جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 229584
  تاریخ انتشار : 10 دی 1396 15:11
  تعداد بازدید : 541

  قوانین

  قوانین منتشره از تاریخ 1396/09/21 لغایت 1396/09/30

  قوانین منتشره از تاریخ

  1396/09/21 لغایت 1396/09/30

  قوانین

  قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی

  قانون عضویت رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور در برخی از شوراهای عالی          

  قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی 

   
  قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21194-23/09/1396

  شماره 254/78502-۱۳۹۶/۹/۱۸

  حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

  ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

  عطف به نامه شماره 54033/164728 مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی  ایران قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۱ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

  رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

   

  شماره ۱۱۶۲۰۸-۱۳۹۶/۹/۲۰

  وزارت امور اقتصادی و دارایی

  در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یکم آذرماه یک هزار و سیصد و نودوشش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 254/78502 مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

  رئیس جمهور ـ حسن روحانی

   

  قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی

  ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می شود در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط و یا کمک اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت بر عهده دولت است.

  تبصره ۱ـ رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هرگونه اصلاح اساسنامه موضوع ماده (۸) و تعیین هرگونه اهداف و مقاصد دیگری برای مجمع موضوع قسمت آخر بند (۳) ماده (۲) الزامی است.

  تبصره ۲ـ رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد اجرای ماده واحده، موضوع بند (پ) ماده (۷) الزامی است.

  تبصره ۳ـ رعایت اصل یک صد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد اجرای اساسنامه الزامی است.

   

  بسم الله الرحمن الرحیم

  اساسنامه مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی

  مقدمه

  مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی در تاریخ ۱۵ اکتبر ۲۰۰۳ (۱۳۸۲/۷/۲۳) میلادی در پوتراجایا ـ مالزی متعاقب امضای اصول راهنمای مجمع تأسیس گردید.

  ماده ۱ـ تعاریف

  «مجمع» به مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی اطلاق می شود (به عنوان آتائیک نیز شناخته می شود)؛

  «رئیس مجمع»  به نماینده مالیاتی/ رئیس کل سازمان مالیاتی یا هر مقام عالی رتبه مالیاتی کشور عضوی اطلاق می شود که میزبانی فراهمایی(کنفرانس) فنی سالانه را عهده دار می باشد؛

  «جلسه رؤسای هیئت ها» به جلسه رؤسای هیئت ها اطلاق می شود که هم زمان با فراهمایی فنی سالانه برگزار می گردد.

  «کشورهای عضو» به اعضای اصلی و اعضای وابسته مجمع اطلاق می شود.

  «دبیرخانه دائمی» به دبیرخانه کل مجمع اطلاق می شود.

  «فراهمایی فنی» به فراهمایی فنی سالانه کشورهای عضو اطلاق می شود.

  ماده ۲ـ مقاصد و اهداف

  مقاصد و اهداف مجمع به قرار زیر می باشد:

  ۱ـ تشکیل هم نشستی به منظور بحث، بررسی، تبادل تجربیات و تسهیل در امر توسعه و بهبود سیاست ها و مدیریت مالیات و یا زکات در کلیه جوانب آنها در کشورهای عضو؛

  ۲ـ ترویج همکاری و همیاری متقابل میان مقامات مالیاتی کشورهای عضو اصلی و عضو وابسته و فراهم نمودن هم نشستی برای تبادل تجربیات و بهترین رویه ها میان اعضا؛

  ۳ـ شناسایی نقش مهم مدیریت مالیات و زکات در ارتقای توسعه اقتصادی؛

  مجمع می تواند اهداف دیگری را که طی جلسه رؤسای هیئت ها در مورد آن تصمیم گیری می شود اتخاذ کند.

  ماده ۳ـ فعالیت ها

  فعالیت های مجمع می تواند شامل موارد زیر باشد:

  ۱ـ سازمان دهی و برگزاری فراهمایی های فنی در خصوص موضوعات مالیات و زکات به منظور تبادل نظرات و تجارب. فراهمایی فنی بین اعضاء به طور چرخشی برگزار می شود؛

  ۲ـ سازمان دهی هم اندیشی ها، کارگاه ها و دوره های آموزشی در خصوص ابعاد موضوعات مربوط به مدیریت مالیات و یا زکات؛

  ۳ـ جمع آوری، تحلیل و انتشار اطلاعات حقوقی و اداری درخصوص مالیات و یا زکات؛

  ۴ـ ارائه کمک های فنی مستقیم یا همکاری با نمایندگی های دوجانبه و چندجانبه و به طور کلی تسهیل اموری که در زمینه مدیریت مالیات و یا زکات امکانات تحقیقاتی را فراهم می سازد؛

