جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 230128
  تاریخ انتشار : 17 دی 1396 14:15
  تعداد بازدید : 546

  آخرین مصوبات هیأت دولت

  آخرین مصوبات هیأت دولت از تاریخ 1396/10/01 لغایت 1396/10/10

  مصوبات هیأت دولت منتشره از
  1396/10/01 لغايت 1396/10/10
  در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران


  مصوبات هيأت دولت

  تصویب نامه در خصوص افزایش سرمایه شرکت ملی نفت ایران از محل اندوخته سرمایه ای         

  تصویب نامه در خصوص تعیین هزینه خدمات ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۷           

  تصویب نامه در خصوص تعیین میزان حق الامتیاز کارورهای (اپراتورهای) ارائه کننده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سیار

  تصویب نامه در خصوص تعیین میزان حق السهم پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه انتقال داده نوری و دسترسی کاربران با استفاده از فیبر نوری   

  الحاق جزء (ظ) به بند (۳) تصویب نامه شماره ۱۲۴۸۱/ت۵۳۷۳۲هـ مورخ ۶/۲/۱۳۹۶  

  اساسنامه صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی       

  اصلاح تصویب نامه شماره ۹۶۲۲۱/ت۵۴۴۹۶هـ مورخ ۶/۸/۱۳۹۶ در مورد افزایش سرمایه دولت در سازمان ملی زمین و مسکن          

  اصلاح ماده (۳) آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا          

  تصویب نامه در خصوص اجرای اقدامات اجتماعی ـ فرهنگی در کلان شهرها    

  اصلاح بندهای (۱) و (۲) تصویب نامه شماره ۵۸۶۷۱/ت۵۴۵۵۶هـ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶

   

   
  تصویب نامه در خصوص افزایش سرمایه شرکت ملی نفت ایران از محل اندوخته سرمایه ای

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21204-05/10/1396

  شماره ۱۱۸۰۱۷/ت۵۴۸۴۳هـ ـ۱۳۹۶/۹/۲۵

  وزارت نفت

  هیئت وزیران در جلسـه ۱۳۹۶/۹/۱۹ به پیشنهاد مجمع عمومی فوق العاده شرکت ملی نفت ایران و به استناد ماده (۴) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ تصویب کرد:

  سرمایه شرکت ملی نفت ایران از محل اندوخته سرمایه ای، تا سقف مبلغ یک میلیون و یکصد و یازده هزار و ششصد و بیست و یک میلیارد و یکصد و هشتاد میلیون (1111621180000000) ریال منقسم به یکصد و یازده میلیون و یکصد و شصت و دو هزار و یکصد و هجده (118162111) سهم ده میلیون (10000000) ریالی افزایش می یابد.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

  تصویب نامه در خصوص تعیین هزینه خدمات ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۷

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21204-05/10/1396

  شماره ۱۱۸۰۱۵/ت۵۴۷۵۴هـ ـ۱۳۹۶/۹/۲۵

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۹/۱۹ به پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش کشور و به استناد بند (الف) تبصره (۴۹) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور تصویب کرد:

  هزینه خدمات ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۷ به شرح جدول زیر تعیین می گردد. درآمدهای سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به حساب خزانه واریز و در بخش درآمد بودجه کل کشور منظور و معادل آن از طریق درج در ردیف بودجه هزینه‏ای در لوایح بودجه سنواتی در اختیار سازمان و وزارتخانه مذکور قرار می گیرد:

  متن کامل PDF شماره یک

  تصویب نامه در خصوص تعیین میزان حق الامتیاز کارورهای (اپراتورهای) ارائه کننده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سیار

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21204-05/10/1396

  شماره ۱۱۸۰۰۶/ت۵۴۸۵۲هـ ـ۱۳۹۶/۹/۲۵

  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

  وزارت امور اقتصادی و دارایی

  وزارت اطلاعات

  سازمان برنامه و بودجه کشور

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۹/۱۹ به پیشنهاد مشترک شماره 1/89019 مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۱ وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ـ مصوب ۱۳۹۲ـ تصویب کرد:

