جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 241529
  تاریخ انتشار : 23 تیر 1397 16:3
  تعداد بازدید : 622

  قوانین

  قوانین منتشره از تاریخ 1397/03/21 لغایت 1397/03/31

  قوانین منتشره از تاریخ

  1397/03/21 لغایت 1397/03/31

  قوانین

  قانون موافقت نامه بین المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون مورخ ۲۰۱۵(۱۳۹۴)          

  قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور        

   

   

   

   

  قانون موافقت نامه بین المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون مورخ ۲۰۱۵(۱۳۹۴)

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21335- 23/03/1397

  شماره 19581-319ـ32/۱/۱۳۹۷

  حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

  ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

  عطف به نامه شماره 54430/60752 مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۱ در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقت نامه بین المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون مورخ ۲۰۱۵(۱۳۹۴) که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۲/۵ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود.

  رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

   

  شماره ۳۱۸۶۷ـ۱۳۹۷/۱/1۹

  وزارت جهاد کشاورزی

  آی ۱: میانگین (گمرگی [گمرکی]) روغن زیتون وارداتی شش سال تقویمی آخر مطابق با پایان سال های زراعی زیتون که برای محاسبه پی ۱ مورد توجه گرفته شده است.

  آی ۲: میانگین (گمرکی) کنسرو زیتون وارداتی شش سال تقویمی آخر مطابق با پایان سال های زراعی زیتون که برای محاسبه پی ۲ در نظر گرفته شده است و با اعمال ضریب معکوس شانزده درصد (۱۶%) به روغن زیتون معادل تبدیل شده است.

  ۳ـ سهام مشارکت اولیه در پیوست (الف) این موافقت نامه درج شده است. آنها بر حسب میانگین اطلاعات شش سال زراعی آخر زیتون و سال های تقویمی که اطلاعات نهائی قابل دستیابی بوده است تعیین شده است.

  ۴ـ هیچ عضوی کمتر از پنج سهم مشارکت نخواهد داشت. اگر محاسبه نتیجه ای کمتر ا ز پنج سهم مشارکت برای هر یک از اعضاء داشته باشد سهم آن عضو به پنج افزایش خواهد یافت و سهام مشارکت دیگر اعضاء به نسبت کاهش خواهد یافت.

  ۵ـ شورای اعضاء در دومین اجلاس عادی هر سال تقویمی، سهام مشارکت را که به موجب این ماده محاسبه شده است، تصویب خواهد کرد بدون لطمه زدن به بند (۶) این ماده، چنین تقسیمی برای سال بعد به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

  ۶ـ هرگاه هر دولتی همان طور که در بند (۳) ماده (۴) بیان شده، عضو این موافقت نامه شود یا از عضویت آن خارج شود یا اگر عضوی وضعیت خود را بر اساس مفاد بند (۸) ماده (۱۶) تغییر دهد، شورای اعضاء برای سال بعد بار دیگر سهام مشارکت را با رعایت شرایط این ماده نسبت به میزان سهام مشارکت متعلق به هر عضو تقسیم خواهد نمود. در صورت الحاق یا خروج از عضویت در این موافقت نامه که بر روی سال جاری تأثیرگذار می باشد، تقسیم مجدد فقط به منظور رأی گیری انجام خواهد شد.

  ماده ۱۲ـ همکاری با دیگر سازمان ها

  ۱ـ شورای بین المللی زیتون می تواند ترتیباتی را برای مشاوره و همکاری با سازمان ملل متحد و آژانس-های تخصصی آن به ویژه فراهمایی (کنفرانس) سازمان ملل متحد در مورد تجارت و توسعه، سایر سازمان های مربوط بین دولتی و سازمان های منطقه ای و بین المللی مرتبط برقرار کند. این ترتیبات می تواند شامل توافق های همکاری با مؤسسات مالی باشد که می توانند در خصوص اهداف موضوع ماده (۱) این موافقت نامه همکاری نمایند.

  ۲ـ هر توافق همکاری که میان شورای بین المللی زیتون و سازمان ها و یا مؤسسات بین المللی فوق الذکر ایجاد شود و متضمن تعهدات قابل توجهی برای شورای بین المللی زیتون باشد طبق بند (۳) ماده (۱۰) مستلزم تصویب قبلی شورای اعضاء خواهد بود.

  ۳ـ اعمال این ماده بر اساس آیین کار شورای بین المللی زیتون خواهد بود.