  ۵ ـ اجرای وظایف مربوط به بهبود کلی توانمندی های مدیریت مالیات و یا زکات از طریق همکاری مفید میان کشورهای عضو؛

  ۶ ـ حفظ ارتباط با کلیه کشورهای عضو و نیز با فعالیت های مجامع مالیاتی منطقه ای؛

  ۷ـ ایجاد سازوکارهای هماهنگی و همکاری با سازمان های بین المللی مالیاتی مرتبط، به منظور بهره برداری از تجارب آنها در اخذ مالیات در سطح بین المللی؛

  ۸ ـ انجام بازدیدها و تبادل نظرات تخصصی کارشناسی میان کشورهای عضو به منظور توسعه و بهبود کارایی مدیریت سازمان های مالیاتی؛ و

  ۹ـ هدایت تحقیقات و مطالعات در حوزه نظام ها و سیاست های مالیاتی و نیز در زمینه مدیریت مالیاتی و انتشار دستاوردهای مربوط برای کشورهای عضو.

  بدین وسیله کشورهای عضو موافقت می نمایند که «مجمع» درخصوص سیاست های مالیاتی هیچ کشوری، هیچ گونه نظر سیاسی ابراز نخواهد کرد، قطعنامه ای تصویب نخواهد نمود یا بیانیه عمومی نخواهد داشت.

  ماده ۴ـ عضویت، ناظران و مهمانان ویژه

  عضویت مجمع برای تمامی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (اُ آی سی) و کشورهای غیرعضو سازمان کنفرانس اسلامی آزاد است. مجمع متشکل است از:

  ۱ـ اعضای اصلی؛

  ۲ـ اعضای وابسته؛

  ۳ـ ناظران؛

  ۴ـ مهمانان ویژه.

  ۱ـ اعضای اصلی: اعضای اصلی عبارتند از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی که اصول راهنمای  آتائیک را در تاریخ ۱۵ اکتبر ۲۰۰۳ (۱۳۸۲/۷/۲۳) میلادی امضاء نموده اند و نیز آن گروه از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی که از طریق درخواست رسمی تسلیمی آنها و تصویب آن در طی هر جلسه  سالانه رؤسای هیئت ها، به عنوان «عضو اصلی» پذیرفته می شوند. عضو اصلی، از حق رأی درخصوص تصمیمات جلسات رؤسای هیئت ها برخوردار خواهد بود.

  ۲ـ اعضای وابسته: اعضای وابسته عبارتند از کشورهای غیرعضو سازمان کنفرانس اسلامی، سازمان ها و مجامعی که به موجب درخواست رسمی تسلیمی آنها و تصویب آن در طی هر جلسه سالانه رؤسای هیئت ها عضویت آنها مورد پذیرش قرار گرفته است. اعضای وابسته، بر اساس دعوت رئیس در جلسات مجمع شرکت خواهند نمود. آنها می توانند از طریق نمایندگان خود در مباحث فراهمایی فنی و نیز نشست های اداری جلسات رؤسای هیئت ها شرکت و اظهارنظر نمایند. اعضای وابسته درخصوص تصمیمات جلسات رؤسای هیئت ها حق صحبت دارند اما مجاز به رأی دادن نمی باشند.

  ۳ـ ناظران: نمایندگان کشورهایی هستند که عضو اصلی یا عضو وابسته نیستند و برای حضور در فراهمایی های فنی یا رخدادهای خاص مجمع از آنها دعوت به عمل می آید. آنها درخصوص تصمیمات جلسات رؤسای هیئت ها حق صحبت دارند اما مجاز به رأی دادن نمی باشند.

  ۴ـ مهمانان ویژه: افراد و سازمان هایی هستند که برای حضور در فراهمایی های فنی یا رخدادهای خاص مجمع از آنها دعوت به عمل می آید.

  ماده ۵ ـ زبان ها

  زبان های کاری مجمع عربی، انگلیسی و فرانسوی می باشد. متون اسناد رسمی مجمع به زبان های عربی، انگلیسی و فرانسوی خواهد بود، اما در صورت بروز هرگونه اختلاف میان متون، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

  ماده ۶ ـ ارکان مجمع

  مجمع دارای ارکان زیر می باشد:

  ۱ـ رئیس:

  الف ـ کشور میزبان فراهمایی فنی، ریاست مجمع را تا زمانی به عهده خواهد داشت که ریاست به کشور عضو اصلی که میزبان فراهمایی فنی سالانه بعدی خواهد بود منتقل شود؛

  ب ـ رئیس مجمع، با کارکنانی که وی منصوب می کند، برای تسهیل مقدمات و گردش کار فراهمایی فنی، دبیرخانه فراهمایی را تشکیل خواهد داد. رئیس مجمع یا هر شخص دیگر منصوب توسط وی، ریاست دبیرخانه فراهمایی را بر عهده خواهد داشت؛

