جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 240369
  تاریخ انتشار : 27 خرداد 1397 10:6
  تعداد بازدید : 614

  آخرین مصوبات هیأت دولت

  آخرین مصوبات هیأت دولت از تاریخ 1397/03/01 لغایت 1397/03/10

  مصوبات هیأت دولت منتشره از
  1397/03/01 لغايت 1397/03/10
  در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران


  مصوبات هيأت دولت

  آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (۷۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

  آیین‏نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‏های سیاسی       

  آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران       

  آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حقالتولیه و حق النظاره و جدول میزان حق الزحمه امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی در سال۱۳۹۷ 

   

   

     آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (۷۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21323-06/03/1397

  شماره ۲۲۰۰۵/ت۵۴۶۹۹هـ ـ۱۳۹۷/۲/۲۹

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۲۳ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره (۱) بند (پ) ماده (۷۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ ، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

   

  آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (۷۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

  ماده ۱ـ به منظور تدوین فهرست رسمی دارویی ایران، کارگروه بررسی و تدوین فهرست دارویی ایران که در آیین نامه به اختصار «کارگروه» نامیده می شود با ترکیب زیر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) تشکیل می گردد:

  الف ـ رئیس سازمان غذا و دارو (رئیس کارگروه).

  ب ـ معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا نماینده تام الاختیار.

  پ ـ دبیر شورای عالی بیمه سلامت.

  ت ـ رئیس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام الاختیار.

  ث ـ مدیرکل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو.

  ج ـ دبیر کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

  چ ـ ده نفر عضو حقیقی شامل شش نفر پزشک در هر یک از رشته های مختلف پزشکی از جمله پزشکی داخلی، زنان و زایمان، اطفال، عفونی، اعصاب و روان و سرطان شناسی (انکولوژی) و چهار نفر متخصص داروسازی در رشته های داروشناسی، داروسازی بالینی، داروسازی صنعتی (فارماسیوتیکس)، اقتصاد و مدیریت دارو.

  تبصره ۱ـ اعضای حقیقی کارگروه از بین اعضای انجمن های علمی گروه پزشکی به پیشنهاد رئیس سازمان غذا و دارو و با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای یک دوره سه ساله انتخاب می شوند.

  تبصره ۲ـ کلیه اعضای کارگروه باید کاربرگ (فرم) «اعلام تعارض منافع» تدوین شده توسط دبیرخانه کارگروه را تکمیل کنند.

  ماده ۲ـ جلسات کارگروه حداقل هر دو ماه یک بار با حضور رئیس و حداقل نصف به علاوه یک اعضا تشکیل می شود و مصوبات آن نیز پس از تصویب دوسوم حاضرین و تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی لازم الاجرا است.

  ماده ۳ـ وظایف کارگروه شامل موارد زیر است:

  الف ـ بررسی درخواست اضافه یا حذف داروها از فهرست رسمی دارویی ایران.

  ب ـ روزآمد کردن فهرست رسمی دارویی ایران شامل داروهای بدون نسخه ( OTC ) و داروهای بیماری های نادر ( Orphan )

  تبصره ـ اضافه شدن داروهای جدید به فهرست رسمی دارویی ایران باید همراه با ذکر موارد کاربردهای بالینی آنها باشد. کارگروه می تواند داروها را برای مصارف بالینی خاص و محدود به فهرست اضافه کند.

  ماده ۴ـ دبیر کارگروه با حکم رئیس کارگروه انتخاب می شود و مسئولیت دبیرخانه کارگروه را بر عهده دارد. وظایف دبیرخانه کارگروه به شرح زیر است:

  الف ـ تدوین دستور جلسات کارگروه.

  ب ـ ارزیابی اولیه و در صورت لزوم آماده سازی پیشنهادهای دریافتی برای طرح در جلسات کارگروه.

  پ ـ تهیه منابع و اطلاعات لازم و مرتبط با دستور جلسات کارگروه.

  ت ـ دعوت از اعضای کارگروه برای شرکت در جلسات.