  فصل چهارم ـ کارگروه امور مالی و اداری

  ماده ۱۳ـ کارگروه امور مالی و اداری

  ۱ـ شورای اعضاء، کارگروه امور مالی و اداری را که متشکل است از حداقل یک نماینده از هر عضو، تأسیس خواهد کرد. کارگروه امور مالی و اداری حداقل دو بار در سال پیش از هر اجلاس شورای اعضاء تشکیل جلسه خواهد داد.

  ۲ـ کارگروه امور مالی و اداری مسئول وظایف شرح داده شده در این موافقت نامه و آیین کار خواهد بود. این کارگروه به ویژه مسئول موارد زیر می باشد:

  بررسی برنامه کاری سالانه دبیرخانه اجرائی در مورد فعالیت مؤسسه به ویژه در مورد بودجه، قواعد مالی، و قواعد قانونی و داخلی پیش از ارائه آن به شورای اعضاء جهت تصویب در دومین اجلاس عادی سال تقویمی آن.

  نظارت بر اجرای استاندارد های کنترلی داخلی مندرج در آیین کار شورای بین المللی زیتون و کنترل اعمال مقررات مالی موضوع این موافقت نامه؛

  بررسی پیش نویس بودجه سالیانه شورای بین المللی زیتون که توسط مدیر اجرائی پیشنهاد شده است. تنها پیش نویس بودجه پیشنهادی کارگروه امور اداری و مالی برای تصویب به شورای اعضاء ارسال خواهد شد؛

  بررسی و ارسال سالانه حساب ها برای سال مالی جاری به شورای اعضاء جهت تصویب در اولین اجلاس عادی سال تقویمی همراه با هرگونه اقدام دیگر مرتبط با کارگروه امور مالی و اداری؛

  ارائه پیشنهادها و مشاوره در خصوص موضوعات مرتبط با اجرای این موافقت نامه؛

  بررسی و ارائه گزارش به شورای اعضاء در خصوص درخواست های الحاق اعضای جدید یا خروج یکی از اعضا از عضویت در شورای بین المللی زیتون؛

  بازنگری با رعایت اصول مندرج در ماده (۷) در خصوص انتصابات کارمندان دبیرخانه اجرائی و سایر مسائل مرتبط با موضوعات اداری و سازمانی.

  ۳ـ کارگروه امور مالی و اداری علاوه بر وظایف بیان شده در این ماده، هرگونه وظایف دیگری را که توسط شورا در آیین کار آن، به آن واگذار می شود، انجام خواهد داد.

  ۴ـ شورای اعضای قواعد تفصیلی را در آیین کار خود برای اجرای این مقررات تنظیم و تصویب خواهد نمود.

  فصل پنجم ـ مقررات مالی

  ماده ۱۴ـ بودجه

  ۱ـ سال مالی منطبق با تقویم سالیانه خواهد بود.

  ۲ـ بودجه، واحد و متشکل از دو بخش زیر خواهد بود:

  بخش اول: اداری

  بخش دوم: اجرائی از جمله و به ویژه استانداردسازی، همکاری های فنی و ترویج شورای اعضاء با در نظر گرفتن اهداف شورای بین المللی زیتون در خصوص هر یک از بخش های فرعی مربوط دیگر تصمیم گیری خواهد نمود.

  ۳ـ بودجه از راه های زیر تأمین می گردد:

  الف) مبلغ حق عضویت هر عضو که به نسبت سهم مشارکت آن که طبق ماده (۱۱) این موافقت نامه مقرر شده است، احراز خواهد شد.

  ب) یارانه ها و کمک های مالی داوطلبانه اعضاء که بر اساس مقررات موافقت نامه ای که بین شورای بین المللی زیتون و عضو اعطاکننده منعقد خواهد شد، تعیین می شود؛

  پ) مبالغ اهداء شده از سوی دولت ها و یا دیگر منابع؛

  ت) اشکال دیگر کمک های تکمیلی از جمله خدمات، تجهیزات فنی و علمی و یا کارکنانی که می توانند الزامات برنامه های مصوب را تأمین کنند؛

  ث) هرگونه درآمد دیگر.

  ۴ـ شورای بین المللی زیتون به عنوان بخشی از توسعه همکاری های بین المللی تلاش خواهد کرد چنین کمک مالی و یا فنی ضروری را تا آنجا که قابل دریافت باشد از سازمان های صلاحیت دار بین المللی، منطقه ای یا ملی اعم از مالی یا انواع دیگر به دست آورد.

  مبالغ فوق توسط شورای اعضاء به بودجه آن اختصاص داده خواهد شد.

