جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 243104
  تاریخ انتشار : 3 شهریور 1397 12:13
  تعداد بازدید : 694

  تازه های کتاب های خارجی مرداد ماه 97

  تازه های کتاب های خارجی مرداد ماه 97

  .NO

  .LC NO

  TITLE - AUTHOR - IMPRINT

  5463

  KD 2463 .S35 2007, DB6139

  Schmitthoff's Export Trade: The Law and Practice of International Trade/ by Carole Murray, David Holloway, Daren Timson-Hunt; with specialist contributions from: Brian Kennelly, Giles Dixon.- 11th edition.- London: Sweet & Maxwell, 2007.

  5464

  JZ 4974 .F38 2011, DB6140

  Securing Human Rights: Achievements and Challenges of the UN Security Council/ edited by Bardo Fassbender.- Oxford; New York: Oxford University Press, 2011.

  5465

  KZ 5036 .A6 A576 2009, DB6141

  Security Council Resolutions Under Chapter VII: Design, Implementation and Accountabilities: The Cases of Afghanistan, Cote d'Ivoire, Kosovo and Sierra Leone/ Blanca Antonini, Editor.- Madrid: FRIDE, 2009.

  5466

  KL 8160 .W48 2001, DB6142

  Security for debt in ancient Near Eastern law/ edited by Raymond Westbrook, Richard Jasnow.- Leiden; Boston: Brill, 2001.

  5467

  UA 832 .P68 2002, DB6143

  Security in the Persian Gulf: Origins, Obstacles, and the Search for Consensus/ edited by Lawrence G. Potter, Gary G. Sick.- New York: Palgrave, 2002.

  5468

  K 1401 .K65 2017, DB6144

  Security Interests in Intellectual Property/ Toshiyuki Kono, Editor.- Singapore: Springer, 2017.

  5469

  K 370 .C76 2012, DB6145

  Self-sufficiency of Law: A Critical-institutional Theory of Social Order/ Mariano Croce.- Dordrecht; New York: Springer, 2012.

  5470

  K 213 .C37 2011, DB6146

  Semiotics of International Law: Trade and Translation/ by Evandro Menezes de Carvalho; translation by Luciana Carvalho Fonseca.- Dordrecht; New York: Springer, 2011.

  5471

  KNS 4216 .P87 2016, DB6147

  Sexual States: Governance and the Struggle over the Antisodomy Law in India/ Jyoti Puri.- Durham; London: Duke University Press, 2016.

  5472

  HD 6475 .A1 P36 2011, DB6148

  Shaping Global Industrial Relations: The Impact of International Framework Agreements/ edited by Konstantinos Papadakis.- Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2011.

  5473

  KD 2088 .W46 2013, DB6149

  Shareholder Primacy and Corporate Governance: Legal Aspects, Practices and Future Directions/ Shuangge Wen.- Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2013.

  5474

  DS 63 .2 .O875 2008, DB6150

  Sharia and National Law in Muslim Countries: Tensions and Opportunities for Dutch and EU Foreign Policy/ Jan Michiel Otto.- [Leiden]: Leiden University Press, 2008.

  5475

  HN 17 .5 .S597 2006, DB6151

  Social Justice in an Open World: The Role of the United Nations.- New York: United Nations, 2006.

  5476

  HV 8079 .C65 B78 2013, DB6152

  Social Media Investigation for Law Enforcement/ Joshua Brunty, Katherine Helenek; edited by Larry S. Miller.- Oxford: Elsevier; Cincinnati, Ohio: Anderson Publishing, 2013.

  5477

  JN 96 .A58 F46 2005, DB6153

  Socializing Democratic Norms: The Role of International Organizations for the Construction of Europe/ edited by Trine Flockhart.- Hampshire; New York: Palgrave Macmillan, 2005.

  5478

  JZ 1308 .W64 2010, DB6154

  Solidarity: A Structural Principle of International Law/ Rudiger Wolfrum, Chie Kojima (eds.).- Heidelberg; New York: Springer, 2010.

  5479

  K 487 .A3 M36 2000, DB6155

  Songs without Music: Aesthetic Dimensions of Law and Justice/ Desmond Manderson.- Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 2000.

  5480

  KZD 1145 .A24 2011, DB6156

  Space Security Law/ Ruwantissa Abeyratne.- Berlin; Heidelberg: Springer, 2011.

  5481

  K 370 .S27 2013, DB6157

  Special Issue: Who Belongs? Immigration, Citizenship, and the Constitution of Legality/ edited by Austin Sarat.- Bingley: Emerald, 2013.

  5482

  KZ 4012 .Y3S8 2012, DB6158

  State immunity in international law/ Xiaodong Yang.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2012.

  5483

  KZ 3410 .R3S8 2014, DB6159

  Strategically created treaty conflicts and the politics of international law/ Surabhi Ranganathan.- Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

  5484

  K 3185 .S8S8 2011, DB6160

  Sub-state governance through territorial autonomy: a comparative study in constitutional law of powers, procedures and institutions/ Markku Suksi.- Heidelberg; New York: Springer, 2011.

  5485

  HJ 235 .B3T3 2017, DB6161

  Taxation and development - a comparative study/ Karen B. Brown.- Cham: Springer, 2017.

  5486

  HQ 1381 .M8T3 2010, DB6162

  Tax policy, women and the law: UK and comparative perspectives/ Ann Mumford.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2010.

  5487

  K 2146 .S6T5 2015, DB6163

  The appointment, tenure and removal of judges under Commonwealth principles: a compendium and analysis of best practice./ Jan Van Zyl Smit.- London: British Institute of International and Comparative Law, 2015.

  5488

  KJC 5132 .A7T5 2016, DB6164

  The Convergence of the Fundamental Rights Protection in Europe/ Editor Rainer Arnold.- Dordrecht, Netherlands: Springer, 2016.

  5489

  HV 8694 .S3T5 2005, DB6165

  The cultural lives of capital punishment: comparative perspectives/ edited by Austin Sarat, Christian Boulanger.- Stanford, Calif: Stanford University Press, 2005.

  5490

  K 3260 .W4T5 2013, DB6166

  The enforceability of the human right to adequate food: a comparative study/ Bart F. W. Wernaart.- Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2013.

  5491

  K 552 .O7T5 2004, DB6167

  The enigma of comparative law: variations on a theme for the twenty-first century/ Esin Orucu.- Leiden; Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2004.

  5492

  KJE 5132 .D5T5 2011, DB6168

  The EU Charter of Fundamental Rights: from declaration to binding instrument/ Giacomo di Federico.- Dordrecht: Springer, 2011.

  5493

  T 210 .T95 2010, DB6174

  Special Topics in Intellectual Property/ Andrea Twiss-Brooks, editor.- Washington DC: American Chemical Society, 2010.

  5494

  KF 3989 .T48 2011, DB6175

  Sports Law/ Patrick K. Thornton.- Sudbury, Mass.: Jones and Bartlett Publishers, 2011.

  5495

  K 230 .F57 R63 2014, DB6176

  Stanley Fish on Philosophy, Politics and Law: How Fish Works/ Michael Robertson.- Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

  5496

  K 967 .R66 2007, DB6177

  State Liability for Breaches of European Law: An Economic Analysis/ Bert Van Roosebeke; With a foreword by Hans-Bernd Schafer.- Wiesbaden: Deutscher Universitats-Verlag, 2007.

  5497

  KZ 4024 .D8557 2007, DB6178

  State Succession to International Responsibility/ By Patrick Dumberry.- Leiden; Boston: Martinus Nijhoff, 2007.

