جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 223042
  تاریخ انتشار : 29 مهر 1396 11:14
  تعداد بازدید : 463

  آخرین مصوبات شوراها

  مصوبات مورخ 1396/07/11 لغایت 1396/07/20*** الف) شورای علی شهرسازی و معماری ب) شورای عالی اداری ج) شورای عالی انقلاب فرهنگی د) شورای عالی حفاظت محیط زیست و) شورای عالی حفاظت فنی

  مصوبات شوراها

  منتشره از تاریخ
  1396/07/11 لغايت 1396/07/20
  در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
  مصوبات شوراها

  شورای عالی شهرسازی و معماری       

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون گزارش اولیه مطالعات مباحث مدیریتی حوزه نفوذ آزادراه تهران شمال (گیلان)   

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح بافت پیرامونی حرم مطهر حضرت امام رضا (ع)      

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون: «ثبت جهانی شهر تاریخی یزد» آموزه ها، پیامدها و الزامات 

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ادامه اتوبان همت تهران        

   

   

     شورای عالی شهرسازی و معماری

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون گزارش اولیه مطالعات مباحث مدیریتی حوزه نفوذ آزادراه تهران شمال (گیلان)

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21143-19/07/1396

  شماره 26484/300-۱۳۹۶/۵/۳۱

  مدیرکل محترم دفتر طرح های کالبدی

  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۵/۲ خود، ضمن استماع گزارش ارائه شده از طرح پژوهشی «انجام مطالعات مباحث مدیریتی حوزه نفوذ آزادراه تهران شمال (گیلان)» که توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بین المللی امام خمینی تهیه شده، به دلیل عدم کفایت مطالعه انجام شده و فقدان انسجام در ارتباط با موضوع حوزه نفوذ آزادراه تهران ـ شمال و تردید در اعتبار داده ها و آمار و نیز تکرار کلیات و موضوعات قابل تفسیر، مقرر نمود: مشاور و دفتر تخصصی مربوطه گزارش را در اسرع وقت با توجه به موارد زیر تکمیل و سپس جهت بررسی به کمیته فنی شماره یک شورای عالی ارائه نمایند.

  نظرخواهی تفصیلی از دستگاه های مسئول و ذی ربط استانی در سه استان تهران ـ قزوین و گیلان و لحاظ آنها در تحلیل ها

  معطوف نمودن مطالعات به موضوع تأثیر بزرگراه تهران ـ شمال بر حوزه نفوذ آن و پرهیز از تکرار کلیات و مباحث مندرج در مطالعات سایر طرح ها

  مطالعه و بررسی طرح های جامع ناحیه ای و جامع شهری در حوزه نفوذ بزرگراه و تحلیل آنها

  بررسی مطالعات و پژوهش های پیشین و استفاده از نتایج آنها و تحلیل و مقایسه آنها در این پروژه (از قبیل مطالعات ICZM ، ساخت و ساز در استان مازندران و .....)

  بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از اجرای طرح

  لذا مقتضی است مراتب در اسرع وقت بازبینی و تکمیل شود تا پس از بررسی در کمیته فنی شماره یک شورا، نتیجه به شورای عالی اعلام شود.

  معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح بافت پیرامونی حرم مطهر حضرت امام رضا (ع)

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21143-19/07/1396

  شماره 26464/300-۱۳۹۶/۵/۳۱

  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان رضوی

  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۹،  با عنایت به شأن و جایگاه شهر مشهد و بافت شهری پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع)، به عنوان یکی از کانون های مهم مذهبی و فرهنگی جهان اسلام و تشیع و مقیاس فراملی آن، و اهمیت اقدامات ساماندهی بافت شهری پیرامون حرم مطهر، به مثابه نمادی از بضاعت مملکت اسلامی در صیانت از حیثیت تشیع و رابطه پیوسته و مستمر مجاوران و زائران با این کانون، همچنین با عنایت به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اقدامات پیرامون بافت حرم مطهر امام رضا (ع) ـ موضوع نامه شماره 88/1 مورخ ۱۳۸۶/۱/۵ ـ و پیرو مصوبات مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۸، ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ و ۱۳۹۵/۱/۲۳ شورای عالی شهرسازی و معماری «برنامه راهبردی بهسازی و هدایت موزون توسعه در بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع)» را مورد بررسی قرار داد و ضمن تأکید بر کلیه رویکردها و مفاد مصوبات پیشین شورای عالی مقرر شد:

