جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 229586
  تاریخ انتشار : 10 دی 1396 15:25
  تعداد بازدید : 433

  آخرین مصوبات شوراها

  مصوبات مورخ 1396/09/21 لغایت 1396/09/30*** الف) شورای علی شهرسازی و معماری ب) شورای عالی اداری ج) شورای عالی انقلاب فرهنگی د) شورای عالی حفاظت محیط زیست و) شورای عالی حفاظت فنی


  مصوبات شوراها

  منتشره از تاریخ
  1396/09/21 لغايت 1396/09/30
  در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران


  شورای عالی شهرسازی و معماری
        

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر قم

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر چابهار اراضی ۵۵ هکتاری واقع در شرق محله مرادآباد  

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون بافت فرسوده شهر قم

   

   


  شورای عالی شهرسازی و معماری      

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر قم

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21194-23/09/1396

  شماره 37210/300-۱۳۹۶/۷/۲۶

  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم

  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ  ۱۳۹۶/۷/۱۷ موضوع «ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر قم» را مورد بررسی قرار داد و ضمن تائید صورت جلسه مورخ  ۱۳۹۶/۴/۱۸ کمیته فنی، به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

  با عنایت به اینکه مطابق اطلاعات تدقیق شده مشاور طرح ظرفیت جمعیت پذیری ناشی از این ضوابط تا حد قابل توجهی بیش از جمعیت افق طرح جامع است، در راستای تعدیل ظرفیت بارگذاری مسکونی و همچنین کاهش زیربناهای تجاری و خدماتی قابل احداث شهر، اصلاحات به شرح زیر در ضوابط طرح تفصیلی اعمال شود:

  ۱ـ افزایش یک طبقه به ازای افزایش عرض معبر (گونه های تراکمی ب و ج) در پهنه تراکمی کم به طور کامل حذف گردد.

  ۲ـ به جهت ارتقاء کیفیت فضایی شهر، ضوابط تشویقی مربوط به نوسازی بافت فرسوده، تجمیع قطعات ریزدانه، عدم تفکیک قطعات و... حداکثر در حد یک طبقه تراکمی ارائه گردد. ضمن اینکه این تشویق در بافت فرسوده صرفاً مشمول قطعات با اندازه بیش از ۱۰۰ مترمربع و معابر بیش از ۸ متر خواهد بود. تبعاً سایر روش های تشویقی از طریق سازوکارهای غیرتراکمی قابل ارائه خواهد بود.

  ۳ـ به لحاظ رعایت حداقل ضوابط بهداشتی و فنی (مطابق تصریح ماده  ۱۰۰ قانون شهرداری ها) سطح اشغال طبقات تجاری در همه محور ها و گستره ها از ۱۰۰ درصد به حداکثر ۸۰ درصد کاهش و به تبع آن سقف تراکمی ساختمانی نیز کاهش یابد.

  ۴ـ در خصوص پلاک های با مساحت ۲ هزار مترمربع و بیشتر، محورهای ویژه، محورها و گستره های ویژه مرکز شهر، ضمن ارجاع به تهیه طرح ویژه یکپارچه و اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵، ضوابط کنترلی ناظر به حداکثر تراکم به همراه تعیین سهم عملکرد های مسکونی، خدماتی انتفاعی و غیرانتفاعی  قابل احداث در آنها همسو با احکام و راهبردها و رویکردهای کلی طرح ارائه شود.

  ۵ ـ به جهت تعدیل بارگذاری تجاری و خدماتی انتفاعی طرح، تراکم مربوط به محورهای شهری ۱۲ طبقه از جداول مربوطه حذف و هرگونه احداث ساختمان بلندمرتبه در قم در چهارچوب سقف تراکمی پهنه، منوط به تهیه ضوابط و الزامات مربوط به مکان یابی ساختمان های بلند و طی مراحل تصویب در کمیسیون ماده ۵ در صورت تشخیص مغایرت اساسی، شورای عالی گردد. لذا حداکثر بارگذاری تراکمی در شهر قم به ۷ طبقه با تراکم متناظر و رعایت سایر شروط و الزامات طرح تفصیلی کاهش می یابد.

  ۶ ـ در محدوده بافت تاریخی، صرفاً ضوابط سازمان میراث فرهنگی ملاک عمل قرار گیرد.