  پ ـ رئیس مجمع پس از دریافت پیشنهادهای کشور میزبان، درخصوص دعوت نامه های ناظران و مهمانان ویژه برای حضور در  فراهمایی فنی بعدی یا رخدادهای خاص مجمع با اعضای اصلی مکاتبه خواهد کرد؛

  ت ـ رئیس مجمع مسئول موارد زیر است:

  (۱) پیگیری اجرای تصمیمات جلسه رؤسای هیئت ها؛

  (۲) اجرای وظایف فنی و اجرائی مجمع، همچنین وظایفی که جلسه رؤسای هیئت ها بر عهده وی محول نموده است؛

  (۳) تهیه اسناد لازم و دستور کار جلسه رؤسای هیئت ها و هماهنگی با کشور میزبان بعدی؛

  (۴) ارائه گزارش فعالیت هایی که مجمع از تاریخ جلسه قبلی رؤسای هیئت ها تقبل نموده است به جلسه رؤسای هیئت ها؛

  (۵) نگهداری سوابق مجمع؛

  (۶) تهیه و انتشار نشریات مجمع؛

  (۷) تهیه و توزیع اسناد برای جلسه رؤسای هیئت ها و فراخوان سایر جلسات و رخدادها.

  ۲ـ جلسه رؤسای هیئت ها:

  الف) جلسه رؤسای هیئت ها رکن عالی مجمع می باشد که بر کلیه فعالیت های آن نظارت دارد. هر عضو اصلی یا عضو وابسته از سازمان مالیاتی خود، کارمند عالی رتبه ای را تعیین خواهد نمود که به عنوان رئیس هیئت و به عنوان نماینده رسمی در جلسه رؤسای هیئت ها فعالیت نماید. اعضای اصلی مجمع، جلسه سالانه رؤسای هیئت ها را به طور چرخشی هم زمان با میزبانی فراهمایی فنی برگزار خواهند کرد؛

  ب) وظایف و مسؤولیت های جلسه رؤسای هیئت ها به شرح زیر می باشد:

  (۱) تصمیم گیری در مورد تأسیس دبیرخانه دائمی، زمانی که کلیه شرایط لازم محقق شود و تعیین کشور عضوی که دبیرخانه دائمی در آن مستقر خواهد شد؛

  (۲) انتصاب دبیر کل مجمع به مجرد تأسیس دبیرخانه دائمی و تعیین حق الزحمه و سایر ضوابط و شرایط اشتغال دبیر کل و کارکنان وی؛

  (۳) اتخاذ تصمیم در مورد درخواست های عضویت در مجمع؛

  (۴) بازنگری گزارش های مالی سالانه که توسط دبیرخانه دائمی ارائه شده است؛

  (۵) تصویب بودجه سال بعد که توسط دبیرخانه دائمی ارائه شده است و نیز گزارش فعالیت های انجام شده در طی سال؛

  (۶) اتخاذ تصمیم در مورد میزان حق عضویت سالانه برای اعضای اصلی و اعضای وابسته؛

  (۷) انتصاب حسابرس خارجی برای تأیید حساب های سالانه مجمع؛

  (۸) تعیین کشور میزبان فراهمایی فنی بعدی و جلسه رؤسای هیئت ها به طور چرخشی بر اساس پیشنهادهای ارائه شده توسط کشورهای عضو؛

  (۹) تعیین تاریخ و عناوین مورد بحث جلسات گروه های کاری موازی برای فراهمایی فنی بعدی؛ به هر حال عنوان اول مورد بحث می تواند توسط کشور میزبان انتخاب شود؛

  (۱۰) تأیید انتخاب رئیس و مخبر برای هریک از جلسات گروه های کاری موازی و دستور جلسه و برنامه فراهمایی فنی.

  پ) تصمیمات جلسه رؤسای هیئت ها:

  (۱) زمانی که تعداد نمایندگان حاضر در جلسه به حداقل نصف کشورهای عضو اصلی حاضر برسد، حدنصاب لازم برقرار خواهد شد؛

  (۲) تصمیمات جلسه رؤسای هیئت ها معمولاً از طریق اجماع اتخاذ خواهد شد. اگر اجماع حاصل نگردد، تصمیمات بر اساس رأی اکثریت دوسوم اعضای حاضر در جلسه که رأی می دهند اتخاذ خواهد شد. هر عضو اصلی یک رأی خواهد داشت.

