جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 241772
  تاریخ انتشار : 28 تیر 1397 12:26
  تعداد بازدید : 586

  سایر مصوبات

  سایر مصوبات مجلس شورای اسلامی از تاریخ 1397/04/01 تا 1397/04/10

  سایر مصوبات منتشره از

    1397/04/01 لغايت 1397/04/10

   در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
  ساير مصوبات

  دستورالعمل تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی  

  نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی»          

  مصوبات جلسه مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۶ هیئت امنای صندوق توسعه ملی           

  مصوبات جلسه مورخ ۲/۳/۱۳۹۷ هیئت امنای صندوق توسعه ملی   

   

   

     دستورالعمل تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21342- 02/04/1397

  شماره ۱۴۲۸۵۵ـ۱۳۹۷/۳/۲۸

  جناب آقای دکتر اکبرپور

  رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

  با عنایت به ابلاغ «دستورالعمل تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی و بهره وری» موضوع بخشنامه شماره ۱۲۲۱۳۵ تاریخ ۱۳۹۷/۳/۱۳ این سازمان، به پیوست یک نسخه از تصویر دستورالعمل مذکور ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به اهمیت موضوع و لزوم اطلاع رسانی به عموم مردم، در روزنامه رسمی کشور منتشر گردد.

  معاون نوسازی اداری ـ علی صفدری

   

  شماره ۱۲۲۱۳۵ـ۱۳۹۷/۳/۱۳

  بخشنامه به تمامی دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده ۱۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر مجاز بودن دستگاه های اجرایی کشور برای عقد قرارداد با مؤسسات خصوصی تأییدصلاحیت شده توسط این سازمان جهت انجام خدمات مشاوره ای در زمینه های توسعه مدیریت، ساختار و تشکیلات، توسعه سرمایه انسانی و فناوری های نوین اداری، بهبود کیفیت و ارتقاء بهره وری دستگاه های اجرایی «دستورالعمل تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی و بهره وری» به پیوست ابلاغ می گردد.

  دستگاه های اجرایی مکلفند ضمن رعایت مقررات ذی ربط، برای ارجاع کار در موارد فوق الذکر، صرفاً با افراد حقیقی و حقوقی تأییدصلاحیت شده بر اساس این دستورالعمل انعقاد قرارداد نموده و یک نسخه از قرارداد همراه با شرح خدمات آن را جهت بهره برداری به این سازمان ارسال نمایند.

  معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ـ جمشید انصاری

   

  دستورالعمل تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی

  فصل اول: کلیات

  ماده ۱ـ هدف:

  هدف از تدوین و اجرای این دستورالعمل، تعیین فرایند تأیید ارائه دهندگان و تأمین کنندگان صلاحیت دار خدمات مشاوره مدیریتی برای دستگاه های اجرایی کشور و حمایت از حقوق حرفه ای مشاوران مدیریت به عنوان یکی از الزامات توسعه است.

  ماده ۲ـ کاربرد:

  مقررات این دستورالعمل برای تشخیص صلاحیت مشاوران (حقیقی و حقوقی) خدمات مدیریتی به کار می رود،که برای انجام پروژه های زیر گواهینامه دریافت می کنند:

  الف: تمام یا بخشی از منابع مالی آنها از بودجه عمومی دولت(کشور) تأمین شده باشد.

  ب: طرح هایی که تأمین مالی آنها، در داخل یا خارج کشور، نیاز به تضمین یا تسهیلات دولتی داشته باشد.

  ماده ۳ـ تعاریف:

  واژگانی که در این دستورالعمل به کار برده شده به شرح زیر تعریف می شوند:

  ۳ـ ۱ـ مشاور: شخص حقیقی یا حقوقی است که خدمات مشاوره مدیریت ارائه می کند(در ماده ۴ به انواع مشاوران اشاره شده است).

  ۳ـ ۲ـ تخصص: عبارت است از یک یا چند شاخه از علوم و فنون که به لحاظ علمی و اجرایی، در یک زمینه کاری قرار گرفته است. در این دستورالعمل، خدمات مدیریتی در ۴ تخصص به شرح ذیل تقسیم بندی می گردد:

  • مدیریت عمومی

  • مدیریت منابع انسانی

  • مدیریت بهره وری و کیفیت

  • مدیریت مالی ـ بازرگانی

  ۳ـ ۳ـ خدمات مشاوره: عبارت است از مجموعه فعالیت ها و خدماتی که مشاور می تواند متناسب با هر تخصص انجام دهد.

  تبصره ۱ـ هر سال تخصص های مدیریتی توسط کمیته تشخیص صلاحیت (موضوع ماده ۱۹) مورد بازنگری قرار گرفته و متناسب با نیاز و شرایط، تغییرات لازم ایجاد خواهد شد.

  ۳ـ ۴ـ تشخیص صلاحیت: فرآیندی است که طی آن توان تخصصی مشاور بر اساس این دستورالعمل ارزیابی و تعیین می شود.