  ث ـ تنظیم صورت جلسات و مصوبات کارگروه جهت ابلاغ به مراجع ذی ربط پس از تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

  ج ـ گزارش نحوه اجرای مصوبات کارگروه به رئیس و اعضای کارگروه.

  چ ـ تشکیل گروه های تخصصی برای آماده سازی دستور جلسات کارگروه.

  ح ـ نظرخواهی از افراد متخصص و ارتباط با مراجع ذی صلاح ملی و بین المللی و مراکز علمی برای امور کارشناسی مرتبط با کارگروه.

  ماده ۵ـ دبیرخانه کارگروه می تواند نسبت به تشکیل گروه های تخصصی برای بررسی درخواست های مربوط به اصلاح فهرست رسمی دارویی ایران اقدام نماید. اعضای گروه های تخصصی از میان اعضای انجمن های تخصصی علمی (سه نفر)، اعضای هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته های تخصصی (یک نفر) و اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی (یک نفر) بعد از تأیید در کارگروه با حکم رئیس سازمان غذا و دارو منصوب می شوند و اثربخشی، کارایی و ایمنی داروها و هزینه اثربخش بودن آنها را برای نظام سلامت کشور بررسی خواهند کرد.

  ماده ۶ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، انجمن های تخصصی، مراکز تحقیقاتی و شرکت های دارویی می توانند پیشنهادهای خود را در مورد اضافه یا حذف کردن داروها و یا اشکال دارویی برای طرح در کارگروه به صورت مکتوب به دبیرخانه کارگروه ارسال کنند. متقاضی موظف است کلیه اطلاعات علمی و دلایل اثباتی مورد نیاز در مورد پیشنهادهای خود را طبق ضوابط ارائه شده از سوی دبیرخانه کارگروه ارسال کند. پیشنهادهای فاقد مستندات علمی موردنظر، قابل پذیرش نیست.

  تبصره ۱ـ درخواست متقاضی به همراه کلیه مستندات مورد نیاز پس از طی مراحل کارشناسی در دبیرخانه کارگروه حداکثر ظرف سه ماه در جلسه کارگروه مطرح خواهد شد.

  تبصره ۲ـ اطلاعات مورد نیاز جهت ارائه درخواست به دبیرخانه کارگروه باید شامل اثربخشی، ایمنی، هزینه اثربخش بودن، اطلاعات فارماکوکینتیکی و فارماکودینامیکی دارو، سابقه تأیید آن توسط مراجع نظارتی معتبر و سابقه مصرف آن در سایر کشورها باشد که به صورت مستند و بر پایه شواهد علمی معتبر ارائه شود. بررسی درخواست های اضافه شدن داروها به فهرست رسمی دارویی ایران صرفاً بعد از تأیید هزینه اثربخش بودن آنها برای نظام سلامت کشور انجام خواهد شد.

  تبصره ۳ـ شرط ورود دارو به فهرست رسمی دارویی ایران، دارا بودن تأییدیه توسط حداقل یکی از سازمان های نظارت کننده معتبر جهانی از قبیل سازمان غذا و داروی آمریکا FDA) ) ، اتحادیه اروپا و سایر کشورهای دارای سازمان های نظارتی مورد تأیید سازمان غذا و دارو و سابقه مصرف آن دارو در کشور سازنده است. در موارد عدم وجود این تأییدیه ها کارگروه بر اساس نتایج مطالعات بالینی به عمل آمده در کشور، تصمیم گیری خواهد کرد.

  تبصره ۴ـ مواردی که برای یک بار در کارگروه مطرح شده و مورد توافق قرار نگرفته است، در صورت ارائه مستندات و شواهد علمی جدید با تشخیص رئیس کارگروه قابل طرح مجدد است.

  ماده ۷ـ سازمان غذا و دارو موظف است با استفاده از کلیه روش های اطلاع رسانی از جمله انتشار و یا توزیع الکترونیکی فهرست رسمی دارویی ایران، کلیه انجمن های علمی و شاغلین حرفه های پزشکی را به نحو مقتضی در جریان آخرین تغییرات فهرست قرار دهد. فهرست کامل رسمی دارویی ایران همراه با تقسیم بندی های ضروری داروها باید حداکثر هر سه ماه یک بار منتشر شود. این فهرست باید شامل اسامی ژنریک یا عمومی داروها، کاربردهای بالینی مورد تأیید کارگروه و اشکال دارویی آنها باشد.

