جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 225636
  تاریخ انتشار : 4 آذر 1396 10:6
  تعداد بازدید : 818

  مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آبان ماه 96

  مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آبان ماه 96

  رکورد

  شماره مقاله

  عنوان - پديدآور - مأخذ

  ۲۷۳۳۲

   

  توقف پخش برنامه هاي ماهواره اي در حقوق بين الملل: ارزيابي تحريم رسانه اي ايران/ سيدياسر ضيايي، فاطمه حکمتي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۵، دوره هشتم، شماره ۴، زمستان: ص ۱۳۷-۱۶۱.

  ۲۷۳۳۳

   

  حفره هاي رژيم منع توسل به زور " بررسي تبعات ماندگار تجاوز به عراق (۲۰۰۳) در حقوق بين الملل"/ هادي دادمهر.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۵، دوره هشتم، شماره ۴، زمستان: ص ۳۱-۵۵.

  ۲۷۳۳۴

   

  اصل رعايت تشريفات قانوني در بازنگري قضايي ايالات متحده آمريکا/ آرين پتفت، محمدرضا ويژه.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۵، دوره هشتم، شماره ۴، زمستان: ص ۱-۲۶.

  ۲۷۳۳۵

   

  اساسي شدن حقوق به مثابه بديل مشروطه گرايي در دوران جهاني شدن/ سمانه رحمتي فر، مهدي شهابي، علي اکبر گرجي ازندرياني.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۵، دوره هشتم، شماره ۴، زمستان: ص ۵۷-۷۷.

  ۲۷۳۳۶

   

  بازگشت از ايجاب در حقوق ايران و کنوانسيون بيع بين المللي کالا/ حبيب طالب احمدي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۵، دوره هشتم، شماره ۴، زمستان: ص ۱۶۳-۱۸۸.

  ۲۷۳۳۷

   

  سازمان جهاني تجارت و حقوق بين الملل بشر/ حسين شريفي طراز کوهي، سيدصلاح الدين فاطمي نژاد.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۵، دوره هشتم، شماره ۴، زمستان: ص ۱۰۳-۱۳۵.

  ۲۷۳۳۸

   

  تحليل حقوقي فقهي وضعيت ايقاع فضولي در روابط مالي و غيرمالي/ عليرضا فصيحي زاده، داريوش کيواني.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۵، دوره هشتم، شماره ۴، زمستان: ص ۱۸۹-۲۰۵.

  ۲۷۳۳۹

   

  موجهات انتخابات طبقاتي در مجلس اول مشروطه/ سيدناصر سلطاني.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۵، دوره هشتم، شماره ۴، زمستان: ص ۷۹-۱۰۲.

  ۲۷۹۹۶

   

  سهم اشراق و استدلال در فرايند دادرسي/ محمدمهدي الشريف.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۶، دوره نهم، شماره ۱، بهار: ص ۱-۳۰.

  ۲۷۹۹۷

   

  ادغام هاي ضد رقابتي و ضمانت اجراهاي مقرر در حقوق ايران/ محمدرضا پاسبان، ابوالفضل غلامي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۶، دوره نهم، شماره ۱، بهار: ص ۳۱-۵۵.

  ۲۷۹۹۸

   

  تحليل جرم شناختي پديده شرکت هاي هرمي/ محمدعلي حاجي ده آبادي، سميرا خادم.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۶، دوره نهم، شماره ۱، بهار: ص ۵۷-۸۷.

  ۲۷۹۹۹

   

  ابهام قانون مدني در شرطيت "طهر غير مواقعه" نسبت به صحت طلاق/ سيدمهدي دادمرزي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۶، دوره نهم، شماره ۱، بهار: ص ۸۹-۱۰۷.

  ۲۸۰۰۰

   

  بررسي انواع پيوندهاي اينترنتي از منظر نظام حق مولف/ ابراهيم رهبري، سعيد نجات زادگان، حميد نجات زادگان.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۶، دوره نهم، شماره ۱، بهار: ص ۱۰۹-۱۳۹.

  ۲۸۰۰۱

   

  راهکارهاي حمايتي حقوق بين الملل عرفي از اموال فرهنگي در زمان مخاصمات مسلحانه/ مجيد زحمتکش، عليرضا آرش پور.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۶، دوره نهم، شماره ۱، بهار: ص ۱۴۱-۱۷۴.

  ۲۸۰۰۲

   

  معيار تعيين نفقه زوجه در فقه اماميه و حقوق مدني/ مجيد سربازيان، غلامرضا برزگر.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۶، دوره نهم، شماره ۱، بهار: ص ۱۷۵-۲۰۴.

  ۲۸۰۰۳

   

  اصل آزادي اراده و حمايت از مصرف کننده؛ تاملي بر شروط محدوديت و معافيت در حقوق مسئوليت توليد/ حسين سيمايي صراف، جابر اسفندي سرافراز.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۶، دوره نهم، شماره ۱، بهار: ص ۲۰۵-۲۲۶.

  ۲۸۰۰۴

   

  استناد به روح قانون در دادرسي/ محمدباقر عامري نيا، علي جمادي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۶، دوره نهم، شماره ۱، بهار: ص ۲۲۷-۲۴۱.

  ۲۸۰۰۵

   

  رجوع گواه از گواهي و اثر آن از منظر آيين دادرسي/ حسن محسني.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۶، دوره نهم، شماره ۱، بهار: ص ۲۴۳-۲۷۵.

  ۲۸۹۳۵

   

  باهم فروشي در قراردادهاي مجوز بهره برداري از مالکيت فکري: رهيافت حقوق رقابت/ مصطفي بختياروند، زينب فرهادخاني.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۶، دوره نهم، شماره ۲، تابستان: ص ۱-۲۶.

  ۲۸۹۳۶

   

  درآمدي بر يکسان انگاري جرم دزدي دريايي با تروريسم (با تاکيد بر دزدي دريايي سواحل سومالي)/ حسن پوربافراني، علي اميدي، بهروز قلي زاده.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۶، دوره نهم، شماره ۲، تابستان: ص ۲۷-۵۰.

  ۲۸۹۳۷

   

  بررسي جرم تباني در حقوق کيفري ايران و آمريکا/ سعيد حکيمي ها، بهزاد جودکي، کيوان غني.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۶، دوره نهم، شماره ۲، تابستان: ص ۵۱-۸۱.

  ۲۸۹۳۸

   

  اصل تناظر در دادرسي اداري با تاکيد بر دادرسي ديوان عدالت اداري/ سيروس حيدري.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۶، دوره نهم، شماره ۲، تابستان: ص ۸۳-۱۱۶.

  ۲۸۹۳۹

   

  بررسي فقهي - حقوقي اثر اعسار زوج بر حق حبس زوجه/ رضا حق پناه، سيدمحمد رضوي، سيدعلي رضوي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۶، دوره نهم، شماره ۲، تابستان: ص ۱۱۷-۱۴۶.

  ۲۸۹۴۰

   

  تاملي بر وضعيت حقوقي دولتها در استناد به مسئوليت بين المللي دولت با تاکيد بر قضيه صيد نهنگ (استراليا عليه ژاپن)/ محمدحسين رمضاني قوام آبادي، مهرداد محمدي، سيدمحمد حسيني.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۶، دوره نهم، شماره ۲، تابستان: ص ۱۴۷-۱۷۵.

  ۲۸۹۴۱

   

  دعوي متقابل در رويه قضايي ديوان بين المللي دادگستري/ سوده شاملو، سارا شاملو.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۶، دوره نهم، شماره ۲، تابستان: ص ۱۷۶-۲۰۹.

  ۲۸۹۴۲

   

  الزامات مقابله با تروريسم در پرتو روند انساني شدن حقوق بين الملل/ حسين شريفي طرازکوهي، فاطمه فتح پور.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۶، دوره نهم، شماره ۲، تابستان: ص ۲۱۱-۲۴۳.

  ۲۸۹۴۳

   

  تاملي بر مشروعيت سياست کشتار هدفمند از منظر حقوق بين الملل بشردوستانه/ حسام الدين لساني، مهوش منفرد.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۶، دوره نهم، شماره ۲، تابستان: ص ۲۴۵-۲۷۶.

  ۲۸۹۴۴

   

  مطالعه تطبيقي استانداردهاي رفتار قضايي (اسلام، ايران، امريکا و چين) در پرتو اصول بنگلور/ مجتبي همتي، غلامرضا داودي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۶، دوره نهم، شماره ۲، تابستان: ص ۲۷۷-۳۱۰.