  5498

  KZ 4992 .F157 2016, DB6179

  Strengthening the Rule of Law through the UN Security Council/ edited by Jeremy Farrall, Hilary Charlesworth.- Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2016.

  5499

  K 370 .S27 2003, DB6180

  Studies in Law, Politics and Society, Volume 28/ edited by Austin Sarat, Patricia Ewick.- Oxford: Elsevier, 2003.

  5500

  K 370 .S27 2006, DB6181

  Studies in Law, Politics, and Society, Volume 39/ edited by Austin Sarat.- Oxford: Elsevier, 2006.

  5501

  PN 4783 .G64 2000, DB6182

  Stylebook And Briefing On Media Law with Internet Guide and Glossary/ Editor Norm Goldstein.- 35th Edition.- New York: The Associated Press, 2000.

  5502

  K 235 .B76 2017, DB6183

  Supervenience and Normativity/ Bartosz Brozek, Antonino Rotolo, Jerzy Stelmach, Editors.- Cham: Springer, 2017.

  5503

  HV 7936 .T4 D438 2008, DB6184

  Surveillance and Governance: Crime Control and Beyond/ edited by Mathieu Deflem.- 2008.- Bingley: Emerald: JAI, 2008.

  5504

  KD 772 .L55 2011, DB6185

  Taking Responsibility, Law and the Changing Family/ edited by Craig Lind, Heather Keating, Jo Bridgeman.- Farnham; Burlington: Ashgate, 2011.

  5505

  K 4544 .A6 S36 2008, DB6186

  Tax and Corporate Governance/ Wolfgang Schon, editor.- Berlin; Heidelberg: Springer Verlag, 2008.

  5506

  HM 851 .D44 2016, DB6188

  Technoscience and Citizenship: Ethics and Governance in the Digital Society/ Ana Delgado, Editor.- Cham: Springer, 2016.

  5507

  KD 8039 .S56 2015, DB6189

  Terrorism and Exclusion from Refugee Status in the UK: Asylum Seekers Suspected of Serious Criminality/ By Sarah Singer.- Leiden; Boston: Brill Nijhoff, 2015.

  5508

  KZA 1146 .G8 C455 2000, DB6190

  The Aegean Sea after the Cold War: Security and Law of the Sea Issues/ edited by Aldo Chircop, Andre Gerolymatas, John O. Iatrides.- New York: St. Martin's Press, 2000.

  5509

  JZ 5334 .5 .A35 W47 2017, DB6191

  The African Criminal Court: A Commentary on the Malabo Protocol/ Gerhard Werle, Moritz Vormbaum, editors.- The Hague: T.M.C. Asser Press; Dordrecht: Springer, 2017.

  5510

  GE 42 .N46 2013, DB6192

  The American Experience in Environmental Protection/ Lisa Newton.- Heidelberg; New York: Springer, 2013.

  5511

  KZ 6311 .L38 2007, DB6193

  The Annotated Digest of the International Criminal Court, Volume 1, 2004-2006/ Cyril Laucci.- Leiden: Nijhoff Publishers, 2007.

  5512

  U 22 .J638 2015, DB6194

  The Ashgate Research Companion to Military Ethics/ edited by James Turner Johnson, Eric D. Patterson.- Farnham; Burlington: Ashgate, 2015.

  5513

  KZ 5038 .S39 2001, DB6195

  The Authority of the Security Council under Chapter VII of the UN Charter: Legal Limits and the Role of the International Court of Justice/ by David Schweigman.- The Hague: Kluwer Law International, 2001.

  5514

  KD 2088 .R88 2008,  DB6196

  The Business Case for Corporate Governance/ edited by Ken Rushton.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2008.

  5515

  K 100 .W47 2014, DB6197

  The Calling of Law: The Pivotal Role of Vocational Legal Education/ Fiona Westwood, Karen Barton.- Farnham; Burlington: Ashgate, 2014.

  5516

  KJC 2855 .C68 2007, DB6198

  The Changing Law of the Employment Relationship: Comparative Analyses in the European Context/ Nicola Countouris.- Aldershot; Burlington: Ashgate, 2007.

  5517

  KZ 1277 .A73 2014, DB6199

  The Changing Nature of Customary International Law: Methods of Interpreting the Concept of Custom in International Criminal Tribunals/ Noora Arajarvi.- Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2014.

  5518

  K 118 .W6M6 2006, DB6169

  The First Women Lawyers: a Comparative Study of Gender, Law and the Legal Professions/ Mary Jane Mossman.- Oxford: Hart Publishing, 2006.

  5519

  K 3168 .A4T5 2017, DB6170

  The foundations and traditions of constitutional amendment/ edited by Richard Albert, Xenophon Contiades, Alkmene Fotiadou.- Oxford, Portland, Oregon: Hart Publishing, 2017.

  5520

  K 3850 .A6Z5 2012, DB6171

  The Goals of Competition Law/ Daniel Zimmer.- Cheltenham: Edward Elgar, 2012.

  5521

  K 5015.4 .H3T5 2011, DB6172

  The handbook of comparative criminal law/ edited by Kevin Jon Heller, Markus D. Dubber.- Stanford, Calif: Stanford Law Books, 2011.

  5522

  KZ 6376 .L3T5 2012, DB6173

  The human rights treaty obligations of peacekeepers/ Kjetil Mujezinovic Larsen.- Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

  5523

  KZ 4043 .A4T5 2013, DB6200

  The inherent right of self-defence in international law/ Murray Colin Alder.- Dordrecht; New York: Springer, 2013.

  5524

  K 100 .J3T5 2016, DB6201

  The Internationalisation of Legal Education/ Christophe Jamin, William van Caenegem.- Cham: Springer, 2016.

  5525

  KNQ 470 .L5T5 2014, DB6202

  The judicial system and reform in post-Mao China: stumbling towards justice/ Yuwen Li.- Surrey, Farnham: Ashgate, 2014.

  5526

  KJE 6577 .W4T5 2014, DB6203

  The law and economics of enforcing European consumer law: a comparative analysis of package travel and misleading advertising/ Franziska Weber.- Ashgate: Surrey, Farnham, 2014.

  5527

  K 561 .H6T5 2014, DB6204

  The method and culture of comparative law: essays in honour of Mark Van Hoecke/ Edited by Mark Van Hoecke, Maurice Adams, Dirk Heirbaut.- Oxford, Portland, Oregon: Hart Publishing, 2014.

  5528

  KK 1640 .Z5T5 2005, DB6205

  The new German law of obligations: historical and comparative perspectives/ Reinhard Zimmermann.- Oxford; New York: Oxford University Press, 2005.

  5529

  K 3165 .R6O8 2012, DB6206

  The Oxford handbook of comparative constitutional law/ edited by Michel Rosenfeld, Andras Sajo.- 1st edition.- Oxford: Oxford University Press, 2012.

  5530

  KJE 1630 .P8T5 2013, DB6207

  The Politics of Systematization in EU Product Safety Regulation: Market, State, Collectivity, and Integration/ Kai Purnhagen.- Dordrecht, Netherlands: Springer, 2013.

  5531

  KJE 1630 .B7T5 2012, DB6208

  The proper tax base: structural fairness from an international and comparative perspective; essays in honor of Paul McDaniel/ Yariv Brauner, Martin James McMahon.- Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2012.

  5532

  KJE 6577.A8H6 2008, DB6209

  The reform of class and representative actions in European legal systems: a new framework for collective redress in Europe/ Christopher Hodges.- Oxford, Portland, Oregon: Hart Publishin, 2008.