  ۳ـ ۵ـ سازمان: در این دستورالعمل منظور «سازمان اداری و استخدامی کشور» است.

  ۳ـ ۶ـ پایه: عددی است که توان مشاور حقیقی و حقوقی را در هر تخصص تعیین می کند و بر اساس آن مبلغ حداکثر  برآورد کار و یا حق الزحمه مشخص می شود.

  ۳ـ ۷ـ سقف کار یا حق الزحمه: حداکثر مبلغ یا حق الزحمه ای می باشد که یک مشاور با توجه به تعداد حداکثر کارهای قابل اجرا در یک پایه از هر تخصص می تواند دریافت کند.

  ۳ـ ۸ـ فرد امتیازآور: کارشناسی است که شرایط لازم برای فعالیت در یک تخصص را داشته و فعالیت های مرتبط با آن تخصص را با همکاری گروه به عهده دارد.

  ۳ـ ۹ـ گروه: دربرگیرنده افرادی با عناوین سرگروه و امتیازآور می باشد که برای انجام خدمات مشاوره ای در یک رشته تخصصی تشکیل شده است.

  ۳ـ ۱۰ـ سرگروه: کارشناسی که دارای گواهی صلاحیت حرفه ای و سایر شرایط لازم بوده و سرپرستی فعالیت های مشاوره ای مربوط به یک  تخصص را در تشکیلات  مشاور برعهده داشته باشد.

  ۳ـ ۱۱ـ گواهینامه صلاحیت حرفه ای(مشاور حقیقی): مدرکی است که بر اساس مقررات این دستورالعمل، به منظور اعلام صلاحیت مشاور به اشخاص حقیقی برای ارائه خدمات مشاوره مدیریت، توسط سازمان صادر می شود.

  ۳ـ ۱۲ـ گواهینامه صلاحیت حرفه ای (مشاور حقوقی): مدرکی است که بر اساس مقررات این دستورالعمل، به منظور اعلام صلاحیت مشاور به اشخاص حقوقی برای ارائه خدمات مشاوره مدیریت، توسط سازمان صادر می شود.

  ماده ۴ـ در این دستورالعمل، مشاوران مدیریتی از حیث شخصیت حقیقی و حقوقی به ۲ دسته تقسیم می شوند:

  ۴ـ۱ـ شخص حقیقی: کارشناس ایرانی دارای تحصیلات دانشگاهی ـ حداقل فوق لیسانس ـ که طبق این دستورالعمل واجد صلاحیت شناخته شود.

  ۴ـ ۲ـ شخص حقوقی: شرکت های مشاوره بخش خصوصی و تعاونی ایرانی که بر اساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی به ثبت رسیده و مالکیت آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی بخش خصوصی و تعاونی ایرانی و یا ترکیبی از آنها باشد.

  فصل دوم: صلاحیت حرفه ای مشاور حقیقی

  ماده ۵ـ شرایط عمومی احراز صلاحیت مشاوران حقیقی:

  ۵ ـ ۱ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد.

  ۵ ـ ۲ـ دارای مدرک تحصیلی حداقل فوق لیسانس یا معادل آن مرتبط با تخصص موردنظر طبق جدول شماره ۱ باشد.

  ۵ ـ ۳ـ محروم از حقوق اجتماعی موضوع ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی نباشد.

  ۵ ـ ۴ـ رابطه استخدامی (رسمی، پبمانی [پیمانی]، قراردادی و عناوین مشابه) با دستگاه های اجرایی نداشته باشد.

  ۵ ـ ۵ـ ممنوعیت مداخله در معاملات دولتی، موضوع لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری نداشته باشد.

   

  جدول شماره (۱): رشته تحصیلی برحسب تخصص موردنیاز

  متن کامل PDF شماره دو

   


   

  تبصره ۱ـ رشته هایی از قبیل مدیریت بیمارستانی، مدیریت بیمه، مدیریت شهری که دارای پسوند یا پیشوند مدیریتی می باشند، به عنوان رشته های مرتبط با تخصص به شمار نمی آیند. رشته های تحصیلی جدید توسط کمیته تشخیص صلاحیت بررسی و تصمیم گیری خواهد شد.

  ماده ۶ـ گواهینامه صلاحیت حرفه ای (مشاور حقیقی):

  مدرکی است که پس از موفقیت در کسب امتیازات تخصصی و حرفه ای و همچنین تعهد و رعایت اخلاق حرفه ای و سایر مواردی که در این دستورالعمل تعیین شده است، به اشخاص حقیقی داده می شود و فقط نشان دهنده صلاحیت حرفه ای شخص در حوزه مشاوره مدیریت است. ارائه خدمات مشاوره ای موضوع این دستور العمل، فقط با داشتن گواهینامه مشاوره خدمات مدیریت امکان پذیر می باشد. گواهی صلاحیت حرفه ای در سه پایه (۱)، (۲) و (۳) برای مدت (۴) سال صادر می شود که شرایط صدور آنها مطابق جدول شماره (۲) است.