  ۱ . با عنایت به مفاد مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۸ و ۱۳۹۵/۱/۲۳ شورای عالی شهرسازی و معماری و به جهت لزوم پاسخگویی به مسائل مربوط به محدوده پیرامون حرم مطهر، در پیوند با کلیت شهر مشهد، به ویژه حوزه مرکزی شهر، ضروری است طرح حوزه مرکزی شهر تهیه شده و به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری برسد.

  ۲. به منظور جلوگیری از تداوم اقدامات مغایر با حفاظت از حیثیت مکان و ارزش های ملموس و ناملموس بافت تاریخی ـ فرهنگی پیرامون حرم مطهر، از این تاریخ، طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع) ـ مصوب سال ۱۳۸۷ ـ لغو و اجرای آن متوقف می گردد.

  ۳ . راهبردهای «برنامه بهسازی و هدایت موزون توسعه در محدوده حرم مطهر رضوی» به شرح پیوست مورد تأیید قرار گرفته و مقرر می شود اصلاح و تکمیل برنامه، بر اساس اهداف و راهبردهای تکمیل شده صورت پذیرد.

  ۴. مقرر شد گزینه دوم ارائه شده توسط مشاور (موسوم به حداکثر تغییر در طرح ملاک عمل ـ نقشه پیوست) پس از انجام اصلاحات با رویکرد حداقل مداخله در بخش های باقیمانده بافت شهری (بخش هایی که مشمول اجرای طرح نشده اند) و با رعایت موارد مندرج در بند ۶ مصوبه، مبنای پاسخگویی به مسائل جاری موجود در روند ساخت و سازهای بافت شهری پیرامون حرم و تهیه طرح تفصیلی ویژه قرار گیرد.

  ۵ . به منظور تجدیدنظر بنیادین در مبانی نظری و سازوکارهای تهیه، راهبری، تصویب، اجرا و نظارت بر طرح و برنامه ناظر بر ساماندهی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع)، بر مبنای شأن و حیثیت مکان، مبتنی بر استمرار هویت معنوی و تاریخی مجموعه حرم مطهر و بافت شهری بلافصل آن و توجه به مفهوم زیارت و سکونت، متضمن وجوه تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و پیوند محدوده با شهر، طرح تفصیلی ویژه محدوده پیرامون حرم مطهر، با توجه به گزینه دوم، توسط شرکت عمران و بهسازی شهری و تحت راهبری و نظارت شورای موضوع بند ۹ مصوبه تهیه گردد.

  ۶. در تکمیل گزینه دوم و ارائه پهنه بندی و ضوابط آن، رعایت موارد زیر الزامی است:

  الف. در مورد محور شارستان: حذف بخش های اجرانشده محور شارستان، تغییر مقطع عرضی و کاهش عرض سواره در بخش های اجراشده.

  ب. در مورد ره باغ ها: تبدیل ره باغ های اجراشده به گذر تجهیز شده پیاده ـ توقف اجرای امتداد ره باغ هایی که به صورت نیمه اجرا شده اند و تبدیل امتداد مسیر به گذر تجهیز شده پیاده ـ حذف ره باغ های اجرانشده طرح بهسازی و نوسازی، انطباق ره باغ ها بر امتداد گذرهای تاریخی تخریب شده و احیاء گذرهای مذکور.

  ج. ضروری است پهنه بندی ها و ضوابط گزینه دو بر اساس موارد زیر اصلاح شود:

  ج ـ ۱. کلیه رویکردهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری، از جمله توجه به مقیاس انسانی و ایجاد هماهنگی در ساخت وسازهای جدید با ویژگی های بافت تاریخی، حفاظت از اصالت و یکپارچگی بافت (و کلیه آثار اعم از ثبتی و غیرثبتی، راسته ها و گذرهای تاریخی، مراکز محلات و کانون های فرهنگی و اجتماعی و...)، رعایت دانه بندی اصیل بافت تاریخی، کاهش تراکم ساختمانی، حفظ، حمایت و ارتقاء کارکرد سکونت در محدوده طرح؛

  ج ـ ۲. توجه به مفاد بند ۴ مصوبه، موضوع حداقل مداخله کالبدی در بافت شهری که مشمول طرح نوسازی و بهسازی نشده اند؛

  ج ـ ۳. رعایت ضوابط حرایم حرم مطهر امام رضا (ع) ـ مصوب سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ـ ضوابط حرایم کلیه آثار ثبتی و ضوابط عمومی حفاظت از بافت های تاریخی.