  ۵ـ مبالغ بودجه را که در طول یک سال تقویمی مصرف نشده باشد، می توان به عنوان تأمین مالی قبلی بودجه همان گونه که در مقررات مالی قید شده است، به سال های تقویمی آینده منتقل کرد.

  ماده ۱۵ـ سایر وجوه

  علاوه بر بودجه موضوع ماده (۱۴)، وجوه دیگری که هدف، عملکرد و توجیه آنها در آیین کار مقرر شده است، می تواند در اختیار شورای بین المللی زیتون قرار گیرد.

  شورای اعضاء می تواند دبیرخانه اجرائی را مجاز به مدیریت وجوه طرف ثالث نماید. شرایط و محدوده این مجوز و مسؤولیت های ناشی از مدیریت وجوه مزبور در مقررات مالی تعیین خواهد شد.

  ماده ۱۶ـ پرداخت حق عضویت

  ۱ـ شورای اعضاء در دومین اجلاس سال تقویمی خود میزان کل بودجه موضوع ماده (۱۴) این موافقت نامه و مبلغ حق عضویتی را که هر عضو باید برای سال تقویمی بعد پرداخت نماید، تعیین خواهد کرد. حق عضویت مزبور بر اساس سهام مشارکت هر عضو همان گونه که در ماده (۱۱) این موافقت نامه مقرر گردیده، محاسبه خواهد شد.

  ۲ـ شورای اعضاء حق عضویت اولیه هر عضوی را که پس از لازم الاجراشدن این موافقت نامه، عضو آن می شود ارزیابی خواهد نمود. این حق عضویت بر اساس سهام مشارکتی که به آن عضو به موجب ماده (۱۱) این موافقت نامه به نحو اعمال شده برای سهم باقیمانده سال مورد بحث اختصاص داده شده، محاسبه خواهد شد. مبلغ حق عضویتی که باید توسط اعضای دیگر برای آن سال تقویمی پرداخت شود تغییر نخواهد کرد.

  ۳ـ حق عضویت ها به یورو پرداخت خواهد شد و در اولین روز سال مالی برابر با اول ژانویه (۱۱ دی) هر سال قابل پرداخت خواهد بود. حق عضویت اعضاء برای سال مالی که طی آن عضو شورای بین المللی می شوند از تاریخ عضویت آنها پرداخت خواهد شد.

  ۴ـ اگر چهار ماه پس از تاریخی که حق عضویت ها پرداخت می شود یک عضو حق عضویت خود را کاملاً پرداخت نکرده باشد، دبیرخانه اجرائی به صورت کتبی به عضو مربوط اعلام خواهد نمود که ظرف هفت روز نسبت به پرداخت حق عضویت خود اقدام نماید.

  ۵ـ اگر پس از مدت دو ماه از تاریخ درخواست انجام شده توسط دبیرخانه اجرائی هنوز عضو موردنظر حق عضویت خود را تسویه نکرده باشد حق رأی آن عضو در شورای اعضاء تا زمان پرداخت کامل حق عضویت وی، به حالت تعلیق در خواهد آمد. تصدی منصب انتخابی توسط نمایندگان عضو مربوط در شورای اعضاء و نیز کارگروه ها و کارگروه های فرعی و مشارکت در فعالیت هایی که به وسیله شورای بین المللی زیتون در سال بعدی تأمین مالی شده است نیز به حالت تعلیق در خواهد آمد.

  ۶ـ شورای اعضاء در اولین اجلاس عادی سال تقویمی یا اجلاس فوق العاده خود که پس از مهلت پرداخت حق عضویت ها است، اگر عضوی حق عضویت خود را پرداخت نکرده باشد، از آن آگاه خواهد شد، شورای اعضاء به جز عضوی که در پرداخت تأخیر کرده است، می تواند پس از استماع نظرات عضوی که تأخیر در پرداخت داشته و با توجه به موقعیت ویژه آن مانند مناقشات، بلایای طبیعی یا مشکلات در دسترسی به خدمات مالی بین المللی به اتفاق آراء تصمیم دیگری اتخاذ نماید. شورای اعضاء می تواند برنامه کاری دبیرخانه اجرائی را با توجه به میزان حق عضویت هایی که به طور مؤثر توسط اعضاء پرداخت شده، تنظیم نماید.

  ۷ـ مقررات بندهای (۵) و (۶) این ماده تا پرداخت کامل حق عضویت توسط اعضاء اعمال خواهد شد.

