانشجویان و طلاب واجد شرایط، گسترش فعالیت های مذهبی و تسهیل ازدواج های دانشجویی، خدمات و مشاوره های علمی و تخصصی، فعالیت های داوطلبانه اساتید، دانشجویان و طلاب در آموزش، پژوهش و توسعه فناوری، اهداء حق مالکیت فکری، وصیت در ارث (از جمله انفاق ثلث ارث) و اهداء کتابخانه.

  ماده ۲) بنیادهای حامی توسط هریک از واحدهای علمی و فناوری با وظایف زیر گسترش یابد:

  ۲ـ۱ـ شناسایی و اولویت بندی فرصت های وقف و امور خیر مرتبط با واحد با تمرکز بر احیاء موقوفات و تبرعات موجود و ایجاد بستر مناسب برای اطلاع رسانی آنها.

  ۲ـ۲ـ شناسایی حامیان و تعامل با آنان با هدف ارائه مشاوره در بهره برداری بهینه از مصادیق امور خیر و وقف حوزه علم و فناوری و ارائه تسهیلات لازم به منظور طی فرآیندهای اداری و قانونی و تمهیدات شرعی و حقوقی.

  ۲ـ۳ـ توسعه سازوکارهای جذب و تجمیع کمک های خُرد (تأمین مالی جمعی) حامیان واحد با تأکید بر انتشار اوراق وقف و امور خیر و جذب کمک های فارغ التحصیلان و ایجاد صندوق نیکوکاری به منظور سرمایه گذاری کمک های اهدائی در فعالیت های اقتصادی متناسب با شأن واحد.

  ۲ـ۴ـ توسعه شیوه های مشارکت غیرمالی با تأکید بر ارائه خدمات و مشاوره های علمی و تخصصی، اهداء حق مالکیت فکری و ترویج سنت-های پسندیده در میان جامعه مرتبط با واحد به ویژه اهداء کتابخانه و وصیت در ارث.

  ۲ـ ۵ ـ تجلیل از حامیان، اعتمادافزایی در میان حامیان و نظارت بر رعایت تعهدات واحدها، حراست از نیات حامی و عدم تغییر نام موقوفات و تبرّعات حتی در صورت تغییرات مدیریتی، و ارائه گزارش های منظم و مستمر به حامیان.

  ۲ ـ۶ـ پیگیری جذب تسهیلات و حمایت های دولتی در حوزه وقف و امور خیر، به ویژه مشارکت در هزینه ها، اهدای زمین، معافیت های مالیاتی و عوارض و نیز پیگیری انعقاد و اجرایی سازی تفاهم نامه های مرتبط با وقف و امور خیر در واحد، با سازمان اوقاف و مجامع هماهنگ کننده.

  ماده ۳) گسترش و حمایت از مجامع هماهنگ کننده در حوزه های علم و فناوری با مأموریت های زیر صورت پذیرد:

  ۳ـ۱ـ گسترش بنیادهای حامی مرتبط با واحدهای علمی و فناوری با تأکید بر گسترش رایزنی ها و ایجاد شعب.

  ۳ـ۲ـ نظارت و ارزیابی عملکرد بنیادهای حامی مرتبط و همچنین طراحی نظام انگیزشی و ارائه مشاوره و آموزش های ویژه نیروی انسانی.

  ۳ـ۳ـ شبکه سازی بنیادهای حامی مرتبط، با تأکید بر اولویت ها، ایجاد بسترهای همکاری و یادگیری، بسترهای اطلاعاتی و انتقال تجربیات، و تدوین و ترویج الگوهای موفق میان آنها.

  ۳ـ۴ـ پیگیری امور بنیادهای حامی در تعامل با نهادهای حاکمیتی و نهادهای بین المللی.

  ماده ۴) اقدامات زیر توسط سازمان اوقاف و امور خیریه انجام شود:

  ۴ـ۱ـ تدوین سند راهبردی سازمان اوقاف و امور خیریه در حوزه علم و فناوری

  ۴ـ۲ـ تهیه اطلس موقوفات و نیات وقف مرتبط با حوزه علم و فناوری

  ۴ـ۳ـ توسعه و ترویج زیرساخت های حقوقی و قانونی لازم در جهت تنوع بخشی به مشارکت های وقف و امور خیر (مانند حبس، هبه، نذر) در حوزه علم و فناوری

  ۴ـ۴ـ احیـاء و بهره برداری بهینه از موقوفات و مؤسسات خیریه مرتبط با حوزه علم و فناوری.