  ۷. گزینه دوم ارائه شده توسط مشاور، بر اساس موارد مذکور در بند ۶ و با توجه به مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۷ کمیسیون ماده پنج شهر مشهد، ظرف مدت سه ماه از ابلاغ مصوبه اصلاح و تکمیل شده و پس از تأیید کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت های واجد ارزش، توسط دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ابلاغ گردد.

  ۸. ضروری است نظام تشکیلاتی مشارکت های مردمی و عمومی جهت حفاظت، بهسازی و ارتقاء وضعیت اجتماعی و کالبدی محدوده پیرامون حرم مطهر تهیه گردد.

  ۹. به منظور سیاست گذاری جهت تهیه طرح تفصیلی ویژه بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع) و راهبری اجرای گزینه مصوب، شورای راهبری طرح پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع)، متشکل از اعضاء کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت های واجد ارزش و نمایندگان استانداری خراسان رضوی، اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، شورای شهر و شهرداری مشهد و آستان قدس رضوی (در موارد مرتبط) تشکیل گردد. دبیرخانه شورا در وزارت راه و شهرسازی مستقر شده و آیین نامه داخلی شورا، در اولین جلسه تنظیم و به تأیید دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری برسد.

  ۱۰. تا زمان تصویب طرح تفصیلی ویژه بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع)، صدور پروانه ها با استعلام از مشاور تهیه کننده برنامه راهبردی، بر مبنای گزینه دوم و بر اساس چارچوب های تعیین شده توسط شورای راهبری انجام شود. 

  ۱۱. با توجه به اهمیت احصاء و بررسی حقوق مکتسبه ایجادشده در محدوده مذکور و تأثیرگذاری آن بر طرح، کمیته حقوقی متشکل از نمایندگان استانداری خراسان رضوی، معاونت معماری و شهرسازی، شرکت عمران و بهسازی شهری، اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، شهرداری مشهد، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی و دو نفر عضو حقیقی حقوقدان تشکیل شده و موضوعات مذکور را پیگیری نماید. نتایج حاصل از بررسی ها در طرح لحاظ گردد.

  علاوه بر این با توجه به تجربه های تلخ و معضل آفرین، همراه با تبعات زیان بار در سطح ملی و محلی، به واسطه اجرای پروژه هایی از این دست (از قبیل طرح بافت پیرامون حرم مطهر رضوی، طرح حرم تا حرم شهر قم و پروژه پیرامون حرم شاه چراغ شیراز)، کمیته تخصصی شماره ۳ دبیرخانه شورای عالی گزارشی را در مورد اقدامات پیرامونی اماکن و فضاهای مقدس، جهت اتخاذ تدابیر لازم در سطح ملی و  ارائه به مقامات عالی رتبه نظام تهیه نماید.

  مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.

  معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون: «ثبت جهانی شهر تاریخی یزد» آموزه ها، پیامدها و الزامات

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21143-19/07/1396

  شماره 25574/300-۱۳۹۶/۵/۲۵

  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان یزد

  معاون محترم میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

  ثبت شهر تاریخی یزد در فهرست میراث جهانی فرصتی را برای تأمل و تأکید بر میراث یکتا و ارزشمند شهرسازی و معماری ایرانشهر اسلامی مان در اختیار اهل فکر و فن و صاحبان دغدغه زیست مطلوب در پهنه سرزمینی تمدن تاریخی ـ فرهنگی ایران قرار داده است. ناظرین و نهادهای بین المللی با لحاظ شاخص های بسیار مهمی چون:

  ـ سازگاری با اقلیم و طبیعت و خلاقیت در نحوه استفاده از زمین

  ـ ویژگی های کالبدی (شهرسازی و معماری)

  ـ تبلور آرامش، همزیستی و صلح، امنیت اجتماعی و تداوم حیات فرهنگی در وجه کالبدی شهر یزد را مفتخر به این عنوان دانسته اند.