  ۳ـ دبیرخانه دائمی

  الف) تأسیس

  دبیرخانه دائمی در زمان و به گونه ای که جلسه رؤسای هیئت ها ضروری بداند تأسیس خواهد شد. دفتر دبیرخانه دائمی در یکی از کشورهای عضو اصلی دایر خواهد شد و به موجب توافق حاصل در جلسه رؤسای هیئت ها، دبیرخانه می تواند به هر کشور عضو اصلی دیگری منتقل شود.

  ب) دفتر دبیرخانه دائمی

  دبیر کل، ریاست دبیرخانه دائمی را به عهده خواهد داشت و رئیس اجرائی مجمع خواهد بود. جلسه رؤسای هیئت ها برای دوره ای سه ساله، دبیر کل را از بین اتباع کشورهای عضو اصلی تعیین و منصوب می کند.

  پ) وظایف دبیر کل

  دبیر کل دارای وظایفی خواهد بود که برای وی تعیین می شود و فعالیت های مجمع را بر اساس دستورالعمل جلسات رؤسای هیئت ها مدیریت خواهد کرد.

  وظایف دبیر کل به شرح زیر خواهد بود:

  (۱) پیگیری اجرای تصمیمات جلسات رؤسای هیئت ها؛

  (۲) اجرای وظایف فنی و اجرائی مجمع و نیز وظایفی که توسط جلسه رؤسای هیئت ها یا رئیس مجمع به وی واگذار شده است؛

  (۳) تهیه و توزیع اسناد لازم، و دستور کار جلسه رؤسای هیئت ها و هماهنگی با دبیرخانه فراهمایی فنی در کشور میزبان؛

  (۴) پیشنهاد بودجه سالانه مجمع به جلسه رؤسای هیئت ها برای اتخاذ تصمیم؛

  (۵) مدیریت بودجه مجمع تحت نظارت رئیس مجمع و تسلیم گزارش مالی به جلسه رؤسای هیئت ها از جمله حساب های سالانه حسابرسی شده برای سال مورد رسیدگی؛

  (۶) گزارش فعالیت های تقبل شده توسط مجمع از تاریخ جلسه قبلی به جلسه رؤسای هیئت ها؛

  (۷) نگهداری سوابق مجمع.

  ماده ۷ـ تأمین مالی و بودجه

  ۱ـ تأمین منابع مالی مجمع

  منابع مالی مجمع شامل موارد زیر خواهد بود:

  الف) حق عضویت سالانه که میزان آن را جلسه رؤسای هیئت ها می تواند در هر زمان تعیین کند. حق عضویت، متعاقب استقرار دبیرخانه دائمی مجمع مقرر می گردد؛

  ب) کمک های داوطلبانه از سوی کشورهای عضو علاوه بر حق عضویت سالانه آنها؛

  پ) کمک های بلاعوض، یارانه ها، اعانه ها و سایر وجوهی که از سوی هر بنیاد یا کارگزاری های بین المللی یا سایر نهادها و سایر اشکال درآمد مجمع که به تصویب جلسات رؤسای هیئت ها خواهد رسید.

  ۲ـ تأمین منابع مالی فراهمایی فنی

  کشور میزبان فراهمایی فنی، هزینه های تدارکات داخلی را به عهده خواهد گرفت؛ البته، هزینه های بلیت هواپیما و اقامت را کشورهای عضو شرکت کننده تقبل خواهند کرد. علاوه بر این، کشور میزبان مسئول امور اجرائی و دبیرخانه ای نیز خواهد بود.

  ۳ـ وجوه مالی مجمع منحصراً برای اهداف مجمع به کار گرفته خواهد شد.

  ۴  ـ سال مالی

  سال مالی مجمع از اول ژانویه (۱۱ دی ماه) شروع و در ۳۱ دسامبر (۱۰ دی ماه) پایان می یابد.

  ۵ ـ نگهداری وجوه مالی و بودجه

  الف ـ جلسه رؤسای هیئت ها در بانکی که ممکن است مجمع تعیین نماید حساب بانکی به نام مجمع افتتاح و نگهداری خواهد کرد و تمام وجوه مالی مجمع را به آن حساب واریز خواهد نمود یا همان وجه را نزد یک بانکدار به سپرده خواهد گذاشت.

   ب ـ جلسه رؤسای هیئت ها، برای عملیات حساب های بانکی مجمع و نگهداری آن، شخص (اشخاص) مجاز را تعیین خواهد کرد.

  ۶ ـ هزینه نمودن وجوه مالی

   دبیرخانه دائمی، بدون تصویب مکتوب قبلی جلسه رؤسای هیئت ها، مجاز نخواهد بود قراردادی را منعقد نماید که متضمن هزینه نمودن وجوه مجمع به غیر از هزینه های مجاز باشد.

