جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 238542
  تاریخ انتشار : 19 اردیبهشت 1397 10:54
  تعداد بازدید : 660

  آخرین مصوبات شوراها

  مصوبات مورخ 1397/02/01 لغایت 1397/02/10*** الف) شورای علی شهرسازی و معماری ب) شورای عالی اداری ج) شورای عالی انقلاب فرهنگی د) شورای عالی حفاظت محیط زیست و) شورای عالی حفاظت فنی
  ="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>

  شماره 292851/300ـ۱۳۹۶/۱۲/۸

  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران

  رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

  شهردار محترم تهران

  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ موضوع احداث هتل متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت در خارج از محدوده شهر تهران در اراضی موسوم به عبدل آباد اوین را با عنایت به مصوبات شماره ۵۶۰۳/ت۱۵۳۷۰ه مورخ ۱۳۷۴/۵/۱۷ و شماره ۳۷۲۳۴/ت۲۹۴۲۱ه مورخ ۱۳۸۳/۷/۶ هیئت محترم وزیران مورد بررسی قرار داد و به جهت مساعدت در ایفای تعهدات دولت جمهوری اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن مخالفت با الحاق اراضی مذکور به محدوده شهری تهران، با احداث هتل در چارچوب زیر موافقت و مقرر نمود طرح اصلاح شده پس از طی مراحل استانی به تأیید کمیته تخصصی شماره ۳ شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده و نظر کمیته مذکور توسط دبیر شورای عالی به عنوان مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ابلاغ شود:

  ۱. با اصلاح طرح پروژه و تعدیل آن محدوده بارگذاری پروژه به پایین ترین تراز در عرصه حدود ۵ هکتار با تراکم ساختمانی کل طرح حداکثر ۱۵۰% محدود و سایر بخش های زمین در مالکیت هتل و به عنوان محوطه سبز و باز طبیعی باقی بماند.

  ۲. استقرار هرگونه کاربری غیر از هتل (اعم از مسکونی، تجاری، اداری و سایر خدمات) منتفی گردد.

  ۳. با اصلاح طرح پیشنهادی، طراحی هتل در هماهنگی با زمینه طبیعی و بدون تضاد با محیط کوهستانی اطراف با رعایت الزامات معماری منطبق با ویژگی های بومی و برخوردار از هویت ایرانی اسلامی بازنگری شود.

  ۴. حداکثر ارتفاع ساختمان ها در حد ارتفاع ساختمان های سایت موجود باشد.

  مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تدوین طرح جامع ساماندهی منظر راه های ایران (معماری راه)

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21295-03/02/1397

  شماره 292818/300ـ۱۳۹۶/۱۲/۸

  سرپرست محترم شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران

  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ گزارش شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری و معاونت حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی در خصوص تدوین طرح جامع ساماندهی منظر راه های ایران (معماری راه)، را با عنایت به مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۷ شورای عالی فنی امور زیربنایی حمل ونقل، به عنوان طرح فرادست برای راه های شریانی و اصلی کشور را استماع و ضمن تأیید ضرورت موضوع و تأکید بر اهمیت آن، با تصویب کلیات آن مقرر نمود، با بررسی دبیرخانه شورای عالی موضوع جهت تعیین جایگاه طرح مذکور در سلسله مراتب طرح توسعه و عمران و نحوه استفاده و اعمال ضوابط آن طرح های مذکور حسب ارتباط به کمیته های تخصصی شورای عالی ارجاع و نتیجه جهت اجرا توسط دبیر شورای عالی به مبادی ذی ربط ابلاغ شود.

  مراتب جهت استحضار اعلام می شود.

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاح حریم شهر گرمدره

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21295-03/02/1397

  شماره 293263/300ـ۱۳۹۶/۱۲/۹

  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران

  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز

  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ موضوع اصلاح حریم شهر گرمدره و انطباق آن بر مرز تقسیمات فعلی استان تهران و البرز، مصوب مورخ ۳۰ /۱۳۹۵/۱۱ شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز مورد بررسی قرار داد و ضمن توجه به صورت جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ کمیته فنی، به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

  با توجه به اینکه بنا بر اذعان نماینده وزارت کشور در جلسه کمیته فنی مرز تقسیمات فعلی استان تهران و البرز به دلیل تداخل با بخش قابل توجهی از محدوده و حریم شهر قدس نمی تواند مبنای تصمیمات قرار گیرد، لذا مقرر گردید وزارت کشور ظرف مدت شش ماه پس از اعلام مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری با رعایت همه جوانب، نسبت به اصلاح مرز تقسیمات کشوری استان های تهران و البرز اقدام نماید. متعاقباً پس از تعیین مرز تقسیمات دو استان، محدوده و حریم شهرهای گرمدره و قدس بر همین اساس اصلاح و پس از تصویب در شورای برنامه ریزی و توسعه استان های تهران و البرز و شورای عالی شهر سازی و معماری ایران، ابلاغ می گردد.

  مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح جامع هادی شهر

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21295-03/02/1397

  شماره 291317/300ـ۱۳۹۶/۱۲/۶

  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی

  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ موضوع مغایرت اساسی طرح جامع هادی شهر موضوع الحاق منفصل اراضی باغی ـ زراعی به محدوده شهر و تخصیص کاربری مسکونی و اداری بر آنها، مصوب مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۱ شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی را مورد بررسی قرار داد و ضمن تأیید صورت جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۴ کمیته فنی، با الحاق منفصل 2/3 هکتار به محدوده شهر هادی شهر مخالفت و مقرر نمود اراضی با حفظ وضع موجود (به عنوان پهنه باغی ـ زراعی) در حریم تثبیت گردند.

  مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس اعلام می شود.

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص توسعه شهرک صنعتی ماموت

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21295-03/02/1397

  شماره 285316/300ـ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز

  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ موضوع توسعه شهرک صنعتی ماموت را پیرو مباحث جلسه مورخ ۱۳۹۵/۳/۳ خود و با توجه به مصوبه 47992/15257 مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲ هیئت محترم وزیران و مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز بررسی و با توسعه شهرک مذکور در اراضی تحت مالکیت شرکت ماموت صرفاً در جنوب آزادراه کرج ـ قزوین مشروط به رعایت موارد زیر موافقت نمود:

  ۱. ضمن رعایت کلیه ضوابط و الزامات استقرار فعالیت مطابق نظر سازمان حفاظت محیط زیست حد نهائی توسعه شهرک مذکور بر اساس اعلام نظر نهائی آن سازمان طی مکاتبه شماره 96/34293 مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۹ تعیین گردد.

  ۲. توسعه جدید بدون امکان استقرار صنعت صرفاً جهت فضای اداری و نمایشگاهی مجموعه مذکور اختصاص یابد.

  ۳. تدابیر لازم جهت عدم اخلال در ترافیک عبوری آزادراه کرج ـ قزوین اتخاذ و مراتب به تأیید نماینده معاونت حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی در کمیته فنی شورای عالی رسانده شود.

  ۴. بر اساس اعلام نظر وزارت نیرو امکان تخصیص منابع آب جدید برای توسعه مذکور وجود ندارد و این توسعه در قالب سقف تخصیص آب موجود شهرک مذکور در اختیار متقاضی و یا از طریق چاه های کشاورزی دارای پروانه بهره برداری معتبر و تغییر کاربری به صنعت انجام خواهد شد.

  مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی
  اعلام مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون فن آوری های نوین در تهیه نقشه شهرهای کشور

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21295-03/02/1397

  شماره 57656/300ـ۱۳۹۶/۱۱/۷

  مدیرکل محترم دفتر طرح های کالبدی

  مدیرکل محترم دفتر معماری و طراحی شهری

  سرپرست محترم دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری

  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ خود ضمن استماع گزارش ریاست سازمان نقشه برداری کشور در خصوص فن آوری های نوین در تهیه نقشه شهرهای کشور و پس از بحث و تبادل نظر موارد زیر را مقرر نمود:

  ۱. موضوع چگونگی امکان استفاده از فن آوری های پیشرفته در تهیه نقشه های مورد نیاز طرح های توسعه و عمران و مدل سه بعدی شهرها، در کمیته فنی شورای عالی با حضور نمایندگان انجمن های حرفه ای مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه به شورای عالی گزارش شود.

  ۲. اعضای محترم شورای عالی موضوع بهره گیری از این فن آوری را در دستگاه های خود به منظور امکان تبادل و یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات و انتقال به سامانه های مشترک مورد بررسی قرار دهند.

  ۳. امکان استفاده  از مدل سه بعدی برای تهیه ۳ طرح به صورت نمونه در مقیاس های مختلف در دستور کار دبیرخانه شورای عالی قرار گیرد که یکی از آنها مربوط به تهیه طرح های جامع ویژه شهر است.

  مراتب جهت آگاهی و اقدام لازم اعلام می گردد.

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر چورزق

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21295-03/02/1397

  شماره 3152/300ـ۱۳۹۷/۱/۲۱

  «شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۰ طرح جامع ـ تفصیلی شهر چورزق، موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای برنامه ریزی و توسعه استان زنجان را با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین مورد بررسی قرار داد و آن را با اصلاحاتی به تصویب نهایی رساند. ضمناً به آگاهی عموم می رساند، کلیه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح های جامع از جمله ضوابط و مقررات و نیز نقشه های مربوطه، در سایت www.archive.mrud.ir بارگذاری می گردد.»

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی

   


  شورای عالی انقلاب فرهنگی

  مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ساماندهی برگزاری آزمون های بین المللی

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21295-03/02/1397

  شماره 97/986/دش ـ۱۳۹۷/۱/۲۷

  (مصوب جلسه ۷۹۸ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  سازمان سنجش آموزش کشور

  ماده واحده «ساماندهی برگزاری آزمون های بین المللی» که در جلسه ۷۹۸ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ و به منظور هماهنگی، ساماندهی و نظارت بر برگزاری آزمون های بین المللی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:

  ماده واحده- « مسئولیت ساماندهی، هماهنگی، صدور مجوز و نظارت بر برگزاری آزمون های بین المللی ( از قبیل GMAT GRE, Microsoft Cise) و کلیه آزمون های زبان خارجی و سایر امور مربوطه ازجمله انجام مذاکرات، تهیه و اجرای تفاهم نامه بر عهده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (سازمان سنجش آموزش کشور) می باشد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز می تواند رأساً نسبت به صدور مجوز و نظارت و انجام سایر امور فوق الذکر در خصوص برگزاری آزمون های بین المللی مربوط به آن وزارت و آزمون های تخصصی علوم پزشکی اقدام نماید.

  تبصره ۱ـ آیین نامه های اجرایی موضوع این ماده واحده حسب مورد به تصویب وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.

  تبصره ۲ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (سازمان سنجش آموزش کشور) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند گزارش عملکرد سالانه خود راجع به این ماده واحده را به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نمایند».

  رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

   


  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
364788480
اکنون :
57