جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 226882
  تاریخ انتشار : 18 آذر 1396 12:35
  تعداد بازدید : 262

  سایر مصوبات

  سایر مصوبات مجلس شورای اسلامی از تاریخ 1396/09/01 تا 1396/09/10

  سایر مصوبات منتشره از

    1396/09/01 لغايت 1396/09/10

   در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
  ساير مصوبات

  نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»      

   

     نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21180-05/09/1396

  ۸۹۱ [توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد]

  شماره ۷۱۹۵۱هـ/ب ـ۱۳۹۶/۸/۲۷

  حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

  ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

  بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۹۳۴۰۶/ت۵۴۳۰۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱، موضوع: «احتساب وجوه پرداختی صاحبان سهام شرکت ملی صنایع مس ایران به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

  «بر اساس ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب۱۳۶۶ـ «هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عـبارت اسـت از هزینـه هایی که در حـدود متـعارف متّکی به مـدارک بوده و منحـصراً مربـوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حدنصاب های مقرّر باشد. در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصاب های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیئت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.»، بنابراین متن مصوبه از این حیث که ناظر به جبران نقدینگی صندوق بازنشستگی صنایع ملی مس ایران و نه هزینه های قابل قبول مالیاتی می باشد، مغایر با قانون استنادی است.»

  رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

   

  ۸۹۲

  شماره ۷۱۹۵۷هـ/ب ـ۱۳۹۶/۸/۲۷

  حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

  ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

  بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۹۶۲۲۱/ت۵۴۴۹۶هـ مورخ ۱۳۹۶/۸/۶، موضوع: «افزایش سرمایه دولت در سازمان ملی زمین و مسکن»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

  «نظر به ماده (۱۱) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب۱۳۶۶ـ «دریافت های دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکت های دولتی و سایر منابع تأمین اعتبار و سپرده ها و هدایا به استثناء هدایایی که برای مصارف خاصی اهداء می گردد و مانند این ها و سایر وجوهی که به موجب قانون باید در حساب های خزانه داری کل متمرکز شود.»، بنابراین، متن مصوبه ناظر به نحوه مصرف مابه التفاوت بهای منطقه ای و بهای کارشناسی حاصل از فروش اراضی مورد واگذاری از حیث عدم تصریح به واریز بهای موردنظر به خزانه کل کشور، مغایر قانون است.»

  رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

   

  ۸۹۳

  شماره ۷۱۱۱۵هـ/ب ـ۱۳۹۶/۸/۲۳

  حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

  ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

  بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۷۳۵۲۳/ت۵۴۳۷۱هـ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۵، موضوع: «اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

  «نظر به شمارش حصری وظایف و اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرح مندرج در بندهای هشت گانه ماده (۷) قانون تشکیلات و وظایف این وزارتخانه ـ مصوب۱۳۶۷ـ که شامل اجرا سازه های بیمارستان ها و فضاهای بهداشتی، درمانی و آموزشی نمی شود، علی هذا عبارت «اجرا» مندرج در جزء «الف» بند«۲» مصوبه ناظر به اصلاح بندهای «الف» و «د» ماده (۶) اساسنامه شرکت مادرتخصصی داروئی و تجهیزات پزشکی کشور، از این حیث که خارج از موارد احصاء شده در قانون بوده و واگذار شدن چنین وظایفی به وزاتخانه بهداشت و به تبع آن به شرکت مادرتخصصی مزبور، از امور تقنینی است که نیازمند تصویب آن توسط قوه قانون گذار می باشد، مغایر با قانون است.»

  رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   


  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
360384264
اکنون :
13