  5533

  HQ 789 .C8T5 2016, DB6210

  The rights of the child in a changing world: 25 years after the UN Convention on the Rights of the Child/ Editor Olga Cvejic Jancic.- Cham: Springer, 2016.

  5534

  KZ 6785 .E8T5 2012, DB6211

  The right to reparation in international law for victims of armed conflict/ Christine Evans.- Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

  5535

  KJE 8780 .G85 2007, DB6212

  Terrorism And the Foreigner: A Decade of Tension Around the Rule of Law in Europe/ edited by Elspeth Guild, Anneliese Baldaccini.- Leiden; Boston: Martinus Nijhoff, 2007.

  5536

  KZ 5038 .D4 2004, DB6213

  The Chapter VII Powers of the United Nations Security Council/ Erika De Wet.- Oxford; Portland: Hart Publishing, 2004.

  5537

  K 5064 .A95 2010, DB6215

  The Colombian Peace Process and the Principle of Complementarity of the International Criminal Court: An Inductive, Situation-based Approach/ Kai Ambos.- Heidelberg; New York: Springer, 2010.

  5538

  BJ 1031 .P38 2016, DB6216

  The Confluence of Philosophy and Law in Applied Ethics/ Norbert Paulo.- London: Palgrave Macmillan, 2016.

  5539

  KZ 6385 .G739 2000, DB6217

  The contemporary law of armed conflict/ L.C. Green.- 2nd edition.- Manchester: Manchester University Press; Yonkers: Juris Publishing, 2000.

  5540

  KF 224 .D8 S74 2013, DB6218

  The Contested Murder of Latasha Harlins: Justice, Gender, and the Origins of the LA Riots/ Brenda E. Stevenson.- Oxford; New York: Oxford University Press, 2013.

  5541

  JC 591 .L494 2010, DB6219

  The Cost of Free Speech: Pornography, Hate Speech, and their Challenge to Liberalism.- New York: Palgrave Macmillan, 2010.

  5542

  K 4365 .E75 2007, DB6220

  The criminal justice system and health care/ edited by Charles A. Erin, Suzanne Ost.- Oxford; New York: Oxford University Press, 2007.

  5543

  KZ 1321 .W48 2010, DB6221

  The Democratic Legitimacy of International Law/ Steven Wheatley.- Oxford; Portland: Hart Publishing, 2010.

  5544

  KZ 6275 .T37 2013, DB6222

  The Development of International Law by the International Court of Justice/ edited by Christian J Tams, James Sloan.- Oxford: Oxford University Press, 2013.

  5545

  KZ 3410 .M45 2010, DB6223

  The Doctrines of US Security Policy: An Evaluation under International Law/ Heiko Meiertons.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2010.

  5546

  HC 110 .E5 S34 2008, DB6224

  The Economy of the Earth: Philosophy, Law, and the Environment/ Mark Sagoff.- 2nd Edition.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2008.

  5547

  KZ 6275 .K653 2014, DB6225

  The Elgar Companion to the International Court of Justice/ Robert Kolb; Assisted by Thiago Braz Jardim Oliveira.- Cheltenham; Northampton: Edward Elgar, 2014.

  5548

  K 888 .V48 2007, DB6226

  The Employment Contract and the Changed World of Work/ by Stella Vettori.- Hampshire; Burlington: Ashgate, 2007.

  5549

  K 5018 .T33 2011, DB6227

  The Ends of Harm: The Moral Foundations of Criminal Law/ Victor Tadros.- Oxford; New York: Oxford University Press, 2011.

  5550

  K 258 .S67 2002, DB6228

  The Ethics of Deference: Learning from Law's Morals/ Philip Soper.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2002.

  5551

  JN 30 .R68 2014, DB6229

  The EU after Lisbon: Amending or Coping with the Existing Treaties/ Lucia Serena Rossi, Federico Casolari, Editors.- Heidelberg; New York: Springer, 2014.

  5552

  KJE 2448 .E93 2006, DB6230

  The European Company, Volume I/ general editors, Dirk van Gerven, Paul Storm.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2006.

  5553

  KJE 2448 .E93 2008, DB6231

  The European Company, Volume II/ general editors, Dirk van Gerven, Paul Storm.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2008.

  5554

  KJE 5461 .L63 2015, DB6232

  The European Court of Justice and International Courts/ Tobias Lock.- Oxford: Oxford University Press, 2015.

  5555

  JN 30 .J55 2007, DB6233

  The European Union and the People/ Mette Jolly.- Oxford; New York: Oxford University Press, 2007.

  5556

  JZ 4997 .5 .E87 L33 2006, DB6234

  The European Union at the United Nations: Intersecting Multilateralisms/ edited by Katie Verlin Laatikainen, Karen E. Smith.- Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2006.

  5557

  KZ 1208 .C36 M45 2016, DB6214

  The Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia: Assessing Their Contribution to International Criminal Law/ Simon M. Meisenberg, Ignaz Stegmiller, editors.- The Hague: T.M.C. Asser Press; Berlin; Heidelberg: Springer, 2016.

  5558

  K 579 .D8 B498 2016, DB6187

  5571

  JF 841 .G7Y6 2011, DB6248

  Young peoples human rights and the politics of voting age/ by Sonja C. Grover.- Dordrecht; New York: Springer, 2011.

  5572

  KJE 5156 .Z8A8 2012, DB6249

  A secular Europe: law and religion in the European constitutional landscape/ Lorenzo Zucca.- Oxford: Oxford University Press, 2012.

  5573

  KBP 50 .H34 2004, DB6250

  The formation of Islamic law/ edited by Wael B. Hallaq.- Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2004.

  5574

  KZ 3410 .V67 2013, DB6251

  The function of public international law/ Jan Anne Vos.- The Hague: T.M.C. Asser Press; Berlin; Heidelberg: Springer, 2013.

  5575

  K 3224 .K67 2008, DB6252

  The Future Governance of Citizenship/ Dora Kostakopoulou.- Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 2008.

  5576

  R 726 .G65 2006, DB6253

  The Future of Assisted Suicide and Euthanasia/ Neil M. Gorsuch.- Princeton: Princeton University Press, 2006.

  5577

  K 4600 .D39 2008, DB6254

  The Future of International Economic Law/ edited by William J. Davey, John Jackson.- Oxford; New York: Oxford University Press, 2008.

  5578

  KZ 3410 .T728 2013, DB6255

  The Future of International Law: Global Government/ Joel P. Trachtman.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2013.

  5579

  KD 3009 .A2 B47 2004, DB6256

  The Future of Labour Law: Liber Amicorum Sir Bob Hepple QC/ edited by Catherine Barnard, Simon Deakin, Gillian S. Morris.- Oxford; Portland: Hart Publishing, 2004.

  5580

  K 5301 .R82 2009, DB6257

  The Gender of Reparations: Unsettling Sexual Hierarchies while Redressing Human Rights Violations/ edited by Ruth Rubio-Marin.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2009.

  5581

  KD 2088 .D56 2000, DB6258

  The Governance of Corporate Groups/ Janet Dine.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2000.

  5582

  RB 155 .65 .W53 2009, DB6259

  The Governance of Genetic Information: Who Decides?/ edited by Heather Widdows, Caroline Mullen.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2009.

  5583

  KKM 1572 .V47 2015, DB6260

  The Great Council of Malines in the 18th century: An Aging Court in a Changing World?/ An Verscuren.- Cham: Springer, 2015.