  جدول شماره (۲): شرایط لازم برای دریافت گواهینامه صلاحیت حرفه ای

  مشاوره مدیریت
   

  1- ]مقطع تحصیلی فوق لیسانس یا معادل آن، در تخصص های غیر مرتبط با دارا بودن 5 سال سابقه کار و تجربه (علاوه بر تجارب بند ب جدول 2)، قابل جایگزین خواهد بود. [

  2- ]دوره های توسعه تخصصی به دوره هایی اطلاق می شود که فرد متقاضی اخذ گواهینامه مشاوره مدیریتی، متناسب با تخصص مورد تقاضا گذرانده است. دوره های توسعه تخصصی و مهارتی مربوط به مشاروه از قبیل مدیریت منابع انسانی، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی، مدیریت کیفیت و بهره وری، مدیریت استراتژیک، طراحی ساختارهای سازمانی بوده که این دوره ها توسط تشکل های حرفه ای، شرکت ها و موسسات آموزشی مجاز برگزار می گردد. [

  3- ]مشاور داخلی کسی است که در یک سازمان یا یک شرکت به عنوان متصدی پست مشاوره ای یا مدیریتی بوده و در زمینه مأموریت های سازمان یا شرکت فعالیت می کند. [

  4- ]مشاور مستقل کسی است که موضوع مشاوره به عنوان فعالیت و تخصص اصلی فرد محسوب و شخص به عنوان کارشناس مستقل یا عضو یک شرکت مشاوره ای، حداقل یک پروژه در سال برای دستگاهی انجام داده است. [

   

  ماده ۷ـ متقاضیان درخواست پایه سه مشاوره مدیریتی باید از مجموع امتیازات جدول شماره (۲) حداقل ۴۵ درصد، پایه دو حداقل ۶۵ درصد و پایه یک نیز حداقل ۸۰ درصد امتیاز را کسب نمایند.

  ماده ۸ـ حداکثر مبلغ ریالی کارهای در دست اجرای هم زمان برای کارشناسان حقیقی پایه سه معادل ۱.۵ برابر حجم معاملات کوچک، پایه دو معادل ۲.۵ برابر و پایه یک معادل ۳.۵ برابر سقف معاملات کوچک مندرج در قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران تعیین می شود.

  تبصره ۱ـ برای ارتقا به پایه بالاتر، حداقل طی یک دوره (۴) ساله در پایه ی جاری و یا کسب حداقل امتیاز مندرج در جدول شماره ۲ مطابق ماده ۷ و یک سال فعالیت مؤثر الزامی است.

  ماده ۹ـ کاربرد گواهی صلاحیت حرفه ای (مشاور حقیقی):

  ۹ـ ۱ـ دارندگان گواهینامه مشاوره خدمات مدیریتی، می توانند به صورت مشاور حقیقی تشخیص صلاحیت شده به ارائه خدمات مشاوره مدیریت بپردازند.

  ۹ـ ۲ـ دارندگان گواهینامه مشاوره خدمات مدیریتی، هم زمان نمی توانند به عنوان فرد امتیازآور گروه در بیش از یک مشاور حقوقی به ارائه خدمات مشاوره مدیریت بپردازند.

  تبصره ۱ـ اشتغال دارندگان گواهینامه مشاوره خدمات مدیریتی در یک مؤسسه مشاور حقوقی، تنها زمانی امکان پذیر است که فرد در هیچ مؤسسه مشاوره (حقوقی) دیگری جزء اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل نباشد.

  فصل سوم: تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقی

  ماده ۱۰ـ مرجع تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقی:

  تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقی از سوی سازمان صورت می گیرد. سازمان می تواند تمام یا بخشی از فرآیند آن را به یک یا چند تشکل از تشکل های حرفه ای و تخصصی ذی ربط واگذار کند.

  ماده ۱۱ـ تعیین صلاحیت مشاوران حقوقی:

  سازمان، مشاوران حقوقی را در قالب ضوابط این دستورالعمل، در پایه های (۳)، (۲) و (۱) در هر تخصص تعیین صلاحیت می کند.

  تبصره ۱ـ هر مشاور حقوقی می تواند با معرفی افراد واجد شرایط بر اساس ضوابط این دستورالعمل در یک، چند یا تمامی تخصص ها تشخیص صلاحیت شود.

  ماده ۱۲ـ شرایط احراز صلاحیت مشاوران حقوقی:

  ۱۲ـ ۱ـ انجام خدمات مشاوره در زمینه فعالیت های خدمات مشاوره مدیریت در اساسنامه شرکت قید شده باشد.