  ۲۹۱۰۳

  DM11620

  بي هوشي جاني و بي حسي اعضا هنگام اجراي قصاص نفس و عضو از منظر فقه و حقوق/ غلامرضا جلالي، محمدرضا جلالي.- پيام آموزش. ۱۳۹۰، سال نهم، مهر و آبان، شماره ۵۲: ص ۹-۲۲.

  ۲۹۱۰۴

  DM11621

  آيين دادرسي تعدد جرم/ اميد رستمي غازاني.- پيام آموزش. ۱۳۹۰، سال نهم، مهر و آبان، شماره ۵۲: ص ۲۳-۴۴.

  ۲۹۱۰۵

  DM11622

  کالبدگشايي اجساد و نقش آن در کشف جرم قتل/ رضا مسعودي فر.- پيام آموزش. ۱۳۹۰، سال نهم، مهر و آبان، شماره ۵۲: ص ۴۵-۵۴.

  ۲۹۱۰۶

  DM11623

  خسارت ناشي از جرم/ نجمه خدامي سعيدي.- پيام آموزش. ۱۳۹۰، سال نهم، مهر و آبان، شماره ۵۲: ص ۵۵-۷۰.

  ۲۹۱۰۷

  DM11624

  بررسي استدلالي ماهيت قرارداد داوري/ محمد خاکباز.- پيام آموزش. ۱۳۹۰، سال نهم، مهر و آبان، شماره ۵۲: ص ۷۱-۹۲.

  ۲۹۱۰۸

  DM11625

  تحليل نهاد حقوقي عفو در پرتو فقه و قوانين موضوعه/ محمد اسماعيل زاده، احمد پورابراهيم.- پيام آموزش. ۱۳۹۰، سال نهم، مهر و آبان، شماره ۵۲: ص ۹۳-۱۲۸.

  ۲۹۱۰۹

  DM11626

  قواعد حاکم بر تجديدنظر از آراي حقوقي/ بهمن مرادي فر.- پيام آموزش. ۱۳۹۰، سال نهم، آذر و دي، شماره ۵۳: ص ۹-۴۶.

  ۲۹۱۱۰

  DM11627

  کيفيت تعيين بهاي خواسته/ جواد نوروزي.- پيام آموزش. ۱۳۹۰، سال نهم، آذر و دي، شماره ۵۳: ص ۴۷-۶۶.

  ۲۹۱۱۱

  DM11628

  بررسي حوادث ورزشي و شرايط زوال مسووليت کيفري ورزشکاران در قانون مجازات اسلامي/ ابوالفضل عامري شهرابي.- پيام آموزش. ۱۳۹۰، سال نهم، آذر و دي، شماره ۵۳: ص ۶۷-۷۸.

  ۲۹۱۱۲

  DM11629

  بررسي فقهي و حقوقي امکان قصاص مجدد/ محمدرضا جلالي.- پيام آموزش. ۱۳۹۰، سال نهم، آذر و دي، شماره ۵۳: ص ۷۹-۹۴.

  ۲۹۱۱۳

  DM11630

  تجلي اخلاق و انصاف در فقه و حقوق موضوعه/ محمد خاکباز.- پيام آموزش. ۱۳۹۰، سال نهم، آذر و دي، شماره ۵۳: ص ۹۵-۱۰۸.

  ۲۹۱۱۴

  DM11631

  نقش آراي قضايي در تحقق عدالت ترميمي/ محمد رحمتي.- پيام آموزش. ۱۳۹۰، سال نهم، آذر و دي، شماره ۵۳: ص ۱۰۹-۱۱۶.

  ۲۹۱۱۵

  DM11632

  بررسي بزه جعل در اسناد رسمي موضوع ماده 100 قانون ثبت/ سيدکريم معصومي خسروآبادي.- پيام آموزش. ۱۳۹۰، سال نهم، آذر و دي، شماره ۵۳: ص ۱۱۷-۱۳۲.

  ۲۹۱۱۶

  DM11633

  بررسي جرايم مستثني از تحقيقات مقدماتي در دادسرا/ مرتضي يزداني.- پيام آموزش. ۱۳۹۰، سال نهم، آذر و دي، شماره ۵۳: ص ۱۳۳-۱۴۳.

  ۲۹۱۱۷

  DM11634

  تبيين راي وحدت رويه 722 - ۱۳/۱۰/۹۰ (استماع دعواي اعسار از خواسته)/ بهرام درويش.- پيام آموزش. ۱۳۹۰، سال نهم، بهمن و اسفند، شماره ۵۴: ص ۹-۲۸.

  ۲۹۱۱۸

  DM11635

  دعوي جلب ثالث (مفهوم، شرايط، مراحل، مراجع و آثار)/ علي غلامي پاجي.- پيام آموزش. ۱۳۹۰، سال نهم، بهمن و اسفند، شماره ۵۴: ص ۲۹-۴۴.

  ۲۹۱۱۹

  DM11636

  توجه به قاعده مقتضي بودن تعقيب در اصلاحيه اخير قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 9/۵/۱۳۸۹/ محمد وثاقي مهران.- پيام آموزش. ۱۳۹۰، سال نهم، بهمن و اسفند، شماره ۵۴: ص ۴۵-۵۲.

  ۲۹۱۲۰

  DM11637

  وضعيت حقوقي معامله انتقال عين يا منافع مال مرهون توسط راهن/ مراد مقصودي.- پيام آموزش. ۱۳۹۰، سال نهم، بهمن و اسفند، شماره ۵۴: ص ۵۳-۷۲.

  ۲۹۱۲۱

  DM11638

  پيوند اعضاي مردگان مغزي از منظر فقه اماميه/ محمد رحمتي.- پيام آموزش. ۱۳۹۰، سال نهم، بهمن و اسفند، شماره ۵۴: ص ۷۳-۸۶.

  ۲۹۱۲۲

  DM11639

  ماهيت حقوقي قرارداد پيش فروش آپارتمان و ضمانت اجراي آن/ محمدباقر سروي.- پيام آموزش. ۱۳۹۰، سال نهم، بهمن و اسفند، شماره ۵۴: ص ۸۷-۹۴.

  ۲۹۱۲۳

  DM11640

  بررسي استقلال قاضي و هيات منصفه در فقه و حقوق ايران/ زهرا عسگري.- پيام آموزش. ۱۳۹۰، سال نهم، بهمن و اسفند، شماره ۵۴: ص ۹۵-۱۱۴.

  ۲۹۱۲۴

  DM11641

  نگاه کاربردي به جايگاه قرار نهايي دادسرا در علل تبرئه کننده/ اميد ميلانلويي.- پيام آموزش. ۱۳۹۰، سال نهم، بهمن و اسفند، شماره ۵۴: ص ۱۱۵-۱۲۰.

  ۲۹۱۲۵

  DM11642

  قسامه در اعضاء، اثبات کننده قصاص يا ديه/ محمدرضا جلالي.- پيام آموزش. ۱۳۹۰، سال نهم، بهمن و اسفند، شماره ۵۴: ص ۱۲۱-۱۳۲.

  ۲۹۱۲۶

  DM11643

  اصل رسيدگي دو درجه اي و ارتباط آن با راي قضايي/ اميرحسين رضايي نژاد.- پيام آموزش. ۱۳۹۰، سال نهم، بهمن و اسفند، شماره ۵۴: ص ۱۳۳-۱۵۱.

  ۲۹۱۲۷

  DM11644

  سياست جنايي تقنيني نظام جمهوري اسلامي در مورد حق شکايت شاکي يا مدعي خصوصي در تجديدنظرخواهي از آراي محاکم کيفري/ رضا فرج اللهي.- پيام آموزش. ۱۳۹۱، سال دهم، فروردين و ارديبهشت، شماره ۵۵: ص ۹-۲۴.

  ۲۹۱۲۸

  DM11645

  ضابطه اي براي اختلاف جرايم در اعمال قاعده تعدد مادي جرم/ رسول عابد.- پيام آموزش. ۱۳۹۱، سال دهم، فروردين و ارديبهشت، شماره ۵۵: ص ۲۵-۴۸.

