جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 223441
  تاریخ انتشار : 3 آبان 1396 9:43
  تعداد بازدید : 667

  پایان نامه های فارسی مهر ماه 1396

  پایان نامه های فارسی مهر ماه 1396

  رکورد

  عنوان - پديدآور - مشخصات

  ۷۵۱

  حق بر حمايت در برابر حوادث طبيعي/ موسي پاشابنياد.- به راهنمايي نسرين مصفا با مشاوره سيدعلي هنجني؛ محمدحسين رمضاني قوام آبادي.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، دانشکده حقوق و علوم سياسي، گروه حقوق عمومي و بين الملل، رشته حقوق بين الملل عمومي) ؛ ۱۳۹۵.

  ۷۵۲

  تضمين هاي اصول جهاني حقوق امنيت ملي در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران/ حميد بالايي.- به راهنمايي مهدي رضايي با مشاوره سيدقاسم زماني؛ محسن اسماعيلي.- دکتري (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، گروه حقوق عمومي، رشته حقوق) ؛ ۱۳۹۵.

  ۷۵۳

  اصل احتياط در سازمان تجارت جهاني/ اسماء سالاري.- به راهنمايي عباسعلي کدخدايي با مشاوره اميرحسين رنجبريان؛ احمد مومني راد.- دکتري (دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۹۶.

  ۷۵۴

  جنگ سايبري از منظر حقوق بين الملل/ نازنين برادران.- به راهنمايي همايون حبيبي با مشاوره سيدعلي هنجني؛ سيدقاسم زماني.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، دانشکده حقوق و علوم سياسي، گروه حقوق عمومي و بين الملل، رشته حقوق) ؛ ۱۳۹۵.

  ۷۵۵

  حقوق نسل هاي آينده در حقوق بين الملل محيط زيست/ مهرنوش امامي امين.- به راهنمايي آرامش شهبازي با مشاوره سيدقاسم زماني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل عمومي) ؛ ۱۳۹۵.

  ۷۵۶

  وضعيت خطوط لوله فرامرزي نفت و گاز از منظر حقوق بين الملل/ قاسم آقايي.- به راهنمايي بيگدلي با مشاوره شمسايي؛ داشاب.- دکتري (دانشگاه علامه طباطبايي، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۸۶.

  ۷۵۷

  مصونيت قضايي دولتها و اموال آنان با توجه به کنوانسيون ۲۰۰۴/ محسن پاسندي.- به راهنمايي محمدجواد شريعت باقري با مشاوره مصطفي تقي زاده انصاري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي، دانشکده حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۸۷.

  ۷۵۸

  اوپک و چالشهاي فراروي آن از منظر حقوق بين الملل/ عباس اسفندياري خالدي.- به راهنمايي سيدنصرالله ابراهيمي با مشاوره سيدمصطفي زين الدين.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي، دانشکده حقوق، گروه حقوق بين الملل، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۸۵.

  ۷۵۹

  نقش سازمانهاي بين المللي در تدوين و توسعه تدريجي حقوق بين الملل فضا/ فاطمه حاتمي.- به راهنمايي منصور جباري قره باغ با مشاوره حسين نواده توپچي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي، دانشکده حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۹۲.

  ۷۶۰

  بررسي حق دسترسي به غذا در حقوق بين الملل/ شاهرخ رمضان نژاد.- به راهنمايي سيدکامران هاشمي با مشاوره منصور جباري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکز، دانشکده حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۹۰.

  ۷۶۱

  تعهدات و مسئوليتهاي فرستنده کالا در قرارداد حمل و نقل دريايي در حقوق ايران و کنوانسيون ۲۰۰۹ رتردام/ سيدميثم باقري.- به راهنمايي غلام نبي فيضي چکاب با مشاوره حميدرضا علومي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق خصوصي) ؛ ۱۳۹۲.

  ۷۶۲

  اختيارات قانونگذاري شوراي امنيت در پرتو اسناد و رويه بين الملل/ سمانه حکيمي.- به راهنمايي رضا موسي زاده با مشاوره منصور جباري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي، دانشکده حقوق، گروه علوم انساني، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۸۷.

  ۷۶۳

  امکان بررسي مشروعيت قطع نامه هاي شوراي امنيت توسط ديوان بين المللي دادگستري/ حميدرضا حق پناهان.- به راهنمايي بهشيد ارفع نيا با مشاوره منصور جباري قره داغ.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکز، دانشکده حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۸۴-۱۳۸۳.