  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ضمن فرا رفتن از تقلیل این موضوع به عنوان ثبت یک سکونتگاه، در برهه ای از زمان که شهرسازی و معماری ایران به سرعت در هیاهوی سبک ها و اقتضائات مدرن رو به زوال نهاده و نظام برنامه ریزی فضائی، محیط زیست و حیات مدنی با بحران های جدی مواجه می باشد، خویش و همگان را به یادآوری، بازخوانی و به کارگیری شاخص های کارآمد و فراموش شده، دعوت می نماید. پرواضح است که رد و نشانه ای از هیچ یک از شاخص های فوق الذکر در شهرسازی و معماری معاصر وجود ندارد . ثبت جهانی شهر تاریخی یزد فرصتی را برای ایجاد تداوم زیست و پویایی اقتصاد شهری مبتنی بر فرهنگ ایرانشهری در اختیار قرار می دهد که می توان از این طریق به احیای سبک زندگی مطلوب امیدوار بود.

  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تلاش های صورت گرفته توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مقامات و دستگاه های استانی و مردم فهیم شهر یزد در ثبت جهانی را ارج نهاده و خاطرنشان می سازد که حفظ این افتخار بسیار مهم تر و در عین حال دشوار تر از کسب آن است، و این مهم تنها با همدلی، همفکری و هم رأیی در سطح ملی و محلی و با مشارکت حداکثری شهروندان یزدی و کلیه علاقمندان به حفظ این افتخار بین المللی میسر خواهد بود. لذا مقرر می گردد:

  الف)

  ۱ـ به منظور ایجاد هماهنگی و پرهیز از بروز تعارض و آشفتگی در پیگیری امور و همچنین جلوگیری از اقدامات موازی و بلااثر «برنامه جامع اقدام مشترک» با در نظر گرفتن و تأکید بر طرح مدیریتی پیوست میراث جهانی در سطح استان یزد و با محوریت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، استاندار محترم با همکاری کلیه دستگاه های ملی، استانی و حضور حداکثری نهادهای مردمی (سمن ها، تشکل های دانشگاهی، اصناف، رسانه ها، متنفذین و معتمدین محلات، ائمه جماعات مساجد و...) تهیه و تدوین و جهت تصویب نهائی به دبیرخانه شورای عالی ارسال گردد. ساختار نهادی و مدیریتی لازم و نحوه اجرا و نظارت بر برنامه و طرح های پیوست برنامه از اجزاء این برنامه خواهد بود. تسریع در تدوین و تصویب این برنامه نشانگر عزم جدی برای حفظ این دستاورد می باشد.

  ۲ـ کلیه طرح ها و اقدامات پیشنهادی توسط شوراها، ستادها، مراجع حقوقی مختلف در سطح ملی و محلی می بایست در راستای اهداف برنامه جامع اقدام مشترک باشند.

  تبصره: چنانچه بنا بر ضرورت تهیه طرحی در خصوص شهر یزد یا بخشی از شهر به تصویب مراجع مختلف برسد، لازم است پس از تصویب، با «برنامه جامع اقدام مشترک» تطبیق یافته و در صورت نیاز، بازنگری لازم در آن صورت پذیرد .

  ۳ـ در کلیه طرح ها و اقدامات، بافت تاریخی شهر یزد در ارتباط متقابل با کلیّت شهر مدنظر قرار گرفته و هرگونه اقدام در بافت در توجه به کل شهر و نیز کلیه اقدامات توسعه ای در سایر قسمت های شهر در انطباق با سیاست های مد نظر در بافت تاریخی تعریف و اجرا شود.

  ب)

  ۱ـ با توجه به اتمام افق طرح جامع شهر یزد، طرح بازنگری با رویکرد حفاظت محور و تحت عنوان طرح ویژه حفاظت جامع شهر یزد توسط معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی تهیه شود. شرح خدمات این طرح با لحاظ موارد مذکور در این مصوبه حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد. بر انتخاب مشاور ذیصلاح در مقیاس بین المللی و نیز حداقل زمان تهیه طرح تأکید می گردد.