  ۲۹۱۲۹

  DM11646

  حل و فصل دعاوي مالکيت فکري در نظام حقوقي ايران/ شهاب مشهديان، سعيد دلفاني.- پيام آموزش. ۱۳۹۱، سال دهم، فروردين و ارديبهشت، شماره ۵۵: ص ۴۹-۷۶.

  ۲۹۱۳۰

  DM11647

  آراي قابل تجديدنظر/ حسين حيدري رستمي.- پيام آموزش. ۱۳۹۱، سال دهم، فروردين و ارديبهشت، شماره ۵۵: ص ۷۷-۱۰۲.

  ۲۹۱۳۱

  DM11648

  نفقه زوجه در فاصله زماني بين عقد و عروسي/ اميد توکلي کيا.- پيام آموزش. ۱۳۹۱، سال دهم، فروردين و ارديبهشت، شماره ۵۵: ص ۱۰۳-۱۱۸.

  ۲۹۱۳۲

  DM11649

  مفهوم محاربه و بغي (مطالعه تطبيقي در حقوق کيفري اسلام، فرانسه، انگليس)/ محمد رحمتي.- پيام آموزش. ۱۳۹۱، سال دهم، فروردين و ارديبهشت، شماره ۵۵: ص ۱۱۹-۱۳۶.

  ۲۹۱۳۳

  DM11650

  تحليل حقوقي راي (ذي نفع در درخواست انحلال شرکت)/ سروش گل پرور، بهزاد جهاني.- پيام آموزش. ۱۳۹۱، سال دهم، فروردين و ارديبهشت، شماره ۵۵: ص ۱۳۷-۱۴۴.

  ۲۹۱۳۴

  DM11651

  ارتباط داديار و دادستان در دادسراي جديد/ علي مهاجري.- پيام آموزش. پيش شماره ۲: ص ۷-۱۶.

  ۲۹۱۳۵

  DM11652

  نگاه کاربردي به حقوق اسلام (قسامه)/ مرکز تحقيقات فقهي قوه قضاييه (قم).- پيام آموزش. پيش شماره ۲: ص ۱۷-۳۰.

  ۲۹۱۳۶

  DM11653

  نقش نگارش در انشاي راي - قسمت دوم/ محمدرضا خسروي.- پيام آموزش. پيش شماره ۲: ص ۳۳-۳۶.

  ۲۹۱۳۷

  DM11654

  حقوق و رايانه - قسمت دوم/ دفتر تحقيقات و پژوهش هاي قضايي.- پيام آموزش. پيش شماره ۲: ص ۳۷-۴۶.

  ۲۹۱۳۸

  DM11655

  نظارت انتظامي در نظام قضايي ايران - قسمت دوم/ احمد کريم زاده.- پيام آموزش. پيش شماره ۲: ص ۴۹-۵۸.

  ۲۹۱۳۹

  DM11656

  پيشنهادهاي اصلاحي درخصوص آيين دادرسي مدني (اعصار از هزينه دادرسي)/ دفتر تحقيقات و پژوهش هاي قضايي.- پيام آموزش. پيش شماره ۲: ص ۵۹-۶۴.

  ۲۹۱۴۰

  DM11657

  بحثي مختصر درباره چگونگي تعيين جزاي نقدي در کلاهبرداري هاي متعدد/ محمدعلي اخوت.- پيام آموزش. پيش شماره ۲: ص ۶۵-۷۰.

  ۲۹۱۴۱

  DM11658

  وحدت قاضي و شاکي در دادرسي اداري/ سام سوادکوهي فر.- پيام آموزش. پيش شماره ۲: ص ۷۷-۸۲.

  ۲۹۱۴۲

  DM11659

  بازرسي آموزشي/ جواد طهماسبي.- پيام آموزش. پيش شماره ۲: ص ۸۳-۸۶.

  ۲۹۱۴۳

  DM11660

  بازنگري در مقررات تعليق/ هما صالحي.- پيام آموزش. پيش شماره ۲: ص ۸۷-۹۶.

  ۲۹۱۴۴

  DM11661

  چارچوب قراردادي فرايند برچيدن تاسيسات و تجهيزات نفتي/ عبدالحسين شيروي، مهين فلاحتي.- حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، دوره چهاردهم، شماره ۱، بهار و تابستان: ص ۱-۲۵.

  ۲۹۱۴۵

  DM11662

  رويکرد نظري به اسباب تملک آثار فکري/ سعيد حبيبا، مسعود شهبازي.- حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، دوره چهاردهم، شماره ۱، بهار و تابستان: ص ۲۷-۴۹.

  ۲۹۱۴۶

  DM11663

  بررسي ابعاد حقوقي بورس بين المللي دارايي فکري و مقايسه آن با بازار ايران/ سيدحسن شبيري زنجاني، مهسا تدين سعدي.- حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، دوره چهاردهم، شماره ۱، بهار و تابستان: ص ۵۱-۷۵.

  ۲۹۱۴۷

  DM11664

  قاعده جمجمه پوست تخم مرغي در حقوق انگلستان و ايران/ محسن صفري، مهدي صفريان.- حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، دوره چهاردهم، شماره ۱، بهار و تابستان: ص ۷۷-۹۳.

  ۲۹۱۴۸

  DM11665

  بررسي سرمايه گذاري صندوق هاي بازنشستگي ايران در پرتو اصول سرمايه گذاري/ مرتضي رستمي، سيداحمد حبيب نژاد.- حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، دوره چهاردهم، شماره ۱، بهار و تابستان: ص ۹۵-۱۱۵.

  ۲۹۱۴۹

  DM11666

  اثر رد تعهد به نفع ثالث بر اعتبار قرارداد/ محمد صالحي مازندراني، پيام محمدي ميرعزيزي.- حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، دوره چهاردهم، شماره ۱، بهار و تابستان: ص ۱۱۷-۱۳۴.

  ۲۹۱۵۰

  DM11667

  حمايت قانوني از توليدات مرتبط با مد در قوانين مالکيت فکري ايران و فرانسه/ ستار زرکلام، سيدامين روح الاميني.- حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، دوره چهاردهم، شماره ۱، بهار و تابستان: ص ۱۳۵-۱۵۴.

  ۲۹۱۵۱

  DM11668

  قواعد متحدالشکل حل تعارض در قراردادهاي تجاري بين المللي/ جعفر نوري يوشانلويي، سميرا غلام دخت.- حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، دوره چهاردهم، شماره ۱، بهار و تابستان: ص ۱۵۵-۱۷۷.

  ۲۹۱۵۲

   

  پلوراليسم استدلال حقوقي در پرتـو تفسيـرهاي متعـارض/ محمدمهدي الشريف، حميد آرايي.- حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، شماره ۱۰۷ (جلد ۱۳، شماره ۱)، بهار و تابستان: ص ۴-۲۷.

  ۲۹۱۵۳

   

  تعديل وجه التزام در قراردادهاي پيمانکاري بين المللي/ محمد عيسايي تفرشي ... [و ديگران].- حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، شماره ۱۰۷ (جلد ۱۳، شماره ۱)، بهار و تابستان: ص ۲۷-۵۱.

  ۲۹۱۵۴

   

  نقش عدم اجراي شخص ثالث در رفع مسئوليت بايع (مطالعه تطبيقي در کنوانسيون بيع بين المللي کالا وين 1980 و حقوق ايران)/ فخرالدين اصغري آقمشهدي، مهدي فلاح.- حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، شماره ۱۰۷ (جلد ۱۳، شماره ۱)، بهار و تابستان: ص ۵۲-۶۷.

  ۲۹۱۵۵

   

  مسئوليت مدني ناشي از ورود، ساخت، فرمولاسيون و مصرف کودها و سموم دفع آفات نباتي با مروري بر مقررات استراليا/ محمدمهدي مقدادي، مهدي ميرزامحمد.- حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، شماره ۱۰۷ (جلد ۱۳، شماره ۱)، بهار و تابستان: ص ۶۸-۹۱.

  ۲۹۱۵۶

   

  مسئوليت بين المللي خسارات ناشي از تغييرات آب و هوايي/ زينب پورخاقان شاهرضايي.- حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، شماره ۱۰۷ (جلد ۱۳، شماره ۱)، بهار و تابستان: ص ۹۲-۱۱۱.

