جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 242160
  تاریخ انتشار : 6 مرداد 1397 16:17
  تعداد بازدید : 636

  آخرین مصوبات هیأت دولت

  آخرین مصوبات هیأت دولت از تاریخ 1397/04/11 لغایت 1397/04/20

  مصوبات هیأت دولت منتشره از
  1397/04/11 لغايت 1397/04/20
  در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران


  مصوبات هيأت دولت

  تصویب نامه در خصوص پرداخت تسهیلات از طریق بانک های عامل برای خرید تضمینی و توافقی محصولات کشاورزی به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران     

  تصویب نامه در خصوص مستثناشدن شرکت های خودروساز و متقاضیان دارای خودروی فرسوده مشمول طرح جایگزینی و نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل تجاری درون شهری و برون شهری از شروط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی و رعایت نسبت مالکانه جهت دریافت تسهیلات/تعهدات   

  آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور   

  اصلاح تصویب نامه شماره ۳۸۴۵۴/ت۵۳۱۷۲هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۵ 

  اصلاح ماده (۱) آیین نامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال۱۳۹۷ کل کشور        

  تصویب نامه در خصوص قیمت فروش کود اوره تحویلی به وزارت جهاد کشاورزی      

  آیین نامه اجرایی جزء (1) بند (ب) ماده (27) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران     

  اصلاح بند (ز) اصلاحی ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها 

  اصلاح تصویب نامه شماره ۲۲۰۰۵/ت۵۴۶۹۹هـ مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۷           

  اصلاح تصویب نامه شماره ۳۲۰۷۲/ت۵۵۴۲۰هـ مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۷           

   

  تصویب نامه در خصوص پرداخت تسهیلات از طریق بانک های عامل برای خرید تضمینی و توافقی محصولات کشاورزی به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21352-13/04/1397

  شماره ۴۱۵۹۵/ت۵۵۳۷۱هـ ـ۱۳۹۷/۴/۵

  وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۳ به پیشنهاد شماره 020/2445 مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۶ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (۳۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ تصویب کرد:

  ۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در اجرای تبصره (۵) ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی ـ مصوب ۱۳۶۸ـ مبلغ ده هزار میلیارد (1۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تسهیلات از طریق بانک های عامل برای خرید تضمینی و توافقی محصولات کشاورزی در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران قرار دهد.

  ۲ـ سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران موظف است برنامه عملیاتی مربوط به پیش بینی خرید تضمینی و توافقی محصولات کشاورزی در سال ۱۳۹۷ را به همراه جدول گردش نقدینگی و برنامه زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات بانکی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کند. سازمان برنامه و بودجه کشور پس از تأیید برنامه یادشده، بازپرداخت تسهیلات را تعهد و تضمین می نماید.

  ۳ـ این تضمین نافی وظایف بانک ها برای وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات نیست و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران موظف است تسهیلات را در سررسید مقرر از محل فروش محصولات خریداری شده و ضرر و زیان دریافتی، بازپرداخت نماید.

  ۴ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ضمن هماهنگی دقیق با بانک های عامل به نحوی اقدام نماید تا قبل از دی ماه سال جاری تمامی تسهیلات مربوط پرداخت شود و امکان ورود مؤثر در بازار همراه با کسب رضایت تولیدکنندگان فراهم گردد.

  معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
  تصویب نامه در خصوص مستثناشدن شرکت های خودروساز و متقاضیان دارای خودروی فرسوده مشمول طرح جایگزینی و نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل تجاری درون شهری و برون شهری از شروط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی و رعایت نسبت مالکانه جهت دریافت تسهیلات/تعهدات

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21352-13/04/1397

  شماره ۴۱۵۹۸/ت۵۵۴۸۲هـ ـ۱۳۹۷/۴/۵

  وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۳ به پیشنهاد شماره 97/90646 مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

  شرکت های خودروساز و متقاضیان دارای خودروی فرسوده مشمول طرح جایگزینی و نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل تجاری درون شهری و برون شهری جهت دریافت تسهیلات/ تعهدات از شروط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی و رعایت نسبت مالکانه، مفاد آیین نامه رعایت شاخص های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک های دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۱۸۴۹/ت۳۹۳۹۹هـ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ و حدود مقرر در آیین نامه های تسهیلاتی و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط و عدم شمولیت ماده (۱۴۱) قانون تجارت ـ مصوب ۱۳۱۱ـ و شرط عدم احتساب سقف جمعی و تسهیلات طرح مذکور و ذی نفع واحد مستثنا می باشند.

  معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
  آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21352-13/04/1397

  شماره ۴۲۶۳۲/ت۵۵۳۳۹هـ ـ۱۳۹۷/۴/۶

  وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت کشور

  وزارت دادگستری ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

  سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۲۷ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت و به استناد بند (ب) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور آیین نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

   

  آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

  ماده ۱ـ در این آیین‏نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

  الف ـ قانون تنظیم (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ

  ب ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

  پ ـ تبصره (۱۴): تبصره (۱۴) ماده واحده قانون

  ماده ۲ـ وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند از طریق شرکت های تابع ذی ربط تمامی دریافتی های (منابع) مندرج در جدول تبصره (۱۴) قانون را به شرح زیر با احتساب مفاد بند (ت) این ماده از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند تا سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس مصارف موضوع جدول تبصره (۱۴) قانون با اولویت پرداخت یارانه نقدی به سازمان هدفمندسازی یارانه ها تخصیص دهد:


  متن کامل PDF شماره یک

   


   

  الف ـ سازوکار قیمت سوخت تحویلی به نیروگاه ها برحسب نوع نیروگاه ها در سال ۱۳۹۷، بر اساس مفاد بند (پ) ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور موضوع تصویب-نامه شماره ۱۲۶۳۷۵/ت۵۴۷۸۲هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ و اصلاحات بعدی آن می باشد.

  ب ـ

  ۱ـ هزینه های پیش بینی شده برای تولید، انتقال و توزیع، فروش و خرید برق از نیروگاه های بخش خصوصی، واردات برق و همچنین هزینه تولید، انتقال و توزیع و فروش آب موضوع ردیف های پرداختی ( ۹)، (۱۰) و (۱۱) جدول تبصره (۱۴) قانون پس از واریز منابع مربوط به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور بابت پرداخت به شرکت های ذی ربط، به صورت علی الحساب، تا تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور به حساب مربوط واریز می شود.

  ۲ـ در خصوص ردیف های پرداختی (۲)، (۳)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) جدول موضوع تبصره (۱۴) قانون، سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف است از طریق خزانه داری کل کشور پس از کسر سهم یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها، هر (۱۵) روز یک بار مبلغ شش هزار و دویست و پنجاه میلیارد (6250000000000) ریال حسب اعلام وزارت نفت به شرکت های تابع آن وزارت بابت هزینه های مندرج در جدول موضوع تبصره مذکور پرداخت نماید.

  تبصره ـ به وزارت نفت اجازه داده می شود از طریق شرکت های تابع نسبت به پرداخت بخشی از کارمزد فعلی جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی به روش کارمزد پایه (حق العمل) به هنگام عرضه فرآورده های نفتی اقدام نماید. معادل مبالغ پرداختی از تخصیص اعتبار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی موضوع ردیف (۳) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (۱۴) قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور کسر می شود.

  ۳ـ سازوکار پرداخت علی الحساب سود سهام و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران در چهارچوب تفاهم نامه ای که به امضای وزرای نفت و امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور می رسد، تعیین می شود.

  ۴ـ سازمان هدفمندسازی یارانه ها از طریق خزانه داری کل کشور مکلف است اعتبار ردیف های پرداختی (۱) و (۸) جدول تبصره (۱۴) قانون را پس از واریز منابع مربوط و با رعایت بند (ث) این ماده به صورت علی-الحساب، تا تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور به حساب مربوط سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. عدم پرداخت به موقع حقوق دولتی مانع پیگیری و وصول سازمان امور مالیاتی کشور نخواهد بود. شیوه نامه اجرایی این بند توسط وزرای امور اقتصادی و دارایی و نفت و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می شود.

  ۵ ـ به استناد بند (۱۱۰) تغییرات قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، مبلغ سی و دو هزار میلیارد (32000000000000) ریال از عوارض فرآورده های نفتی سهم شهرداری ها و دهیاری ها به مصارف هدفمندی اختصاص می یابد.