  ۸ـ پس از دو سال متوالی از عدم پرداخت حق عضویت، شورای اعضاء می تواند پس از استماع نظرات عضوی که تأخیر داشته است، نسبت به عدم بهره مندی آن از حقوق عضویت تصمیم گیری نماید، اما می تواند در جلسات به عنوان ناظر در چهارچوب مفاد بند (۷) ماده (۸ ) حضور داشته باشد.

  ۹ـ هر عضوی که از عضویت در این موافقت نامه خارج شود مسئول پرداخت هر یک از تعهدات مالی خود به موجب این موافقت نامه باقی خواهد ماند و محق به بازپرداخت هیچ گونه کمک مالی که تا آن زمان پرداخت کرده است، نخواهد بود.

  ۱۰ـ شورای اعضاء نمی تواند به هیچ وجه یک عضو را از تعهدات مالی خود به موجب این موافقت نامه مبری نماید. شورای اعضاء می تواند به اتفاق آراء، با تغییر زمان پرداخت تعهدات مالی اعضای حاضر و قبلی موافقت کند.

  ماده ۱۷ـ کنترل

  ۱ـ کنترل مالی شورای بین المللی زیتون توسط کارگروه امور اداری و مالی انجام خواهد شد.

  ۲ـ اظهارنامه های مالی شورای بین المللی زیتون برای سال تقویمی قبلی که توسط حسابرس مستقل تأیید شده، به کارگروه امور اداری و مالی ارائه خواهد شد. پس از بررسی حساب ها، کارگروه در اولین اجلاس عادی سال تقویمی آن نظری را به شورای اعضاء جهت تصویب و انتشار ارائه خواهد کرد.

  در زمان انجام امور حسابرسی که در بالا به آن اشاره شد، حسابرسان مستقل انطباق با مقررات مالی جاری و نیز عملکرد و کارایی سازو کار های کنترل داخلی موجود را تأیید خواهند کرد و فعالیت های انجام خ معینی اجرا خواهد کرد.

  ۲ـ دولتی که اطلاعیه اجرای موقت را به موجب بند (۱) این ماده ارائه نموده است این موافقت نامه را از زمانی که لازم الاجرا می شود یا چنانچه قبلاً لازم الاجرا شده باشد در تاریخ معینی اجرا خواهد نمود و از آن تاریخ طرف متعاهد خواهد بود و تا تاریخ سپردن اسناد تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق خود، طرف متعاهد باقی خواهد ماند.

  ماده ۳۱ـ لازم الاجراشدن

  ۱ـ این موافقت نامه از ۱ ژانویه ۲۰۱۷ (۱۲ دی ۱۳۹۵) به طور قطعی لازم الاجرا خواهد شد مشروط به اینکه حداقل پنج طرف متعاهد از میان طرف های مذکور در پیوست (الف) این موافقت نامه و دارای حداقل هشتاد درصد (۸۰%) سهام مشارکتی از کل هزار سهم مشارکت به طور قطعی این موافقت نامه را امضاء کرده باشند یا آن را تنفیذ، پذیرش یا تصویب کرده یا به آن ملحق شده باشد.

  ۲ـ اگر در ۱ ژانویه سال ۲۰۱۷ (۱۲ دی ۱۳۹۵) این موافقت نامه طبق بند(۱) این ماده لازم الاجرا نشده باشد، چنانچه تا آن تاریخ طرف های متعاهدی که الزامات درصدی بند (۱) این ماده را برآورده می کنند این موافقت نامه را به طور قطعی امضاء کرده باشند یا آن را تنفیذ، پذیرش یا تصویب کرده یا امین اسناد را از اینکه این موافقت نامه را به طور موقت اجرا خواهند نمود، آگاه کرده باشند به طور موقت لازم الاجرا خواهد شد.

  ۳ـ اگر در ۳۱ دسامبر۲۰۱۶ (۱۱ دی ۱۳۹۵) الزامات لازم الاجراشدن به موجب بند (۱) یا (۲) این ماده برآورده نشده باشد، امین اسناد طرف های متعاهدی که این موافقت نامه را به طور قطعی امضاء کرده، یا آن را مورد تنفیذ، پذیرش یا تصویب قرار داده اند و یا اعلام کرده اند که این موافقت نامه را به طور موقت اجرا خواهند کرد دعوت خواهد کرد تا در مورد لازم الاجراشدن کلی یا جزئی این موافقت نامه به طور قطعی یا موقت میان خود در تاریخی که ممکن است مشخص کنند تصمیم گیری نمایند.

  ۴ـ برای هر طرف متعاهدی که سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق را پس از لازم الاجراشدن این موافقت نامه تودیع می کند، این موافقت نامه در تاریخ سپردن سند مذکور لازم الاجرا خواهد شد.