  ۷۶۴

  تخصيص سهم فرکانس در مدار ثابت زمين در نظام حقوق بين الملل فضا/ حسين تاج آبادي.- به راهنمايي منصور جباري با مشاوره سيدهادي محمودي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه پيام نورگروه حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۹۰.

  ۷۶۵

  ممنوعيت استفاده از سلاحهاي شيميايي و ميکروبي در حقوق بين الملل/ مهدي کردبچه حسين آباد.- به راهنمايي منصور جباري با مشاوره سيدفضل الله موسوي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي، دانشکده حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۸۲-۱۳۸۱.

  ۷۶۶

  امنيت در فضاي ماوراي جو از ديدگاه حقوق بين الملل/ بابک شکوري حسن آبادي.- به راهنمايي منصور جباري قره باغ با مشاوره حسينقلي رستم زاد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي، دانشکده حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۹۰.

  ۷۶۷

  موانع جهاني شدن حقوق بشر از منظر حقوق معاهدات/ منصور واشقاني فراهاني.- به راهنمايي محمدرضا ضيائي بيگدلي با مشاوره عليرضا پارسا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۸۱-۱۳۸۰.

  ۷۶۸

  هواپيماربايي در حقوق بين الملل/ تهمينه بهارلو.- به راهنمايي منصور جباري قره باغ با مشاوره نسرين مصفا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي، دانشکده حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۸۴-۱۳۸۳.

  ۷۶۹

  بررسي حقوقي حفاظت از محيط زيست فضاي ماوراي جو/ ليلا دوستاني.- به راهنمايي منصور جباري با مشاوره داريوش اشرافي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي، دانشکده حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۸۹.

  ۷۷۰

  بررسي و ارزيابي دو نظام بين المللي حقوق بشر و حقوق بشردوستانه از حيث ماهيت، پيوند متقابل و ضمانت اجراء/ صابر شيرمحمدلو.- به راهنمايي مهدي عباسي سرمدي با مشاوره منصور جباري قره باغ.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي، دانشکده حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۹۲.

  ۷۷۱

  حل و فصل اختلافات در حقوق بين الملل فضا/ تکتم موسوي.- به راهنمايي منصور جباري با مشاوره منصور وفايي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي، دانشکده حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۹۰.

  ۷۷۲

  بررسي حق بر محيط زيست سالم به عنوان يکي از شاخه هاي نسل سوم حقوق بشر/ نازنين گرجي يزدي.- به راهنمايي منصور جباري با مشاوره عليرضا پارسا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۷۹-۱۳۷۸.

  ۷۷۳

  اشغال بلندي هاي جولان و منطقه آبي اشغالي توسط رژيم غاصب اسرائيل از منظر حقوق بين الملل/ احمد القطان.- به راهنمايي فيصل عامري با مشاوره منصور جباري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۹۱-۱۳۹۰.

  ۷۷۴

  بررسي سازمان بين المللي دريانوردي و نقش اين سازمان در جلوگيري از آلودگي درياها/ مريم ناظر.- به راهنمايي منصور جباري با مشاوره عليرضا ظاهري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي، دانشکده حقوق، گروه حقوق بين الملل، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۸۵.

  ۷۷۵

  معيارهاي شناخت شخصيت بين المللي نهضتهاي آزاديبخش با تاکيد بر موضع مجمع عمومي سازمان ملل/ فرزاد مهراني.- به راهنمايي محمد شريف با مشاوره همايون حبيبي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۸۵.

  ۷۷۶

  نظام انعقاد و اجراي معاهدات در حقوق کشور اندونزي/ اغوس معصوم.- به راهنمايي محمدعلي صلح چي با مشاوره منصور جباري قره باغ.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۸۵-۱۳۸۴.

  ۷۷۷

  همکاري دولت ها با دبوان کيفري بين المللي از مرحله تعقيب تا اجراي حکم ديوان/ صادق نجار فيروزجايي.- به راهنمايي علي حسين نجفي ابرندآبادي با مشاوره منصور جباري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۸۸.

  ۷۷۸

  بررسي شکل گيري و توسعه دکترين ميراث مشترک بشريت در حقوق فضا/ سمانه کاظمي آهويي.- به راهنمايي منصور جباري قره باغ با مشاوره داريوش اشرافي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي، دانشکده حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۹۱.

  ۷۷۹

  نقش اتحاديه عرب در حفظ صلح و امنيت بين الملل/ خليل ملکي.- به راهنمايي منصور وفايي با مشاوره منصور جباري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي، دانشکده حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۹۰.