  ۶ ـ منابع دریافتی بابت حق انشعاب آب و برق و گاز جزو درآمد شرکت های دریافت کننده محسوب نشده و مشمول منابع ردیف های (۲)، (۳) و (۴) جدول این ماده نمی شود.

  پ ـ در اجرای بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه ششم توسعه، وزارتخانه های نفت و نیرو و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، تمامی گردش مالی و حساب های ریالی و ارزی شرکت های دولتی مشمول این آیین نامه را از مبادی اولیه وصول صرفاً از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. همچنین بانک مذکور مکلف است تا بانک های عامل را موظف به مسدود نمودن سایر حساب های شرکت های مذکور نماید.

  ت ـ در صورت افزایش منابع حاصل از فروش فرآورده های نفتی، کل دریافتی ها تا مبلغ یکصد و ده هزار میلیارد (110000000000000) ریال، به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز می شود.

  ث ـ به استناد جز (۵) بند (الف) تبصره (۱۴) قانون، سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است برای پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی خانوارها نسبت به جابجایی هر یک از ردیف های مصارف موضوع جدول تبصره (۱۴) به استثنای ردیف های (۹)، (۱۰) و (۱۱) تا سقف ده درصد (۱۰%) اقدام نماید.

  ج ـ پرداخت عوارض موضوع یک درصد (۱%) عوارض آلایندگی مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ بر عهده شرکت های آلاینده می باشد.

  ماده ۳ـ مصارف هدفمندی یارانه ها با اعمال جزء (۵) تبصره (۱۴) قانون و بند (ث) ماده (۲) این آیین نامه، عبارتند از:

  الف ـ تا مبلغ چهارصد و پانزده هزار میلیارد (415000000000000) ریال پرداخت نقدی

  ب ـ تا مبلغ هفتاد هزار میلیارد (70000000000000) ریال پرداخت نقدی برای کمک به کاهش فقر مطلق

  پ ـ تا مبلغ سی و هفت هزار میلیارد (37000000000000) ریال بابت سلامت موضوع ماده (۴۶) قانون تنظیم (۲)

  ت ـ تا مبلغ سی و سه هزار میلیارد (33000000000000) ریال بابت خرید تضمینی گندم و یارانه نان

  تبصره ۱ـ به شرکت های ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و ملی گاز ایران اجازه داده می-شود ارقام زیر را از طریق گشایش اعتبار اسنادی به خزانه داری کل کشور به شرح زیر پرداخت نمایند:

  الف ـ سرجمع سهم هدفمندی شرکت های مذکور معادل چهارصد و چهل هزار میلیارد (440000000000000) ریال

  ب ـ جابه جایی ده درصد (۱۰%) تخصیص بودجه شرکت های تابع وزارت نفت موضوع تبصره (۱۴) قانون معادل شانزده هزار و پانصد میلیارد (16500000000000) ریال

  پ ـ پرداخت علی الحساب سود سهام و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران معادل نود هزار میلیارد (90000000000000) ریال

  تبصره ۲ـ در صورت افزایش منابع حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی، تا سقف یکصد و ده هزار میلیارد (110000000000000) ریال صرف مصارف زیر می شود:

  الف ـ افزایش یارانه سلامت موضوع ردیف (۳) مصارف هدفمندی حداکثر تا مبلغ هفت هزار میلیارد (7000000000000) ریال

  ب ـ اختصاص حداکثر تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50000000000000) ریال در ردیف جدید به موضوع تولید و اشتغال

  پ ـ اجرای قانون حمایت از معلولان توسط سازمان بهزیستی کشور حداکثر تا مبلغ دو هزار میلیارد (2000000000000) ریال

  ت ـ کمک به حق بیمه قالی بافان حداکثر تا پانصد میلیارد (500000000000) ریال

  ث ـ باقیمانده مبلغ حداکثر تا مبلغ پنجاه هزار و پانصد میلیارد (50500000000000) ریال برای پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی موضوع ردیف (۱) مصارف هدفمندی یارانه ها

  تبصره ۳ـ منابع موضوع کمک به تولید و اشتغال این آیین نامه در چهارچوب ضوابط تبصره (۱۸) قانون اعمال و هزینه خواهد شد.

