جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 225635
  تاریخ انتشار : 4 آذر 1396 9:56
  تعداد بازدید : 457

  مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آبان ماه 96

  مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آبان ماه 96


  رکورد

  عنوان - پديدآور - مأخذ

  ۱۳۱۳۴

  بزهکاري زنان و تبعات زنداني شدن بر آنان/ مرضيه فرنيا.- هدايت و بازپروري. ۱۳۹۵، دوره اول، شماره ۲، تابستان: ص ۱۱-۵۸.

  ۱۳۱۳۵

  نقش فعاليت هاي فرهنگي در بازگشت زندانيان به زندگي شرافتمندانه/ علي اصغر اسماعيل زاده.- هدايت و بازپروري. ۱۳۹۵، دوره اول، شماره ۲، تابستان: ص ۵۹-۷۶.

  ۱۳۱۳۶

  ضرورت تشکيل پرونده شخصيت متهم در فرآيند دادرسي کيفري در محاکم ايران/ مجتبي خرم، عليرضا محمدي.- هدايت و بازپروري. ۱۳۹۵، دوره اول، شماره ۲، تابستان: ص ۷۷-۹۶.

  ۱۳۱۳۷

  راه هاي پيشگيري از خودکشي در زندان ها (مروري بر راهبردهاي جديد برآمده از يک مطالعه مرور نظام مند درباره اقدام به خودکشي نزديک به مرگ)/ مترجم حميد خاني پور.- هدايت و بازپروري. ۱۳۹۵، دوره اول، شماره ۲، تابستان: ص ۱۴۳-۱۶۵.

  ۱۳۱۳۸

  آسيب شناسي مشکلات خانواده هاي زندانيان/ طاهره نوري، اکرم عليمرداني.- هدايت و بازپروري. ۱۳۹۶، دوره اول، شماره ۳، بهار: ص ۱۱-۲۲.

  ۱۳۱۳۹

  بررسي اختلال هاي روان شناختي در بين سربازان وظيفه زندان ها/ اعظم نوفرستي ... [و ديگران].- هدايت و بازپروري. ۱۳۹۶، دوره اول، شماره ۳، بهار: ص ۲۳-۵۱.

  ۱۳۱۴۰

  تاثير وام هاي اشتغال زايي بر ممانعت از تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان ( مطالعه موردي استان آذربايجان غربي)/ ميرنجف موسوي ... [و ديگران].- هدايت و بازپروري. ۱۳۹۶، دوره اول، شماره ۳، بهار: ص ۵۳-۷۸.

  ۱۳۱۴۱

  بررسي حقوق متهم و ارتقاي آن در مرحله تحقيقات مقدماتي در آيين دادرسي کيفري جديد/ مجتبي خرم، عليرضا محمدي ده چشمه، سيدعبدالرحمن توفيقيان.- هدايت و بازپروري. ۱۳۹۶، دوره اول، شماره ۳، بهار: ص ۷۹-۱۰۳.

  ۱۳۱۴۲

  مطالعه تطبيقي جرم محال و جرم عقيم در قانون مجازات اسلامي جديد و حقوق فرانسه/ علي اصغر خلجي.- هدايت و بازپروري. ۱۳۹۶، دوره اول، شماره ۳، بهار: ص ۱۰۵-۱۲۱.

  ۱۳۱۴۳

  مديريت زندان زنان با ارجاع به قواعد سازمان ملل متحد در خصوص نحوه رفتار با زنان زنداني و اقدامات غير تنبيهي براي زنان مجرم/ مژگان عزيزي.- هدايت و بازپروري. ۱۳۹۶، دوره اول، شماره ۳، بهار: ص ۱۲۳-۱۶۹.

  ۱۳۱۴۴

  مسئوليت هاي کيفري و مدني در حادثه پلاسکو/ سيدمحمود کاشاني.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره پياپي ۲۳۶، بهار: ص. ۷-۲۲.

  ۱۳۱۴۵

  وجه التزام و بررسي تعديل آن/ امير حسين آبادي.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره پياپي ۲۳۶، بهار: ص. ۲۳-۳۶.

  ۱۳۱۴۶

  تفاوت ابلاغ واقعي به اشخاص حقوقي و حقيقي/ نصرالله قهرماني.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره پياپي ۲۳۶، بهار: ص. ۳۷-۴۱.

  ۱۳۱۴۷

  موارد انحلال قضايي شرکت ها با تاکيد بر ورشکستگي/ فرامرز زماني سليمي.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره پياپي ۲۳۶، بهار: ص. ۴۳-۵۱.

  ۱۳۱۴۸

  تبديل تعهد به اعتبار تبديل مديون و انتقال دين/ سيد احمد باختر.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره پياپي ۲۳۶، بهار: ص. ۵۳-۶۷.

  ۱۳۱۴۹

  حاکميت مطلق مردم و اختيار محدود حکومت: تحليلي بر حقوق بنيادين در قانون اساسي ايران(۳)/ عليرضا دبيرنيا.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره پياپي ۲۳۶، بهار: ص. ۶۹-۸۴.