  ۷۸۰

  جرح و سلب صلاحيت از داوران در داوري تجاري بين المللي/ سيدمحمد اکبري.- به راهنمايي ربيعا اسکيني با مشاوره سيدحسن امين.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۷۹.

  ۷۸۱

  رعايت موازين حقوق بشر در مبارزه عليه تروريسم/ مهران تقي زاده.- به راهنمايي محمدعلي صلحچي با مشاوره عليرضا ديهيم.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکز، دانشکده حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۹۰.

  ۷۸۲

  مسئوليت بين المللي دولت ها در قبال خسارت معنوي/ شجاع ذوقي.- به راهنمايي عليرضا ظاهري با مشاوره منصور جباري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي، دانشکده حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۸۵-۱۳۸۴.

  ۷۸۳

  اصول و مقررات حاکم بر حمل و نقل بين المللي بار با راه آهن (کوتيف)/ محمدرضا ابراهيمي.- به راهنمايي منصور جباري با مشاوره مصطفي تقي زاده انصاري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي، دانشکده حقوق، گروه حقوق بين الملل، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۸۹-۱۳۸۸.

  ۷۸۴

  تعهدات دولت اشغالگر: با تاکيد بر اشغال عراق توسط آمريکا و انگليس/ حامد قاسمي اعلاء.- به راهنمايي منصور جباري قره باغ با مشاوره محمدعلي صلح چي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علاه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۸۵-۱۳۸۴.

  ۷۸۵

  مقررات حقوق درياها در خصوص فلات قاره اي خليج فارس/ مريم شاهرخي نژاد.- به راهنمايي منصور جباري.- کارشناسي (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي، رشته حقوق قضايي) ؛ ۱۳۸۲-۱۳۸۱.

  ۷۸۶

  اقدامات سازمان ملل در منع بکارگيري سلاحهاي کشتار جمعي/ ليلا عسگريان.- به راهنمايي منصور جباري با مشاوره مصطفي تقي زاده انصاري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي، دانشکده حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۸۳-۱۳۸۲.

  ۷۸۷

  حفاظت از محيط زيست در مقررات موافقتنامه تجارت آزاد امريکاي شمالي (نفتا)/ ساناز شاهيده.- به راهنمايي عليرضا پارسا با مشاوره محمد شمسايي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۸۰-۱۳۷۹.

  ۷۸۸

  عوامل رافع مسووليت بين المللي سازمانهاي بين المللي/ هومن ظهوري.- به راهنمايي عليرضا ظاهري با مشاوره منصور جباري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي، دانشکده حقوق، گروه علوم انساني، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۸۶.

  ۷۸۹

  بررسي کارايي و اعتبار حقوقي شيوه هاي الکترونيکي حل و فصل اختلافات در حقوق بين الملل/ سلمان فقيه ميرزائي.- به راهنمايي ستار زرکلام با مشاوره محمدرضا پاسبان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي، دانشکده حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۸۹.

  ۷۹۰

  سير تحول و تحليل حقوقي روشهاي جبران خسارت در حقوق بين الملل/ شاهين اصانلو.- به راهنمايي مصطفي تقي زاده انصاري با مشاوره حسينقلي رستم زاد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۸۳-۱۳۸۲.

  ۷۹۱

  قراردادهاي Buy-Back [باي بک] نفتي/ ناهيد واثق نيا.- به راهنمايي سيدنصرالله ابراهيمي با مشاوره منصور جباري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي، دانشکده حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۸۳-۱۳۸۲.

  ۷۹۲

  مسئوليت بين المللي دولتها در قبال نقض فاحش حقوق بشر "در چارچوب طرح مواد راجع به مسئوليت دولتها (۱۹۹۶)"/ سيدامرالدين حجازي اطاق سرايي.- به راهنمايي عليرضا پارسا با مشاوره محمدرضا ضيايي بيگدلي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۷۹-۱۳۷۸.

  ۷۹۳

  بررسي مشکلات پيوستن ايران به اساسنامه ديوان کيفري بين المللي (ICC) مصوب ۱۹۹۸ رم/ مجتبي شيخي.- به راهنمايي محمدجواد شريعت باقري با مشاوره مصطفي تقي زاده انصاري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي، دانشکده حقوق، گروه حقوق بين الملل، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۸۱-۱۳۸۰.