  5584

  BJ 59 .M37 2011, DB6261

  The Growing Gap Between Emerging Technologies and Legal-Ethical Oversight: The Pacing Problem/ Gary E. Marchant, Braden R. Allenby, Joseph R. Herkert, editors; foreword by Peter A. French.- Dordrecht; New York: Springer, 2011.

  5585

  KPP 171 .T5A7 2012, DB6262

  A treatise on Singapore constitutional law/ Thio Li-ann.- Singapore: Academy Publishing, 2012.

  5586

  K 3165 .K7B4 2010, DB6263

  Beyond constitutionalism: the pluralist structure of postnational law/ Nico Krisch.- 1st edition.- Oxford; New York: Oxford University Press, 2010.

  5587

  JC 479 .B6B7 2018, DB6264

  Bridging Clauses in European Constitutional Law: Legal Framework and Parliamentary Participation/ Robert Bottner, Jan Grinc.- Cham: Springer, 2018.

  5588

  KHH 2921 .C4C6 2017, DB6265

  Colombian constitutional law: leading cases/ Manuel Jose Cepeda Espinosa, David E. Landau.- New York: Oxford University Press, 2017.

  5589

  KF 4550 .A7C6 2010, DB6266

  Constitutional illusions and anchoring truths: the touchstone of the natural law/ Hadley Arkes.- New York: Cambridge University Press, 2010.

  5590

  K 3165 .A3C6 2017, DB6267

  Constitutionalism and the rule of law: bridging idealism and realism/ Edited by Maurice Adams, Anne Meuwese, Ernst Hirsch Allin.- New York: Cambridge University Press, 2017.

  5591

  KD 3989 .C6 2008, DB6268

  Constitutional law.- London, New York: Cavendish, Routledge, 2008.

  5592

  KF 4550 .Z9S2 2013, DB6269

  Constitutional law: model problems and outstanding answers/ Kevin W. Saunders, Michael A. Lawrence.- New York: Oxford University Press, 2013.

  5593

  KF 4550 .C5C6 2006, DB6270

  Constitutional law: principles and policies/ Erwin Chemerinsky.- 3rd edition.- New York: Aspen Publishers, 2006.

  5594

  KF 4749 .S5E6 2008, DB6271

  Equality and liberty in the golden age of state constitutional law/ Jeffrey M. Shaman.- New York: Oxford University Press, 2008.

  5595

  KJE 5105 .C7E8 2008, DB6272

  EU Foreign Relations Law: Constitutional Fundamentals/ Edited by Marise Cremona, Bruno de Witte.- Oxford: Hart Publishing, 2008.

  5596

  KJE 4445 .S4E8 2012, DB6273

  European constitutional law/ Robert Schutze.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2012.

  5597

  KF 1263.C65K8 2007, DB6274

  Federal dataveillance: implications for constitutional privacy protections/ Martin Kuhn.- New York: LFB Scholarly Publishing, 2007.

  5598

  KJC 5156 .U5F7 2007, DB6275

  Freedom of religion: in European constitutional and international case law/ Renata Uitz.- Strasbourg: Council of Europe, 2007.

  5599

  KZ 3410 .S4G5 2011, DB6276

  Global constitutionalism in international legal perspective/ by Christine E.J. Schwobel.- Leiden; Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2011.

  5600

  K 487 .A57K8 2005, DB6277

  Law and anthropology: international yearbook for legal anthropology/ Edited by Rene Kuppe, Richard Potz.- Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2005.

  5601

  KF 4545. S5D9 2012, DB6278

  Natural law and the antislavery constitutional tradition/ Justin Buckley Dyer.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2012.

  5602

  KJE 4445 .N4N6 2006, DB6279

  Nordic and other European constitutional traditions/ Edited by Joakim Nergelius.- Leiden; Boston: Martinus Nijhoff, 2006.

  5603

  K 3165 .D8P5 2016, DB6280

  Philosophical foundations of constitutional law/ edited by David Dyzenhaus, Malcolm Thorburn.- 1st edition.- Oxford: Oxford University Press, 2016.

  5604

  KF 6289 .R3P5 2002, DB6281

  Politics, Taxation, and the Rule of Law: the Power to Tax in Constitutional Perspective/ Donald P. Racheter, Richard E. Wagner.- Boston: Springer, 2002.

  5605

  K 1094 .3 .W75 2014, DB6282

  The Handbook of International Loan Documentation/ Sue Wright.- 2nd edition.- New York,: Palgrave Macmillan, 2014.

  5606

  HF 1385 .V36 2013, DB6283

  The History and Future of the World Trade Organization/ Craig VanGrasstek.- Geneva: World Trade Organization, 2013.

  5607

  K 1150 .A878 2016, DB6284

  The IMLI Manual on International Maritime Law, Volume II: Shipping Law/ general editior, David Joseph Attard; edited by Malgosia Fitzmaurice ... [et al.].- Oxford: Oxford University Press, 2016.

  5608

  K 1150 .A878 2016, DB6285

  The IMLI Manual on International Maritime Law, Volume III: Marine Environmental Law and Maritime Security Law/ general editior, David Joseph Attard; edited by Malgosia Fitzmaurice, Norman A. Martinez Gutierrez, Riyaz Hamza.- Oxford: Oxford University Press, 2016.

  5609

  KF 4819 .L39 2010, DB6286

  The Immigration Battle in American Courts/ Anna O. Law.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2010.

  5610

  KF 228 .W353 S85 2005, DB6287

  The Impossibility of Religious Freedom/ Winnifred Fallers Sullivan.- Princeton: Princeton University Press, 2005.

  5611

  JV 6565 .K36 2017, DB6288

  The INS on the Line: Making Immigration Law on the US-Mexico Border, 1917-1954/ S. Deborah Kang.- New York,: Oxford University Press, 2017.

  5612

  KJC 2245 .V37 2011, DB6289

  The Integration of European Financial Markets: The Regulation of Monetary Obligations/ Noah Vardi.- London; New York: Routledge-Cavendish, 2011.

  5613

  KZ 6275 .F67 2014, DB6290

  The International Court of Justice: An Arbitral Tribunal or a Judicial Body?/ Serena Forlati.- Switzerland: Springer, 2014.

  5614

  KZ 7312 .S38 2017, DB6291

  The International Criminal Court at the Mercy of Powerful States: An Assessment of the Neo-Colonialism Claim Made by African Stakeholders/ Res Schuerch.- The Hague: T.M.C Asser Press; Berlin; Heidelberg: Springer, 2017.

  5615

  KZA 1145 .T36 2012, DB6292

  The International Law of the Sea/ Yoshifumi Tanaka.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2012.

  5616

  K 1150 .C37 2009, DB6293

  The International Law of the Shipmaster/ by John A.C. Cartner, Richard P. Fiske, Tara L. Leiter.- London: Informa, 2009.

  5617

  K 4610 .R838 2017, DB6294

  The International Legal Responsibility of the European Union in the Context of the World Trade Organization in Areas of Non-Conferred Competences/ Plarent Ruka.- Cham: Springer, 2017.

  5618

  TP 248 .65 .F66 F34 2006, DB6295

  The International Politics of Genetically Modified Food: Diplomacy, Trade and Law/ Robert Falkner.- Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2006.

  5619

  KJC 510 .A15G6 2002, DB6296

  Prospects for constitutionalism in post-communist countries/ Levent Gonenc.- The Hague; New York: Martinus Nijhoff, 2002.

  5620

  KZ 4041 .S4S6 2015, DB6297

  Sovereignty referendums in international and constitutional law/ Ilker Gokhan Sen.- Cham: Springer, 2015.