  ۱۲ـ ۲ـ دارا بودن یک فرد امتیازآور سرگروه، برای هر یک از تخصص های مورد تقاضا، که دارای گواهی صلاحیت حرفه ای بوده و از امتیاز ایشان در شرکت های مشاور و دیگر شرکت ها و یا مؤسسات و سازمان هایی که این قبیل خدمات را انجام می دهند استفاده نشده باشد.

  ۱۲ـ ۳ـ به موارد مذکور در ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی محکوم نشده باشند.

  ۱۲ـ ۴ـ مدیران و تمامی افراد امتیازآور شرکت، مشمول ممنوعیت مداخله در معاملات دولتی موضوع لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری نباشند.

  ۱۲ـ ۵ـ دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل فوق لیسانس یا معادل آن برای افراد امتیازآور ضروری است. همچنین اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت باید دارای مدرک تحصیلی حداقل لیسانس یا معادل آن باشند.

  ۱۲ـ ۶ـ دارا بودن شرایط مندرج در جدول شماره (۳)

  ماده ۱۳ـ عوامل مؤثر بر تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقی عبارتند از:

  • نیروی انسانی متخصص.

  • کیفیت پروژه های قبلی انجام شده توسط مشاور.

  • تجربه ریالی (کارکرد) مشاور.

  • امکانات پشتیبانی.

  ماده ۱۴ـ امتیاز مربوط به تجربه کاری شرکت متقاضی تشخیص صلاحیت:

  ۱۴ـ ۱ـ امتیاز مربوط به تجربه کاری شرکت متقاضی تشخیص صلاحیت پایه سه، با اجرای حداقل ۳ پروژه در سه سال آخر فعالیت و بر اساس رعایت زمان بندی اجرای پروژه (۵ امتیاز)، ارائه خروجی و نتایج اصلی پروژه (۲۵ امتیاز) با تأیید کارفرما و در صورت داشتن نوآوری و ابتکار (۲۰ امتیاز) محاسبه می گردد.

  ۱۴ـ ۲ـ امتیاز مربوط به تجربه کاری شرکت متقاضی تشخیص صلاحیت پایه دو و یک، با اجرای حداقل ۵ پروژه در سه سال آخر فعالیت و بر اساس رعایت زمان بندی اجرای پروژه (۵ امتیاز)، ارائه خروجی و نتایج اصلی پروژه (۲۵ امتیاز) با تأیید کارفرما و در صورت داشتن نوآوری و ابتکار (۲۰ امتیاز) محاسبه می گردد.

  ماده ۱۵ـ شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقی:

  حداقل شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقی بر اساس جدول شماره ۳ تعیین می گردد:

  جدول شماره ۳ـ حداقل شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقی


   

  تبصره ۱ـ اشتغال به کار تمام وقت فرد امتیازآور سرگروه و یک نفر امتیازآور دیگر در شرکت به استثناء اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها ضروری است. تمام وقت بودن افراد با ارائه مستندات بیمه برای هرسال موردنیاز احراز می شود.

  تبصره ۲ـ شرکت های متقاضی تشخیص صلاحیت مشاوران مدیریتی، می توانند حداکثر ۱ نفر از افراد امتیازآور خود را (به جز سرگروه) از بین افراد بازنشسته یا عضو هیئت علمی که دارای رشته تحصیلی متناسب با تخصص درخواستی باشد، انتخاب نمایند.

  تبصره ۳ـ اعضاء هیئت علمی نمی توانند در بیش از یک شرکت مشاوره مدیریتی به عنوان عضو امتیازآور باشند.

  ماده ۱۶ـ محاسبه و سنجش امتیاز امکانات پشتیبانی بر اساس جدول شماره (۴) محاسبه خواهد شد.

  جدول شماره ۴ـ امتیاز امکانات پشتیبانی


   

  ٭ اسناد و مدارک رسمی قابل ارائه به منظور اثبات مالکیت می بایستی متعلق به مؤسسه خدمات مشاوره، یا سهامداران مؤسسه خدمات مشاوره باشد.

  ماده ۱۷ـ حداکثر مبلغ ریالی کارهای در دست اجرای هم زمان برای شرکت های دارای گواهینامه مشاوران مدیریتی پایه های سه، دو و یک به ترتیب معادل پنج، هفت و ده برابر سقف معاملات متوسط مندرج در قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران تعیین می گردد. در صورتی که ارزش ریالی پروژه بیش از ده برابر سقف معاملات متوسط باشد، با توجه به ظرفیت پایه ای شرکت های مشاوره مدیریتی، به صورت مشارکتی (کنسرسیوم) قابل انجام خواهد بود.

  تبصره ۱ـ متقاضیان تمدید اعتبار گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره مدیریتی، بایستی حداقل ۲ ماه پیش از پایان اعتبار گواهینامه، جهت تمدید آن اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم تمدید، گواهینامه شرکت مشاوره ای ابطال خواهد شد.

  تبصره ۲ـ دستگاه های اجرایی کشور مکلف هستند یک نسخه از قرارداد منعقدشده با مشاوران مدیریتی را به سازمان ارسال نمایند.