  تبصره ۱ـ سایر دستگاه های اجرایی موظف به همکاری با سازمان اوقاف و امور خیریه می باشند.

  ماده ۵) روش های مشارکت دستگاه های اجرایی و آستان های مقدسه در پروژه های وقف و امور خیر در حوزه علم و فناوری، ارتقایافته و متنوع گردد.

  ماده ۶) انگیزه مشارکت واقفین و خیرین در وقف و امور خیر حوزه علم و فناوری با تأکید بر امور زیر افزایش یابد:

  ۶ ـ۱ـ

  گسترش تسهیلات مالیاتی به ویژه اعتبار مالیاتی به منظور پذیرش کمک های اهدائی واقفین و خیرین در حوزه علم و فناوری به عنوان بخشی از مالیات آنان و نیز اعطای معافیت از مالیات و عوارض به پروژه های وقفی و امور خیر در حوزه علم و فناوری.

  ۶ ـ۲ـ عضویت واقفین و خیرین در هیئت امنای واحد.

  ۶ ـ۳ـ تشویق و ترغیب ایرانیان خارج از کشور و سایر علاقه مندان از جمله نخبگان جهان اسلام، جهت مشارکت در وقف و امور خیر مرتبط با حوزه علم و فناوری با تأکید بر بهره مندی از ظرفیت رایزنان علمی و فناوری، نمایندگی های جمهوری اسلامی در کشورهای خارجی و رسانه-های برون مرزی.

  ماده ۷) فرهنگ عمومی و گفتمان سازی وقف و امور خیر در حوزه علم و فناوری با تأکید بر امور زیر ارتقاء یابد:

   ۷ـ۱ـ

  معرفی و تجلیل از خیرین و واقفین برجسته و اثرات ماندگار آنان با استفاده از فعالیت رسانه ای، تبلیغات دینی و اعطاء نشان های ملی.

  ۷ـ۲ـ ارتقاء فرهنگ وقف و امور خیر میان دانش آموزان، دانشجویان و طلاب، با تأکید بر تهیه متون درسی و فعالیت های فرهنگی مناسب در مدارس و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و حوزه های علمیه و فضاهای رسانه ای به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

  ماده ۸) کمیسیون ویژه راهبری امور خیرین و واقفین حوزه علم و فناوری با مأموریت هماهنگی، اجرایی سازی سیاست ها و ضوابط و نظارت بر آن متشکل از اعضای زیر تشکیل شود:

  ۱. رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه (رئیس کمیسیون)

  ۲. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا نماینده تام الاختیار ایشان

  ۳. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا نماینده تام الاختیار ایشان

  ۴. وزیر آموزش وپرورش یا نماینده تام الاختیار ایشان

  ۵. نماینده تام الاختیار ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور

  ۶. رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها یا نماینده تام الاختیار ایشان

  ۷. معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری یا نماینده تام الاختیار ایشان

  ۸. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام الاختیار ایشان

  ۹. نماینده تام الاختیار شورای عالی حوزه های علمیه

  ۱۰. نماینده کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی

  ۱۱. پنج نفر از خیرین، واقفین و رؤسای بنیادهای حامی و مجامع هماهنگ کننده به انتخاب کمیسیون و حکم رئیس کمیسیون

  تبصره ۱ـ دبیرخانه کمیسیون ویژه به صورت مستقل، در سازمان اوقاف و امور خیریه مستقر خواهد شد.

  تبصره ۲ـ دبیرخانه، موظف است پس از تصویب این سیاست ها و ضوابط، تقسیم کار مربوطه و دستورالعمل های اجرایی هر بند از سیاست ها و ضوابط، و آیین نامه اجرایی فعالیت کمیسیون ویژه را تدوین و برای تصویب به آن کمیسیون ارائه نماید.

  تبصره ۳ـ دبیرخانه موظف است آخرین وضعیت اجرای این سیاست ها و ضوابط را هر شش ماه به کمیسیون ویژه گزارش نماید. کمیسیون ویژه نیز موظف است آخرین وضعیت اجرای این سیاست ها و ضوابط را به صورت سالیانه به شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش نماید.

  ماده ۹) این مصوبه، شامل ۹ ماده و ۴ تبصره در جلسه ۸۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسید.

  دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ـ دکتر محمدرضا مخبر دزفولی
  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
360384214
اکنون :
14