جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 242380
  تاریخ انتشار : 13 مرداد 1397 15:5
  تعداد بازدید : 512

  سایر مصوبات

  سایر مصوبات مجلس شورای اسلامی از تاریخ 1397/04/21 تا 1397/04/31

  سایر مصوبات منتشره از

    1397/04/21 لغايت 1397/04/31

   در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
  ساير مصوبات

  دستورالعمل اجرایی کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار    

   

     دستورالعمل اجرایی کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21365-30/04/1397

  شماره 9000/19029/100-۱۳۹۷/۴/۲۷

  جناب آقای اکبرپور

  رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

  شماره 9000/18785/100-۱۳۹۷/۴/۲۶

  دستورالعمل اجرایی کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار

  در اجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست های کلی قضایی کشور مصوب رهبر معظم انقلاب و مفاد مواد ۴۸۸، ۵۲۸، ۶۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بند پ ماده ۶۷ و بند ت ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، به منظور شناسایی، تشکیل بانک اطلاعاتی روزآمد، اطلاع از آخرین وضعیت حبس، رهایی و آزادی، اشراف اطلاعاتی و رصد اقدامات و سلب هرگونه تحرک و اقدام سوء، پیشگیری از تکرار جرم و افزایش هزینه ی ارتکاب جرم مجدد در راستای اصلاح رفتارهای مجرمانه مجرمان سابقه دار، حرفه ای و خطرناک و ایجاد هماهنگی بین سازمان ها و نهادهایی که با این مجرمان در ارتباط هستند، «دستورالعمل اجرایی کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار»، به شرح مواد آتی است:

  فصل اول: کلیات

  ماده ۱ـ تعاریف واژگان

  الف ـ قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲با اصلاحات و الحاقات بعدی.

  ب ـ مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه.

  پ ـ مجرمان: مجرمان مذکور در بندهای ت، ث و ج این ماده .

  ت ـ مجرم سابقه دار: مجرمی که بیش از یک فقره سابقه ی محکومیت قطعی به علت ارتکاب جرایم مهم دارد.

  ث ـ مجرم حرفه ای: مجرمی که سه فقره یا بیشتر سابقه محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به علت ارتکاب همان جرم داشته یا از طریق ارتکاب جرم امرار معاش می کند.

  ج ـ مجرم خطرناک: مجرمی که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی وی و کیفیت ارتکاب و نوع جرم ارتکابی، او را در مظان ارتکاب جرائم مهم در آینده قرار دهد. تشخیص این امر به عهده دادستان است.

  چ ـ جرایم مهم: عبارتند از جرایم حدی مستوجب سلب حیات، قتل عمد، نزاع دسته جمعی مسلحانه، جرایم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، آدم ربایی، جرایم سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مرکز فساد و فحشا، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، راهزنی، سرقت به عنف، کیف زنی، جعل، کلاهبرداری، قاچاق مسلحانه یا عمده ی مواد مخدر و روان گردان و کالای ممنوع و سلاح و مهمات، قاچاق انسان.

  تبصره ـ منظور از قاچاق عمده در این بند شامل مواردی است که مجازات قانونی جرم ارتکابی سالب حیات یا درجه چهار به بالا باشد.

  ح ـ بانک اطلاعاتی: سامانه ی اطلاعاتی که مشتمل بر کلیه ی اطلاعات و آمار مربوط به مجرمان است که توسط مرکز تأسیس و راه اندازی می شود.

  خ ـ کنترل: مجموعه ی اقدامات پیشگیرانه که در مراحل قبل و بعد از صدور حکم قطعی و قبل از اتمام محکومیت مجرمان در بازه زمانی آزادی آنان، توسط ضابطان حسب دستور مقام قضایی به طرق تعیین شده در این دستورالعمل اعمال می شود.

  د ـ پایش: مجموعه اقدامات پیشگیرانه که در مرحله ی بعد از اتمام محکومیت مجرمان، حسب ضرورت در چارچوب دستور مقام قضایی توسط ضابطان اعمال می گردد.

  ذ ـ آزادی: به هرگونه آزادی مجرمان پس از دستگیری آنان، در مراحل قبل و بعد از صدور حکم قطعی قضایی و قبل از اتمام مدت محکومیت اطلاق می گردد.

