جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 230131
  تاریخ انتشار : 17 دی 1396 14:33
  تعداد بازدید : 868

  آخرین مصوبات شوراها

  مصوبات مورخ 1396/10/01 لغایت 1396/10/10*** الف) شورای علی شهرسازی و معماری ب) شورای عالی اداری ج) شورای عالی انقلاب فرهنگی د) شورای عالی حفاظت محیط زیست و) شورای عالی حفاظت فنی

  مصوبات شوراها

  منتشره از تاریخ
  1396/10/01 لغايت 1396/10/10
  در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران


  شورای عالی شهرسازی و معماری

     

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح یکپارچه اراضی پادگان لشگر ۶۴ ارومیه    

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر گلپایگان  

   

   
  شورای عالی شهرسازی و معماری

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح یکپارچه اراضی پادگان لشگر ۶۴ ارومیه

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21207-09/10/1396

  شماره 48396/300-۱۳۹۶/۹/۲۱

  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی

  پیرو مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و پس از بررسی سوابق در جلسات مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ و ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ کمیته فنی ـ تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت های باارزش و مراتب استانی ـ شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی و ارتش؛ «طرح یکپارچه اراضی پادگان لشکر ۶۴ ارومیه» منضم به نامه شماره 1396/112/1302، مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۱ اداره راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه و ضمن تأیید طرح به شرح نقشه پیوست مقرر گردید:

  ۱ـ نظر به ثبت محوطه و مجموعه بناهای ستاد لشکر ۶۴ ارتش ارومیه، در فهرست آثار ملی و با توجه به بازدید میدانی از اراضی پادگان در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۱ با حضور معاون محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و نظر به امکان اصلاح حریم عرصه ثبتی اثر با توجه به وضعیت موجود بناها و عرصه پادگان، سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مکلف است نسبت به طی مراتب ابلاغ نقشه اصلاح شده محدوده عرصه و حریم ظرف مدت ۱۰ روز اقدام نماید. نقشه اصلاحی مذکور و کلیه ضوابط و مقررات منضم به آن در مراحل تهیه طرح های تفصیلی و اجرایی آتی لازم الاجرا خواهد بود.

  ۲ـ در تکمیل طرح اراضی پادگان لشکر ۶۴ ارومیه لازم است طرحی یکپارچه برای کل عرصه با عنوان «پروژه طراحی شهری پادگان ارومیه» در مقیاس 1/5000، اسناد تفصیلی در مقیاس 1/2000، طرح جزئیات فضای شهری در مقیاس های 1/500 الی 1/200 با جزئیات اجرایی مربوطه و اسناد هدایت و کنترل طرح و برنامه تحقق پذیری، ظرف مدت ۶ ماه با ملاحظات، ضوابط و مقررات زیر توسط اداره کل راه و شهرسازی استان تهیه و به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری برسد.

  ۲ـ ۱ـ توجه به هویت فرهنگی کل عرصه پادگان به عنوان فضای عمومی شهری در پیوند با بافت تاریخی ارومیه و مرکز شهر

  ۲ـ ۲ـ ایجاد عرصه عمومی برای فعالیت های جمعی و پرهیز از تمرکز در بارگذاری.

  ۲ـ ۳ـ احیاء ارزش های فضایی موجود نظر، به سابقه تاریخی و ظرفیت های اکولوژیک بالقوه در اطراف و داخل سایت.

  ۲ـ ۴ـ توجه به محدودیت جمعیت پذیری و ظرفیت ترافیکی خیابان ها در حوزه بلافصل و درون سایت.

  ۲ـ ۵ ـ ملاحظه ساختار فضایی محله و شهر و سازمان اجتماعی آتی.

  ۲ـ ۶ ـ رویکرد حفاظتی با تأکید بر صیانت از بناها و ارزش های تاریخی، حفظ یکپارچگی، با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی.

  ۲ـ ۷ـ توجه به ویژگی های شاخص موقعیت سایت به جهت تأثیرگذاری بر سیما و منظر شهری و لزوم ایجاد حداکثر هماهنگی عملکردی و کالبدی بناهای جدید با آثار موجود واجد ارزش در داخل و خارج سایت

  ۲ ـ ۸ ـ در بخش هایی که برای کاربری مسکونی در نظر گرفته شده است ضمن ضرورت تبعیت از ضوابط کمی و کیفی طراحی شهری پادگان ارومیه (مذکور در بند۲) به لحاظ نحوه توده گذاری و یکپارچگی و هماهنگی سیما و منظر شهری و کیفیت فضاهای زندگی، رعایت سرانه فضای باز به ازای هر واحد ۳۰ مترمربع و تأمین خدمات موردنیاز آن شامل کاربری آموزشی، ورزشی، تجهیزات و تأسیسات شهری الزامی است.