  میزان حق الامتیاز کارورهای (اپراتورهای) ارائه کننده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سیار با رعایت شرایط مقرر در مصوبه شماره (۲) جلسه شماره (۲۶۱) مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مبلغ پانصد میلیارد (500000000000) ریال تعیین می شود.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

  تصویب نامه در خصوص تعیین میزان حق السهم پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه انتقال داده نوری و دسترسی کاربران با استفاده از فیبر نوری

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21204-05/10/1396

  شماره ۱۱۸۰۰۴/ت۵۴۸۵۲هـ ـ۱۳۹۶/۹/۲۵

  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

  وزارت امور اقتصادی و دارایی

  وزارت اطلاعات

  سازمان برنامه و بودجه کشور

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۹/۱۹ به پیشنهاد مشترک شماره 1/89019 مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۱ وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ـ مصوب ۱۳۹۲ـ تصویب کرد:

  ۱ـ میزان حق السهم پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه انتقال داده نوری و دسترسی کاربران با استفاده از فیبر نوری از سال یازدهم تا سال پانزدهم قرارداد، همانند سال دهم قرارداد به میزان یکصد و شصت و دو میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (162440000000) ریال تعیین می شود.

  ۲ـ  چنانچه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تشخیص دهد که دارنده پروانه، تعهدات اجرا و توسعه را بر اساس جدول مندرج در مصوبه جلسه شماره (۲۵۸) مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ایفا نکرده و قصور انجام تعهدات ظرف شش ماه از تاریخ اخطار کتبی سازمان مذکور جبران نشده باشد، دارنده پروانه مکلف به پرداخت جریمه به صورت ماهانه به شرح زیر است:

  ضریب تعدیل × 1۰۰۰۰ ریال× (تعداد پورت های منصوبه ـ تعداد پورت های منصوبه تعهد شده) × ضریب استانی= مبلغ جریمه

  الف ـ ضریب استانی، به شرح جدول پیوست شماره (۲) مصوبه جلسه شماره (۱۳۰) کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می باشد.

  متن کامل PDF شماره دو

  ب ـ ضریب تعدیل به شرح جدول زیر است:

  الحاق جزء (ظ) به بند (۳) تصویب نامه شماره ۱۲۴۸۱/ت۵۳۷۳۲هـ مورخ ۶/۲/۱۳۹۶

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21204-05/10/1396

  شماره ۱۱۸۶۲۹/ت۵۴۸۴۱هـ ـ۱۳۹۶/۹/۲۶

  وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت کشور ـ وزارت امور خارجه

  وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت ورزش و جوانان

  معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده

  سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

  سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

  سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست

  دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۹/۱۹ به پیشنهاد شماره ۱۴۹۰۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۳ وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

  متن زیر به عنوان جزء (ظ) به بند (۳) تصویب نامه شماره ۱۲۴۸۱/ت۵۳۷۳۲هـ مورخ ۱۳۹۶/۲/۶ و اصلاحات بعدی آن موضوع اعضای ستاد ملی سیاست گذاری تبریز ۱۳۹۷ (۲۰۱۸ میلادی) اضافه می گردد:

  «ظ ـ معاون وزیر آموزش و پرورش.»

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

  اساسنامه صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21204-05/10/1396

  شماره ۱۱۸۸۱۸/ت۵۴۶۱۲هـ ـ۱۳۹۶/۹/۲۶

  وزارت آموزش و پرورش

  وزارت امور اقتصادی و دارایی

  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

  سازمان برنامه و بودجه کشور

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۹/۱۹ به پیشنهاد شماره ۹۳۳۵۴ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۸ وزارت آموزش و پرورش و به استناد تبصره ماده (۱۳) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی ـ مصوب ۱۳۹۵ـ اساسنامه صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی را به شرح زیر تصویب کرد:

