جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 225677
  تاریخ انتشار : 4 آذر 1396 11:7
  تعداد بازدید : 430

  پایان نامه های فارسی آبان ماه 1396

  پایان نامه های فارسی آبان ماه 1396

  رکورد

  عنوان - پديدآور - مشخصات

  ۸۳۸

  بررسي ماهوي جرم قاچاق انسان در حقوق کيفري ايران و فقه اماميه/ سيدسجاد آل صاحب فصول.- به راهنمايي حسين آقايي نيا با مشاوره روشنعلي شکاري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق جزا و جرم شناسي) ؛ ۱۳۸۷.

  ۸۳۹

  جايگاه مشروعيت تحصيل دليل در امور کيفري در رويه قضايي ايران/ خسرو حسين پور.- به راهنمايي محمدمهدي ساقيان با مشاوره علي خالقي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق جزا و جرم شناسي) ؛ ۱۳۹۶.

  ۸۴۰

  دادرسي منصفانه در نظام عدالت کيفري افغانستان/ محمد عارف احمدي.- به راهنمايي علي خالقي با مشاوره غلامحسين الهام؛ محمدمهدي ساقيان.- دکتري (دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق کيفري و جرم شناسي) ؛ ۱۳۹۵.

   


  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
360675326
اکنون :
16