  5621

  K 18 .S3S6 2008, DB6298

  Special issue Constitutional politics in a conservative era/ Austin Sarat.- Bingley: Emerald Group Publishing Limited, 2008.

  5622

  KJE 5089 .S3S5 2006, DB6299

  Spreading democracy and the rule of law? :the impact of EU enlargement on the rule of law, democracy and constitutionalism in post-communist legal orders/ edited by Wojciech Sadurski, Adam Czarnota, Martin Krygier.- Dordrecht: Springer, 2006.

  5623

  KJE 5170 .S5T5 2013, DB6300

  The coherence of EU free movement law: constitutional responsibility and the Court of Justice/ Niamh Nic Shuibhne.- Oxford: Oxford University Press, 2013.

  5624

  KF 4547.4 .V5E8 2010, DB6301

  Essential Supreme Court decisions: summaries of leading cases in U.S. constitutional law/ John R. Vile.- 15th edition.- Lanham: Rowman and Littlefield Publishers, 2010.

  5625

  KD 5375 .S7T5 2009, DB6302

  The Victorian taxpayer and the law: a study in constitutional conflict/ Chantal Stebbings.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2009.

  5626

  JZ 5566 .J6T7 2004, DB6303

  Transnational governance and constitutionalism/ Christian Joerges, Inger-Johanne Sand, Gunther Teubner.- Oxford; Portland, Oregon: Hart Publishing, 2004.

  5627

  KHF 2921 .C6C6 2011, DB6304

  Constitutional law in Chile/ Javier Couso... [et al.].- Wolters: Kluwer Law and Business, 2011.

  5628

  KD 1554 .A5L3 2010, DB6305

  [Law of contract]

  Ansons law of contract/ William R. Anson... [et al.].- 29th edition.- Oxford; New York: Oxford University Press, 2010.

  5629

  K 840 .A4A8 2011, DB6306

  A theory of contract law: empirical insights and moral psychology/ by Peter A. Alces.- Oxford; New York: Oxford University Press, 2011.

  5630

  KBP 440.3 .D3C6 2015, DB6307

  Contracting fear: Islamic law in the Middle East and Middle America/ Khurram Dara.- Eugene: Wipf and Stock Publishers, 2015.

  5631

  KD 1554 .E4C5 2011, DB6308

  Contract law/ Catherine Elliott, Frances Quinn.- 8th edition.- Harlow, England; New York: Pearson Longman, 2011.

  5632

  KD 1554 .M4C6 2015, DB6309

  Contract law/ Ewan McKendrick.- 12th edition.- London: Palgrave, 2017.

  5633

  KD 1554 .C4C6 2012, DB6310

  Contract law/ Mindy Chen-Wishart.- 4th edition.- Oxford: Oxford University Press, 2012.

  5634

  K 840 .G4C6 2011, DB6311

  Contract Law and Economics/ Gerrit De Geest.- Cheltenham: Edward Elgar Publishin, 2011.

  5635

  KD 1554 .H3C6 2012, DB6312

  Contract law/ Marina Hamilton.- Harlow: Pearson, 2012.

  5636

  JZ 4971 .M32 2006, DB6313

  The International Struggle over Iraq: Politics in the UN Security Council 1980-2005/ David M. Malone.- Oxford; New York: Oxford University Press, 2006.

  5637

  KNC 747 .T75 2014, DB6314

  The Interpretation of Investment Treaties/ by Trinh Hai Yen.- Leiden; Boston: Brill Nijhoff, 2014.

  5638

  K 331 .C66 2001, DB6315

  The Invisible Origins of Legal Positivism: A Re-Reading of a Tradition/ by William E. Conklin.- [Cham]: Springer, 2001.

  5639

  BM 520 .2 .J498 2004, DB6316

  The Jewish Law Annual, Volume 15/ The Institute of Jewish Law.- London; New York: Routledge, 2004.

  5640

  KH 619 .B75 2008, DB6317

  The Judicial Response to Police Killings in Latin America: Inequality and the Rule of Law/ Daniel M. Brinks.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2008.

  5641

  K 487 .L36 M37 2014, DB6318

  The Language of Law/ Andrei Marmor.- Oxford: Oxford University Press, 2014.

  5642

  K 1401 .E435 2013, DB6319

  The Law and Economics of Intellectual Property in the Digital Age: The Limits of Analysis/ Niva Elkin-Koren, Eli M. Salzberger.- Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2013.

  5643

  K 3636 .D853 2006, DB6320

  The Law and Ethics of the Pharmaceutical Industry/ By Graham Dukes.- Amsterdam; Boston: Elsevier, 2006.

  5644

  KZ 6385 .S66 2010, DB6321

  The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War/ Gary D. Solis.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2010.

  5645

  K 564 .C6 D38 2009, DB6322

  The Law of Electronic Commerce/ Alan Davidson.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2009.

  5646

  KF 1389 .5 .H66 2013, DB6323

  The Law of Fundraising/ Bruce R. Hopkins, Alicia M. Kirkpatrick.- 5th Edition.- Hoboken, New Jersey: Wiley, 2013.

  5647

  JZ 6009 .G7 K44 2016, DB6324

  The Law of Nations and Britain's Quest for Naval Security: International Law and Arms Control, 1898 1914/ Scott Andrew Keefer.- Cham: Palgrave Macmillan, 2016.

  5648

  K 840 .M5C6 2016, DB6325

  Contract, status, and fiduciary law/ edited by Paul B. Miller, Andrew S. Gold.- 1st edition.- Oxford: Oxford University Press, 2016.

  5649

  KD 1641 .A2E5 2005, DB6326

  Engineering Law and the I.C.E. Contracts-4/ Max W. Abrahamson, William Harris.- London: Spon Press, 2005.

  5650

  KF 801 .F7E8 2016, DB6327

  Essentials of contract law/ Martin A. Frey.- 2nd edition.- Boston: Cengage Learning, 2016.

  5651

  KJE 983 .C66K8 2012, DB6328

  EU law and private international law: the interrelationship in contractual obligations/ Jan-Jaap Kuipers.- Leiden; Boston: Nijhoff, 2012.

  5652

  KJE 1640 .E8 2008, DB6329

  European contract law: materials for a common frame of reference: terminology, guiding principles, model rules/ edited by Benedicte Fauvarque-Cosson, Denis Mazeaud; prepared by Jean-Baptiste Racine ... [et al.].- Munich: Sellier. European Law Publishers, 2008.

  5653

  KD 1554 .R5L3 2017, DB6330

  Law of contract/ Paul Richards.- 13th edition.- Harlow: Pearson, 2017.

  5654

  KJE 2121 .H6M8 2010, DB6331

  Multimodal transport law: the law applicable to the multimodal contract for the carriage of goods/ Marian Hoeks.- Alphen aan den Rijn, The Netherlands: Kluwer Law International, 2010.

  5655

  K 840 .P453 2014, DB6332

  Philosophical foundations of contract law/ edited by Gregory Klass, George Letsas, Prince Saprai.- Oxford: Oxford University Press, 2014.

  5656

  BC 199 .C6 P75 2004, DB6333

  The Law of Non-Contradiction: New Philosophical Essays/ edited by Graham Priest, J.C. Beall, Bradley P. Armour-Garb.- Oxford: Oxford University Press; New York: Clarendon Press, 2004.

  5657

  KZ 6385 .D48 2000, DB6334

  The Law of War/ Ingrid Detter.- 2nd edition.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2000.