  تبصره: تهیه طرح تفصیلی ویژه بافت تاریخی شهر یزد به عنوان یکی از پیوست های طرح جامع مذکور با عنایت به موارد تعهد شده در پرونده ثبت جهانی و در راستای اهداف برنامه جامع اقدام مشترک با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در اولویت قرار گیرد .

  ۲ـ دستورالعمل ویژه برای سازه های خشتی، با رویکرد افزایش مقاومت و به روزآوری این فناوری تاریخی (به عنوان اصلی ترین و مهم ترین مصالح در جهت حفظ هویت و اصالت کالبدی شهر یزد) توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با همکاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی حداکثر ظرف مدت ۶ ماه تهیه شود.

  تبصره۱: چند نمونه ساختمان خشتی، به عنوان الگو (با تأکید بر انتخاب بناهای عمومی) توسط وزارت راه و شهرسازی و سازمان میراث فرهنگی و شهرداری یزد با همکاری سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط احداث شود.

  تبصره۲: موضوع آموزش و به کارگیری فناوری خشت و به روزآوری آن به عنوان یکی از واحدهای درسی دانشکده معماری دانشگاه یزد و در صورت قابلیت و امکان به صورت رشته ای خاص تعریف شود .

  تبصره۳: سرفصلی از مقررات ملی ساختمان در مبحث هشتم به بناهای خشتی اختصاص یابد .

  ج)

  بنا بر اهمیت موضوع دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری حداکثر ظرف مدت یک هفته:

  ۱ـ مکاتبه ای را از سوی رئیس شورا خطاب به رئیس جمهور محترم جهت تخصیص اعتباری وی‍ژه به منظور حفاظت از ثبت جهانی شهر تاریخی یزد

  ۲ـ مکاتبه ای را از سوی رئیس شورا خطاب به شورای پول و اعتبار به منظور پیش بینی های لازم جهت تخصیص اعتبارات لازم بانکی

  ۳ـ مکاتبه ای را از سوی رئیس شورا خطاب به مدیرعامل بانک مسکن مبنی بر تأمین منابع لازم جهت مرمت بافت با ضوابط مصوب انجام دهد.

  ضمناً شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موظف می شود کلیه طرح ها، موضوعات و مباحث مربوط به شهر یزد را خارج از نوبت مطرح و تصمیم گیری نماید. همچنین لازمست کلیه جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان یزد در ارتباط با شهر یزد و نیز کمیسیون ماده پنج شهر یزد، با دعوت از دبیر شورای عالی و حضور وی یا نماینده ایشان تشکیل گردد.

  مراتب جهت استحضار جنابعالی و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.

  معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ادامه اتوبان همت تهران

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21143-19/07/1396

  شماره 25848/300-۱۳۹۶/۵/۲۸

  وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  شهردار محترم تهران

  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۹ خود، ضمن استماع گزارش پیرامون ادامه بزرگراه همت تهران به سوی اتوبان کرج ـ قزوین و کاربری های عمده واقع در این مسیر، با حضور استاندار و معاون عمرانی استاندار البرز و معاون عمرانی استانداری تهران و رییس مرکز آموزشی، درمانی، پژوهشی دکتر شریعتی و مدیر پروژه فاز دوم بیمارستان دکتر شریعتی و نماینده شهرداری تهران و... ضمن تأکید بر لزوم مطالعه عمیق تر موضوع، مقرر نمود مراتب به کمیته فنی شماره یک شورا  ارجاع شده و کمیته فنی ضمن دعوت از نمایندگان دستگاه های ذی ربط و در صورت نیاز انجام بازدید محلی، تمهیدات مناسب را برای ادامه اتوبان همت و همچنین درخواست مربوط به بیمارستان دکتر شریعتی را بررسی و نتایج را به شورا ارائه نمایند. اتخاذ تصمیم نهایی پس از گزارش کمیته فنی شماره یک با شورای عالی خواهد بود.

  معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

     نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
360384235
اکنون :
4