  ر ـ نظارت: نظارت غیرمحسوس بر اعمال و رفتار مجرمان و تحت نظر قرار دادن محل سکونت، اشتغال و تردد آنان با رعایت حقوق شهروندی و بدون دخالت در حریم خصوصی.

  ز ـ ستاد مرکزی: ستاد مرکزی کنترل مجرمان.

  ژ ـ ستاد استانی: ستاد متناظر مرکزی که در مرکز هر استان تشکیل می شود.

  س ـ ستاد شهرستان: ستاد متناظر استانی که در هر حوزه قضایی شهرستان تشکیل می شود.

  ش ـ سازمان زندان ها: سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

  فصل دوم: تشکیلات و وظایف ستادهای کنترل مجرمان

  مبحث اول: ستاد مرکزی

  ماده ۲ـ ستاد مرکزی با عضویت مقام های زیر در دادستانی کل کشور تشکیل می شود:

  ۱ـ دادستان کل کشور (رئیس ستاد)؛

  ۲ـ معاون حقوقی قوه قضاییه؛

  ۳ـ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه؛

  ۴ـ رئیس مرکز؛

  ۵ ـ وزیر اطلاعات یا یکی از معاونان؛

  ۶ ـ وزیر کشور یا یکی از معاونان؛

  ۷ـ رئیس سازمان زندان ها؛

  ۸ ـ فرمانده نیروی انتظامی یا جانشین وی؛

  ۹ـ رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران یا معاون وی.

  تبصره ـ معاون مربوط در دادستانی کل کشور وظایف دبیر ستاد مرکزی را بر عهده دارد.

  ماده ۳ـ وظایف ستاد مرکزی به شرح ذیل است:

  الف ـ بررسی و تهیه طرح ها و بخشنامه های لازم، برای تأیید رئیس قوه قضاییه؛

  ب ـ نظارت بر عملکرد واحدهای عملیاتی و اجرایی موضوع این دستورالعمل؛

  پ ـ بررسی علل تکرار جرم مجرمان و اتخاذ تدابیر لازم در جهت رفع آن؛

  ت ـ بررسی نقاط ضعف و قوت وضعیت موجود در سیستم نگهداری مجرمان (ندامتگاه ها)، ثبت سوابق و تمرکز اطلاعات مربوط به آنان؛

  ث ـ بررسی و تجزیه و تحلیل فرار مجرمان از زندان ها و اتخاذ تدابیر لازم؛

  ج ـ تبادل نظر در خصوص اقدامات بازدارنده.

  تبصره ـ ستاد مرکزی باید حداقل دو ماه یک بار تشکیل جلسه دهد. در صورت ضرورت با پیشنهاد دبیر و تصویب رئیس ستاد جلسه فوق العاده تشکیل می شود.

  مبحث دوم ـ ستاد استانی

  ماده ۴ـ ستاد استانی از مقامات زیر تشکیل می شود:

  ۱ـ رئیس کل دادگستری استان (رئیس ستاد)؛

  ۲ـ دادستان مرکز استان (دبیر ستاد)؛

  ۳ـ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان؛

  ۴ـ معاون سیاسی و امنیتی استانداری؛

  ۵ ـ مدیرکل زندان های استان؛

  ۶ ـ مدیرکل اطلاعات استان؛

  ۷ـ فرمانده سپاه پاسداران استان یا معاون وی؛

  ۸ ـ فرمانده نیروی انتظامی استان.

  ماده ۵ ـ وظایف ستاد استانی به شرح زیر است:

  الف ـ تشکیل ستاد کنترل مجرمان در سطح استان؛

  ب ـ تعامل و هماهنگی با ستاد مرکزی؛

  پ ـ اجرای طرح ها و بخشنامه های صادره، حسب مقررات؛

  ت ـ پیگیری و اجرای مصوبات ستاد کنترل مجرمان در شهرستان های تابعه و نظارت بر عملکرد آن؛

  ث ـ جمع آوری اخبار، اطلاعات و آمار شهرستان های تابعه و جمع بندی و ارائه ی نظرات مشورتی ـ کاربردی مشکلات موجود و ارائه ی راه کارهای اساسی به ستاد مرکزی در خصوص اشخاص موضوع این دستورالعمل؛

  ج ـ اجرای موارد ارجاعی از سوی ستاد مرکزی.