  ماده ۸ ـ اصلاحات

  هر عضو اصلی، می تواند اصلاحاتی را نسبت به اساسنامه مجمع، با آگاه نمودن رئیس برای ارائه آن به جلسه رؤسای هیئت ها جهت اخذ تصمیم پیشنهاد نماید.

  ماده ۹ـ انحلال

  مجمع برای دوره ای نامحدود استمرار خواهد داشت. با وجود این، مجمع ممکن است به موجب قطعنامه مصوب جلسه فوق العاده رؤسای هیئت ها منحل شود.

  ماده ۱۰ـ حل وفصل اختلاف ها

  هر نوع اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای اساسنامه توسط جلسه رؤسای هیئت ها حل وفصل خواهد شد.

  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره  منضم به متن اساسنامه، شامل مقدمه و ده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یکم آذرماه یک هزار و سیصد و نودوشش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

  رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

  قانون عضویت رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور در برخی از شوراهای عالی

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21194-23/09/1396

  شماره 210/78486-۱۳۹۶/۹/۱۸

  حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

  ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

  در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی  ایران قانون عضویت رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور در برخی از شوراهای عالی که با عنوان طرح عضویت رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در شوراهای عالی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

  رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

   

  شماره ۱۱۶۲۹۸-۱۳۹۶/۹/۲۰

  وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

  در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون عضویت رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در برخی از شوراهای عالی» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم آبان ماه یک هزار و سیصد و نودوشش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 210/78486 مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

  رئیس جمهور ـ حسن روحانی

   

  قانون عضویت رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور در برخی از شوراهای عالی

  ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در راستای مأموریت ذاتی خود و در جهت برقراری تعامل نزدیک با دستگاه های اجرائی کشور و اعمال سیاست ها و تدابیر مقام معظم رهبری در حوزه پدافند غیرعامل عضو شوراهای عالی ذیل الذکر می شود:

  الف ـ شورای عالی عتف

  ب ـ شورای عالی آمایش سرزمین

  پ ـ شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

  ت ـ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

  ث ـ شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور

  ج ـ شورای عالی فضای مجازی در صورت اذن مقام معظم رهبری

  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم آبان ماه یک هزار و سیصد و نودوشش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

  رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

  قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21199-29/09/1396

  شماره 28/78956-۱۳۹۶/۹/۱۹

  حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

  ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

  در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی که با عنوان طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

  رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

   

  شماره ۱۱۸۳۳۵-۱۳۹۶/۹/۲۵

  سازمان برنامه وبودجه کشور

  در اجرای اصل یک صد و بیـست و سوم قانون اساسی جمـهوری اسـلامی ایـران به پیوست «قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم آبان ماه یک هزار و سیصد و نودوشش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده و

  طی نامه شماره 28/78956 مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۹ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

  رئیس جمهور ـ حسن روحانی

   

  قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی

  ماده ۱ـ در اجرای بندهای (۱) و (۲) سیاست های کلی اشتغال و بندهای (د) و (هـ) ماده (۲۱) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ و با توجه به سیاست های کلان و اسناد بالادستی  به منظور گسترش شایستگی حرفه ای، ارتقای جایگاه آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی، کاهش فاصله سطح شایستگی نیروی کار کشور با سطح استاندارد جهانی، هماهنگی در سیاست گذاری کلان، مدیریت در برنامه ریزی آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی و تربیت نیروی کار شایسته، نظام آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی که در این قانون «نظام» نامیده می شود و چهارچوب صلاحیت حرفه ای ملی برای تحقق اهداف زیر ایجاد می شود:

  ۱ـ ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و اخلاق حرفه ای مبتنی بر ارزش های اسلامی و ملی

  ۲ـ آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار فعلی و آتی و ارتقای توان کارآفرینی

  ۳ـ افزایش نقش آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ایجاد هماهنگی و تعامل بین این نظام با سایر نظام های آموزشی و اقتصادی

  ۴ـ کمک به تولید ثروت و کاهش فقر در جامعه از طریق توانمندسازی نیروی کار و کمک به افزایش اشتغال، خوداشتغالی و کاهش بیکاری

  ۵ ـ ارتقای کیفیت آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی مبتنی بر چهارچوب صلاحیت حرفه ای ملی و کاهش فاصله میان سطح شایستگی های موردنیاز فعلی و آتی بازار کار و شایستگی شاغلان در کشور

  ۶ ـ فراهم سازی زمینه یادگیری مادام العمر افراد جامعه جهت دست یابی به عدالت آموزشی در حوزه شغل و حرفه