  ۲۹۱۵۷

   

  "ضرر در خسارت هاي زيست محيطي" بحث تطبيقي در فقه و حقوق ايران و فرانسه و اسناد بين المللي/ عزيزالله فهيمي.- حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، شماره ۱۰۷ (جلد ۱۳، شماره ۱)، بهار و تابستان: ص ۱۱۲-۱۲۷.

  ۲۹۱۵۸

   

  جايگاه نظام حقوقي اسلام در رويه ديوان بين المللي دادگستري/ سيدمصطفي ميرمحمدي.- حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، شماره ۱۰۷ (جلد ۱۳، شماره ۱)، بهار و تابستان: ص ۱۲۸-۱۵۳.

  ۲۹۱۵۹

   

  بررسي فقهي ـ حقوقي فاضل ديه و احکام آن/ احمد حاجي ده آبادي، حسين خوانين زاده.- حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، شماره ۱۰۷ (جلد ۱۳، شماره ۱)، بهار و تابستان: ص ۱۵۴-۱۷۵.

  ۲۹۱۶۰

   

  جرم انگاري ظلم به حيوانات (مطالعه تطبيقي)/ جواد يزديان جعفري.- حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، شماره ۱۰۷ (جلد ۱۳، شماره ۱)، بهار و تابستان: ص ۱۷۶-۱۹۱.

  ۲۹۱۶۱

   

  مطالعه تطبيقي قواعد جبران خسارت دادرسي مدني در حقوق ايران، انگليس و آمريکا/ صالح يمرلي، عباس کريمي.- حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، شماره ۱۰۷ (جلد ۱۳، شماره ۱)، بهار و تابستان: ص ۲۱۲-۱۹۲.

  ۲۹۱۶۲

  DM11679

  بررسي ميزان شيوع ابتلا به اختلال روان پزشکي در مرتکبين به قتل ارجاع شده به کميسيون روان پزشکي پزشکي قانوني خراسان رضوي از سال 1392 تا 1393/ حميد عطاران ... [و ديگران].- پزشکي قانوني. ۱۳۹۶، دوره بيست و سوم، شماره ۱ (پياپي ۸۱)، بهار: ص ۱۷-۲۳.

  ۲۹۱۶۳

  DM11680

  ارزيابي چگونگي تعيين خسارت بيماران مبتلا به وضعيت نباتي در پزشکي قانوني/ رضا حاج منوچهري، رزيتا مزيناني.- پزشکي قانوني. ۱۳۹۶، دوره بيست و سوم، شماره ۱ (پياپي ۸۱)، بهار: ص ۳۷-۴۲.

  ۲۹۱۶۴

  DM11681

  بررسي پرونده هاي ارجاعي از مراجع قضايي جهت تشخيص جنون به مرکز پزشکي قانوني شهر کرمان در سال هاي 92-1390/ محمدرضا صفاري، محمود روح الاميني، عباس آميان.- پزشکي قانوني. ۱۳۹۶، دوره بيست و سوم، شماره ۱ (پياپي ۸۱)، بهار: ص ۴۵-۵۰.

  ۲۹۱۶۵

  DM11682

  بررسي خلاء هاي قانوني پيوند اعضاء در افراد مبتلا به مرگ مغزي/ الهه ساقي، سيدموسي هاشمي تنکابني.- پزشکي قانوني. ۱۳۹۶، دوره بيست و سوم، شماره ۱ (پياپي ۸۱)، بهار: ص ۶۱-۶۶.

  ۲۹۱۶۶

  DM11683

  مقايسه ميزان هوش عقلاني، هوش هيجاني و مولفه تنظيم هيجان در افراد مجرم و غيرمجرم زير 18 سال متقاضي حکم رشد در اداره کل پزشکي قانوني استان فارس در سال 1394/ شهره دالکي ... [و ديگران].- پزشکي قانوني. ۱۳۹۶، دوره بيست و سوم، شماره ۱ (پياپي ۸۱)، بهار: ص ۶۹-۷۳.

  ۲۹۱۶۷

  DM11684

  حل تعارض در رسيدگي به دعاوي خسارت هاي ناشي از فعاليت هاي هسته اي/ حميد الهويي نظري، سيدمهرداد امير شاه کرمي.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره ۳، پاييز: ص ۳۹۹-۴۱۵.

  ۲۹۱۶۸

  DM11685

  تامين حق سلامتي همسايگان در پرتو بهداشت حقوقي/ محمدحسن اماموردي، محمدحسن صادقي مقدم.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره ۳، پاييز: ص ۴۱۷-۴۳۳.

  ۲۹۱۶۹

  DM11686

  فوريت يا تراخي در اعمال خيار/ عبدالله خدابخشي.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره ۳، پاييز: ص ۴۳۵-۴۵۰.

  ۲۹۱۷۰

  DM11687

  تبيين شرط تواناسازي در سازمان تجارت جهاني/ علي رضايي.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره ۳، پاييز: ص ۴۵۱-۴۶۹.

  ۲۹۱۷۱

  DM11688

  گزينش ميان ملاک هاي تقنيني تنظيم رفتار/ سيدمحمد طباطبائي نژاد.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره ۳، پاييز: ص ۴۷۱-۴۸۹.

  ۲۹۱۷۲

  DM11689

  تحليل چگونگي کارکرد حقوقي جايگزيني حق کسب، پيشه يا تجارت با حق سرقفلي: اجتناب ناپذيري پذيرش احترام حق رونق تجارتي/ احد قلي زاده منقوطاي.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره ۳، پاييز: ص ۴۹۱-۵۱۰.

  ۲۹۱۷۳

  DM11690

  مسئوليت جبران خسارت هاي وارد به کالا در فرض تعدد حمل کنندگان (حمل و نقل هاي جاده اي داخلي و بين المللي)/ سعيد محسني، سيدجمال الدين موسوي تقي آبادي.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره ۳، پاييز: ص ۵۱۱-۵۳۰.

  ۲۹۱۷۴

  DM11691

  اصل دسترسي به عدالت و حق دادخواهي دولت/ حسن محسني.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره ۳، پاييز: ص ۵۳۱-۵۵۰.

  ۲۹۱۷۵

  DM11692

  تزاحم حق آزادي قراردادي و حق مصرف/ مختار نعم.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره ۳، پاييز: ص ۵۵۱-۵۷۰.

  ۲۹۱۷۶

  DM11693

  جايگاه شرکت تک عضو در حقوق ايران و اتحاديه اروپا/ جعفر نوري يوشانلويي، مجتبي بانشي.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره ۳، پاييز: ص ۵۷۱-۵۸۷.

  ۲۹۱۷۷

  DM11694

  پويايي قواعد حقوق بين الملل و امکان سنجي استفاده از هواپيماهاي بدون سرنشين/ فرهاد طلائي، احسان زرنگار.- مجلس و راهبرد. ۱۳۹۶، سال بيست و چهارم، شماره ۹۱، پاييز: ص ۳۵-۶۶.

  ۲۹۱۷۸

  DM11695

  تحليل کيفرشناختي مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر/ حسن پوربافراني، امين مسائلي.- مجلس و راهبرد. ۱۳۹۶، سال بيست و چهارم، شماره ۹۱، پاييز: ص ۱۴۱-۱۶۴.

  ۲۹۱۷۹

  DM11696

  نظارت فناورانه در پيشگيري وضعي از جرائم اقتصادي و چالش هاي آن با حريم خصوصي اطلاعاتي/ سيدميثم عظيمي، علي غلامي.- مجلس و راهبرد. ۱۳۹۶، سال بيست و چهارم، شماره ۹۱، پاييز: ص ۲۶۵-۲۹۰.

  ۲۹۱۸۰

  DM11697

  شوراي رقابت؛ از جايگاه حقوقي تا صلاحيت قيمت گذاري خودرو/ سيدبهزاد پورسيد، محمد صادقي، شهرام محمدي.- مجلس و راهبرد. ۱۳۹۶، سال بيست و چهارم، شماره ۹۱، پاييز: ص ۳۴۳-۳۶۹.

  ۲۹۱۸۱

  DM11698

  وصيت اشخاص بلاوارث در حقوق ايران و فقه اماميه/ محمدحسن صادقي مقدم، سيدرضا اميري سرارودي.- پژوهش هاي فقهي. ۱۳۹۶، دوره سيزدهم، شماره ۲، تابستان: ص ۲۰۳-۲۲۲.

