جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 242030
  تاریخ انتشار : 2 مرداد 1397 8:48
  تعداد بازدید : 469

  تازه های مقالات فارسی تیر ماه 97

  تازه های مقالات فارسی تیر ماه 97

  رکورد

  عنوان - پديدآور - مأخذ

  ۱۳۳۳۹

  تحول حقوق کيفري در قتل عمدي از منظر قانون مجازات اسلامي (۱۳۹۲)/ محمد مصدق، اميرحسين مصدق.- دادرسي. ۱۳۹۷، سال بيست و دوم، شماره 127، فروردين و ارديبهشت: ص ۳-۱۱.

  ۱۳۳۴۰

  بررسي مقررات جديد هيئت هاي انضباطي نيروهاي مسلح با رويکرد علمي و کاربردي - قسمت پاياني/ محمدرضا يزدانيان.- دادرسي. ۱۳۹۷، سال بيست و دوم، شماره 127، فروردين و ارديبهشت: ص ۱۲-۲۱.

  ۱۳۳۴۱

  بي توجهي به قابليت هاي يک قانون در مبارزه با فساد (جرايم اختصاصي مديران دولتي در قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد)/ محمدحسين مقبلي هنزايي.- دادرسي. ۱۳۹۷، سال بيست و دوم، شماره 127، فروردين و ارديبهشت: ص ۲۲-۳۰.

  ۱۳۳۴۲

  جايگاه و نقش معنويت در پيشگيري از جرايم کارکنان نيروهاي مسلح/ سيدعادل حيدري، حسام عباسي.- دادرسي. ۱۳۹۷، سال بيست و دوم، شماره 127، فروردين و ارديبهشت: ص ۳۱-۳۷.

  ۱۳۳۴۳

  بررسي صحت اسقاط حق حبس زوجه تحت عنوان شرط ضمن عقد/ زهرا شريفي، مرتضي حدادزاده نيري.- دادرسي. ۱۳۹۷، سال بيست و دوم، شماره 127، فروردين و ارديبهشت: ص ۳۸-۴۵.

  ۱۳۳۴۴

  بررسي حق حريم خصوصي و تعارض آن با مصالح اجتماعي - قسمت پاياني/ مريم اکبري.- دادرسي. ۱۳۹۷، سال بيست و دوم، شماره 127، فروردين و ارديبهشت: ص ۴۶-۵۱.

  ۱۳۳۴۵

  تحليل شرايط رد دادرس در حقوق ايران/ تاج الدين بستامي.- دادرسي. ۱۳۹۷، سال بيست و دوم، شماره 127، فروردين و ارديبهشت: ص ۵۲-۵۹.

  ۱۳۳۴۶

  جريان قاعده اعراض در حقوق ايران - قسمت پاياني/ علي احمديان.- دادرسي. ۱۳۹۷، سال بيست و دوم، شماره 127، فروردين و ارديبهشت: ص ۶۰-۶۶.

  ۱۳۳۴۷

  ادله اثبات دعاوي ناشي از خشونت هاي خانگي/ احسان کماندار.- دانش پژوهان. ۱۳۹۴، سال چهاردهم، شماره ۳۷-۳۹، تابستان، پاييز و زمستان: ص ۷-۲۷.

  ۱۳۳۴۸

  بررسي حقوق زندانيان بر اساس نظام حقوقي ايران/ الهه امرا.- دانش پژوهان. ۱۳۹۴، سال چهاردهم، شماره ۳۷-۳۹، تابستان، پاييز و زمستان: ص ۲۸-۵۰.

  ۱۳۳۴۹

  تشخيص نسخ و تخصيص و امکان آن در قوانين داني نسبت به قوانين عالي/ قاسم رحماني.- دانش پژوهان. ۱۳۹۴، سال چهاردهم، شماره ۳۷-۳۹، تابستان، پاييز و زمستان: ص ۵۱-۶۵.

  ۱۳۳۵۰

  تعهدات طبيعي/ روح الله آقاياري.- دانش پژوهان. ۱۳۹۴، سال چهاردهم، شماره ۳۷-۳۹، تابستان، پاييز و زمستان: ص ۶۶-۸۱.

  ۱۳۳۵۱

  جرم فريب در ازدواج (موضوع ماده ۶۴۷ قانون تعزيرات)/ ميثم اکبري.- دانش پژوهان. ۱۳۹۴، سال چهاردهم، شماره ۳۷-۳۹، تابستان، پاييز و زمستان: ص ۸۲-۹۷.

  ۱۳۳۵۲

  حقوق متقابل اقليت هاي مذهبي و حکومت اسلامي/ علي رحيمي.- دانش پژوهان. ۱۳۹۴، سال چهاردهم، شماره ۳۷-۳۹، تابستان، پاييز و زمستان: ص ۹۸-۱۲۲.

  ۱۳۳۵۳

  کاربرد علم اصول فقه در نظام حقوقي ايران/ حسين خالقي.- دانش پژوهان. ۱۳۹۴، سال چهاردهم، شماره ۳۷-۳۹، تابستان، پاييز و زمستان: ص ۱۲۳-۱۵۴.

  ۱۳۳۵۴

  وحدت يا تعدد نهادهاي قانون گذاري/ سيدعبدالسعيد مدرس.- دانش پژوهان. ۱۳۹۴، سال چهاردهم، شماره ۳۷-۳۹، تابستان، پاييز و زمستان: ص ۱۵۵-۱۶۸.

  ۱۳۳۵۵

  تعديل وجه التزام/ عباس کريمي.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ۱۳۹۶، سال دوم، شماره ۳، بهار و تابستان: ص ۱۱-۱۹.

  ۱۳۳۵۶

  اثر قانون موخر بر اعتبار عمل دادخواهي، عمل قضايي و صلاحيت دادگاه در زمان حکومت قانون مقدم (نقد و بررسي راي وحدت رويه شماره ۷۵۰ مورخ ۵/۵/۱۳۹۵/ حسن محسني.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ۱۳۹۶، سال دوم، شماره ۳، بهار و تابستان: ص ۲۱-۳۸.

  ۱۳۳۵۷

  قابليت استناد به شرط داوري در دعواي مطالبه چک/ عباسعلي دارويي.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ۱۳۹۶، سال دوم، شماره ۳، بهار و تابستان: ص ۳۹-۴۳.

  ۱۳۳۵۸

  رجوع از وصيت/ عباس ميرشکاري.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ۱۳۹۶، سال دوم، شماره ۳، بهار و تابستان: ص ۴۵-۴۹.

  ۱۳۳۵۹

  رويکرد دادگاه ها به پيمان هاي داراي دو تعهد همبسته/ علي صابري.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ۱۳۹۶، سال دوم، شماره ۳، بهار و تابستان: ص ۵۱-۵۵.

  ۱۳۳۶۰

  تعدد اسباب در باب مسئوليت مدني و احراز سببيت/ رسول ملکوتي.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ۱۳۹۶، سال دوم، شماره ۳، بهار و تابستان: ص ۵۷-۷۴.

  ۱۳۳۶۱

  مسووليت مدني سردفتران/ ناصر نايبي.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ۱۳۹۶، سال دوم، شماره ۳، بهار و تابستان: ص ۷۵-۸۰.

  ۱۳۳۶۲

  ضمانت از اسناد تجاري توثيقي/ زهرا مشايخي.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ۱۳۹۶، سال دوم، شماره ۳، بهار و تابستان: ص ۸۱-۹۴.


  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
367932862
اکنون :
61