  5658

  KF 4806 .6 .O73 2015, DB6335

  The Law that Changed the Face of America: The Immigration and Nationality Act of 1965/ Margaret Sands Orchowski.- Maryland: Rowman & Littlefield, 2015.

  5659

  K 235 .F74 2013, DB6336

  The legacy of John Austin's jurisprudence/ Michael Freeman, Patricia Mindus, editors.- Dordrecht; New York: Springer, 2013.

  5660

  KD 2968 .M5 D56 2006, DB6337

  Legal Aspects of Midwifery/ Bridgit Dimond; foreword by Robyn Phillips.- 3rd edition.- Edinburgh; New York: Books for Midwives, 2006.

  5661

  K 235 .S625 2017, DB6338

  The Legal Relation: Legal Theory after Legal Positivism/ Alexander Somek.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2017.

  5662

  KZ 4850 .C65 2001, DB6339

  The Legitimacy of International Organizations/ edited by Jean-Marc Coicaud, Veijo Heiskanen.- Tokyo; New York: United Nations University Press, 2001.

  5663

  KF 8775 .C58 2011, DB6340

  The Limits of Judicial Independence/ Tom S. Clark.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2011.

  5664

  K 370 .S38 2000, DB6341

  The Limits Of Law: Essays On Democratic Governance/ Peter H. Schuck.- Boulder: Westview Press, 2000.

  5665

  K 3585 .N34 2009, DB6342

  The Making of International Environmental Treaties: Neoliberal and Constructivist Analyses of Normative Evolution/ Gerry Nagtzaam.- Cheltenham; Northampton: Edward Elgar, 2009.

  5666

  KD 1642 .S55C8 2012, DB6343

  The Law of Shipbuilding Contracts/ Simon Curtis.- Oxon: Routledge, 2012.

  5667

  HG 5780.80 .S4T5 2018, DB6344

  The protection of foreign investments in Mongolia: treaties, domestic law, and contracts on investments in international comparison and arbitral practice/ [edited by] Bajar Scharaw.- Cham, Switzerland: Springer, 2018.

  5668

  KKX 858 .H4T8 2017, DB6345

  Turkish Contract Law/ Ilhan Helvaci.- Cham: Springer, 2017.

  5669

  HF 5661 .A8C6 2012, DB6346

  Corporate and business law/ Association of Chartered Certified Accountants (Great Britain).- London: School of Business and Finance, 2012.

  5670

  HV 6768 .S5C6 2002, DB6347

  Corporate Crime, Law, and Social Control/ Sally S. Simpson.- Leiden: Cambridge University Press, 2002.

  5671

  KD 2149 .C6 2004, DB6348

  Corporate insolvency/ Andrew McTear... [et al.].- London: Cavendish, 2004.

  5672

  KD 2101 .V5C6 2006, DB6349

  Corporate reporting and company law/ Charlotte Villiers.- Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press, 2006.

  5673

  HD 60 .B6P4 2008, DB6350

  Perspectives on corporate social responsibility/ edited by Nina Boeger, Rachel Murray, Charlotte Villiers.- Cheltenham, Glos, UK; Northampton, MA: Edward Elgar, 2008.

  5674

  K 1315 .B3C6 2013, DB6351

  Corporate sovereignty: law and government under capitalism/ Joshua Barkan.- Minneapolis: University of Minnesota Press, 2013.

  5675

  K 1315 .M3I5 2000, DB6352

  International corporate law- Vol. 1/ Edited by Fiona Macmillan.- Oxford: Hart Publishing, 2000.

  5676

  K 1311.3 .M3I5 2003, DB6353

  International corporate law annual: Vol. 2/ Fiona Macmillan.- Oxford; Portland, Oregon: Hart Publishing, 2003.

  5677

  KD 2079 .M5N3 2009, DB6354

  National corporate law in a globalised market: the UK experience in perspective/ David Milman.- Cheltenham, UK ; Northampton, MA: Edward Elgar, 2009.

  5678

  K 1315 .P4 2009, DB6355

  Perspectives in company law and financial regulation: essays in honour of Eddy Wymeersch/ edited by Michel Tison... [et al.].- Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press, 2009.

  5679

  UA 11 .G45 2013, DB6356

  The Militant Face of Democracy: Liberal Forces for Good/ edited by Anna Geis, Harald Muller, Niklas Schornig.- Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

  5680

  R 726 .L3797 2005, DB6357

  The Modern Art of Dying: A History of Euthanasia in the United States/ Shai J. Lavi.- Princeton: Princeton University Press, 2005.

  5681

  K 3830 .S345 2009, DB6358

  The Multilaterization of International Investment Law/ Stephan W. Schill.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2009.

  5682

  K 1327 .D55 2013, DB6359

  The Nature of Corporate Governance: The Significance of National Cultural Identity/ Janet Dine, Marios Koutsias.- Cheltenham; Northampton: Edward Elgar, 2013.

  5683

  KD 984 .C66 2003, DB6360

  The New Law of Land Registration/ Elizabeth Cooke.- Oxford; Portland: Hart Publishing, 2003.

  5684

  K 213 .C487 2000, DB6361

  The Notion of an Ideal Audience in Legal Argument/ by George C. Christie.- Dordrecht: Springer, 2000.

  5685

  KZ 1176 .5 .H45 2011, DB6362

  The Nuremberg Military Tribunals and the Origins of International Criminal Law/ Kevin Jon Heller.- Oxford; New York: Oxford University Press, 2011.

  5686

  HB 74 .P8 Z345 2014, DB6363

  The Oxford Handbook of Behavioral Economics and the Law/ edited by Eyal Zamir, Doron Teichman.- Oxford; New York: Oxford University Press, 2014.

  5687

  K 230 .C64 2012, DB6364

  The Oxford Handbook of Jurisprudence and Philosophy of Law/ edited by Jules Coleman, Kenneth Einar Himma, Scott Shapiro.- Oxford; New York: Oxford University Press, 2012.

  5688

  KF 4550 .D598 2010, DB6365

  The Oxford Introductions to U.S. Law: Constitutional Law/ Michael C. Dorf; Trevor W. Morrison.- Oxford; New York: Oxford University Press, 2010.

  5689

  KF 1250 .G648 2010, DB6366

  The Oxford Introductions to U.S. Law: Torts/ John C. P. Goldberg, Benjamin C. Zipursky.- Oxford; New York: Oxford University Press, 2010.

  5690

  B 105 .A35 G66 2003, DB6367

  The Paradoxes of Action: Human Action, Law and Philosophy/ by Daniel Gonzalez Lagier.- Dordrecht: Springer, 2003.

  5714

  KD 1859 .P56 2009, DB6390

  The Pinsent Masons Guide to Insurance Distribution: Law and Regulation/ Editor Andrew Long.- 2nd edition.- London; Philadelphia: Kogan Page, 2009.

  5715

  K 235 .C35 2013, DB6391

  The Planning Theory of Law: A Critical Reading/ Damiano Canale, Giovanni Tuzet, editors.- Dordrecht; New York: Springer, 2013.

  5716

  JZ 5006 .7 .V74 2014, DB6392

  The Political Economy of the United Nations Security Council: Money and Influence/ James Raymond Vreeland, Axel Dreher.- New York: Cambridge University Press, 2014.

  5717

  HF 1604 .F43 2006, DB6393

  The Politics of China's Accession to the World Trade Organization: The Dragon Goes Global/ Hui Feng.- Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2006.

  5718

  KZ 7312 .S77 2008, DB6394

  The Politics of Constructing the International Criminal Court: NGOs, Discourse, and Agency/ Michael J. Struett.- New York: Palgrave Macmillan, 2008.