  ۷۹۴

  تحول مفهوم مسئوليت بين المللي دولتها با تاکيد بر مسائل محيط زيست/ سهيلا باهر نيک.- به راهنمايي منصور جباري قره باغ با مشاوره عليرضا پارسا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۸۰.

  ۷۹۵

  بررسي نقش ديوان بين المللي دادگستري در پرونده هاي متضمن بکارگيري زور پس از پرونده نيکاراگوئه/ زهره حق پناهان.- به راهنمايي عليرضا ظاهري با مشاوره منصور جباري قره باغ.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکز، دانشکده حقوف، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۸۴-۱۳۸۳.

  ۷۹۶

  قابليت اعمال قاعده ممنوعيت توسل به زور يا تهديد به آن در فضاي ماوراي جو/ مرتضي صادقي ده صحرايي.- به راهنمايي منصور جباري با مشاوره هيبت الله نژندي منش.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۹۰-۱۳۸۹.

  ۷۹۷

  آثار حقوقي مترتب بر پخش مستقيم برنامه هاي ماهواره اي ايران براي مخاطبان خارج از ايران/ فاطمه شادمند.- به راهنمايي داريوش اشرافي با مشاوره منصور جباري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي، دانشکده حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۸۹.

  ۷۹۸

  بررسي مقررات و قوانين مربوط به حوادث هواپيمايي/ نيکزاد فرشچي طهراني.- به راهنمايي منصور جباري قره باغ با مشاوره حسينقلي رستم زاد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي، دانشکده حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۹۰.

  ۷۹۹

  اعتبار و ضمانت اجراي تصميمات آژانس بين المللي انرژي هسته اي/ حسين بي غم.- به راهنمايي منصور جباري با مشاوره عيسي اميني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي، دانشکده حقوق، گروه حقوق بين الملل، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۸۶.

  ۸۰۰

  تحديد حدود درياي خزر/ علي ملکوتيان.- به راهنمايي داود هرميداس باوند با مشاوره مصطفي تقي زاده انصاري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکز، دانشکده حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۸۰-۱۳۷۹.

  ۸۰۱

  شوراي اروپا و حمايت از حقوق بشر/ علي بازيار.- به راهنمايي مهدي عباسي سرمدي با مشاوره رزا قراچورلو.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي، دانشکده حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۸۵.

  ۸۰۲

  اصول و قواعد ماهوي حاکم بر سازمان تجارت جهاني/ مهرافزا دباغي قلعه.- به راهنمايي ستار زرکلام با مشاوره منصور جباري قره باغ.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي، دانشکده حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۸۵.

  ۸۰۳

  بررسي کنوانسيون ۱۹۵۲ رم در خصوص خسارات وارده به اشخاص ثالث روي زمين ناشي از هواپيماي خارجي/ سودابه دهقاني.- به راهنمايي منصور جباري با مشاوره داريوش اشرافي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي، دانشکده حقوق، گروه حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۸۸.

  ۸۰۴

  دادگاه صلاحيتدار در دعاوي حمل و نقل هوايي/ نرگس صفرزاده.- به راهنمايي منصور جباري با مشاوره فرهاد پروين.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، گروه علمي حقوق تجارت بين الملل، رشته حقوق تجارت بين الملل) ؛ ۱۳۹۰.

  ۸۰۵

  الحاق ايران به اساسنامه ديوان کيفري بين المللي(موانع و تبعات)/ سيدعباس فاطمي.- به راهنمايي منصور جباري با مشاوره داوود هرميداس باوند.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي، دانشکده حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۸۳-۱۳۸۲.

  ۸۰۶

  کميته استفاده صلح آميز از فضاي ماوراي جو و نقش آن در تدوين رژيم حقوقي پخش مستقيم ماهواره اي/ مجيد يوسفي.- به راهنمايي منصور جباري با مشاوره سيدباقر ميرعباسي.

  ۸۰۷

  الزامات حقوق بشري در رفتار حرفه اي پليس اداري/ عباس محمدحسيني.- به راهنمايي علي محمد فلاح زاده با مشاوره پوريا عسکري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق، رشته حقوق بشر) ؛ ۱۳۹۵.

  ۸۰۸

  بررسي تطبيقي موارد معافيت متصدي حمل و نقل هوايي و جاده اي در مقررات بين المللي و حقوق ايران/ مجيد حسن نژاد.- به راهنمايي منصور جباري با مشاوره فرهاد پروين.- کارشناسي ارشد (دانشگاه دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق تجارت بين الملل) ؛ ۱۳۹۰.