  ۲۹۱۸۲

  DM11699

  ضمان و مسئوليت مدني در انتقال الکترونيکي معتبر و غير مجاز وجوه/ احمد ديلمي، فهيمه فيروزبخت.- پژوهش هاي فقهي. ۱۳۹۶، دوره سيزدهم، شماره ۲، تابستان: ص ۲۴۳-۲۶۴.

  ۲۹۱۸۳

  DM11700

  تعارض شهادت ها در اثبات جرم قتل/ وجيهه السادات پورنجفي ابرقوئي، حسن قاسمي مقدم، علي تولايي.- پژوهش هاي فقهي. ۱۳۹۶، دوره سيزدهم، شماره ۲، تابستان: ص ۲۶۵-۲۹۵.

  ۲۹۱۸۴

  DM11701

  فرايند حقوقي انتشار اوراق بهادار رهن در فقه اماميه و حقوق ايران/ ابراهيم تقي زاده، عزيزالله فضلي.- پژوهش هاي فقهي. ۱۳۹۶، دوره سيزدهم، شماره ۲، تابستان: ص ۲۹۷-۳۱۹.

  ۲۹۱۸۵

  DM11702

  تاملي در مهريه غرري با رويکردي به شرط عندالاستطاعه/ مريم آقايي بجستاني، محمد روحاني مقدم.- پژوهش هاي فقهي. ۱۳۹۶، دوره سيزدهم، شماره ۲، تابستان: ص ۳۲۱-۳۳۹.

  ۲۹۱۸۶

  DM11703

  بررسي فقهي ترافع نزد محاکم غيراسلامي/ سيداحمد حبيب نژاد، مصطفي بخرد.- پژوهش هاي فقهي. ۱۳۹۶، دوره سيزدهم، شماره ۲، تابستان: ص ۳۴۱-۳۶۳.

  ۲۹۱۸۷

  DM11704

  شروط تقاص در فقه اماميه/ وحيد نکونام.- پژوهش هاي فقهي. ۱۳۹۶، دوره سيزدهم، شماره ۲، تابستان: ص ۳۶۵-۳۸۷.

  ۲۹۱۸۸

  DM11705

  بازخواني قاعده فقهي اعراض/ عبدالحسين رضايي راد.- پژوهش هاي فقهي. ۱۳۹۶، دوره سيزدهم، شماره ۲، تابستان: ص ۳۸۹-۴۱۲.

  ۲۹۱۸۹

  DM11706

  حکم فقهي سوء استفاده از اضطرار و اثر آن در قرارداد/ علي محمد حکيميان.- پژوهش هاي فقهي. ۱۳۹۶، دوره سيزدهم، شماره ۲، تابستان: ص ۴۱۳-۴۳۷.

  ۲۹۱۹۰

  DM11707

  بررسي مسووليت ناشي از اخفاي مضرات دارو و نقش قاعده تحذير/ سيدمهدي صالحي، ابراهيم علي عسگري، سيامک جعفرزاده.- حقوق پزشکي. ۱۳۹۶، سال يازدهم، شماره ۴۱، تابستان: ص ۹-۳۳.

  ۲۹۱۹۱

  DM11708

  ترميم بکارت از منظر حقوق جزا/ سيدمرتضي ميرزاده اهري.- حقوق پزشکي. ۱۳۹۶، سال يازدهم، شماره ۴۱، تابستان: ص ۳۶-۵۵.

  ۲۹۱۹۲

  DM11709

  واکاوي حکم ارث حمل در طيف تکنيک هاي نوين باروري/ حميد مسجدسرائي، اعظم نظري.- حقوق پزشکي. ۱۳۹۶، سال يازدهم، شماره ۴۱، تابستان: ص ۵۹-۷۹.

  ۲۹۱۹۳

  DM11710

  ارزيابي ارتباط بين ميزان آگاهي زنان باردار از مقررات فقهي و حقوقي و نگرش آنان به اسقاط عمدي جنين: مطالعه موردي زنان باردار مراجعه کننده به کلينيک بيمارستان امام علي (ع) شهرستان زابل/ فاطمه منصوري، سميه شهرکي ده سوخته، اميرحمزه سالارزايي.- حقوق پزشکي. ۱۳۹۶، سال يازدهم، شماره ۴۱، تابستان: ص ۸۳-۹۶.

  ۲۹۱۹۴

  DM11711

  تحليل ضمان قهري مشاور ژنتيک در رابطه با خطاي تشخيص قبل از تولد/ الهه پارسا ... [و ديگران].- حقوق پزشکي. ۱۳۹۶، سال يازدهم، شماره ۴۱، تابستان: ص ۹۹-۱۱۷.

  ۲۹۱۹۵

  DM11712

  اعمال حقوقي افراد مبتلا به سندرم داون/ محمد صالحي مازندراني، معصومه احساني.- حقوق پزشکي. ۱۳۹۶، سال يازدهم، شماره ۴۱، تابستان: ص ۱۲۰-۱۳۸.

  ۲۹۱۹۶

  DM11713

  بررسي فقهي و حقوقي ترانزيت تحت کنترل مواد مخدر توسط دولت/ سيدرضا احسان پور ... [و ديگران].- حقوق پزشکي. ۱۳۹۶، سال يازدهم، شماره ۴۱، تابستان: ص ۱۴۱-۱۶۳.

  ۲۹۱۹۷

  DM11714

  حقوق ناشي از گواهي ثبت اختراع و نحوه حمايت از کاربرد جديد دارويي/ محمدهادي ميرشمسي، خيرالله هرمزي، محبوب افراسياب.- حقوق پزشکي. ۱۳۹۶، سال يازدهم، شماره ۴۱، تابستان: ص ۱۶۶-۱۸۰.

  ۲۹۱۹۸

  DM11715

  مباني و کارکرد قاعده تفسير عليه انشاء کننده در حقوق قراردادها/ مجيد سربازيان، سروش رستم زاده.- دانش حقوق مدني. ۱۳۹۶، سال ششم، شماره ۱ (پياپي ۱۱)، بهار و تابستان: ص ۱-۱۰.

  ۲۹۱۹۹

  DM11716

  استصناع و کاربرد آن در نظام بانکي با تاکيد بر دستورالعمل هاي ۵/۲۵/1390 شوراي پول و اعتبار/ ابراهيم تقي زاده.- دانش حقوق مدني. ۱۳۹۶، سال ششم، شماره ۱ (پياپي ۱۱)، بهار و تابستان: ص ۱۱-۱۸.

  ۲۹۲۰۰

  DM11717

  بررسي تطبيقي استثناء استفاده آموزشي در حقوق مالکيت ادبي و هنري/ زهرا شاکري، ميثم اسماعيلي يدکي.- دانش حقوق مدني. ۱۳۹۶، سال ششم، شماره ۱ (پياپي ۱۱)، بهار و تابستان: ص ۱۹-۳۰.

  ۲۹۲۰۱

  DM11718

  جايگاه دانش اصول فقه در گرايش هاي حقوقي و فقهي با تاکيد بر نقد و بررسي کتاب "الوسيط في اصول الفقه"/ محمدحسن شيباني فر.- دانش حقوق مدني. ۱۳۹۶، سال ششم، شماره ۱ (پياپي ۱۱)، بهار و تابستان: ص ۳۱-۳۹.

  ۲۹۲۰۲

  DM11719

  ماهيت حقوقي قرارداد واگذاري حق اختراع/ طوبي صادقي، ميرقاسم جعفرزاده.- دانش حقوق مدني. ۱۳۹۶، سال ششم، شماره ۱ (پياپي ۱۱)، بهار و تابستان: ص ۴۰-۴۹.

  ۲۹۲۰۳

  DM11720

  بررسي تطبيقي حمايت از پديدآورندگان بانک هاي اطلاعاتي غيراصيل/ علي ناصحي، حسن مهدويان.- دانش حقوق مدني. ۱۳۹۶، سال ششم، شماره ۱ (پياپي ۱۱)، بهار و تابستان: ص ۵۰-۶۰.

  ۲۹۲۰۴

  DM11721

  بررسي پذيرش خطر در حقوق انگليس با قاعده اقدام در فقه و حقوق ايران/ سيدابوالقاسم نقيبي، خديجه شيرواني.- دانش حقوق مدني. ۱۳۹۶، سال ششم، شماره ۱ (پياپي ۱۱)، بهار و تابستان: ص ۶۱-۷۰.