  5719

  KZ 7050 .S74 2012, DB6395

  The Politics of International Criminal Justice: German Perspectives from Nuremberg to The Hague/ Ronen Steinke.- Oxford; Portland: Hart Publishing, 2012.

  5720

  KZ 3410 .J64 2011, DB6396

  The Power of Deliberation: International Law, Politics and Organizations/ Ian Johnstone.- Oxford; New York: Oxford University Press, 2011.

  5721

  KJE 965 .R35 2003, DB6397

  The Principle of Legal Certainty in EC Law/ by Juha Raitio.- Dordrecht: Springer, 2003.

  5722

  KJE 4445 .K57 2014, DB6398

  The Principle of Loyalty in EU Law/ Marcus Klamert.- Oxford: Oxford University Press, 2014.

  5723

  K 2400 .M65 2012, DB6399

  The Principles and Practice of International Commercial Arbitration/ Margaret L. Moses.- 2nd edition.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2012.

  5724

  K 457 .B85 P7513 2006, DB6400

  The Principles of Natural and Politic Law, Volume 1: The Principles of Natural Law/ Jean-Jacques Burlamaqui; translated by Thomas Nugent; edited and with an introduction by Petter Korkman.- Indianapolis: Liberty Fund, 2006.

  5725

  B 105 .W3 H45 2010, DB6401

  The Prism of Just War: Asian and Western Perspectives on the Legitimate Use of Military Force/ edited by Howard M. Hensel.- Farnham; Burlington: Ashgate, 2010.

  5726

  KZ 5038 .S554 2014,  DB6402

  The Procedure of the UN Security Council/ Loraine Sievers, Sam Daws.- Fourth edition.- Oxford: Oxford University Press, 2014.

  5727

  HB 701 .F75 2001, DB6403

  The Progressive Assault on Laissez Faire: Robert Hale and the First Law and Economics Movement/ Barbara H. Fried.- Cambridge; London: Harvard University Press, 2001.

  5728

  KF 384 .L66 2010, DB6404

  The Pursuit of Justice: Law and Economics of Legal Institutions/ edited by Edward J. Lopez; foreword by Robert D. Tollison.- Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2010.

  5729

  DS 119 .76 .U585 2008, DB6405

  The Question of Palestine and the United Nations.- New York: United Nations, 2008.

  5730

  JZ 4850 .K67 2004, DB6406

  The Rational Design of International Institutions/ edited by Barbara Koremenos, Charles Lipson, Duncan Snidal.- Cambridge: New York: Cambridge University Press, 2004.

  5731

  KBP 440 .55 .S533 2012, DB6425

  The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law, Volume 1: Al-Muwafaqat fi Usul al-Sharia/ Ibrahim ibn Musa Abu Ishaq al-Shatibi; translated by Imran Ahsan Khan Nyazee; reviewed by Raji M. Rammuny.- Reading, UK: Garnet Publishing, 2012.

  5732

  KF 4753 .S26 2010, DB6426

  The Right to Earn a Living: Economic Freedom and the Law/ Timothy Sandefur.- Washington: Cato Institute, 2010.

  5733

  K 3260 .3 .T63 2012, DB6427

  The Right to Health in International Law/ John Tobin.- Oxford; New York: Oxford University Press, 2012.

  5734

  QH 541 .15 .E245 W48 2017, DB6429

  The Role of Integrity in the Governance of the Commons: Governance, Ecology, Law, Ethics/ Laura Westra, Janice Gray, Franz-Theo Gottwald, editors.- Cham: Springer, 2017.

  5735

  KZ 6471 .W45 2014, DB6430

  The Role of National Courts in Applying International Humanitarian Law/ Sharon Weill.- Oxford: Oxford University Press, 2014.

  5736

  HF 1385 .S245 2001, DB6431

  The Role of the World Trade Organization in Global Governance/ edited by Gary P. Sampson.- Tokyo; New York: United Nations University Press, 2001.

  5737

  KJA 2512 .B57 2014, DB6432

  The Roman Law of Obligations/ Peter Birks; edited by Eric Descheemaeker.- Oxford: Oxford University Press, 2014.

  5738

  KZ 6310 .T75 2016, DB6433

  The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary/ Triffterer, Ambos.- 3rd edition.- Munchen: C.H. Beck, 2016.

  5739

  K 235 .M37 2012, DB6434

  The Routledge Companion to Philosophy of Law/ edited by Andrei Marmor.- New York; Abingdon, Oxon: Routledge, 2012.

  5740

  BL 65 .L33 I44 2014, DB6435

  The Rule of Law and the Rule of God/ edited by Simeon O. Ilesanmi, Win-Chiat Lee, J. Wilson Parker.- New York: Palgrave Macmillan, 2014.

  5741

  KBP 330 .A45 W45 2010, DB6436

  The search for God's law :Islamic jurisprudence in the writings of Sayf al-Din al-Amidi/ Bernard G. Weiss.- Salt Lake City: University Of Utah Press; Herndon: International Institute of Islamic Thought, 2010.

  5742

  K 3267 .M37 2012, DB6437

  The Slave Trade and the Origins of International Human Rights Law/ Jenny S. Martinez.- Oxford; New York: Oxford University Press, 2012.

  5743

  K 3943 .C517 2015, DB6438

  The Social Foundations of World Trade: Norms, Community, and Constitution/ Sungjoon Cho.- Cambridge: Cambridge University Press, 2015.

  5744

  KKT 1186 .S87 2007, DB6439

  The Stages of Property: Copyrighting Theatre in Spain/ Lisa Surwillo.- Toronto: University of Toronto Press, 2007.

  5745

  KLA 475 .5 .W38 2005, DB6440

  The state of law in the South Caucasus/ edited by Christopher P.M. Waters.- New York: Palgrave Macmillan, 2005.

  5746

  K 3242 .5 .S26 2007, DB6441

  The Struggle against Enforced Disappearance and the 2007 United Nations Convention/ by Tullio Scovazzi, Gabriella Citroni.- Leiden; Boston: Martinus Nijhoff, 2007.

  5747

  KF 3471 .V38 2012, DB6442

  The successes and failures of whistleblower laws/ Robert G. Vaughn.- Cheltenham; Northampton: Edward Elgar, 2012.

  5748

  KFF 512 .M358 2006, DB6443

  The Supreme Court of Florida, 1917-1972/ Walter W. Manley II, Canter Brown; prepared for the Florida Supreme Court Historical Society; Eric W. Rise, contributing scholar.- Gainesville: University Press of Florida, 2006.

  5749

  JZ 4995 .K64 2018, DB6428

  The UN Security Council Members' Responsibility to Protect: A Legal Analysis/ Andreas S. Kolb.- Heidelberger; Berlin: Springer, 2018.

  5750

  HV 9104 .M3U6 2002, DB6408

  Understanding latino delinquency: the applicability of strain theory by ethnicity/ Cynthia Perez McCluskey.- New York: LFB Scholarly Publishing, 2002.

  5751

  K 5001 .M3P7 2009, DB6409

  Privilege or punish: criminal justice and the challenge of family ties/ Dan Markel, Jennifer M. Collins, Ethan J. Leib.- Oxford; New York: Oxford University Press, 2009.

  5752

  HV 9304 .O3P7 2006, DB6410

  Prisoner reentry and the life course: the role of race and drugs/ Daniel J. O'Connell.- New York: LFB Scholarly Publishing, 2006.