  ماده ۴ـ در اجرای ماده (۷۹) قانون برنامه ششم توسعه تا مبلغ هفتاد هزار میلیارد (70000000000000) ریال صرف کاهش فقر مطلق می شود. شیوه نامه اجرایی این ماده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و ابلاغ می شود.

  ماده ۵ ـ در راستای شناسایی و رتبه بندی خانوارها، دستگاه های اجرایی زیر موظفند کلیه داده های موردنیاز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مطابق جدول زیر به صورت یکجا، تجمیعی و برخط در اختیار وزارت مذکور قرار دهند و آن را به روزرسانی نمایند:

   


   

  ماده ۶ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی خانوارها به استثنای روستاییان و عشایر اقدام نماید. این خانوارها می توانند ضمن اعلام رضایت از دسترسی وزارت یادشده به کلیه اطلاعات بانکی و ارائه اطلاعات و مستندات لازم، نسبت به قطع یارانه خود و افراد تحت تکفل اعتراض نمایند. وزارت مذکور مکلف است پس از بررسی مستندات ارائه شده، اسامی سرپرستان خانوارهای واجد شرایط دریافت یارانه نقدی را به سازمان اعلام نماید تا در اولین نوبت، پرداخت یارانه نقدی آنها برقرار شود و همچنین نتایج به کلیه معترضین اعلام خواهد شد.

  ماده ۷ـ موالید جدید صرفاً با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رعایت

  قوانین و مقررات مربوط مشمول دریافت یارانه خواهند بود.

  ماده ۸ ـ به منظور اجرای ماده (۴۶) قانون تنظیم (۲)، تا مبلغ سی و هفت هزار میلیارد (37000000000000) ریال در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‏گیرد تا برای اجرای بیمه نمودن افراد فاقد بیمه سلامت از طریق سازمان بیمه سلامت ایران، کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان‏های وابسته به آن وزارت، حفاظت و حمایت مالی از بیماران صعب العلاج و خاص هزینه نموده و گزارش عملکرد مربوط را به صورت ماهیانه به سازمان هدفمندسازی یارانه ها ارائه نماید.

  ماده ۹ـ تا مبلغ سی و سه هزار میلیارد ریال (33000000000000) به یارانه نان و خرید تضمینی گندم اختصاص می یابد.

  معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
  اصلاح تصویب نامه شماره ۳۸۴۵۴/ت۵۳۱۷۲هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۵

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21352-13/04/1397

  شماره ۴۱۵۹۷/ت۵۵۵۰۰هـ ـ۱۳۹۷/۴/۵

  وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت نفت

  وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری

  وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست

  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۳ به پیشنهاد شماره 60/33178 مورخ ۱۳۹۷/۲/۲  وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

  متن زیر به انتهای بند (۱ـ ۵) جدول پیوست موضوع بند (۴) تصویب نامه شماره ۳۸۴۵۴/ت۵۳۱۷۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲ اضافه و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۱) تلقی و تبصره های (۲) و (۳) به شرح زیر به بند مذکور الحاق می شود:

  برنامه زمانی اعمال حداقل حدود مجاز آلایندگی موتورسیکلت به شرح جدول زیر تعیین می شود:


  متن کامل PDF شماره دو

   


   

  تبصره ۲ـ موتورسیکلت انژکتوری بنزینی باید دارای پمپ سوخت و انژکتور جداگانه، سامانه واپایش (کنترل) موتور و واکنش ساز (کاتالیست) در اگزوز باشد. واکنش ساز (کاتالیست) موضوع این تبصره در مورد تولیدات داخلی از ابتدای سال ۱۳۹۸ لازم الاجرا است.

  تبصره ۳ـ استفاده از باتری اسید ـ سرب در موتورسیکلت های برقی با توان کمتر از یک کیلووات ممنوع است.

  معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
  اصلاح ماده (۱) آیین نامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال۱۳۹۷ کل کشور

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21352-13/04/1397

  شماره ۴۰۷۶۶/ت۵۵۳۴۱-۱۳۹۷/۴/۴

  وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

  نظر به اینکه در ماده (۱) آیین نامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۹۸۹/ت۵۵۳۴۱هـ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۲، عبارت «موضوع مصوبه شماره ۵۸۶۲۰۶ مورخ ۱۳۹۵/۴/۵ شورای اقتصاد و اصلاحات بعدی آن» به صورت عبارت «موضوع مصوبه شماره ۱۴۲۶۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۷/۴» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می شود.