  ۲۹۲۰۵

  DM11722

  سازوکارهاي حمايتي تقنيني و اجرايي از زنان در پرتو علت شناسي بزه ديدگي آنان در سياست جنايي افتراقي/ محمدعلي حاجي ده آبادي، فاطمه باقري.- پليس زن. ۱۳۹۶، سال يازدهم، شماره ۲۶، بهار و تابستان: ص ۴۰-۵۷.

  ۲۹۲۰۶

  DM11723

  مسئوليت مدني سرپرست در قبال بزهکاري اطفال در نظام حقوقي ايران/ حسين سبحاني، امين اميرحسيني.- پليس زن. ۱۳۹۶، سال يازدهم، شماره ۲۶، بهار و تابستان: ص ۷۰-۸۶.

  ۲۹۲۰۷

  DM11724

  بايسته هاي حقوقي الزام به اخلاق در قوانين جمهوري اسلامي ايران؛ مطالعه موردي تلگرام/ سيدمحمدمهدي غمامي، جواد محمدي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ۱۳۹۶، سال ششم، شماره 12، بهار و تابستان: ص ۹-۳۵.

  ۲۹۲۰۸

  DM11725

  بررسي تناسب جرم و مجازات در اولين حکومت مستقل شيعه در ايران عصر صفوي از منظر حقوق بشر اسلامي/ مهدي اشجعي خامنه، رضا فاني.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ۱۳۹۶، سال ششم، شماره 12، بهار و تابستان: ص ۳۷-۵۱.

  ۲۹۲۰۹

  DM11726

  بررسي سازوکار نهادهاي معاهداتي حقوق بشري/ مهوش منفرد، سيداحمد طباطبايي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ۱۳۹۶، سال ششم، شماره 12، بهار و تابستان: ص ۵۳-۷۷.

  ۲۹۲۱۰

  DM11727

  پيوند قانون اساسي و معاهدات حقوق بشري در افق هاي شهروندي زنان/ عباس ميرشکاري، مرضيه مختاري، سيدجواد فراهاني.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ۱۳۹۶، سال ششم، شماره 12، بهار و تابستان: ص ۷۹-۱۰۰.

  ۲۹۲۱۱

  DM11728

  دگرديسي مفهومي تروريسم از منظر حقوق بين الملل/ جعفر حيدرقلي زاده، جمال بيگي، مسعود مطلبي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ۱۳۹۶، سال ششم، شماره 12، بهار و تابستان: ص ۱۰۱-۱۲۶.

  ۲۹۲۱۲

  DM11729

  واکاوي حق بشر بر محيط زيست/ سيدمحمد حسيني، مهرداد محمدي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ۱۳۹۶، سال ششم، شماره 12، بهار و تابستان: ص ۱۲۷-۱۵۱.

  ۲۹۲۱۳

  DM11730

  سياست گذاري نظام حقوقي ايران در قبال توافقات ابوين بر سر حق حضانت/ فاطمه پورمسجديان، فرانک عباسي.- مطالعات زن و خانواده. ۱۳۹۶، دوره پنجم، شماره 1، بهار و تابستان: ص ۱۳۱-۱۴۹.

  ۲۹۲۱۴

  DM11731

  مباني فلسفي حق بر فراموش شدن از منظر اخلاق زيستي/ محمود عباسي، نبي اله غلامي، سحر سهيل مقدم.- اخلاق زيستي. ۱۳۹۶، سال هفتم، شماره 23، بهار: ص ۸-۱۵.

  ۲۹۲۱۵

  DM11732

  دستکاري ژنتيکي و ممنوعيت ضرر در اسلام/ مريم اسمعيلي پرزان، مصطفي رجائي پور، سيدمحسن رزمي.- اخلاق زيستي. ۱۳۹۶، سال هفتم، شماره 23، بهار: ص ۵۰-۶۰.

  ۲۹۲۱۶

  DM11733

  درآمدي بر مفهوم جرم دولتي از منظر اصول اخلاق زيستي/ نبي اله غلامي، محمود عباسي.- اخلاق زيستي. ۱۳۹۶، سال هفتم، شماره 24، تابستان: ص ۸۴-۹۷.

  ۲۹۲۱۷

  DM11734

  بررسي تطبيقي حقوق مصرف کنندگان محصولات تراريخته در ايران و اتحاديه اروپا/ عليرضا پوراسماعيلي، محمدرضا واعظي کاخکي، الهام بامري.- اخلاق زيستي. ۱۳۹۶، سال هفتم، شماره 24، تابستان: ص ۱۰۰-۱۱۴.

  ۲۹۲۱۸

  DM11735

  بررسي وضعيت حمايت از روش هاي تشخيص بيماري به عنوان اختراع در اروپا/ محمدحسين عرفان منش، محمود عباسي.- اخلاق پزشکي. ۱۳۹۵، سال دهم، شماره 35، بهار: ص ۵۳-۷۶.

  ۲۹۲۱۹

  DM11736

  رازداري؛ حق بيمار و مسووليت مدني پزشک/ عليرضا يزدانيان، مينا عبدالله زاده.- اخلاق پزشکي. ۱۳۹۵، سال دهم، شماره 35، بهار: ص ۲۰۰-۲۲۷.

  ۲۹۲۲۰

  DM11737

  دستکاري هاي ژنتيکي جنين، ملاحظات و چالش هاي اخلاقي آن/ فائزه غفوري، ابوعلي ودادهير، شهناز گليان تهراني.- اخلاق پزشکي. ۱۳۹۵، سال دهم، شماره 36، تابستان: ص ۳۶-۴۵.

  ۲۹۲۲۱

  DM11738

  اجراي کنوانسيون هاي بين المللي متضمن قاعده "استرداد يا محاکمه" در ايران/ محمدعلي اردبيلي، ندا ميرفلاح نصيري.- حقوقي دادگستري. ۱۳۹۶، سال هشتاد و يکم، شماره 98، تابستان: ص ۷-۳۵.

  ۲۹۲۲۲

  DM11739

  تعهد به رازداري بانکي و قلمرو آن در حقوق بانکي ايران/ محمدعلي خورسنديان، مريم فلاح دخت درب قلعه.- حقوقي دادگستري. ۱۳۹۶، سال هشتاد و يکم، شماره 98، تابستان: ص ۳۷-۶۱.

  ۲۹۲۲۳

  DM11740

  اصل تناسب تامين و جايگاه آن در نظام دادرسي کيفري ايران/ محمدعلي رجب.- حقوقي دادگستري. ۱۳۹۶، سال هشتاد و يکم، شماره 98، تابستان: ص ۶۳-۸۲.

  ۲۹۲۲۴

  DM11741

  محدوديت ها و راهبردهاي صلاحيت در جرايم سايبري/ بهزاد رضوي فرد، سيدنعمت اله موسوي.- حقوقي دادگستري. ۱۳۹۶، سال هشتاد و يکم، شماره 98، تابستان: ص ۸۳-۱۰۲.

  ۲۹۲۲۵

  DM11742

  آثار ايجاب ملزم/ محمد جعفري فشارکي، محمد رياحي.- حقوقي دادگستري. ۱۳۹۶، سال هشتاد و يکم، شماره 98، تابستان: ص ۱۰۳-۱۲۳.

  ۲۹۲۲۶

  DM11743

  تحليل قواعد دادرسي مدني در فرض تعدد اصحاب دعوا/ علي طهماسبي.- حقوقي دادگستري. ۱۳۹۶، سال هشتاد و يکم، شماره 98، تابستان: ص ۱۲۵-۱۴۶.

  ۲۹۲۲۷

  DM11744

  تقابل حق و مصلحت (با تاکيد بر جرايم تروريستي)/ رشيد قديري بهرام آبادي.- حقوقي دادگستري. ۱۳۹۶، سال هشتاد و يکم، شماره 98، تابستان: ص ۱۴۷-۱۷۳.

  ۲۹۲۲۸

  DM11745

  تقدم حق ولايي قهري مادر نسبت به جد پدري بر مبناي مصالح روز/ سام محمدي، حسين کاويار، اعظم ابراهيمي.- حقوقي دادگستري. ۱۳۹۶، سال هشتاد و يکم، شماره 98، تابستان: ص ۱۷۵-۱۹۹.