  تبصره ـ سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران موظف است فهرست مذکور را در مقاطع زمانی سه ماهه منتشر و اطلاع رسانی کند.

  ماده ۸ـ تجویز داروهای خارج از فهرست رسمی دارویی ایران، تخلف محسوب و متخلف با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات های مندرج در تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۳ـ محکوم می شود.

  تبصره ۱ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است موارد تجویز دارو خارج از فهرست رسمی دارویی ایران توسط پزشکان را که از طریق گزارش واصله از شکایات اشخاص و یا بازرسی احراز شده است، برای رسیدگی و اعمال مجازات های مندرج در تبصره (۱) ماده (۲۸) مذکور به سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران معرفی نماید.

  تبصره ۲ـ سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران موظف است به گزارش های دریافتی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اقدامات به عمل آمده در قبال پزشکان متخلف را ظرف یک ماه از دریافت گزارش اولیه به آن وزارت پاسخ دهد.

  تبصره ۳ـ  توزیع و عرضه داروهای خارج از فهرست رسمی دارویی ایران به هیچ شکل مجاز نیست و متخلفان به مراجع ذی صلاح قانونی معرفی خواهند شد.

  ماده ۹ـ در مواردی که به تشخیص شورایی مرکب از نمایندگان سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان غذا و دارو، کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی و گروه تخصصی مربوط کارگروه، بیماری برای درمان حیاتی خود به دارویی خاص نیاز داشته باشد، سازمان غذا و دارو با دریافت مستندات لازم، مجاز به صدور مجوز تجویز و واردات آن دارو صرفاً برای دوره درمان آن بیمار خاص است. این نوع داروها مشمول سیاست های حمایتی (بیمه ای و غیر بیمه ای با استفاده از منابع دولتی) نمی شوند و به صورت مستقیم به بیمار تحویل خواهند شد. عناوین این داروها به عنوان فهرست دارویی موردی شناخته می شوند.

  معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری  PDFشماره یک

  جدول الف ـ منابع و مصارف سال ۱۳۹۷                             (ارقام به میلیون ریال)


  جدول ب: پیش بینی مصارف (هزینه ها) به تفکیک فعالیت های اجرایی برنامه ها در سال ۱۳۹۷

   

   (ارقام به میلیون ریال)
   

  تبصره ـ سازمان مجاز است در سال ۱۳۹۷ با تأیید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برابر سرجمع کلی تا پانزده درصد، در موضوعات منابع و مصارف جدول (الف) افزایش یا کاهش دهد.

  ماده ۲ـ در اجرای ماده (۸) اصلاحی آیین نامه نحوه انتخاب و برکناری، شرایط و حدود و اختیارات و وظایف امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی و موقوفات، موضوع تصویب نامه شماره ۸۳۱۴۹/ت۴۸۳۰۳ﻫـ مورخ ۱۳۹۲/۴/۹، حق الزحمه امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی تا سقف پیش بینی شده در جدول (ب) ماده (۱)، مطابق جدول زیر پرداخت می شود:

   


   

  ماده ۳ـ تعهدات دوره مالی سال قبل با موافقت نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان یا مقام مجاز از طرف وی قابل پرداخت است.

  ماده ۴ـ مانده درآمد سازمان در پایان سال به درآمد سال بعد منتقل خواهد شد.

  ماده ۵ـ سال مالی سازمان از اول فروردین ماه تا پایان اسفندماه است.

  ماده ۶ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۷ پیشنهاد مربوط به آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه، حق النظاره و میزان حق الزحمه امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی در سال ۱۳۹۸ را جهت تصویب در هیئت وزیران ارائه نماید.

  معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

   

   


  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
368644658
اکنون :
113