  تبصره ۳ـ فرایند درخواست و تقاضای بررسی صلاحیت، بررسی مدارک و مستندات و تأیید صلاحیت و تعیین پایه مشاوره از طریق سامانه الکترونیکی مستقر در سازمان اداری و استخدامی کشور انجام و نتایج از همان طریق صادر می گردد.

  ماده ۱۸ـ انتشار فهرست مشاوران تشخیص صلاحیت شده:

  فهرست مشاوران تشخیص صلاحیت شده هر ماه به روزآوری شده و در وب سایت اینترنتی سازمان اداری و استخدامی کشور درج می شود. این فهرست شامل اطلاعات زیر است:

  ۱۸ـ ۱ـ نام و مشخصات هر یک از مشاوران ذیصلاح، در هر یک از تخصص ها.

  ۱۸ـ۲ـ پایه، گروه تخصصی، سابقه کارهای انجام شده هر مشاور، لیست قراردادهای هم زمان و نتایج ارزشیابی مشاوران.

  ۱۸ـ۳ـ افراد امتیازآور در هر یک از تخصص هایی که مشاوران در آن تخصص، گواهینامه تشخیص صلاحیت دریافت کرده اند.

  ماده ۱۹ـ اعضای کمیته تشخیص صلاحیت:

  ترکیب اعضای کمیته تشخیص صلاحیت مشاوران به صورت زیر می باشد:

  ۱۹ـ ۱ـ معاون نوسازی اداری (رئیس کمیته).

  ۱۹ـ۲ـ رئیس امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ سازمانی (دبیر کمیته).

  ۱۹ـ۳ـ نماینده سازمان ملی بهره وری ایران.

  ۱۹ـ ۴ـ دو نفر کارشناس خبره در امور مشاوره مدیریت  به پیشنهاد رئیس کمیته و تأیید رئیس سازمان.

  ۱۹ـ ۵ـ حداکثر دو نفر کارشناس خبره از مرتبط ترین تشکل های حرفه ای یا صنفی مربوط، به عنوان نمایندگان تشکل های ذی ربط (از هر تشکل یک نفر)، به پیشنهاد رئیس کمیته و تأیید رئیس سازمان.

  ماده ۲۰ـ وظایف و اختیارات کمیته تشخیص صلاحیت:

  کمیته تشخیص صلاحیت مشاوران در محل سازمان با اهداف و وظایف زیر تشکیل خواهد شد:

  ۲۰ـ ۱ـ بازنگری و بهبود دستورالعمل.

  ۲۰ـ ۲ـ تعیین نحوه همکاری و مشارکت تشکل های حرفه ای و تخصصی ذی ربط در تمام یا بخش هایی از فرآیند تشخیص صلاحیت.

  ۲۰ـ ۳ـ بررسی و تعیین تیم تخصصی برای اجرا و انجام مصاحبه از متقاضیان تشخیص صلاحیت.

  تبصره ۱ـ تصمیمات این کمیته با نظر اکثریت آرا قابل اجرا می باشد.

  ماده ۲۱ـ رسیدگی به تخلفات مشاوران:

  رسیدگی به تخلفات مشاوران برعهده کمیته تشخیص صلاحیت بوده و برحسب میزان تخلفات، جریمه در نظر گرفته شده می تواند شامل؛ اخطار کتبی، کاهش حداکثر قیمت کارهای هم زمان در دست اجرا، محرومیت موقت (از یک تا سه سال) از ارجاع کار و یا لغو گواهینامه تشخیص صلاحیت باشد. تخلفات عبارتند از:

  ۲۱ـ ۱ـ ارائه اطلاعات خلاف واقع در مراحل تشخیص صلاحیت و یا ارجاع کار.

  ۲۱ـ ۲ـ عدم ارائه گزارش وضعیت تمامی کار های در دست اجرا و نتایج حاصل از انجام خدمات به سازمان.

  ۲۱ـ ۳ـ عدم جایگزینی فرد مناسب در مدت سه ماه در صورت خروج فرد امتیازآور از مشاور.

  ۲۱ـ ۴ـ هرگونه قصور مشاور در ارائه خدمات که منجر به فسخ قرارداد و یا نارضایتی کارفرما شود.

  ۲۱ـ ۵ـ پذیرش کار توسط مشاور بیش از ظرفیت مجاز.

  ماده ۲۲ـ تغییرات این دستورالعمل با ابلاغ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعمال می شود.

  ماده ۲۳ـ این دستورالعمل در (۲۳) ماده تنظیم گردیده و دستورالعمل های تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی قبل از این تاریخ ملغی می شوند.  نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی»

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21347-07/04/1397

  ۹۰۵ [توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد].