  ۸۰۹

  حقوق بين الملل و حقوق ايران در زمينه طول موج هاي راديويي/ ناصر عباس زادي.- به راهنمايي منصور جباري با مشاوره آرمين اميني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مراغه، رشته حقوق بين الملل عمومي) ؛ ۱۳۹۰.

  ۸۱۰

  به کارگيري هواپيماي غير نظامي در عمليات تروريستي و تلاش جامعه بين الملل در مبارزه با آن/ عباس مفتاحي.- به راهنمايي عليرضا ظاهري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي، دانشکده حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۹۵.

  ۸۱۱

  مسئوليت متصدي حمل و نقل بين المللي جاده اي در کنوانسيون"CMR"/ رشيد جهانگيرفرد.- به راهنمايي منصور جباري با مشاوره غلام نبي فيضي چکاب.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق تجارت بين الملل) ؛ ۱۳۹۲.

  ۸۱۲

  پخش مستقيم ماهواره اي و رويکردهاي ايران نسبت به آن از منظر حقوق ارتباطات/ اسماعيل بيننده.- به راهنمايي رويا معتمد نژاد با مشاوره عباس اسدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق ارتباطات) ؛ ۱۳۹۰.

  ۸۱۳

  ضمانت اجراهاي اصول حقوق بشر و عوامل موثر در تحقق بخشيدن آن/ محمدامين اميدوار.- به راهنمايي منصور جباري با مشاوره حبيب زاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي، دانشکده حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۸۵-۱۳۸۴.

  ۸۱۴

  بررسي منابع اصل ممنوعيت استفاده از سلاح عليه هواپيماهاي غير نظامي در حال پرواز/ عبدالسعيد فضلي.- به راهنمايي منصور جباري با مشاوره مهدي شهلا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي، دانشکده حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۸۴-۱۳۸۳.

  ۸۱۵

  مسئوليت بين المللي آلودگي نفتي ناشي از نفتکشها(با تاکيد بر مسئوليت مدني)/ سوسن شهادي فر.- به راهنمايي مهدي زاهدي با مشاوره همايون حبيبي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۸۳.

  ۸۱۶

  رابطه صلاحيتي شوراي امنيت و ديوان کيفري/ نگاه سرخيل.- به راهنمايي مهدي زاهدي با مشاوره محمد شريف.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۸۲.

  ۸۱۷

  نقش سازمان هاي بين المللي در تدوين و توسعه تدريجي حقوق بين الملل فضا/ فاطمه حاتمي.- به راهنمايي منصور جباري قره باغ با مشاوره حسين نواده توپچي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي، دانشکده حقوق، گروه حقوق بين الملل، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۹۲-۱۳۹۱.

  ۸۱۸

  جهانگردي در حقوق بين الملل هوايي و دريايي/ وجيهه ابراهيمي باداشيان.- به راهنمايي نجفي اسفاد با مشاوره اسماعيل علي اکبري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه پيام نور، دانشکده علوم انساني، گروه حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۸۷.

  ۸۱۹

  حمايت بين المللي از ميراث فرهنگي و اقدامات بعمل آمده توسط جمهوري اسلامي ايران/ رابعه امامي رضوي.- به راهنمايي فرهاد خمامي زاده با مشاوره مصطفي تقي زاده انصاري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز، دانشکده حقوق، رشته حقوق بين الملل عمومي) ؛ ۱۳۸۴-۱۳۸۳.

  ۸۲۰

  تحولات حقوق بين الملل در زمينه مسئوليت بين المللي دولت ها در رابطه با تغييرات آب و هوايي(اقليمي)/ نسرين پولادي.- به راهنمايي حسن سواري با مشاوره منصور جباري قره باغ.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي، دانشکده حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۹۰.

  ۸۲۱

  نقش کميته ششم مجمع عمومي سازمان ملل متحد در تدوين و توسعه حقوق بين الملل عمومي/ محمود اصفهاني نژاد.- به راهنمايي جباري.- کارشناسي (دانشگاه آزاد اسلامي،واحد تهران مرکز، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق) .

  ۸۲۲

  مسئوليت بين المللي دولت ها در نظام کيفري بين المللي/ مهدي سليمي مقدم.- به راهنمايي محبي با مشاوره تقي زاده انصاري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد سلامي، دانشکده حقوق، رشته حقوق بين الملل) .