   

  اساسنامه صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی

  ماده ۱ـ در این اساسنامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

  الف ـ قانون: قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی ـ مصوب ۱۳۹۵ـ

  ب ـ وزارت: وزارت آموزش و پرورش

  پ ـ مؤسسان: مؤسسان مدارس غیردولتی

  ت ـ صندوق: صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی

  ث ـ سازمان: سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی

  ماده ۲ـ به منظور حمایت از مؤسسان با اولویت مناطق محروم، صندوق توسط وزارت با مشارکت مؤسسان و بخش غیردولتی به صورت مؤسسه عمومی غیردولتی و با شخصیت حقوقی مستقل ایجاد می شود.

  ماده ۳ـ سرمایه اولیه صندوق مبلغ بیست میلیارد (20000000000) ریـال است که از محـل کمک موضـوع ماده (۱۳) قانون و مشـارکت مؤسسـان تأمین می شود.

  ماده ۴ـ مرکز اصلی صندوق، تهران است و می تواند با تصویب هیئت امنا در داخل کشور نمایندگی تأسیس نماید.

  ماده ۵ ـ صندوق از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود فعالیت می کند.

  ماده ۶ ـ موضوع و حدود فعالیت صندوق به شرح زیر است:

  الف ـ اعطای تسهیلات در راستای اهداف صندوق به مؤسسان در مواجهه با موقعیت های بحرانی با تصویب هیئت امنا.

  ب ـ تقویت سرمایه گذاری در فعالیت های مرتبط با مدارس غیردولتی برای افزایش ظرفیت های توسعه مدارس غیردولتی از طرق زیر:

  ۱ـ اعطای تسهیلات به مؤسسان برای خرید و تملک ساختمان، احداث بنا، اجاره، نوسازی، مقاوم سازی و تبدیل به احسن نمودن و توسعه و تجهیز مدارس غیردولتی برای دستیابی به استانداردهای آموزشی و پرورشی.

  ۲ـ اعطای تسهیلات برای تکمیل و راه اندازی ساختمان های ناتمام و آماده بهره برداری که مطابق قوانین و مقررات به مؤسسان به منظور تأسیس و راه اندازی مدارس غیردولتی واگذار می شود. 

  پ ـ تأمین بخشی از حق بیمه سهم مؤسس و کارکنان غیررسمی مدارس غیردولتی از محل اعتبارات صندوق در صورت وجود اعتبار تا سقف تعیین شده توسط هیئت امنا.

  ت ـ برنامه ریزی و مدیریت منابع مالی صندوق با هدف افزایش توانمندی و ظرفیت مؤسسان.

  ث ـ کمک به تأمین بخشی از شهریه دانش آموزان مستعد بی بضاعت و ایتام با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته.

  ماده ۷ـ ارکان صندوق عبارت است از:

  الف ـ هیئت امنا

  ب ـ هیئت مدیره

  پ ـ مدیرعامل

  ت ـ بازرس قانونی (حسابرس)

  ماده ۸ ـ هیئت امنا مرکب از افراد زیر است:

  الف ـ وزیر آموزش و پرورش (رئیس هیئت امنا)

  ب ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

  پ ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

  ت ـ معاون وزیر و رئیس سازمان (دبیر هیئت امنا)

  ث ـ سه نفر از مؤسسان به انتخاب شورای هماهنگی مؤسسان کشوری و با حکم

  وزیر آموزش و پرورش.

  تبصره ۱ـ مدت عضویت اشخاص موضوع بند (ث)، دو سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

  تبصره ۲ـ جلسـات هیئت امنا با حضور حداقل پنج نفر از اعضا تشکیل خواهد شد و تصمیمات آن با رأی موافق چهـار نفر از اعضای حاضر در جلسـه معتبر است.

