جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 242021
  تاریخ انتشار : 1 مرداد 1397 16:34
  تعداد بازدید : 536

  تازه های پایان نامه های فارسی تیر ماه 1397

  تازه های پایان نامه های فارسی تیر ماه 1397

  رکورد

  عنوان - پديدآور - مشخصات

  ۸۷۴

  اجراي قهري محکوميت هاي مالي ناشي از احکام مراجع کيفري/ عصمت فروهيده.- به راهنمايي علي خالقي با مشاوره محمدمهدي ساقيان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق جزا و جرم شناسي) ؛ ۱۳۹۵.

  ۸۷۵

  همکاري متهم با مقامات عدالت کيفري در نظام حقوقي ايران/ زيبا قنبري.- به راهنمايي علي خالقي با مشاوره محمد يکرنگي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق جزا و جرم شناسي) ؛ ۱۳۹۶.

  ۸۷۶

  ضرورت مقابله با فساد از منظر حقوق بشر با تاکيد بر دکترين حکمراني مطلوب/ رحيمه دستداده.- به راهنمايي حسين شريفي طراز کوهي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال، دانشکده مديريت و علوم انساني، گروه حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۹۴.

  ۸۷۷

  صلاحيت دادگاه ها نسبت به جرايم ارتکابي در هواپيماها و توسط پهبادها از منظر حقوق بين الملل و حقوق ايران/ الهام شيرازي.- به راهنمايي علي خالقي با مشاوره حميد بهره مند.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق جزا و جرم شناسي) ؛ ۱۳۹۶.

  ۸۷۸

  نظارت پذيري شوراي امنيت سازمان ملل متحد/ علي حاجياني.- به راهنمايي گودرز افتخار جهرمي با مشاوره محمدحسين رمضاني قوام آبادي؛ محسن عبدالهي.- دکتري (دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۹۶.

  ۸۷۹

  موانع ساختاري در ظرفيت هاي قانوني تجارت دارو در ايران در صورت الحاق به سازمان جهاني تجارت/ مريم فرهنگ.- به راهنمايي سيد محمد هادي ميرشمسي با مشاوره سيد قاسم زماني؛ اسفنديار اميدبخش.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق تجارت بين الملل) ؛ ۱۳۹۴.

  ۸۸۰

  چالش هاي فراروي نظام حقوقي بين المللي در خصوص حفاظت از ميراث فرهنگي زير آب/ محمد رضوي راد.- به راهنمايي ژانت اليزابت بلک با مشاوره سيد قاسم زماني؛ مهران محمودي.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، دانشکده حقوق، الهيات و علوم سياسي، گروه حقوق عمومي و بين الملل، رشته حقوق بين الملل عمومي) ؛ ۱۳۹۶.

  ۸۸۱

  تضمين حق تامين اجتماعي در نظام حقوق بين الملل/ علي آزاد دوين.- به راهنمايي سيدقاسم زماني با مشاوره مهدي رضايي، جواد کاشاني.- دکتري (دانشگاه علامه طباطبائي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل عمومي) ؛ ۱۳۹۶.

  ۸۸۲

  کارويژه کميته هاي حقيقت ياب و آشتي در فرآيند حاکميت صلح و عدالت کيفري بين المللي/ فاطمه ميرجليلي.- به راهنمايي بهزاد رضوي فرد با مشاوره سيدقاسم زماني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۹۴.

  ۸۸۳

  مبارزه با بيوتروريسم در چارچوب حقوق بين الملل/ محمد اماني دنجي.- به راهنمايي همايون حبيبي با مشاوره سيدقاسم زماني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۹۶.

  ۸۸۴

  راهبري حقوق بين الملل در پيشگيري و حل بحران هاي جوامع چند فرهنگي/ ندا کردوني.- به راهنمايي محمدرضا ضيايي بيگدلي با مشاوره امير نيک پي؛ سيدقاسم زماني.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، دانشکده حقوق، الهيات و علوم سياسي، گروه حقوق عمومي و بين الملل، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۹۴.

  ۸۸۵

  انتقال آب درياچه خزر به کوير مرکزي ايران از ديدگاه موازين حقوق بين الملل/ رامنا ملک آرا.- به راهنمايي جواد کاشاني با مشاوره سيدقاسم زماني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۹۱.


  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
367934199
اکنون :
64