  ماده ۳۲ـ اصلاحات

  ۱ـ شورای بین المللی زیتون، با اقدام از طریق شورای اعضاء می تواند این موافقت نامه را به اتفاق آراء اصلاح نماید.

  ۲ـ شورای اعضاء تاریخی که در آن اعضاء باید پذیرش خود را نسبت به اصلاحات موردنظر به امین اسناد اعلام نمایند، تعیین خواهد نمود.

  ۳ـ اصلاحیه نود روز پس از اینکه امین اسناد اطلاعیه پذیرش آن را از سوی همه اعضاء دریافت کند لازم الاجرا خواهد شد. اگر این شرط در تاریخ تعیین شده توسط شورای اعضاء، طبق بند (۲) این ماده تأمین نشود، چنین تلقی می شود که از اصلاحیه صرف نظر شده است.

  ۴ـ به روزرسانی های پیوست (الف) بر اساس بند (۵) ماده (۱۱)، از نظر این ماده اصلاحیه تلقی نخواهد شد.

  ماده ۳۳ـ خروج از عضویت

  ۱ـ هر عضوی می تواند در هر زمانی پس از لازم الاجراشدن این موافقت نامه با ارسال اطلاعیه کتبی خروج از عضویت به امین اسناد، از عضویت در این موافقت نامه خارج شود. عضو مربوط هم زمان شورای بین المللی زیتون را به طور کتبی از اقدامی که انجام داده است، آگاه خواهد نمود.

  ۲ـ خروج از عضویت به موجب این ماده، نود روز پس از دریافت اطلاعیه توسط امین اسناد، نافذ خواهد شد.

  ماده ۳۴ـ محرومیت

  بدون لطمه به ماده (۲۶) اگر شورای اعضاء تصمیم بگیرد که هر عضوی در حال نقض تعهدات خود به موجب این موافقت نامه می باشد و بنابر این تصمیم بگیرد که این نقض صدمه قابل توجهی به اجرای این موافقت نامه می زند، می تواند، با تصمیم مستدل اعضای دیگر که به اتفاق آراء و در غیاب عضو مربوط اتخاذشده، آن عضو را از عضویت در این موافقت نامه محروم نماید. شورای بین المللی زیتون فوری امین اسناد را از تصمیم خود آگاه خواهد نمود. عضو موردنظر سی روز پس از تاریخ تصمیم شورای اعضاء به عضویت خود در این موافقت نامه پایان خواهد داد. پس از تاریخ تصمیم در خصوص محرومیت عضو، هیچ تعهدات مالی جدیدی وجود نخواهد داشت.

  ماده ۳۵ـ تسویه حساب

  ۱ـ شورای اعضاء با توجه به تمام تعهداتی که مستلزم پیامدهای حقوقی برای شورای بین المللی زیتون است و پیامدهایی نیز بر روی حق عضویت عضوی دارد که از عضویت در این موافقت نامه خارج شده است یا از عضویت در شورای بین المللی زیتون محروم شده یا به گونه دیگر عضویت آن در این موافقت نامه پایان یافته است و نیز زمانی که لازم است تا از انتقال مناسب به ویژه وقتی که این قبیل تعهدات قرار است فسخ شود، اطمینان حاصل گردد، هر تسویه حسابی که عادلانه تشخیص دهد را مشخص خواهد کرد.

  با وجود مفاد فراز فوق، عضو مزبور متعهد خواهد بود هر مبلغی را که باید در رابطه با زمانی که عضو بوده است به شورای بین المللی زیتون پرداخت می کرده است، پرداخت نماید.

  ۲ـ با فسخ این موافقت نامه، عضو موضوع بند (۱) این ماده در مورد عواید تصفیه یا سایر دارایی های دیگر شورای بین المللی زیتون هیچ حقی نخواهد داشت و در مورد هر بخش از کسر بودجه شورای بین المللی زیتون نیز در صورت وجود، مسؤولیت نخواهد داشت.

  ماده ۳۶ـ مدت اعتبار، تمدید و فسخ

  ۱ـ این موافقت نامه تا ۳۱ دسامبر سال ۲۰۲۶ (۱۰ دی ۱۴۰۵) لازم الاجرا باقی خواهد ماند.

  ۲ـ شورای اعضا می تواند این موافقت نامه را تمدید کند. شورای اعضاء به امین اسناد چنین تمدیدی را اعلام خواهد کرد. هر عضوی که چنین تمدیدی را برای این موافقت نامه نپذیرد، شورای بین المللی زیتون را آگاه خواهد نمود و از زمان شروع دوره تمدید، طرف متعاهد این موافقت نامه نخواهد بود.