  تبصره ۳ـ جلسات عادی هیئت امنا حداقل سالی دو بار و به دعوت دبیر هیئت امنا و جلسـات فوق العاده به پیشنهـاد هر یک از اعضـای هیئت امنا، مدیرعامل یا بازرس قانونی با تأیید رئیس هیئت امنا به دعوت دبیر هیئت امنا تشکیل خواهد شد.

  تبصره ۴ـ اعضای هیئت امنا نمی توانند هم زمان عضو هیئت مدیره صندوق باشند.

  ماده ۹ـ وظایف و اختیارات هیئت امنا به شرح زیر است:

  الف ـ بررسی و تصویب خط مشی و سیاست های کلان صندوق

  ب ـ رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش عملیات سالیانه هیئت مدیره و تصویب ترازنامه

  پ ـ بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد می شود.

  ت ـ انتخاب و عزل اعضای هیئت مدیره

  ث ـ رسیدگی به گزارش های واصله از سوی بازرس قانونی

  ج ـ انتخاب و عزل بازرس قانونی

  چ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه صندوق و ارائه آن به هیئت وزیران جهت تصویب

  ح ـ تعیین شیوه و نحوه جذب منابع مالی صندوق

  خ ـ تعیین حق السهم مؤسسان جهت مشارکت در صندوق

  د ـ تعیین حق الزحمه حضور در جلسات و پاداش اعضای هیئت مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط

  ذ ـ تصویب آیین نامه های اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی مورد نیاز صندوق به پیشنهاد هیئت مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط

  رـ اتخاذ تصمیم نسبت به وصول مطالبات معوقه

  زـ اتخاذ تصمیم نسبت به تغییر یا اصلاح اساسنامه صندوق و ارائه آن به هیئت وزیران جهت تصویب

  ژـ نظارت بر عملکرد هیئت مدیره و عملیات اجرایی صندوق

  س ـ اتخاذ تصمیم درخصوص ارجاع دعاوی مورد اختلاف به داوری و صلح و سازش با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی

  ش ـ تصویب ساختار و تشکیلات کلان صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط

  ص ـ اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال صندوق و ارائه آن به هیئت وزیران برای طی مراحل قانونی

  ض ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موارد موضوع فعالیت صندوق در چارچوب قوانین و مقررات مربوط که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد می شود.

  ماده ۱۰ـ هیئت مدیره مرکب از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل است که با پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید هیئت امنا به مدت دو سال انتخاب می شود. انتخاب مجدد اعضا بلامانع است.

  تبصره ۱ـ دو نفر از اعضای هیئت مدیره از بین مؤسسان مدارس غیردولتی و دو نفر از بین افراد دارای حداقل پنج سال سابقه در امور مالی و آموزشی انتخاب می شوند.

  تبصره ۲ـ پس از انقضای مدت مأموریت هیئت مدیره در صورتی که هیئت مدیره جـدید انتخـاب نشده باشد، هیئت مدیره فعـلی تا انتخاب هیئت مدیره جدیـد به وظایف خود در صندوق ادامه می دهد و مسئولیت اداره امور صندوق را بر عهده خواهد داشت.

  تبصره ۳ـ هیئت مدیره در اولین جلسه، رئیس و نایب رئیس را از بین اعضای خود برای مدت دو سال انتخاب می کند.

  ماده ۱۱ـ جلسات هیئت مدیره حداقل ماهی دو بار و در صورت ضرورت با دعوت رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل با حضور اکثریت اعضا تشکیل می شود و تصمیمات آن با رأی موافق حداقل سه نفر از اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

  ماده ۱۲ـ وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر است:

  الف ـ اجرا و پیگیری برنامه ها و طرح های مصوب هیئت امنا

  ب ـ تهیه و تنظیم بودجه و برنامه تفصیلی صندوق جهت ارائه به هیئت امنا برای تصویب

  پ ـ ارائه دستورالعمل ها و آیین نامه های مورد نیاز برای اداره صندوق به هیئت امنا برای تصویب

  ت ـ ارائه پیشنهاد درخصوص تغییر یا اصلاح مفاد اساسنامه به هیئت امنا

  ث ـ افتتاح حساب جاری و سپرده نزد بانک ها

  ج ـ ارائه گزارش عملکرد سالیانه صندوق و تنظیم ترازنامه جهت بررسی و تصویب هیئت امنا

  چ ـ انجام سایر وظایف و تکالیفی که به موجب این اساسنامه مستقیماً یا به اعتبار تصدی اداره امور بر عهده هیئت مدیره است.