  ۷ـ تبصره  مربوط به افزایش ۱۰ درصدی سطح اشغال به منظور احداث راه پله و نورگیر از کلیه پهنه های تراکمی حذف و سطح اشغال در همه پهنه با احتساب راه پله و آسانسور لحاظ شود. تبعاً نورگیرها چنانچه از ابعاد استاندارد مطابق مبحث ۴ مقررات ملی برخوردار باشند جزء سطح اشغال محسوب نمی گردند.

  ۸ ـ در کاربری های فرهنگی، ورزشی، درمانی و سایر کاربری های مرتبط با دستگاه های بخشی ضوابط مربوط به نصاب تفکیک، تعداد طبقات، پارکینگ و غیره با ضوابط هر بخش هماهنگ شود.

  ۹ـ در همه پهنه های تراکمی و همه حالات حداقل اندازه قطعه و حداقل عرض معبر جهت استفاده از ضوابط طرح تفصیلی ارائه گردد. بدیهی است ارائه پیشنهادات جایگزین جهت قطعاتی که به استناد این بند صدور پروانه در آنها امکان ندارد ضروری است.

  ۱۰ ـ در چهارچوب مصوبه مورخ ۹۶/۲/۱۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در ارتباط با الزامات دفاعی و پدافند غیرعامل تراکم های پیشنهادی در جوار مراکز کلیدی و یا خطرزای شهر بازنگری گردد.

  خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوط و سایر مراجع ذ ی ربط رسانیده شود. همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح ها مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیئت محترم وزیران، در موعد مقرر تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر چابهار اراضی ۵۵ هکتاری واقع در شرق محله مرادآباد

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21194-23/09/1396

  شماره 36606/300-۱۳۹۶/۷/۲۴

  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان

  مغایرت چابهار  موضوع تغییر کاربری اراضی ۵۵ هکتاری واقع در شرق محله مرادآباد از خدمات عمومی به مسکونی (طرح آماده سازی اراضی شرق محله مرادآباد شهر چابهار) به جهت تأمین زمین مورد نیاز جهت ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی داخل و خارج محدوده (جنگلوک و غیره) مصوب مورخ ۱۳۹۵/۱/۳۱ شورای برنامه ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۷ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با تائید صورت جلسات مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲ و ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ کمیته فنی، مطابق اسناد و متون پیوست به تصویب نهایی رسید.

  ۱ـ در فاز اول با توجه به اذعان مدیریت شهری مبنی بر اولویت ساماندهی یکی از محدوده های هدف موسوم به جنگلوک متناسب با الگوی سکونت شهر، کاربری زمین موردنیاز برای شروع فرآیند انتقال در حد نیاز اسکان حدود ۳۰۰ خانوار و جمعیت حدود۱۴۰۰ نفر به همراه خدمات سطح محله و معابر موردنیاز از خدمات عمومی به مسکونی با تأمین خدمات در قالب طرح یکپارچه تغییر نموده و کاربری مابقی اراضی ۵۵هکتاری همچنان مطابق طرح تفصیلی ملاک عمل تثبیت گردد.

  ۲ـ اراضی آزادشده جنگلوک، مطابق طرح مصوب با کاربری اداری تثبیت شده و هرگونه تغییر در آن مغایرت اساسی محسوب می گردد.

  ۳ـ هرگونه اقدام در خصوص مابقی اراضی منوط به رصد دقیق نتایج و گزارش مجدد به شورای عالی خواهد بود و قبل از آن تغییر کاربری اراضی باقی مانده ۵۵ هکتاری ممنوع می باشد.

  مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام ارسال می شود.

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون بافت فرسوده شهر قم

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21194-23/09/1396

  شماره 37188/300-۱۳۹۶/۷/۲۶

  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم

  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۷، ضمن استماع گزارش کمیته فنی شماره یک شورا پیرامون بافت فرسوده شهر قم و موافقت با افزایش محدوده بافت مذکور از ۱۰۸۶ هکتار به ۱۷۵۰ هکتار، به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

  ۱ـ با کنترل و تأیید دبیرخانه شورای عالی، فصل مشترک مربوط به لایه های سه گانه ناپایداری، نفوذناپذیری و ریزدانگی به عنوان محدوده بافت فرسوده قم ابلاغ شود.

  ۲ـ با توجه به ابلاغ بافت تاریخی شهر قم، محدوده مذکور به طور کامل از حوزه شمول ضوابط بافت فرسوده مستثنا و ضوابط ساخت وساز در آنها مقید به ضوابط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گردد.

  مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی

   

   


  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
360675014
اکنون :
10