  شماره ۲۴۸۳۳هـ/ب ـ۱۳۹۷/۴/۲

  حضرت حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

  ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

  بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۲۲۰۰۵/ت۵۴۶۹۹هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۹، موضوع: «آیین نامه اجرایی بند «پ» ماده (۷۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

  «بر اساس بند «پ» ماده (۷۲) قانون برنامه ششم توسعه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ «فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام دارویی ملی کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر هر سه ماه یک بار تدوین و منتشر می گردد.» در تبصره ماده (۷) مصوبه، این امر به «سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران» محول شده و لذا این تبصره از حیث تغییر مرجع قانونی تدوین و انتشار فهرست رسمی دارویی، مغایر قانون است.»

  رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی  مصوبات جلسه مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۶ هیئت امنای صندوق توسعه ملی

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21347-07/04/1397

  شماره ۱۴۷۳۵۳ ـ۱۳۹۷/۳/۳۰

  جناب آقای دکتر اکبرپور

  رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

  به پیوست ابلاغیه شماره ۱۶۶۸۶۱۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ موضوع مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ هیئت امنای صندوق توسعه ملی ایفاد می شود.

  خواهشمند است در اجرای تبصره (۴) بند «پ» ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، ابلاغیه صدرالاشاره در آن روزنامه درج گردد.

  رئیس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد ـ مجتبی خالصی

   

  شماره ۱۶۶۸۶۱۷ـ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

  برادر ارجمند جناب آقای دکتر شهید زاده

  رئیس محترم هیئت عامل صندوق توسعه ملی

  جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و سایر اعضاء تشکیل گردید بدین وسیله مصوبات جلسه مزبور به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می گردد:

  ۱ـ هیئت امنای صندوق توسعه ملی ضمن قدرانی از تلاش های رئیس محترم هیئت عامل صندوق جناب آقای احمد دوست حسینی با استعفای ایشان موافقت نمود. همچنین آقای مرتضی شهیدزاده به عنوان عضو و رئیس جدید هیئت عامل و آقای امید گیلانپور به عنوان عضو جدید هیئت عامل صندوق توسعه ملی انتخاب شدند. در ادامه، گزارشی از عملکرد صندوق توسعه ملی از سوی هیئت عامل صندوق ارائه شد.

  ۲ـ در تبصره (۲) بند (الف) بخش دهم نظام نامه ضوابط و شرایط اعطاء تسهیلات ارزی بعد از عبارت «حداکثر ۲ سال» عبارت زیر اضافه شد:

  «و برای خریداران کالاهای سرمایه ای، ماشین آلات و تجهیزات ایرانی پروژه های زیربنایی، صنعتی، معدنی و کشاورزی که توسط پیمانکاران ایرانی اجرا می شوند حداکثر ۸ سال»

  ۳ـ در مورد «تعیین حداقل نرخ سود سرمایه گذاری های صندوق توسعه ملی برای اعطای تسهیلات به روش اعتبار»، تبصره زیر به بند اول مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۷ اضافه شد:

  «تبصره: نرخ سود سپرده گذاری صندوق توسعه ملی در بانک عامل صرفاً برای اعطای تسهیلات به خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی (در قالب اعتبار خریدار) در صورت گشایش اعتبار اسنادی (L/C) به میزان ۲ واحد درصد و در غیر این صورت به میزان 2/5 واحد درصد تعیین گردید.»

  ۴ـ در خصوص بند(الف) بخش هفتم نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی:

  «نرخ سود تسهیلات ارزی سهم صندوق توسعه ملی برای بخش های نفت و گاز و پتروشیمی به میزان 3/5% (سه و نیم درصد) و سایر بخش ها به میزان ۱% (یک درصد) ثابت در سال تعیین می شود. در هر دو حالت سهم بانک 2/5 درصد (دو و نیم درصد) می باشد.»

  ۵ـ در خصوص درخواست شماره ۶۰۱ـ 20/2 مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۴ وزارت نفت:

  «وجه التزام مربوط به سپرده گذاری های سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ صندوق توسعه نزد بانک های ملت، صنعت و معدن و پارسیان برای مدت ۲ سال بخشیده می شود..»

  معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ـ محمدباقر نوبخت
  مصوبات جلسه مورخ ۲/۳/۱۳۹۷ هیئت امنای صندوق توسعه ملی

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21347-07/04/1397

  شماره ۱۴۷۳۶۹ـ۱۳۹۷/۳/۳۰

  جناب آقای دکتر اکبرپور

  رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

  به پیوست ابلاغیه شماره ۱۳۴۵۷۴ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۲ موضوع مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۷/۳/۲ هیئت امنای صندوق توسعه ملی ایفاد می شود. خواهشمند است در اجرای تبصره (۴) بند (پ) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، ابلاغیه صدرالاشاره در آن روزنامه درج گردد.