  ماده ۱۳ـ مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی صندوق است که توسط هیئت مدیره از میان اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن برای مدت دو سال انتخاب و با حکم رئیس هیئت مدیره منصوب می شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

  تبصره ۱ـ مدیرعامل نمی تواند به طور هم زمان عضو هیئت امنا یا رئیس هیئت مدیره باشد.

  تبصره ۲ـ مدیرعامل در صورتی که خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب شود، می تواند بدون حق رأی در جلسات هیئت مدیره شرکت نماید.

  ماده ۱۴ـ وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است:

  الف ـ اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت امنا و هیئت مدیره و انجام کلیه امور اداری و جاری و عملیاتی موضوع فعالیت صندوق

  ب ـ نمایندگی صندوق در قبال مراجع اداری، قضایی، ثبتی و اشخاص ثالث با حق توکیل به غیر

  پ ـ طرح و تعقیب دعاوی اعم از حقوقی (مدنی)، کیفری، ثبتی و استرداد آن با حق توکیل به غیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط

  ت ـ تهیه برنامه و پیش بینی بودجه سالانه و تنظیم صورت های مالی مربوط و سایر گزارش ها و ارائه آن به هیئت مدیره

  ث ـ اقدام در جهت وصول مطالبات صندوق و پیگیری مطالبات مشکوک الوصول

  ج ـ سایر اموری که در راستای سیاست ها، وظایف و اختیارات تعیین شده برای پیشبرد اهداف صندوق ضروری است.

  چ ـ وظایف و اختیاراتی که هیئت مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مدیرعامل تفویض می نماید.

  ماده ۱۵ـ چک ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر صندوق معتبر خواهد بود.

  ماده ۱۶ـ هیئت امنا یکی از حسابرسان یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران

  رسمی ایران را به عنوان بازرس قانونی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد.

  ماده ۱۷ـ وظایف بازرس قانونی (حسابرس) به شرح زیر است:

  الف ـ بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره اعم از مالی و غیرمالی و ارائه گزارش به هیئت امنا

  ب ـ گزارش تخلفات احتمالی هیئت مدیره و مدیرعامل به هیئت امنا

  پ ـ انجام سایر وظایف و تکالیف مندرج در قوانین و مقررات ذی ربط

  تبصره ۱ـ بازرس قانونی می تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیئت مدیره شرکت کند.

  تبصره ۲ـ همـه اسنـاد و مدارک صنـدوق اعم از مالی و غیرمالی در هر زمان بدون قید و شرط توسط هیئت مدیره صندوق باید جهت بررسی در دسترس بازرس قانونی قرار گیرد.

  تبصره ۳ـ بازرس قانونی حق مداخله در امور اجرایی و معاملات صندوق را ندارد، اما می تواند نظرات خود را کتباً به مدیرعامل یا هیئت مدیره اطلاع دهد.

  ماده ۱۸ـ منابع مالی صندوق عبارتند از:

  الف ـ کمک های مالی دولت، موضوع ماده (۱۳) قانون و سایر کمک های دولت یا وزارت از محل اعتبارات مصوب مربوط

  ب ـ منابع مالی جذب شده از بخش های غیردولتی، نهادهای اقتصادی، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

  پ ـ هدایای مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط

  ت ـ وجوه مربوط به سهم مشارکت مؤسسان

  ث ـ وجوه حاصل از کارمزد تسهیلات اعطایی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۶) این اساسنامه با رعایت قوانین مربوط پس از اخذ موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

  ج ـ سپرده گذاری بخش غیردولتی به صورت قرض الحسنه در صندوق.