  ۲ـ ۹ـ نظر به بررسی های فنی و کیفی در خصوص ظرفیت های مکانی اراضی به لحاظ الزامات محیط زیستی، محدودیت ظرفیت ترافیک سواره در حوزه پیرامونی، همچنین تأمین پارکینگ متناسب با حجم مراجعین و عدم اختلال در دسترسی پذیری موجود بافت پیرامون و سایر ملاحظات کیفی فضای شهری؛ حداکثر تراکم ساختمانی برای پهنه های تجاری و تجاری ـ خدماتی و تجاری ـ مسکونی  ۱۲۰درصد تعیین می گردد. برای این پهنه ها پیش بینی کاربری های هنری، فرهنگی و تفریحی نیز الزامی است.

  ۳ـ طراحی اراضی پادگان صرفاً در چهارچوب ضوابط و مقررات و سطوح و تراکم های مندرج در بند های فوق الذکر این مصوبه مقدور بوده و تا زمان ابلاغ طرح یکپارچه طراحی شهری اراضی توسط دبیر شورای عالی، هرگونه اقدام اجرائی در این اراضی ممنوع خواهد بود.

  ۴ـ نظر به هماهنگی های استانی در خصوص سهم بندی، کلیه توافقات محلی بین نهادهای مدیریت شهری و ارتش، طبق نامه شماره 96/112/1302، مورخ ۹۶/۸/۲۱ اداره راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی خواهد بود.

  ۵ ـ اراضی سهم شهرداری صرفاً به منظور تجهیز جهت فعالیت ها و رویدادهای جمعی در چهارچوب طراحی شهری پادگان ارومیه به صورت؛ فضای سبز، باغ موزه، صنایع دستی و  فضای فرهنگی است و هرگونه تغییر کاربری در این اراضی ممنوع است.

  مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام مقتضی اعلام می شود.

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر گلپایگان

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21207-09/10/1396

  شماره 40397/300-۱۳۹۶/۸/۱۰

  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان

  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ  ۱۳۹۶/۷/۲۴ طرح جامع شهر گلپایگان را مورد بررسی قرارداد و با عنایت به صورت جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱ کمیته فنی، طرح مذکور را با رعایت شروط زیر تصویب نمود.

  ۱ـ افق طرح با حفظ سقف جمعیتی به سال ۱۴۱۰ افزایش یابد.

  ۲ـ الحاق روستاهای رکابدار و صفائیه به محدوده شهر با توجه به تائید کتبی استانداری اصفهان طی نامه شماره ۱۰۷۶۱ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ مبنی بر  نداشتن کد آبادی مورد تائید است.

  ۳ـ با توجه به قدمت و ارزش های تاریخی شهر گلپایگان و وجود بناهای با ارزش فراوان در این شهر مقرر گردید محدوده بافت تاریخی مطابق ابلاغ اخیر شورای عالی شهرسازی و معماری در اسناد طرح شود و هرگونه اقدام در محدوده مذکور مستند به ضوابط سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری  گردد.

  ۴ـ خط محدوده شهر به شرح نقشه پیوست مورد تائید قرار گرفت و مقرر گردید صرفاً در خصوص ۴ نقطه کسر شده توسط نمایندگان دستگاه های منتخب عضو کمیته فنی، اداره کل راه و شهرسازی استان با هماهنگی استانداری اصفهان با تأکید بر حفظ حداکثری اراضی زراعی و باغی، حقوق مکتسبه احتمالی را حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز بررسی و جهت تأیید نهایی به دبیر شورای عالی ارائه نماید.

  ۵ ـ ضمن تثبیت کلیه  اراضی زراعی و باغی میان بافتی به عنوان اساس طرح، مقرر گردید با تفکیک اراضی باغی از زراعی هرگونه ساخت وساز در اراضی زراعی، ممنوع و ضوابط مربوط به احداث بنادر باغات دقیقاً مطابق دستورالعمل ماده ۱۴ زمین شهری در طرح لحاظ شود.

  ۶ ـ با توجه به وجود پتانسیل اراضی دولتی در بخش شمال شهر، نسبت به افزایش سرانه های عمومی و خدماتی طرح در این بخش اقدام و به جهت حفظ باغات پیرامونی تدابیر لازم جهت توسعه درون زای محلات اتخاذ گردد.

  ۷ـ با توجه به نزدیکی شهرک صنعتی به محدوده شهر و عدم امکان خروج آن از حریم مقرر شد ضمن تثبیت شهرک مذکور در حریم در ضوابط به مستثنا بودن شهرک صنعتی از ضوابط حریم و قانون شهرداری ها به استناد بند ۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون تأسیس شهرک های صنعتی ایران تأکید گردد، همچنین در ضوابط و مقررات طرح قید شود که: «کلیه واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی در محدوده و حریم شهر برابر ضوابط و معیارهای استقرار صنایع (موضوع مصوبه شماره ۷۸۹۴۶/ت۳۹۱۲۷هـ مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۵ و اصلاحیه شماره ۱۷۹۵۶/ت۳۹۱۲۷هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ هیئت وزیران) استقرار یابند

  ۸ ـ سند پهنه بندی حریم مطابق دستورالعمل مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با رعایت حرایم سد کوچری (خصوصاً حرایم مربوط به مصوبه شورای عالی امنیت ملی) تهیه و ضوابط مجاز، ممنوع و مشروط استقرار فعالیت مطابق مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در پهنه های حریم ارائه شود.

  مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی


   

   


  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
360675266
اکنون :
10