  تبصره ـ ستاد استانی باید هر ماه یک بار تشکیل جلسه دهد. در صورت ضرورت با پیشنهاد دبیر و موافقت رئیس ستاد، جلسه فوق العاده تشکیل می شود.

  مبحث سوم: ستاد شهرستان

  ماده ۶ ـ ستاد شهرستان از مقامات زیر تشکیل می شود:

  ۱ـ رئیس دادگستری شهرستان به عنوان رئیس ستاد؛

  ۲ـ دادستان شهرستان به عنوان دبیر ستاد؛

  ۳ـ رئیس زندان؛

  ۴ـ فرماندار شهرستان؛

  ۵ ـ رئیس اداره ی اطلاعات شهرستان؛

  ۶ ـ فرمانده نیروی انتظامی شهرستان؛

  ۷ـ فرمانده سپاه پاسداران شهرستان.

  ماده ۷ـ وظایف ستاد شهرستان به شرح زیر است:

  الف ـ تشکیل ستاد کنترل مجرمان در سطح شهرستان؛

  ب ـ تعامل و هماهنگی با ستاد استان؛

  پ ـ پیگیری اجرای طرح ها و بخشنامه های صادرشده از ستاد استان؛

  ت ـ پیگیری اجرای مصوبات ستاد کنترل مجرمان در شهرستان و نظارت بر آن و اجرای موارد ارجاعی مذکور در بند ج شرح وظایف ستاد استانی؛

  ث ـ بررسی اخبار، آمار و اطلاعات و جمع بندی و ارائه ی نظرات مشورتی ـ کاربـردی در جهـت رفـع موانع و مشـکلات موجود و ارائه ی راهکـارهای اساسـی به ستاد استان.

  تبصره ـ ستاد شهرستان حداقل یک بار در ماه تشکیل جلسه خواهد داد.

  فصل سوم: نحوه ی نظارت، کنترل و پایش مجرمان

  ماده ۸- کلیه ضابطان دادگستری موظفند بعد از دستگیری متهم با بهره گیری از بانک اطلاعاتی، سوابق کیفری وی را استعلام و در گزارش درج و برای مقام قضایی ذی ربط ارسال کنند.

  ماده ۹ـ اعطای مرخصی به مجرمان، در چارچوب قانون آیین دادرسی کیفری و ضوابط اعلام شده از سوی رئیس قوه قضاییه خواهد بود. ضابطان دادگستری می توانند در مورد ممنوعیت یا محدودیت اعطای مرخصی به افراد فوق به صورت موردی پیشنهادات خود را به دادستان مربوط اعلام کنند.

  ماده ۱۰ـ رعایت موارد زیر در فرآیند آزادی مجرمان الزامی است:

  الف ـ حداقل ۷۲ ساعت قبل از آزادی مجرمان، مراتب توسط سازمان زندان ها از طریق بانک اطلاعاتی به ضابطان ذی ربط اعلام شود.

  ب ـ زمان مراجعه یا عدم مراجعه مجرمان بعد از اتمام مدت مرخصی باید حداکثر ظرف ۴۸ ساعت، از طریق سازمان زندان ها در بانک اطلاعاتی ثبت و تبادل گردد.

  ماده ۱۱ـ به منظور سلب هرگونه اقدام و تحرک سوء توسط مجرمان در حین تحمل کیفر انجام اقدامات زیر الزامی است:

  الف ـ تفکیک و طبقه بندی مجرمان از سایر محکومان و متهمان با رعایت ماده ۵۲۸ قانون ؛

  ب ـ ایجاد سازوکارهای مناسب در خصوص نحوه ی تعامل، همکاری و ارتباطات یگان حفاظت سازمان زندان ها با پلیس های تخصصی و سایر ضابطان و همچنین در خصوص نحوه ی تبادل اخبار و اطلاعات خاص مربوط به تحرکات سوء مجرمان موصوف در زندان.

  ماده ۱۲ـ ضابطان می توانند در صورت ضرورت برحسب مورد پس از کسب دستور مقام قضایی نسبت به پایش مجرمان اقدام کنند.