  ماده ۱۹ـ سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع می شود و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می یابد، به استثنای سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا آخر اسفندماه همان سال خواهد بود.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

  اصلاح تصویب نامه شماره ۹۶۲۲۱/ت۵۴۴۹۶هـ مورخ ۶/۸/۱۳۹۶ در مورد افزایش سرمایه دولت در سازمان ملی زمین و مسکن

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21204-05/10/1396

  شماره ۱۱۷۹۹۶/ت۵۴۸۶۸هـ ـ۱۳۹۶/۹/۲۵

  وزارت راه و شهرسازی

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۹/۱۹ به پیشنهاد شماره 34692/107273 مورخ ۱۳۹۶/۸/۳۰ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

  در تصویب نامه شماره ۹۶۲۲۱/ت۵۴۴۹۶هـ مورخ ۱۳۹۶/۸/۶ عبارت «بعد از واریز به حساب های خزانه داری کل کشور» قبل از عبارت «منظور می شود» الحاق می شود.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

  اصلاح ماده (۳) آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21204-05/10/1396

  شماره ۱۱۸۰۰۹/ت۵۴۴۳۶هـ ـ۱۳۹۶/۹/۲۵

  بنیاد شهید و امور ایثارگران

  سازمان برنامه و بودجه کشور

  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۹/۱۹ به پیشنهاد شماره 400/820/375 مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۹ بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد بند (ت) ماده (۸۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و ماده (۳) مکرر اصلاحی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران موضوع بند (ب) ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ تصویب کرد:

  در ماده (۳) آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا موضوع تصویب نامه شماره ۷۸۲۶۶/ت۵۳۲۸۷هـ مورخ ۱۳۹۶/۶/۳۱ عبارت «سال ۱۳۹۵» به عبارت «سال ۱۳۹۶» اصلاح می شود.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

  تصویب نامه در خصوص اجرای اقدامات اجتماعی ـ فرهنگی در کلان شهرها

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21205-06/10/1396

  شماره ۱۲۰۵۱۰/ت۵۲۹۸۹هـ ـ۱۳۹۶/۹/۲۸

  وزارت کشور ـ وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

  وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

  وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان حفاظت محیط زیست

  سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشکری [گردش گری]

  سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ـ جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۹/۱۹ به پیشنهاد شماره ۱۴۲۲۳۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ وزارت کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

  کلیه دستگاه های مقرر در جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، موظف به اجرای اقدامات اجتماعی ـ فرهنگی در کلان شهرها در حدود اعتبارات مصوب مربوط طی زمان بندی تعیین شده هستند.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

  متن کامل PDF شماره سه
  اصلاح بندهای (۱) و (۲) تصویب نامه شماره ۵۸۶۷۱/ت۵۴۵۵۶هـ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21207-09/10/1396

  شماره ۱۲۲۱۶۴/ت۵۴۵۵۶هـ ـ۱۳۹۶/۱۰/۲

  وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ  وزارت جهاد کشاورزی

  وزارت کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشورـ  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۹/۲۹ به پیشنهاد شماره 020/24667 مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

  بندهای (۱) و (۲) تصویب نامه شماره ۵۸۶۷۱/ت۵۴۵۵۶هـ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به شرح زیر اصلاح می شود:

  ۱ـ حقوق ورودی تخم مرغ خوراکی به شماره تعرفه (۰۴۰۷۲۰۱۰) تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به میزان پنج درصد تعیین می گردد.

  ۲ـ مهلت ثبت سفارش برای واردات تخم مرغ خوراکی با تعرفه پنج درصد حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ و مهلت ترخیص محموله های وارداتی تخم مرغ خوراکی با تعرفه پنج درصد حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۱/۳۱ می باشد.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
360385292
اکنون :
77