  دبیر هیئت دولت ـ محسن حاجی میرزایی  تصویب نامه در خصوص قیمت فروش کود اوره تحویلی به وزارت جهاد کشاورزی

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21357-20/04/1397

  شماره ۴۷۱۳۹/ت۵۵۰۰۷هـ ـ۱۳۹۷/۴/۱۶

  وزارت جهاد کشاورزی

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۱۳ به پیشنهاد شماره 020/26004 مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره (۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی ـ مصوب ۱۳۷۳ـ تصویب کرد:

  قیمت فروش کود اوره تحویلی به وزارت جهاد کشاورزی توسط شرکت های پتروشیمی تولیدکننده اوره، مادامی که شرکت های مذکور خوراک گاز مصرفی خود را بر اساس نرخ اعلامی وزارت نفت دریافت می کنند، توسط کارگروه تنظیم بازار تعیین خواهد شد و پرداخت مابه التفاوت به شرکت های پتروشیمی منوط به انجام حسابرسی یارانه ای توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است.

  معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری  آیین نامه اجرایی جزء (1) بند (ب) ماده (27) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21357-20/04/1397

  شماره ۴۴۶۰۳/ت۵۵۳۵۱هـ ـ۱۳۹۷/۴/۱۱

  وزارت کشور ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

  سازمان برنامه وبودجه کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۶ به پیشنهاد شماره ۲۱۹۸۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ وزارت کشور و به استناد جزء (۱) بند (ب) ماده (۲۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ ، آیین نامه اجرایی جزء یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

   

  آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند (ب) ماده (۲۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

  ماده ۱ـ استانداری ها موظفند ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به تدوین برنامه تفصیلی مدیریت پسماند روستاهای استان مربوط با رویکرد منطقه ای و در چارچوب شرح خدمات ابلاغی وزارت کشور و طرح جامع مصوب مدیریت پسماند استان مربوط و تصویب آن در کارگروه استانی موضوع تبصره ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها موضوع تصویب نامه شماره ۲۸۴۸۸/ت۳۲۵۶۱هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۰ اقدام نمایند. برنامه های مذکور باید به نحوی تهیه شوند که نحوه مدیریت پسماند کلیه روستاهای کشور تعیین تکلیف شده و عملیات امکان سنجی، طراحی و ایجاد سامانه های دفع بهداشتی پسماندهای مذکور با مشارکت و سرمایه گذاری حداکثری بخش غیردولتی اجرایی شود.

  تبصره ـ هماهنگی های اجرایی لازم در خصوص آن دسته از مراکز دفع پسماند که پذیرنده پسماندهای روستاهای واقع در بیش از یک استان می باشند توسط استانداری های مربوط انجام می شود.

  ماده ۲ـ جمع آوری و مدیریت پسماندهای عادی موضوع این آیین نامه تا مرحله تحویل به مکان دفن مشترک یا مرکز دفع بهداشتی برابر ماده (۷) قانون مدیریت پسماندها ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ انجام می شود.

  ماده ۳ـ به منظور کاهش هزینه ها و کاهش اثرات سوء زیست محیطی ناشی از تعدد مکان های دفع پسماندها، اولویت با استفاده از مکان های دفع مشترک شهری و روستایی به صورت متمرکز می باشد. در صورتی که محل دفع مشترک قابل برنامه ریزی و اجرا نباشد، ایجاد محل دفع مستقل با اخذ نظر کارگروه استانی موضوع ماده (۱) این آیین نامه و با رعایت قوانین مربوط امکان پذیر است.

  ماده ۴ـ سازمان برنامه وبودجه کشور موظف است منابع مالی مورد نیاز برای تدوین برنامه تفصیلی مدیریت پسماند روستایی را در سال جاری از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین و تخصیص دهد و اعتبارات مورد نیاز را بر اساس پیشنهاد وزارت کشور در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

  ماده ۵ ـ نظارت بر اجرای مفاد این آیین نامه و تهیه و ابلاغ دستورالعمل های لازم برای اجرای آن بر عهده وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) می باشد.

  معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری  اصلاح بند (ز) اصلاحی ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21357-20/04/1397

  شماره ۴۴۹۹۶/ت۵۴۹۱۸هـ ـ۱۳۹۷/۴/۱۱

  وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان برنامه وبودجه کشور

  سازمان حفاظت محیط زیست ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۶ به پیشنهاد شماره 962100/31698 مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۲ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

  بند (ز) اصلاحی ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها موضوع بند (الف) تصویب نامه شماره ۸۵۶۲۲/ت۵۴۰۷۶هـ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۵ به شرح زیر اصلاح می شود:

  ۱ ـ ردیف های زیر به عنوان ردیف های (۲۶)، (۲۷) و (۲۸) به جدول پیوست موضوع بند مذکور الحاق می-شود:


  متن کامل PDF شماره سه

   


   

  ۲ـ متون زیر به عنوان تبصره های (۵) و (۶) به بند مذکور الحاق می شود:

  تبصره ۵ ـ واحدهای اقامتی واقع در مناطق و مجتمع های موضوع ردیف های (۲۶) و (۲۸) جدول پیوست جزء لاینفک طرح برای استفاده عموم بوده و افراز و تفکیک عرصه و اعیان و فروش و نقل وانتقال به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است.

  تبصره ۶- دستورالعمل تعیین نصاب ها، تعاریف، مکان یابی و درجه بندی فعالیت های موضوع ردیف های (۲۶)، (۲۷) و (۲۸) جدول پیوست ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهیه و ابلاغ می شود.

  معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری  اصلاح تصویب نامه شماره ۲۲۰۰۵/ت۵۴۶۹۹هـ مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۷

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21357-20/04/1397

  شماره ۴۶۳۳۳/ت۵۵۵۳۳هـ ـ۱۳۹۷/۴/۱۳

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  سازمان برنامه وبودجه کشور

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۱۰ به پیشنهاد شماره 36113/39502 مورخ ۱۳۹۷/۴/۲ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

  تصویب نامه شماره ۲۲۰۰۵/ت۵۴۶۹۹هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۹ به شرح زیر اصلاح می شود:

  ۱ـ در ماده (۷) عبارت «توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» قبل از واژه «حداکثر» اضافه می‏شود.

  ۲ـ تبصره ماده یادشده حذف می شود.

  معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری  اصلاح تصویب نامه شماره ۳۲۰۷۲/ت۵۵۴۲۰هـ مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۷

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21357-20/04/1397

  شماره ۴۶۳۳۸/ت۵۵۵۲۱هـ ـ۱۳۹۷/۴/۱۳

  وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ وزارت نفت

  وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

  سازمان برنامه وبودجه کشور ـ سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۱۰ به پیشنهاد شماره 97/20478/20/100 مورخ ۱۳۹۷/۴/۲ وزارت نیرو و به استـناد بند (ج) ماده (۱) قانون هدفـمند کردن یارانه ها ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ و اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

  ۱ـ تصویب نامه شماره ۳۲۰۷۲/ت۵۵۴۲۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۹ به شرح زیر اصلاح می شود:

  الف ـ در بند (۱)، عبارت «به استانداری های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان (در کلیه شهرستان های تابع استان های مذکور) و به سایر استانداری ها (در شهرستان های با دمای هوای بیش از (۴۵) درجه سانتی گراد)» به عبارت «به کلیه استانداری ها»  اصلاح می شود.

  ب ـ متن زیر به عنوان تبصره به بند (۱) الحاق می شود:

  تبصره ـ استانداران موظفند همکاری های لازم را در اجرای این تصویب نامه به عمل آورند. دستگاه های یادشده نیز مکلف به خاموش کردن سامانه سرمایشی و روشنایی غیرضرور بعد از ساعات کاری هستند و در صورت عدم رعایت، شرکت توزیع نیروی برق مجاز به قطع برق آنها است.

  پ ـ در بند (۴)، عبارت «وزارت نیرو موظف است در پایان تابستان گزارش عملکرد استان ها را به هیئت وزیران ارائه کند.» به عبارت «شرکت های توزیع نیروی برق مسئول نظارت بر اجرای آن بوده و وزارت نیرو گزارش عملکرد استان ها را به صورت هفتگی به هیئت وزیران ارائه می نماید.» اصلاح می شود.


  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
368644658
اکنون :
88