  رئیس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد ـ مجتبی خالصی

   

  شماره ۱۳۴۵۷۴ ـ۱۳۹۷/۳/۲۲

  برادر ارجمند جناب آقای دکتر شهید زاده

  رئیس محترم هیئت عامل صندوق توسعه ملی

  جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی در تاریخ ۰۲‏/۰۳‏/۱۳۹۷ با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و سایر اعضا تشکیل گردید. بدین وسیله مصوبات جلسه هیئت امنا به شرح ذیل جهت اجرا، ابلاغ می گردد:

  ۱ـ بودجه سال ۱۳۹۷ ستاد صندوق توسعه ملی به شرح جداول پیوست که با مهر دبیرخانه هیئت امنای صندوق توسعه ملی تأیید شده است به تصویب رسید.

  ۲ـ گزارش هیئت نظارت در خصوص عملکرد صندوق توسعه ملی به انضمام صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۳۹۴ ارائه شد و صورت های مالی سال ۱۳۹۴ به تصویب هیئت امنا رسید و مقرر شد:

  ۱ـ در خصوص پاراگراف اول بند (۲) گزارش، صندوق موظف است با هماهنگی هیئت نظارت (سازمان حسابرسی) نسبت به بازنگری در چارچوب دستورالعمل گزارشگری مالی خود برای متناسب سازی آن با استاندارد حسابداری بخش عمومی و لحاظ محدودیت های قانونی خود طی مدت ۶ ماه اقدام نماید. تا زمان اجرایی شدن این مصوبه صندوق می بایست نسبت به افشای اطلاعات مالی در چارچوب یادداشت های موردنظر استانداردهای بخش عمومی اقدام نماید.

  ۲ـ در خصوص پاراگراف دوم بند (۲) گزارش، صندوق موظف به پیگیری منظم اطلاعات لازم برای ثبت تعهدی از وزارت نفت می باشد و می بایست هم زمان زمینه های لازم برای ثبت در دفاتر خود را فراهم کند.

  ۳ـ در خصوص پاراگراف آخر بند (۲) گزارش، صندوق اقدامات اصلاحی مربوط به اقلام کاهنده را در حساب های خود اعمال نماید.

  ۴‏ـ در خصوص بند (۳) گزارش، صندوق اقدامات لازم را برای اخذ پاسخ تأییدیه ها به عمل آورده و در اختیار هیئت نظارت قرار دهد.

  ۵‏ـ در خصوص بند (۱ـ ۵) گزارش، صندوق با همکاری دبیرخانه موظف به پیگیری لازم در خصوص نحوه و جزییات محاسبه سود از بانک مرکزی به عمل آورده و نتیجه را به هیئت نظارت گزارش نماید.

  ۶‏ـ در خصوص بند (۲ـ ۵) گزارش، صندوق با همکاری دبیرخانه موظف است در خصوص نحوه محاسبه تسعیر ارز و تناسب آن با سبد منابع ارزی بانک مرکزی، پیگیری های لازم را به عمل آورده و نتیجه را در اختیار هیئت نظارت قرار دهد.

  ۷‏ـ در خصوص بند (۳ـ ۵) گزارش، مقرر شد دستگاه های مربوطه اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند. در این راستا صندوق با همکاری دبیرخانه هیئت امنا، پیگیری های لازم را به عمل آورده و در خصوص اجرای مصوبات ستاد تدابیر و همچنین اجرای تضمین نامه های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه اقدام و نتیجه را به هیئت نظارت گزارش نماید.

  ۸‏ـ در خصوص بند (۴‏ـ ۵) گزارش، صندوق اقدامات لازم را برای رعایت کامل مقررات به عمل آورد.

  ۹‏ـ در خصوص بند(۷) گزارش، لازم است اقدامات مقتضی توسط صندوق در مورد استقرار نظام کنترل های داخلی صورت پذیرد و نسبت به رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه اقدام نموده و گزارش آن را به هیئت نظارت ارائه نماید.

  ۱۰‏ـ در خصوص بند (۸) گزارش، لازم است صندوق سازوکار مناسب تخصیص بهینه منابع خود را شناسایی، تنظیم و به مورد اجرا گذارد.

  ۱۱ـ در خصوص بند های (۹)، (۱۶)، (۱۷)، (۱۸)، (۲۰) و (۲۱) گزارش، صندوق نسبت به رعایت کامل قوانین و مقررات اقدام نماید.

  ۱۲ـ در خصوص بند های (۱۰)، (۱۱) و (۱۹) گزارش، دبیرخانه هیئت امنا نسبت به رعایت قوانین و مقررات اقدام نماید

  ۱۳ـ در خصوص بند (۲۲) گزارش، صندوق اقدامات لازم جهت پیگیری و تعیین تکلیف مانده بدهی اعضای هیئت عامل قبلی به عمل آورد.

  ۱۴‏ـ در خصوص بند های (۱۲)، (۱۳)، (۱۴)، (۱۵)، (۲۴) و (۲۵) گزارش، صندوق مکلف است با همکاری دبیرخانه هیئت امنا، پیگیری های لازم را از بانک مرکزی مبنی بر رعایت مقررات مربوط به عمل آورد.