  ماده ۱۳ـ ضابطان دادگستری مکلفند در صورت کشف دلایل و قراین کافی مبنی بر اینکه مجرمان درصدد ارتکاب جرم هستند، بلافاصله مراتب را به دادستان گزارش کنند و حسب دستور در چارچوب قوانین و مقررات با اقدامات پیشگیرانه فرصت ارتکاب جرم را از آنان سلب کنند.

  فصل چهارم: نحوه تشکیل بانک اطلاعاتی و چگونگی ارتباطات، تبادل و اشتراک گذاری اطلاعات مجرمان

  ماده ۱۴ـ مرکز موظف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه بعد از ابلاغ این دستورالعمل با بهره گیری از ظرفیت های کلیه ی واحدهای ذی ربط در قوه قضاییه و با مشارکت فعال و مؤثر ناجا و سایر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نسبت به توسعه، تکمیل و روزآمد کردن بانک اطلاعاتی اقدام کند.

  تبصره ۱ـ مرکز موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از ابلاغ این دستورالعمل امکانات سخت افزاری و نرم افزاری لازم را با همکاری و هماهنگی دستگاه های ذی ربط برای عملیاتی شدن موارد مذکور در این دستورالعمل و روزآمد کردن بانک اطلاعاتی مزبور فراهم کند.

  تبصره ۲ـ مرکز موظف است امکان دسترسی دادستان کل کشور به اطلاعات مزبور را جهت اقدامات مقتضی فراهم نماید.

  ماده ۱۵ـ در صورت شناسایی و دستگیری مجرمان توسط ضابطان دادگستری، حوزه قضایی محل دستگیری مکلف است نسبت به اعزام آنان به مرجع قضایی مربوط اقدام نماید.

  ماده ۱۶ـ کلیه ضابطان دادگستری موظفند فهرست اسامی و مشخصات مجرمان که در حوزه استحفاظی آنان اقامت دارند را مطابق فرمی که ستاد مرکزی ابلاغ می کند به ستاد شهرستان ارسال کنند تا در صورت تصویب در ستاد مزبور به ستاد استانی و مرکزی برای درج در بانک اطلاعاتی ارسال شود.

  ماده ۱۷ـ دادستان شهرستان و رئیس حوزه قضایی بخش نیز مکلفند فهرست اسامی و مشخصات مجرمان که در آن حوزه قضایی دارای سابقه هستند را جهت بررسی در ستاد شهرستان مطرح و پس از تصویب در ستاد مزبور به ستاد استانی برای درج در بانک اطلاعاتی ارسال کنند.

  ماده ۱۸ـ کلیه قرارها و احکام قضایی و اقدامات ضابطان در فرآیند دادرسی کیفری و بعد از اجرای حکم و همچنین کلیه فرآیندهای اداری و قضایی مرتبط با اعطای مرخصی به مجرمان به صورت روزآمد در چارچوب مفاد این دستورالعمل و سایر مقررات در بانک اطلاعاتی ثبت و تبادل می شود.

  ماده ۱۹ـ نحوه و میزان دسترسی به آمار و اطلاعات بانک اطلاعاتی بر اساس وظایف و تکالیف قانونی دستگاه های ذی ربط در چارچوب مصوبات ستاد مرکزی تعیین می شود.

  ماده ۲۰ـ کلیه ضابطان دادگستری مکلفند در جهت پایش و کنترل مجرمان نسبت به شناسایی آخرین محل سکونت، اشتغال و تردد آنان اقدام و اطلاعات لازم را مطابق ضوابطی که توسط ستاد مرکزی ابلاغ می شود در بانک اطلاعاتی وارد و اطلاعات مزبور را روزآمد نگه دارند.

  تبصره ـ اقدام مذکور در این ماده با رعایت حقوق شهروندی انجام می شود و در مواردی که نیاز به حکم قضایی دارد اخذ مجوز از دادستان ضروری است.

  ماده ۲۱ـ دادستـان کل کشور مسئول حسن اجرای این دستورالعمل است و هر شش ماه یک بار گزارشـی از اقدامات سـتاد را به رئیس قـوه قضاییه تقدیم می کند.

  ماده ۲۱ـ این دستورالعمل در ۲۱ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

  رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

   


  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
368646974
اکنون :
97