  ۲۹۲۲۹

  DM11746

  مسئوليت کيفري احزاب سياسي در حقوق ايران/ فريد محسني، حسام ابراهيم وند.- حقوقي دادگستري. ۱۳۹۶، سال هشتاد و يکم، شماره 98، تابستان: ص ۲۰۱-۲۲۶.

  ۲۹۲۳۰

  DM11747

  تحليلي بر نقش قبول در وصيت عهدي/ مليحه غلامي، عباسعلي سلطاني، حسين ناصري مقدم.- فقه و اصول. ۱۳۹۶، سال چهل و نهم، شماره 109، تابستان: ص ۶۹-۸۸.

  ۲۹۲۳۱

  DM11748

  جايگاه ارش البکاره، مهرالمثل و خسارت معنوي در زناي مطاوعي از منظر فقه با رويکرد نقد قانون مجازات اسلامي ۹۲/ رضا آوان، عباسعلي سلطاني.- فقه و اصول. ۱۳۹۶، سال چهل و نهم، شماره 110، پاييز: ص ۹-۳۰.

  ۲۹۲۳۲

  DM11749

  تحليل ماهيت و آثار ضمان اعيان در فقه و حقوق ايران/ محمدمهدي الشريف، رضا قاسمي.- فقه و اصول. ۱۳۹۶، سال چهل و نهم، شماره 110، پاييز: ص ۳۱-۵۰.

  ۲۹۲۳۳

  DM11750

  بررسي فقهي حقوقي مجوزهاي اجباري بهره برداري از حق اختراع/ مصطفي بختياروند.- فقه و اصول. ۱۳۹۶، سال چهل و نهم، شماره 110، پاييز: ص ۷۹-۹۴.

  ۲۹۲۳۴

  DM11751

  نقدي بر ادله جريان خيار شرط در نکاح/ عبداله بهمن پوري، محمدحسن حائري، محمدتقي فخلعي.- فقه و اصول. ۱۳۹۶، سال چهل و نهم، شماره 110، پاييز: ص ۹۵-۱۱۲.

  ۲۹۲۳۵

  DM11752

  بررسي فقهي انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط متعاقدين در حقوق بين الملل خصوصي/ حسين قافي، سيدحسن وحدتي شبيري.- فقه و اصول. ۱۳۹۶، سال چهل و نهم، شماره 110، پاييز: ص ۱۳۳-۱۵۲.

  ۲۹۲۳۶

  DM11753

  ضمانت اجراي قرارداد با جهت نامشروع در حمايت از نظم عمومي سنتي و اقتصادي/ سيدمحمدهادي قبولي درافشان، محمدتقي فخلعي، محمدحسن حائري.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ۱۳۹۵، سال بيست و سوم، شماره 10، پاييز و زمستان: ص ۱-۲۹.

  ۲۹۲۳۷

  DM11754

  قاچاق کالا از طريق ارائه اسناد يا اظهار خلاف واقع در حقوق کيفري ايران/ سيدمحمدمهدي ساداتي.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ۱۳۹۵، سال بيست و سوم، شماره 10، پاييز و زمستان: ص ۸۵-۱۱۲.

  ۲۹۲۳۸

  DM11755

  اقتصادي سازي ابزارهاي مقابله با آثار جانبي در قانون مديريت پسماندها/ آيت مولائي.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ۱۳۹۵، سال بيست و سوم، شماره 10، پاييز و زمستان: ص ۳۰-۵۹.

  ۲۹۲۳۹

  DM11756

  مطالعه تاثير اجراي قانون بورس اوراق بهادار تهران بر رفتار تحليل گران مالي (مطالعه موردي: شرکت هاي عضو گروه صنعت سرمايه گذاري پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)/ صادق صفري، فرهاد شاه ويسي.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ۱۳۹۵، سال بيست و سوم، شماره 10، پاييز و زمستان: ص ۶۰-۸۴.

  ۲۹۲۴۰

  DM11757

  مالکيت ظاهري/ سام محمدي، مجيدعباس تبار فيروزجاه، علي صداقتي.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ۱۳۹۵، سال بيست و سوم، شماره 10، پاييز و زمستان: ص ۱۱۳-۱۳۴.

  ۲۹۲۴۱

  DM11758

  مفهوم و دامنه توسعه خارجي شرکت هاي تجاري/ مهدي حقيقت جو، ابراهيم رهبري.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ۱۳۹۵، سال بيست و سوم، شماره 10، پاييز و زمستان: ص ۱۳۵-۱۶۰.

  ۲۹۲۴۲

  DM11759

  ناکارآمدي ماده ۱۱۲۸ قانون مدني در مورد تدليس با رويکردي به ديدگاه امام خميني (س)/ مريم ابن تراب.- پژوهشنامه متين. ۱۳۹۶، سال نوزدهم، شماره 75، تابستان: ص ۱-۲۲.

  ۲۹۲۴۳

  DM11760

  بررسي خيار غبن و رابطه آن با قاعده لاضرر با رويکردي بر انديشه امام خميني (س)/ محسن اسماعيلي، سميه مولوي.- پژوهشنامه متين. ۱۳۹۶، سال نوزدهم، شماره 75، تابستان: ص ۲۳-۴۲.

  ۲۹۲۴۴

  DM11761

  رهبري و نظرات مشورتي مجمع تشخيص مصلحت نظام با رويکردي بر نظر امام خميني (س)/ سيدمحمد موسوي بجنوردي، سيدعلي سيدموسوي.- پژوهشنامه متين. ۱۳۹۶، سال نوزدهم، شماره 75، تابستان: ص ۷۳-۹۶.

  ۲۹۲۴۵

  DM11762

  نقد و بررسي "اشتراط ضمان در اجاره" در پرتو ديدگاه امام خميني (س)/ داود حسن پور.- پژوهشنامه متين. ۱۳۹۶، سال نوزدهم، شماره 75، تابستان: ص ۹۷-۱۱۰.

  ۲۹۲۴۶

  DM11763

  قاعده تسليط و نقش آن در تصحيح قراردادهاي نوپيدا (با نگاهي به انديشه هاي امام خميني (س))/ عليرضا عابدي سرآسيا.- پژوهشنامه متين. ۱۳۹۶، سال نوزدهم، شماره 75، تابستان: ص ۱۲۹-۱۵۴.

  ۲۹۲۴۷

  DM11764

  بيع اسکناس/ فخرالدين اصغري آقمشهدي، حسين بهرامي.- فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۵، دوره هفتم، شماره 13، پاييز و زمستان: ص ۱-۲۱.

  ۲۹۲۴۸

  DM11765

  واکاوي انتساب نظريه صحت و لزوم بيع معاطاتي به شيخ مفيد/ حيدر باقري اصل.- فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۵، دوره هفتم، شماره 13، پاييز و زمستان: ص ۲۳-۴۸.

  ۲۹۲۴۹

  DM11766

  بررسي انتقادي ممنوعيت ارث بري غيرمسلمان از مسلمان/ عليرضا پوراسماعيلي.- فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۵، دوره هفتم، شماره 13، پاييز و زمستان: ص ۴۹-۸۲.

  ۲۹۲۵۰

  DM11767

  بررسي تاثير اراده ورثه در قواعد حاکم بر ارث/ رضا سکوتي، سيدمحمدتقي علوي، محمدرضا رشيدي احمدآبادي.- فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۵، دوره هفتم، شماره 13، پاييز و زمستان: ص ۸۳-۱۱۵.

  ۲۹۲۵۱

  DM11768

  مطالعه آثار تقسيم دعوا به مالي و غيرمالي در فقه و حقوق ايران/ مجيد غمامي،  سيدحسين اسعدي.- فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۵، دوره هفتم، شماره 13، پاييز و زمستان: ص ۱۱۷-۱۴۸.

  ۲۹۲۵۲

  DM11769

  همطرازي ولايت پدر و جد پدري در ترازوي قواعد اصولي/ حميد مسجدسرايي، سيدرسول موسوي، زهرا فيض.- فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۵، دوره هفتم، شماره 13، پاييز و زمستان: ص ۱۴۹-۱۷۳.

  ۲۹۲۵۳

  DM11770

  قواعد و شرايط نسخ احکام شرعي و قوانين موضوعه/ اقبال علي ميرزائي.- فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۵، دوره هفتم، شماره 13، پاييز و زمستان: ص ۱۷۵-۲۱۵.