  ۱۵‏ـ در خصوص بند (۲۳) گزارش، صندوق با همکاری دبیرخانه نسبت به پیگیری های لازم از شرکت های تابعه وزارت نفت با همکاری بانک مرکزی ج. ا. ایران در خصوص تسویه سهم صندوق توسعه ملی به عمل آورده و گزارش آن را به هیئت نظارت ارائه نماید.

  ۳ـ در خصوص فعالیت های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ارزی صندوق موضوع پیوست شماره (۳) مصوبه جلسه مورخ ۱۷‏/۰۴‏/۱۳۹۳ هیئت امنا، عبارت زیر به عنوان یکی از اجزای بند (ج) پیوست مزبور اضافه شود.

  «تولید انواع خودرو در راستای اجرای نوسازی ناوگان فرسوده حمل ونقل تجاری درون و برون شهری مشروط به تضمین بازپرداخت اقساط (اصل و سود تسهیلات) به صورت ارزی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران (وزارت نفت)»

  ۴‏ـ عبارت زیر به عنوان تبصره ذیل بند (ﻫ) بخش هشتم نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی اضافه شد.

  «تبصره: طرح پالایشگاه ستاره خلیج فارس از رعایت این بند مستثنا می باشد.»

  ۵‏ـ موارد زیر به فعالیت های واجد اولویت اعطای تسهیلات ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی موضوع اجزا مختلف بند (۱۴) مصوبات جلسه مورخ ۲۳‏/۱۲‏/۱۳۹۳ (ابلاغیه شماره ۱۷۲۸۳۴ مورخ ۲۶‏/۱۲‏/۱۳۹۳) و اصلاحیه مندرج در بندهای ۱۲ و ۱۳ صورت جلسه مورخ ۱۸‏/۳‏/۱۳۹۵ اضافه شد:

  ‏ ـ طرح های توسعه واحدهای دام پروری

  ‏ ـ طرح های توسعه و تکمیل زنجیره های گوشت قرمز، سفید و شیر

  ‏ ـ طرح های نوسازی واحدهای دام، طیور و آبزیان که در زنجیره تولید قرار دارند

  ‏ ـ کشت گیاهان دارویی

  ۶‏ـ عبارت زیر به فعالیت های واجد اولویت اعطای تسهیلات ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی موضوع جزء(الف) بند(۱۴) مصوبه مورخ ۱۷‏/۴‏/۱۳۹۳ هیئت امنا ابلاغی شماره ۱۷۲۸۳۴ مورخ ۲۶‏/۱۲‏/۱۳۹۳ اضافه شد:

  ‏ ـ «طرح های سرمایه گذاری ایجاد و توسعه زیرساخت های حمل ونقل ریلی»

  ۷‏ـ در متن نظام نامه های ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی و ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی، عبارت «ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، با رعایت ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه»، جایگزین عبارت «ماده (۸۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور» شد.

  ۸‏ـ «در اجرای ماده (۲۸) قانون رفع مواد تولید رقابت پذیر، هیئت عامل صندوق توسعه ملی مجاز است تا یک واحد (۱) درصد از منابع خالص ورودی از سال ۱۳۹۴به بعد را در بانک های عامل معرفی شده توسط ارکان "صندوق تثبیت بازار سرمایه" با نرخ یک درصد (۱%) ، به صورت یک ساله قابل تمدید سپرده گذاری نماید.»

  ۹‏ـ نرخ سود سپرده گذاری برای تسهیلات اعتبار خریدار (موضوع مصوبه مورخ ۲۳‏/۱۰‏/۱۳۹۶ هیئت امنا) به سپرده های ارزی برای صدور ضمانت نامه پیش پرداخت صادرات خدمات فنی و مهندسی موضوع ماده (۸) قانون الحاق (۲) تسری می یابد.

  ۱۰‏ـ اصلاح بند یک (۱) مصوب جلسه مورخ ۲۷‏/۰۳‏/۱۳۹۶ هیئت امنای صندوق توسعه ملی مورد موافقت قرار نگرفت.

  ۱۱ـ بند (و) بخش نهم نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی به شرح عبارت زیر تغییر یافت:

  «و) سهم آورده بنگاه های اقتصادی وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی در مناطق برخوردار حداقل سی درصد (۳۰%)  و در مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی حداقل پانزده درصد (۱۵%) هزینه های ارزی و ریالی طرح خواهد بود.»

  ۱۲ـ در اجرای تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، هیئت عامل صندوق توسعه ملی مجاز است معادل دو (۲) تا ده (۱۰) درصد منابع موضوع ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بعلاوه برگشتی های سال قبل این تسهیلات را در بانک های عامل با نرخ حداقل مقرر برای مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی سپرده گذاری نماید.»

  معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ـ محمدباقر نوبخت

  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
367934577
اکنون :
60