جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 224726
  تاریخ انتشار : 21 آبان 1396 8:38
  تعداد بازدید : 343

  آخرین مصوبات شوراها

  مصوبات مورخ 1396/08/01 لغایت 1396/08/10*** الف) شورای علی شهرسازی و معماری ب) شورای عالی اداری ج) شورای عالی انقلاب فرهنگی د) شورای عالی حفاظت محیط زیست و) شورای عالی حفاظت فنی

  مصوبات شوراها

  منتشره از تاریخ
  1396/08/01 لغايت 1396/08/10
  در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

  شورای عالی شهرسازی و معماری    
         

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر نقده          

   

   


  شورای عالی شهرسازی و معماری

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر نقده

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21156-04/08/1396

  شماره 23878/300-۱۳۹۶/۵/۱۸

  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی

  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۲ مغایرت طرح تفصیلی با طرح جامع شهر نقده را مورد بررسی قرار داد و مقرر نمود:

  ۱ ـ در خصوص الحاق اراضی واقع در ضلع جنوب شرقی شهر نقده، «اراضی موسوم به تعاونی های نیروی انتظامی و دادگستری»، مصوب مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۰ شورای برنامه ریزی و توسعه استان با توجه با بازدید کمیته فنی در مـورخ ۱۳۹۳/۸/۲۶ از اراضـی مذکـور، در فرآیـند تصویـب طرح جامع شهـر نقـده و جلسه کمیته فنی۲ شورای عالی مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۵،  با الحاق موردنظر مخالفت شد .

  ۲ ـ در خصوص الحاق ۳۰ هکتار از اراضی ضلع جنوب شرقی شهر نقده واقع در انتهای خیابان شهید مسافری مرسوم به زمین های قوروق ـ مصوب مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۴ شورای برنامه ریزی و توسعه استان با توجه به صورت جلسه کمیته فنی شورای عالی مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷، و اینکه:

  • اراضی مدنظر از نوع اراضی درجه یک کشاورزی هستند .

  • حقوق ایجادشده توسط مسئولین قبلی استان خارج از اختیارات قانونی ایجادشده است .

  • هرگونه موافقت با الحاق این اراضی زمینه ساز ایجاد توقع و تشدید درخواست های مشابه خواهد بود .

  • طبق اسناد ارائه شده و اذعان مسئولین استانی حدود ۸ هکتار از اراضی متعلق به تعاونی مسکن در داخل محدوده با کاربری های مسکونی و خدماتی واقع شده است .

  با عنایت به اینکه متقاضی بر اساس توافق کتبی مسئولین قبلی استان اقدام به خرید زمین مذکور نموده است و به جهت حداکثر مساعدت با درخواست مذکور (در راستای احترام به خانواده های محترم ایثارگر) مقرر گردید:

  ۱ ـ۲ ـ با تغییر کاربری بخشی از اراضی ۸ هکتاری داخل محدوده از خدماتی به مسکونی و همچنین تغییر مسیر معبر پیشنهاد طرح جامع ترتیبی اتخاذ شود که کل اراضی متعلق به تعاونی مذکور در داخل محدوده مصوب به کاربری مسکونی با تراکم ساختمانی ۲۴۰درصد در ۴ طبقه اختصاص یابد.

  ۲ـ۲ ـ با عنایت به اینکه هرگونه تفکیک اراضی ۸ هکتاری داخل محدوده تبعاً مشـمول ماده ۱۰۱ قانـون شهـرداری خواهـد بود، سهـم خدمات مشـمول به نسـبت منـدرج در قـانون (43/75 درصـد معابـر و خـدمات و 56/35 درصد مسکونی) از طریق انتقال مالکیت اراضی متعلق به متقاضی در حریم به شهرداری جبران گردد .

  ۳ـ۲ـ کاربری اراضی که به این ترتیب در حریم شهر به شهرداری واگذار می گردد پارک و فضای سبز در مقیاس شهری خواهد بود و هرگونه تغییر آن مغایرت اساسی محسوب می گردد.»

  مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.

  معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی   


  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
360384214
اکنون :
12