  ۲۹۲۵۴

  DM11771

  امنيت حقوق مالکيت و توسعه نيافتگي در ايران/ فاطمه سرخه دهي، حسين راغفر، فرشاد مومني.- مطالعات راهبردي. ۱۳۹۶، سال بيستم، شماره ۲ (پياپي۷۶)، تابستان: ص ۳۳-۶۴.

  ۲۹۲۵۵

  DM11772

  دسترسي آژانس به مراکز نظامي از منظر حقوق بين الملل (با تاکيد بر برجام)/ صالح رضايي پيش رباط.- مطالعات راهبردي. ۱۳۹۶، سال بيستم، شماره ۲ (پياپي۷۶)، تابستان: ص ۶۵-۸۴.

  ۲۹۲۵۶

  DM11773

  محاصره دريايي غزه از منظر حقوق بين الملل/ جمشيد ممتاز، مسعود عليزاده، شهرام زرنشان.- مطالعات راهبردي. ۱۳۹۶، سال بيستم، شماره ۲ (پياپي۷۶)، تابستان: ص ۱۳۷-۱۵۳.

  ۲۹۲۵۷

  DM11774

  نقش و کارکرد مجمع عمومي سازمان ملل در مبارزه با خشونت و افراط گرايي/ سيدموسي کاظمي نائيني، حسين آل کجباف، بهاره حيدري.- مطالعات راهبردي. ۱۳۹۶، سال بيستم، شماره ۲ (پياپي۷۶)، تابستان: ص ۱۵۵-۱۷۷.

  ۲۹۳۲۱

   

  مسئوليت مدني دولت ناشي از تصويب، تغيير و يا عدم اجراي طرح هاي شهري/ محمد جواد رضايي زاده، فرامز عطريان.- حقوق اداري. ۱۳۹۲، سال اول، شماره ۱، پاييز: ص. ۱۱-۴۸.

  ۲۹۳۲۲

   

  نظام حقوقي حاکم بر بازنشستگي کارکنان شرکت هاي واگذارشده مشمول اصل ۴۴ قانون اساسي/ ولي رستمي، احمد فرهاني، رضا خاني گياشي.- حقوق اداري. ۱۳۹۳، سال اول، شماره ۴، تابستان: ص. ۹-۴۰.

  ۲۹۳۲۳

   

  بررسي اصل ممنوعيت جمع مشاغل در مورد شهردار/ محمدجواد رضايي زاده، فاطمه ميراحمدي.- حقوق اداري. ۱۳۹۳، سال اول، شماره ۴، تابستان: ص. ۴۱-۵۷.

  ۲۹۳۲۴

   

  روش هاي نظارتي بر نحوه ارجاع اختلالات اموال عمومي و دولتي به داوري؛ مطالعه موردي قراردادهاي حوزه نفت و گاز/ سيد محمد تقي علوي، عادل ابراهيم پور اسنجان.- حقوق اداري. ۱۳۹۳، سال اول، شماره ۴، تابستان: ص. ۵۹-۸۷.

  ۲۹۳۲۵

   

  تحليلي بر دوره آزمايشي استخدامي در قانون مديريت خدمات کشوري/ کمال الدين هريسي نژاد، فرزاد جنگجوي(خراطا)، اکبر لطفي عزيز.- حقوق اداري. ۱۳۹۳، سال اول، شماره ۴، تابستان: ص. ۸۹-۱۱۲.

  ۲۹۳۲۶

   

  مباني و اصول عدالت استخدامي در نظام حقوقي اسلام/ سيد محمد مهدي غمامي، حسين عزيزي.- حقوق اداري. ۱۳۹۳، سال اول، شماره ۴، تابستان: ص. ۱۱۳-۱۳۳.

  ۲۹۳۲۷

   

  نظام حقوقي ورود به خدمت دولت در ايران/ حميد قهوه چيان.- حقوق اداري. ۱۳۹۳، سال اول، شماره ۴، تابستان: ص. ۱۳۵-۱۶۲.

  ۲۹۳۲۸

  DM11775

  معيارهاي کارامدي درون سازماني نهادهاي مبارزه با فساد اقتصادي (با تأکيد بر کنوانسيون مريدا و طرح تشکيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي)/ سيد محمد مهدي ساداتي.- حقوق اداري. ۱۳۹۴، سال سوم، شماره ۹، پاييز و زمستان: ص. ۹-۲۸.

  ۲۹۳۲۹

  DM11776

  آسيب شناسي فرايند دادرسي در هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري: تاملي پيرامون يک الگوي مطلوب/ علي اکبر گرجي ازندرياني، يونس فتحي.- حقوق اداري. ۱۳۹۴، سال سوم، شماره ۹، پاييز و زمستان: ص. ۲۹-۵۱.

  ۲۹۳۳۰

  DM11777

  نسبت ابزارهاي خط مشي عمومي با مکاتب فکري/ آيت مولائي.- حقوق اداري. ۱۳۹۴، سال سوم، شماره ۹، پاييز و زمستان: ص. ۵۳-۷۵.

  ۲۹۳۳۱

  DM11778

  بررسي تطيبقي نظارت قضايي بر تعيين منابع درآمدي شهرداري در ايران و انگلستان/ محسن خاکزاد شاهاندشتي.- حقوق اداري. ۱۳۹۴، سال سوم، شماره ۹، پاييز و زمستان: ص. ۷۷-۱۱۱.

  ۲۹۳۳۲

  DM11779

  بررسي قواعد اختصاصي قراردادهاي بالادستي نفت با تاکيد بر قرارداد جديد نفتي موسوم به IPC/ سام محمدي، فخر الدين اصغري آق مشهدي، محمد جواد حاجي حسيني.- حقوق اداري. ۱۳۹۴، سال سوم، شماره ۹، پاييز و زمستان: ص. ۱۱۳-۱۳۶.

  ۲۹۳۳۳

  DM11780

  پليس اداري، قالبي مفهومي براي تأمين نظم عمومي: مطالعه ي مفهوم نظم عمومي در حقوق فرانسه/ محم د جلالي، ميثا کامياب.- حقوق اداري. ۱۳۹۴، سال سوم، شماره ۹، پاييز و زمستان: ص. ۱۳۷-۱۶۴.

  ۲۹۳۳۴

  DM11781

  واکاوي حقوقي تراکم زدايي از تهران با تاکيد بر موازين حقوق شهروندي/ محمد زرشگي، خيرالله پروين.- حقوق اداري. ۱۳۹۵، سال سوم، شماره ۱۰، بهار و تابستان: ص. ۹-۳۶.

  ۲۹۳۳۵

  DM11782

  سازمان بازرسي؛ معناشناسي حسن جريان امور و روش شناسي تعيين شاخص ها/ رضا عارف، مهدي دهباشي.- حقوق اداري. ۱۳۹۵، سال سوم، شماره ۱۰، بهار و تابستان: ص. ۳۷-۵۸.

  ۲۹۳۳۶

  DM11783

  مراجع تشخيص انحراف و اعلام انحلال شوراهاي محلي در حقوق ايران/ جواد تقي زاده، مرتضي نجابت خواه، کوثر آملي جلودار.- حقوق اداري. ۱۳۹۵، سال سوم، شماره ۱۰، بهار و تابستان: ص. ۵۹-۷۹.

  ۲۹۳۳۷

  DM11784

  نسبت سنجي صلاحيت هاي شوراي عالي مديريت بحران و سازمان مديريت بحران کشور با مولفه هاي حکمراني خوب/ بيژن عباسي، محمدحسين صادقي.- حقوق اداري. ۱۳۹۵، سال سوم، شماره ۱۰، بهار و تابستان: ص. ۸۱-۱۰۲.

  ۲۹۳۳۸

  DM11785

  نظريه خدمت عمومي و اصول حاکم بر آن در قوانين و رويه قضايي ايران/ حيدر محمد نژاد.- حقوق اداري. ۱۳۹۵، سال سوم، شماره ۱۰، بهار و تابستان: ص. ۱۰۳-۱۲۷.

  ۲۹۳۳۹

  DM11786

  چالش هاي دولت تنظيم گر با تأکيد بر حوزه شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي/ نادر ميرزاده کوهشائي، محمد رحمان گاييني.- حقوق اداري. ۱۳۹۵، سال سوم، شماره ۱۰، بهار و تابستان: ص. ۱۲۹-۱۴۷.  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
360384406
اکنون :
96