  ۳ـ اگر پیش از ۳۱ دسامبر سال ۲۰۲۶ (۱۰ دی ۱۴۰۵) یا پیش از انقضای تمدید که به وسیله شورای اعضا تصمیم گیری شده است موافقت نامه جدیدی به وسیله شورای اعضاء مورد مذاکره قرار گرفته باشد اما هنوز به صورت قطعی یا موقت به مورد اجرا گذاشته نشده باشد، این موافقت نامه پس از تاریخ انقضای آن تا زمان لازم الاجراشدن موافقت نامه جدید حداکثر برای مدت دوازده ماه، لازم الاجرا باقی خواهد ماند.

  ۴ـ شورای اعضاء می تواند نسبت به فسخ این موافقت نامه به اتفاق آراء تصمیم گیری کند. تعهدات اعضاء تا تاریخ فسخ تعیین شده به وسیله شورای اعضاء ادامه خواهد داشت.

  ۵ـ علی رغم انقضاء یا فسخ موافقت نامه، شورای بین المللی زیتون تا وقتی که به منظور انجام امور تصفیه شورای بین المللی زیتون، از جمله تسویه حساب ها لازم باشد، وجود خواهد داشت و در طول این زمان دارای اختیارات و وظایفی که برای اهداف مذکور لازم است، خواهد بود.

  ۶ـ شورای اعضاء امین اسناد را از هر تصمیم اتخاذشده به موجب این ماده آگاه خواهد کرد.

  ماده ۳۷ـ قید تحدید تعهد

  هیچ قید تحدید تعهدی را نمی توان نسبت به هر یک از مقررات این موافقت نامه در نظر گرفت.

  برای گواهی مراتب فوق امضاکنندگان زیر که به نحو مقتضی مجاز شده اند این موافقت نامه را در تاریخ های مشخص شده امضاء نموده اند.

  این موافقت نامه در ژنو در تاریخ ۹ اکتبر سال ۲۰۱۵ (۱۷ مهر ۱۳۹۴) تنظیم شد. متون این موافقت نامه به زبان های عربی، انگلیسی، فرانسوی و اسپانیولی از اعتبار یکسان برخوردار می باشند.

   

  پیوست (الف)

  سهام مشارکت در بودجه سازمان که طبق ماده (۱۱) وضع شده است

  آلبانی

  ۵

  الجزایر

  ۱۹

  آرژانتین

  ۱۸

  مصر

  ۲۳

  اتحادیه اروپا

  ۷۱۷

  ایران (جمهوری اسلامی)

  ۵

  عراق

  ۵

  رژیم اشغالگر قدس

  ۵

  اردن

  ۸

  لبنان

  ۶

  لیبی

  ۵

  مراکش

  ۴۱

  مونته نگرو

  ۵

  تونس

  ۶۷

  ترکیه

  ۶۶

  اروگوئه

  ۵

  جمع کل

  ۱۰۰۰

   

  پیوست (ب)

  نام گذاری و تعاریف روغن زیتون و روغن تفاله زیتون

  نام گذاری روغن زیتون و روغن تفاله زیتون با تعریف مربوط به هر نام گذاری به شرح زیر آمده است:

  ۱ـ روغن زیتون

  الف ـ روغن زیتون طبیعی: روغنی است که منحصراً از میوه درخت زیتون با ابزار مکانیکی یا فیزیکی دیگری تحت شرایطی، به ویژه شرایط گرمایی که اجازه نمی دهد روغن فاسد شود، به دست می آید و هیچ عملیاتی به جز شستشو، خرد شدن، مرکز گریزی (سانتریفیوژ) و صاف کردن روی آن انجام نشده است. روغن زیتون معمولی به شرح زیر طبقه بندی و نام گذاری خواهد شد:

  الف) روغن های زیتون طبیعی مناسب برای مصرف عبارتند از:

  ۱ـ روغن زیتون کاملاً طبیعی (اکسترا ویرجین): روغن زیتون طبیعی که خصوصیات فیزیکی ـ شیمیایی و حسی آن با ویژگی هایی که در استاندارد تجاری شورای بین المللی زیتون در این طبقه بندی بیان شده است، مطابقت دارد.

  ۲ـ روغن زیتون طبیعی: روغن زیتون طبیعی که ویژگی های فیزیکی ـ شیمیایی و حسی آن با ویژگی هایی که در استاندارد تجاری شورای بین المللی زیتون در این طبقه بندی بیان شده است، مطابقت دارد.