  ۸۲۳

  سلب مالکيت غير مستقيم حقوق بيگانگان با تاکيد بر رويه ديوان داوري ايران- آمريکا/ منصور ملکي.- به راهنمايي محمد شمسائي با مشاوره محمدعلي صلح چي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي) ؛ ۱۳۷۹.

  ۸۲۴

  بررسي و تحليل نظام حقوقي کشتيراني و ماهيگيري در درياي خزر/ صمد ابهريان ايرانق.- به راهنمايي داوود هيرميداس باوند با مشاوره مصطفي تقي زاده انصاري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکز، دانشکده حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۸۰.

  ۸۲۵

  حق تفتيش کشتيهاي بازرگاني از ديدگاه حقوق بين الملل/ اسماعيل رستمي طارمسري.- به راهنمايي منصور جباري با مشاوره منصور پورنوري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي، دانشکده حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۸۲.

  ۸۲۶

  تحقق بيع بين المللي در تجارت الکترونيک/ فرشته گلچيان نيک.- به راهنمايي محمد شمسايي با مشاوره محمدعلي صلح چي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۸۰.

  ۸۲۷

  مساله تعارض تعهدات در حقوق معاهدات/ سيامک ساماني.- به راهنمايي محمدرضا ضيائي بيگدلي با مشاوره رضا موسي زاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۷۹.

  ۸۲۸

  مکانيزمهاي بين المللي دفاع از حقوق بشر/ مجيد اکبرپور.- به راهنمايي مصطفي تقي زاده انصاري با مشاوره منصور جباري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي، دانشکده حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۸۲-۱۳۸۱.

  ۸۲۹

  حقوق جنگ و غنائم جنگي/ احمدعلي قاسمي شوب.- به راهنمايي محمدعلي صلح چي با مشاوره محمدرضا ضيائي بيگدلي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۸۰.

  ۸۳۰

  ساز و کارهاي بررسي نظامهاي بازرسي سلاحهاي کشتار جمعي/ علي نقي يوسفوند.- به راهنمايي تقي زاده انصاري با مشاوره حبيبي دولابي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي، دانشکده حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۸۳-۱۳۸۲.

  ۸۳۱

  چگونگي حل و فصل اختلافات در حقوق هوايي با تکيه بر ماجراي حمله آمريکا به هواپيماي ايرباس ايران/ محمد مهدي پور.- به راهنمايي ابراهيمي با مشاوره حسن زاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي، دانشکده حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۸۴.

  ۸۳۲

  بيطرفي در جنگ و ممنوعيت قاچاق جنگي/ غلامعلي کريم پور ملکشاه.- به راهنمايي محمدرضا ضيائي بيگدلي با مشاوره منصور جباري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۸۱-۱۳۸۰.

  ۸۳۳

  مشروعيت تحريمهاي اقتصادي شوراي امنيت از ديدگاه حقوق بشر/ مسلم حسنعلي زاده.- به راهنمايي داود هرميداس باوند با مشاوره محمدرضا ضيائي بيگدلي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۸۰-۱۳۷۹.

  ۸۳۴

  حقوق بين الملل کار: مباني (و شرايط) الزام کشورها نسبت به رعايت آن/ سيدمرتضي واسعي زاده.- به راهنمايي مصطفي تقي زاده انصاري با مشاوره منصور جباري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۸۰.

  ۸۳۵

  عدالت کيفري بين المللي در آفريقا، موانع و راهکارها/ منصور بهمئي.- به راهنمايي محمدحسين رمضاني قوام آبادي با مشاوره قاسم زماني؛ اميرحسين رنجبريان.- دکتري (دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۹۶.

  ۸۳۶

  آثار اسلاميت و جمهوريت بر الگوي سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران/ امين اله زماني.- به راهنمايي حسين غلامي با مشاوره محسن اسماعيلي؛ علي غلامي.- دکتري (دانشگاه امام صادق(ع)، دانشکده معارف اسلامي و حقوق، رشته حقوق جزا و جرم شناسي) ؛ ۱۳۹۴.

  ۸۳۷

  تاثير فاصله ارتباطي اصحاب دعوي در فرايند کيفري(مطالعه موردي قتل، ضرب و جرح)/ محبوبه اميني.- به راهنمايي محمد فرجيها؛ عبدالرضا عليزاده با مشاوره علي حسين نجفي ابرندآبادي؛ سيدمحمود ميرخليلي.- دکتري (دانشگاه تهران، پرديس فارابي، دانشکده حقوق، رشته حقوق کيفري و جرم شناسي) ؛ ۱۳۹۴.


  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
360384264
اکنون :
85