  ۷ـ به کارگیری سودمندی های اجتماعی و فرهنگی آموزش های فنی و حرفه ای در راستای تعالی جمعیت با ایجاد سازگاری میان نظام های تربیتی و آموزش های عمومی و فنی و حرفه ای

  ۸ ـ افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه در سهم بری عادلانه در زنجیره تولید تا مصرف

  ۹ـ توانمند سازی نیروی کار در راستای محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد

  ۱۰ـ فعال سازی سرمایه های انسانی به منظور توسعه کارآفرینی

  تبصره ـ دولت مکلف است تمهیدات لازم جهت آموزش و تربیت افراد جهت کسب شایستگی های نوآوری و کارآفرینی در این نظام را در راستای تحقق اهداف مذکور در بندهای (۱) و (۲) سیاست های کلی اشتغال و بندهای (۱) و (۵) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون تهیه و تصویب کند.

  ماده ۲ـ اصطلاحات به کار رفته در این قانون دارای معانی مشروح زیر می باشند:

  ۱ـ آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی: کسب نگرش ها، مهارت های عملی، فهم و دانش مرتبط با حِرَف و مشاغل بخش های گوناگون اقتصادی و اجتماعی به همراه آموزش و تربیت عمومی است.

  ۲ـ نظام آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی: مجموعه ای از اجزاء و زیر نظام ها شامل قوانین و مقررات، مدیریت و برنامه ریزی، نیروی انسانی، پژوهش و ارزشیابی است که به صورت یکپارچه اهداف این قانون را در کشور اجرا می نماید.

  ۳ـ چهارچوب صلاحیت حرفه ای: چهارچوبی است که بر اساس شاخص های توافق شده، صلاحیت ها، مدارک و گواهینامه ها را در سطوح و انواع مختلف به صورتی منسجم به هم ارتباط می دهد. همچنین مهارت و تجربه نیز در کنار دانش ارزشیابی می شوند. در این چهارچوب زمان و مکان یادگیری ارزش نسبتاً کمتری دارا است.

  تبصره ـ منظور از شاخص های توافق شده سطوح صلاحیت و توسعه حرفه ای ملی است که مورد توافق ذی نفعان اقتصادی، ارائه کنندگان آموزش های فنی و حرفه ای، کارشناسان خبره و نظام آموزشی باشد و توسط شورای عالی یا تحت نظر این نهاد تدوین خواهد شد.

  ۴ـ شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی: نهادی است  ملی که وظیفه هماهنگی در سیاست گذاری و مدیریت در برنامه ریزی نظام آموزش و تربیت  فنی و حرفه ای و مهارتی کشور را بر عهده دارد.

  ۵ ـ مرکز سنجش آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی و تعیین صلاحیت های حرفه ای: مرکزی  است  وابسته به شورای عالی که برای سنجش و ارزشیابی آموزش های موضوع این قانون و تعیین صلاحیت حرفه ای نیروی کار در سطح ملی و منطقه ای (استانی) ایجاد و تجهیز شده است.

  ۶ ـ جامعه هدف در آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی: دستگاه های حاکمیتی، مردم، بنگاه ها و مراکز تولیدی و خدماتی بخش های صنعت، خدمات، کشاورزی دولتی و غیردولتی، اتحادیه ها، صنوف و تعاونی ها هستند، که از شایستگی ها و مهارت های ایجادشده ناشی از این آموزش ها بهره مند می شوند.

  ۷ـ دستگاه های مجری آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی: تمام ارائه دهندگان دولتی، غیردولتی، تعاونی ها و بنگاه های اقتصادی در قلمرو این آموزش ها، که ارائه دهنده آموزش های رسمی و غیررسمی و سازمان نایافته هستند.

  ۸ ـ آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی رسمی: آموزشی است که جهت کسب شایستگی های حرفه ای و شغلی از دوره متوسطه نظام آموزشی و بالاتر توسط وزارت آموزش و پرورش و مؤسسات آموزش عالی از قبیل دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه آزاد اسلامی ارائه و به اخذ مدرک تحصیلی و حرفه ای مربوط منجر می شود. اتمام موفقیت آمیز هر سطح به همراه تجارب واقعی دنیای کار مجوز ورود به سطح بعدی آموزش ها است.

  ۹ـ آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی غیررسمی: آموزشی است که  در خارج از نظام آموزشی رسمی طبق برنامه ای مشخص ارائه و به اخذ گواهینامه شایستگی و صلاحیت شغلی می انجامد. این آموزش ها توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای، دستگاه های اجرائی و بنگاه های اقتصادی ارائه می شود. نوع دیگر این آموزش ها به صورت فردی و سازمان نایافته جهت توسعه شایستگی ها و صلاحیت های شغلی و حرفه ای صورت می پذیرد. هر دو نوع این آموزش ها قابل ارزشیابی و همسطح سازی با آموزش های رسمی می باشد.