  ۱۳۱۵۰

  قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد/ حسين قنبري.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره پياپي ۲۳۶، بهار: ص. ۸۵-۱۱۰.

  ۱۳۱۵۱

  نحوه و فرايند ثبت علامت تجاري در حقوق ايران/ سيدعلي اصغر خانيان.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره پياپي ۲۳۶، بهار: ص. ۱۱۱-۱۳۳.

  ۱۳۱۵۲

  نقد يک راي در زمينه ي هنگام اجراي اصل صحت/ عباس ميرشکاري.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره پياپي ۲۳۶، بهار: ص. ۱۳۵-۱۴۹.

  ۱۳۱۵۳

  ديوان عالي کشور؛ منطق حقوقي و عدات: گفتاري در نقد راي وحدت رويه شماره ۷۵۴ مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۴/ اسماعيل شايگان.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره پياپي ۲۳۶، بهار: ص. ۱۵۱-۱۶۷.

  ۱۳۱۵۴

  محاکمه و اشتباه: نگاهي به فيلم دادگاهي "آماندا ناکس"/ عباس ايماني.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره پياپي ۲۳۶، بهار: ص. ۱۶۹-۱۷۷.

  ۱۳۱۵۵

  نقش آزادي اجتماعات در انتخابات/ نصرالله قهرماني.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره پياپي ۲۳۷: ص. ۷-۱۱.

  ۱۳۱۵۶

  ثبت املاک و سند رسمي در رويه شوراي نگهبان/ علي اکبر گرجي، علي قانعي، مصطفي رضايي.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره پياپي ۲۳۷: ص. ۳۱-۴۱.

  ۱۳۱۵۷

  بررسي موضوع ماده ۳۸ آيين نامه معاملات شهرداري: مروري بر صلاحيت و رويه يک هيات/ محمد صادق لباني مطلق.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره پياپي ۲۳۷: ص. ۴۳-۵۹.

  ۱۳۱۵۸

  شيوه اجراي اسناد رسمي لازم الاجرا: تحليل ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ايران/ مهدي فتاحي.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره پياپي ۲۳۷: ص. ۶۱-۷۰.

  ۱۳۱۵۹

  حکمراني مبتني بر نظام نمايندگي: تحليلي بر حقوق بنيادين در قانون اساسي ايران(۴)/ عليرضا دبيرنيا.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره پياپي ۲۳۷: ص. ۷۱-۹۰.

  ۱۳۱۶۰

  ضرورت الحاق ايران به معاهده آيين دادرسي مدني/ حسن محسني.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره پياپي ۲۳۷: ص. ۹۱-۱۰۷.

  ۱۳۱۶۱

  مسئوليت ناشي از ارائه خدمات ناوبري ماهواره اي جهاني: سامانه هاي ناوبري ماهواره اي/ شيرزاد نبي پور.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره پياپي ۲۳۷: ص. ۱۰۹-۱۳۹.

  ۱۳۱۶۲

  شرط تطابق در عنصر رواني قتل عمدي/ حسين قنبري.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره پياپي ۲۳۷: ص. ۱۴۱-۱۵۶.

  ۱۳۱۶۳

  فن بلاغت در حرفه وکالت با نگاهي بر خطابه ارسطو/ عباس ايماني.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره پياپي ۲۳۷: ص. ۱۵۷-۱۷۴.

  ۱۳۱۶۴

  شروط حمايت از حقوق طرح صنعتي در مقررات ايران: نو بودن و يا اصالت؟/ تقي(سعيد) اماني.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره پياپي ۲۳۷: ص. ۱۵۷-۱۹۷.

  ۱۳۱۶۵

  حکم طلاق خارجي: نقد و بررسي ماده ي ۱۵ قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و تبصره ي ذيل آن/ سهيلا ديبافر.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره پياپي ۲۳۷: ص. ۱۹۹-۲۱۴.

  ۱۳۱۶۶

  بررسي گزارش خلاف واقع توسط کارشناس رسمي دادگستري: مطالعه موردي يک پرونده/ حميدرضا پرتو.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره پياپي ۲۳۷: ص. ۲۱۵-۲۲۶.

  ۱۳۱۶۷

  خيار عيب و فسخ معامله: مطالعه موردي يک پرونده/ يدالله آريانفر.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. سال شصت و نهم، شماره پياپي ۲۳۷: ص. ۲۲۷-۲۴۰.

  ۱۳۱۶۸

  تهاتر در رويه قضايي/ عباس ميرشکاري.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. سال شصت و نهم، شماره پياپي ۲۳۷: ص. ۲۴۱-۲۵۰.

  ۱۳۱۶۹

  جرم شناسي بزهکار اقتصادي در فيلم صنابغه ي دروغ / عباس ايماني.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. سال شصت و نهم، شماره پياپي ۲۳۷: ص. ۲۵۱-۲۵۶.  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
360384235
اکنون :
5