  ۳ـ روغن زیتون طبیعی معمولی: روغن زیتون طبیعی که ویژگی های فیزیکی ـ شیمیایی و حسی آن با ویژگی هایی که در استاندارد تجاری شورای بین المللی زیتون ]این محصول اگر در کشور اجازه خرده فروشی داشته باشد. فقط می تواند به طور مستقیم به مصرف کننده فروخته شود. اگر این امر تجویز نشده باشد، نام گذاری این محصول باید با رعایت مقررات قانونی کشور مربوط انجام گیرد.[ در این طبقه بندی بیان شده است، مطابقت دارد

  ب) روغن زیتون های طبیعی که باید پیش از مصرف تحت فرآوری قرار گیرند:

  روغن زیتون چراغی: روغن زیتون طبیعی که ویژگی های فیزیکی ـ شیمیایی و حسی آن با ویژگی هایی که در استاندارد تجاری شورای بین المللی زیتون در این طبقه بندی بیان شده است، مطابقت دارد و پس از تصفیه برای مصرف انسان یا برای مصرف صنعتی در نظر گرفته می شود.

  ب ـ روغن زیتون تصفیه شده: روغن زیتونی است که با تصفیه روغن زیتون طبیعی به دست می آید و ویژگی های فیزیکی ـ شیمیایی آن با ویژگی هایی که در استاندارد تجاری شورای بین المللی زیتون .]این محصول اگر در کشور اجازه خرده فروشی داشته باشد. فقط می تواند به طور مستقیم به مصرف کننده فروخته شود.[ در این طبقه بندی بیان شده است، مطابقت دارد

  پ ـ روغن متشکل از روغن زیتون تصفیه شده و روغن زیتون طبیعی: روغنی متشکل از مخلوط روغن زیتون تصفیه شده و روغن زیتون طبیعی است که به همان صورت برای مصرف مناسب می باشد و ویژگی های فیزیکی ـ شیمیایی آن با ویژگی هایی که در استاندارد تجاری شورای بین المللی زیتون در این طبقه بندی بیان شده است، مطابقت دارد.

  ۲ـ روغن تفاله زیتون ]روغن تفاله زیتون نباید با نام یا تعریف «روغن زیتون» فروخته شود.[

  روغن تفاله زیتون روغنی است که با عملیاتی روی روغن تفاله زیتون توسط حلاّل ها یا سایر عملیات فیزیکی به روغن استخراج شده توسط واکنش استری شدن مجدد و هر مخلوطی از انواع روغن های دیگر به دست آید که به شرح زیر طبقه بندی می شود:

  الف ـ روغن تفاله زیتون خام: روغن تفاله زیتون که ویژگی های فیزیکی ـ شیمیایی آن با ویژگی هایی که در استاندارد تجاری شورای بین المللی زیتون در این طبقه بندی بیان شده است، مطابقت دارد و پس از تصفیه برای مصرف انسان، یا برای مصرف صنعتی در نظر گرفته می شود.

  ب ـ روغن تفاله زیتون تصفیه شده: روغنی است که از تصفیه روغن تفاله زیتون خام به دست می آید. ویژگی های فیزیکی ـ شیمیایی آن با ویژگی هایی که در استاندارد تجاری شورای بین المللی زیتون۴ در این طبقه بندی بیان شده است، مطابقت می کند. ]این محصول اگر در کشور اجازه خرده فروشی داشته باشد، فقط می تواند به طور مستقیم به مصرف کننده فروخته شود.[

  پ ـ روغن متشکل از مخلوط روغن تفاله زیتون تصفیه شده و روغن زیتون طبیعی: روغنی متشکل از مخلوط روغن تفاله زیتون تصفیه شده و روغن زیتون طبیعی است که به همان صورت برای مصرف مناسب می باشد و ویژگی های فیزیکی ـ شیمیایی آن بـا ویژگی هایی که در استاندارد تجاری شورای بین المللی زیتون در این طبقه بندی بیان شده است، مطابقت می کند. در هیچ موردی این مخلوط نباید «روغن زیتون» نامیده شود.

   

  پیوست (پ)

  نام گذاری و تعریف انواع کنسرو زیتون

  کنسرو زیتون در یکی از انواع زیر طبقه بندی خواهد شد:

  ۱ـ زیتون سبز: میوه هایی که در طول دوره رسیدگی، پیش از تغییر رنگ دادن و وقتی که به اندازه معمول رسیده باشند، برداشت شوند و ممکن است رنگ آنها از سبز تا زرد کم رنگ تغییر کند.