  ۱۰ـ واحد حرفه: مجموعه ای از حرفه ها در سطح صلاحیت ملی است. حرفه نیز مجموعه ای از مشاغل است که شباهت معقولی از نظر کارها، دانش، مهارت و نگرش های مورد نیاز دارد.

  ماده ۳ـ آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی به صورت آموزش دولتی، غیردولتی، نیمه دولتی (تعاملی) و مشارکت بین المللی، در قالب آموزش های حضوری (مستقیم)، نیمه حضوری و مجازی اجرا می گردد. مجریان این آموزش ها توسط شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی مذکور در جزء(۱) ماده (۵) این قانون نظارت و هدایت می شوند.

  ماده ۴ـ وظایف نظام جهت تحقق اهداف به شرح زیر است:

  ۱ـ آموزش و تربیت نیروی انسانی کارآمد مورد نیاز در بخش های مختلف کشور

  ۲ ـ طراحی، استقرار، به کارگیری، نظارت و ارزیابی  چهارچوب صلاحیت های حرفه ای ملی جهت تضمین کیفیت

  ۳ـ ایجاد هماهنگی در سیاست گذاری و مدیریت در برنامه ریزی فعالیت های آموزشی و تربیتی

  ۴ـ طراحی و تدوین استانداردهای آموزشی، ارزشیابی و شایستگی حِرَف بر اساس استاندارد ملی و بین المللی طبقه بندی حِرَف و مشاغل

  ۵ ـ زمینه سازی فرصت های برابر برای  کسب شایستگی های حرفه ای

  ۶ ـ ایجاد سازوکارهای لازم جهت مشارکت بهره برداران  در کلیه مراحل و فرآیند آموزشی و تربیتی

  ۷ـ ایجاد هماهنگی و نظارت بر بودجه ریزی و  تخصیص منابع و تسهیلات به دستگاه های مجری این آموزش ها

  ماده ۵ ـ ارکان نظام عبارت است از:

  ۱ـ شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی

  ۲ـ دستگاه های مجری حاکمیتی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی شامل ارائه دهندگان دولتی به شرح زیر:

  الف ـ وزارت آموزش و پرورش

  ب ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  ج ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  د ـ وزارتخانه ها یا سازمان های دیگری که بر اساس قانون، وظیفه آموزش و تربیت متناسب با این نظام را بر عهده دارند.

  ۳ـ مجریان متصدی کارگزاری شامل ارائه دهندگان دولتی و غیردولتی به شرح زیر:

  الف ـ هنرستان های دوره آموزش متوسطه

  ب ـ دانشگاه های فنی و حرفه ای، علمی ـ کاربردی و مهارتی دوره آموزش عالی

  ج ـ مراکز آموزش مهارت موضوع ماده (۱۰۸) قانون کار، مراکز آموزش فنی و حرفه ای، مؤسسات کارآموزی، آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد، مراکز آموزش مهارت جوار کارخانه، مراکز آموزش روستایی و جهاد کشاورزی

  د ـ بنگاه های اقتصادی، مؤسسات تولیدی و خدماتی مشمول قانون کار

  هـ ـ دانشگاه های تربیت دبیر فنی و مراکز تربیت مربی

   و ـ مؤسسات و واحدهای تولیدی و خدماتی که به شیوه استادشاگردی یا شیوه های دیگر بر اساس این قانون به تربیت کارآموز و کارورز می پردازند.

  ۴ـ انجمن های علمی حرفه ای و اتحادیه و صنوف حرفه ای و شغلی که بر اساس آیین نامه مصوب شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی تعیین می شوند.

  تبصره ـ دستگاه های مجری آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی باید مقررات آموزشی خود را در چهارچوب این قانون اصلاح نمایند.

  ماده ۶ ـ شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور، بدون ایجاد تشکیلاتی جدید با نقش سیاست گذاری در چهارچوب اسناد بالادستی، برنامه ریزی کلان، تنظیم گری، تضمین کیفیت، طراحی و نظارت در اجرای نظام صلاحیت حرفه ای و نظارت بر آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی تشکیل می شود و اعضای آن به شرح زیر است:

  ۱ـ معاون اول رئیس جمهور (رئیس شورا) ۲ـ وزیر آموزش و پرورش ۳ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ۴ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۵ ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت ۶ ـ وزیر جهاد کشاورزی ۷ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ۸ ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۹ـ رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور ۱۰ـ دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (یک نفر از کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری و یک نفر از کمیسیون اجتماعی) با تصویب مجلس به عنوان ناظر ۱۱ـ رئیس اتاق تعاون ایران (بدون حق رأی) ۱۲ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (بدون حق رأی) ۱۳ـ رئیس اتاق اصناف ایران (بدون حق رأی) ۱۴ـ سه نفر از متخصصین و صاحب نظران در آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی و بازار کار (بدون حق رأی)