  ۲ـ زیتون تغییر رنگ داده: میوه هایی که پیش از مرحله رسیدگی کامل در هنگام تغییر رنگ برداشت شوند و ممکن است رنگ آنها از سرخ تا قرمز تیره یا قهوه ای تغییر کند.

  ۳ـ زیتون سیاه: میوه هایی که وقتی کاملاً رسیده یا کمی پیش از رسیدگی کامل، برداشت شوند و ممکن است رنگ آنها از قرمز تیره تا به نقش تیره، بنفش تند، سبز تیره یا قهوه ای قرمز فام تغییر کند.

  فرآورده های تجاری کنسرو زیتون به ویژه شامل انواع فرآوری شده بر اساس استاندارد تجاری حاکم شورای بین المللی زیتون خواهد بود.

  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقت نامه، شامل مقدمه و سی وهفت ماده و سه ضمیمه در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نودوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

  رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

  قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21341-31/03/1397

  در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی ام اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نودوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 271/21430 مورخ۱۳۹۷/۳/۲۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

  رئیس جمهور ـ حسن روحانی

   

  قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

  ماده واحده ـ مواد زیر به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ با اصلاحات بعدی آن الحاق می شود:

  ماده ۶۱ـ به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل وفصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، به دولت اجازه داده می شود نسبت به ایجاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین نامه اجرائی لازم را با مشورت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در چهارچوب اختیارات قانونی تهیه کرده و به تصویب هیئت وزیران برساند.

  تبصره ـ در راستای وظایف ستاد، در هر استان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار و تحت نظارت و سازمان دهی «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» انجام وظیفه می کند. ستاد و کارگروه های مذکور و دبیرخانه های موردنیاز آنها، باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاه های اجرائی و اعضای ذی ربط استفاده کرده و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند.

  اعضای ستاد عبارتند از:

  ۱ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس ستاد)

  ۲ـ رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور

  ۳ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

  ۴ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  ۵ـ وزیر کشور

  ۶ـ رئیس کل بانک مرکزی

  ۷ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی

  ۸ـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

  ۹ـ وزیر نفت

  ۱۰ـ وزیر جهاد کشاورزی

  ۱۱ـ وزیر نیرو

  ۱۲ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  ۱۳ـ رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

  ۱۴ـ رئیس سازمان ملی استاندارد

  ۱۵ـ رئیس اتاق تعاون

  ۱۶ـ رئیس اتاق اصناف

  ۱۷ـ نمایندگان تشکل های سراسری تولیدی

  اعضای بندهای (۱) تا (۷) به عنوان عضو ثابت و بقیه اعضاء حسب مورد در جلسه دعوت می شوند. مصوبات ستاد مذکور با رأی اکثریت وزرا و رؤسای دستگاه های اجرائی (ثابت و غیرثابت مدعو) نافذ و اجرائی می شود.

  اعضای کارگروه های استانی، متناظر با اعضای ستاد مذکور انتخاب شده و مصوبات آن طبق همین حکم نافذ و اجرائی می شود.

  ماده ۶۲ـ بانک ها و مؤسسات اعتباری و صندوق های حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیئت موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند.

  تبصره ـ رئیس کل بانک مرکزی موظف است هیئتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان از میان افرادی که استاندار پیشنهاد می کند، تشکیل دهد. کسانی که مورد تأیید رئیس کل بانک مرکزی قرار می گیرند و با حکم وی به عضویت هیئت های موضوع این تبصره درمی آیند، به عنوان نماینده رئیس کل محسوب می شوند. این هیئت موظف است دلایل و مستندات بانک ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات موردنظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهارنظر کند. در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات موردنظر، مورد تأیید هیئت موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات موردنظر را به متقاضی پرداخت کند. عدم تمکین بانک، تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی شده و موضوع به هیئت انتظامی بانک مرکزی ارجاع خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی می تواند هر یک از اعضای هیئت مذکور را عزل نماید.

  ماده ۶۳ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دلیل معوقه یا بدهی بانکی برخوردار شده اند، حق خرید تمام یا بخشی از شرکت های قابل واگذاری سازمان خصوصی سازی را ندارند.

  تبصره ـ خرید صد درصد(۱۰۰%) نقدی بلامانع است.

  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی ام اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نودوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در مورخ ۱۳۹۷/۳/۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

  رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   


  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
368646112
اکنون :
74