  تبصره ۱ـ افراد موضوع بند(۱۴) به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی و تصویب اکثریت اعضای دارای حق رأی شورای عالی انتخاب و با حکم معاون اول رئیس جمهور برای مدت چهار سال منصوب می شوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

  تبصره ۲ـ دبیرخانه شورای مذکور با استفاده از نیروی انسانی و امکانات موجود در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستقر و دبیر آن از میان مدیران مجرب دستگاه های اجرائی توسط معاون اول رئیس جمهور(بدون حق رأی) منصوب می شود.

  تبصره ۳ـ سایر وزرا حسب مورد به دعوت رئیس شورا (بدون حق رأی) حضور می یابند.

  ماده ۷ـ دولت موظف است با توجه به موارد زیر چهارچوب صلاحیت حرفه ای ملی را تهیه نماید و به تصویب هیئت وزیران برساند:

  ۱ـ طراحی چهارچوب صلاحیت حرفه ای باید مبتنی بر شایستگی های حرفه ای شامل شایستگی های فنی، غیرفنی از قبیل اخلاق حرفه ای و شایستگی های عمومی باشد. شایستگی های حرفه ای باید بر اساس مجموعه ای منسجم از دانش، مهارت و نگرش مبتنی بر کارهای درون یک حرفه تدوین گردد. این طراحی باید تا بالاترین سطوح با توجه به نوع مشاغل و حِرَف و بر اساس نظام طبقه بندی مشاغل و حِرَف کشور انجام شود.

  ۲ـ کدگذاری حِرَف و مشاغل باید بر اساس آخرین نظام بین المللی طبقه بندی مشاغل و حِرَف مصوب سال ۲۰۰۸ میلادی سازمان جهانی کار انجام گیرد.

  ۳ـ توسعه حرفه ای در چهارچوب صلاحیت حرفه ای ملی باید زمینه تحرک پذیری افقی و عمودی در گروه های بزرگ شغلی را تا سطوح بالا فراهم آورد و سنجش یادگیری مادام العمر را امکان پذیر کند.

  ۴ـ تدوین و تصویب استاندارد های آموزش، ارزشیابی و شایستگی حرفه باید بر اساس چهارچوب صلاحیت حرفه ای ملی انجام شود.

  ۵ ـ مدارک و گواهینامه ها در نظام آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی باید مبتنی بر چهارچوب صلاحیت حرفه ای ملی اعطاء گردد.

  ماده ۸ ـ سطوح صلاحیت حرفه ای ملی هشت سطح است، که عبارت است از:

  سطح ۱ـ سطح کارگر ساده

  سطح ۲ـ سطح کارگر ماهر

  سطح ۳ـ سطح کمک کاردان حرفه ای از قبیل کمک تکنسین

  سطح ۴ـ سطح کاردان حرفه ای از قبیل تکنسین  

  سطح ۵ ـ سطح کاردان ارشد حرفه ای از قبیل کمک مهندس

  سطح ۶ ـ سطح کارشناس حرفه ای از قبیل مهندس حرفه ای

  سطح ۷ـ سطح کارشناس ارشد حرفه ای از قبیل مهندس ارشد حرفه ای

  سطح ۸ ـ سطح دکترای حرفه ای

  ماده ۹ـ تضمین کیفیت در نظام آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی بر اساس چهارچوب صلاحیت حرفه ای ملی انجام می پذیرد. به منظور سنجش و تشخیص شایستگی ها و صلاحیت های حرفه ای و شغلی، مراکز ملی سنجش زیر نظر شورای عالی و با مشارکت نظام های حرفه ای تشکیل می شود. مدارک صلاحیت حرفه ای و گواهینامه های شایستگی شغلی توسط این مرکز اعطاء می گردد.

  تبصره ـ صلاحیت و شایستگی مجریان آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی توسط مرکز ملی سنجش تعیین می شود.

  ماده ۱۰ـ اعتبارات اجرای آن بخش از وظایف نظام، مصرح در ماده (۴) این قانون که مستلزم بار مالی است، از محل بودجه دستگاه های ذی ربط مجری در چهارچوب وظایف قانونی آنها تأمین می شود.

  ماده ۱۱ـ آیین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب آن توسط سازمان برنامه وبودجه کشور تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

  قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم آبان ماه یک هزار و سیصد و نودوشش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

  رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

   

  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
360674951
اکنون :
14