  5753

  KF 9812 .M8E8 2001, DB6411

  Excluding violent youths from juvenile court: the effectiveness of legislative waiver/ David L. Myers.- New York: LFB Scholarly Publishing, 2001.

  5754

  HV 9468 .H6W3 2005, DB6412

  Walking George: the life of George John Beto and the rise of the modern Texas prison system/ David M. Horton, George R. Nielsen.- Denton, Texas: University of North Texas Press, 2005.

  5755

  HV 6439 .U5W4 2002, DB6413

  Contemporary Gangs An Organizational Analysis/ Deborah Lamm Weisel.- New York: LFB Scholarly Publishing LLC, 2002.

  5756

  KF 9219.6 .H6C7 2000, DB6414

  Criminal justice/ Dennis Hoffman.- New York: IDG Books Worldwide, 2000.

  5757

  HV 6626 .D8T5 2001, DB6415

  The domestic assault of women: psychological and criminal justice perspectives/ Donald G. Dutton.- Rev. and expanded edition.- Vancouver: UBC Press, 2001.

  5758

  KFC 1172 .K5U6 2005, DB6416

  Unjust sentencing and the California Three Strikes law/ Douglas W. Kieso.- New York: LFB Scholarly Publishing, 2005.

  5759

  KF 9375 .A9C5 2004, DB6417

  Civil gang abatement: the effectiveness and implications of policing by injunction/ Edward L. Allan.- New York: LFB Scholarly Publishing, 2004.

  5760

  KHH 5404 .R4C6 2003, DB6418

  Colombian criminal justice in crisis: fear and distrust/ Elvira Maria Restrepo.- Houndmills, Basingstoke, Hampshire; New York: Palgrave Macmillan in association with St. Antonys College, Oxford, 2003.

  5761

  HV 7419 .B4C7 2011, DB6419

  Criminal justice and neoliberalism/ Emma Bell.- New York: Palgrave Macmillan, 2011.

  5762

  HV 9104 .H3A3 2007, DB6420

  Adolescent victimization and delinquent behavior/ Erika Harrell.- New York: LFB Scholarly Publishing, 2007.

  5763

  HV 7936 .A8S3 2009, DB6421

  Police information sharing: all-crimes approach to homeland security/ Ernest D. Scott Jr.- El Paso, Tex: LFB Scholarly Publishing, 2009.

  5764

  KLB 3950 .N4R8 2007, DB6422

  Russian legal culture before and after communism: criminal justice, politics and the public sphere/ Frances Nethercott.- Abingdon, Oxon: Routledge, 2007.

  5765

  HV 7419 .P3C6 2010, DB6423

  Comparative criminal justice/ Francis Pakes.- 2nd edition.- Cullompton, Devon, UK ; Portland, Oregon: Willan Publishing, 2010.

  5766

  HV 8139 .K3T5 2004, DB6424

  The murder of police officers/ Robert J. Kaminski.- New York: LFB Scholarly Publishing, 2004.

  5767

  HV 9304 .C3I5 2004, DB6444

  Intermediate sanctions in corrections/ Gail A. Caputo.- Denton, Texas: University of North Texas Press, 2004.

  5768

  HV 6534 .D34L3 2003, DB6445

  Worse than death: the Dallas nightclub murders and the Texas multiple murder law/ Gary M. Lavergne.- 1st edition.- Denton: University of North Texas Press, 2003.

  5769

  HV 9950 .G6C7 2008, DB6446

  Criminal justice internships: theory into practice/ Gary R. Gordon, R. Bruce McBride.- Newark: Lexis Nexis Matthew Bender, 2008.

  5770

  HV 6208 .K5N4 2010, DB6447

  Neighborhood structures and crime: a spatial analysis/ George Kikuchi.- El Paso: LFB Scholarly Pub. LLC, 2010.

  5771

  K 5575 .V3C6 2006, DB6448

  Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Article 40: child criminal justice/ by Geraldine Van Bueren.- Leiden; Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2006.

  5772

  KD 7876 .G7C7 2002, DB6449

  Criminal Justice, Mental Health and the Politics of Risk/ Nicola S. Gray, Judith M. Laing, Lesley Noaks.- London: Cavendish, 2002.

  5773

  K 5001 .Q8R4 2010, DB6450

  Regulation and Criminal Justice: Innovations in Policy and Research/ Hannah Quirk, Toby Seddon, Graham Smith.- Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

  5774

  KF 8726 .N3C7 2002, DB6451

  Crime and justice in the age of Court TV/ Hedieh Nasheri.- New York: LFB Scholarly Publishing, 2002.

  5775

  HV 8138 .W7I5 2006, DB6452

  Introduction to law enforcement and criminal justice/ Henry M. Wrobleski, Karen M. Hess.- 8th edition.- Belmont, CA: Thomson/Wadsworth, 2006.

  5776

  KF 1307 .W4M3 2011, DB6453

  Managing the use of force incident: for criminal justice officers, supervisors, and administrators/ by Howard Webb.- Springfield, Ill.: C.C. Thomas, 2011.

  5777

  KF 9619.3 .H3C6 2008, DB6454

  Constitutional law and the criminal justice system/ J. Scott Harr, Karen M. Hess.- 4th edition.- Belmont, CA: Thomson/Wadsworth, 2008.

  5778

  HV 6250.3 .G7P7 2008, DB6455

  Good practice in safeguarding adults: working effectively in adult protection/ Jacki Pritchard.- London; Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2008.

  5779

  KJV 7982 .H6F7 2005, DB6486

  French criminal justice: a comparative account of the investigation and prosecution of crime in France/ Jacqueline Hodgson.- Oxford ; Portland, Oregon: Hart Publishing, 2005.

  5780

  KJV 8800 .D6J8 2010, DB6487

  Juries and the transformation of criminal justice in France in the nineteenth and twentieth centuries/ James M. Donovan.- Chapel Hill, N.C.: The University of North Carolina Press, 2010.

  5781

  HV 8143 .M3P6 2009, DB6488

  Police shootings and citizen behavior/ James P. McElvain.- El Paso: LFB Scholarly Publishing, 2009.

  5782

  HV 8886 .U5M3 2001, DB6489

  Inside looking out: jailed fathers perceptions about separation from their children/ Jamie S. Martin.- New York: LFB Scholarly Publishing LLC, 2001.

  5783

  HV 9345 .A5C6 2005, DB6490

  Community justice: issues for probation and criminal justice/ edited by Jane Winstone, Francis Pakes.- Cullompton: Willan, 2005.

  5784

  HV 9960 .G7W6 2009, DB6491

  Public opinion and criminal justice/ edited by Jane Wood, Theresa Gannon.- Cullompton: Willan, 2009.

  5785

  KF 9660 .I5C7 2009, DB6492

  Criminal evidence/ Jefferson L. Ingram.- 10th edition.- [Newark, NJ]: LexisNexis/Anderson Publishing, 2009.

  5786

  HV 9950 .B8P7 2004, DB6493

  Profiling and criminal justice in America: a reference handbook/ Jeff Bumgarner.- Santa Barbara, California: ABC-CLIO, 2004.

  5787

  HV 8073 .F5F6 2008, DB6494

  Forensics under fire: are bad science and dueling experts corrupting criminal justice?/ Jim Fisher.- New Brunswick: Rutgers University Press, 2008.

  5788

  HV 9104 .H6Y6 2004, DB6495

  Youth violence, resilience, and rehabilitation/ Joan Serra Hoffman.- New York: LFB Scholarly Publishing, 2004.

  5789

  HV 9960 .G7M8 2004, DB6496

  Student Handbook of Criminal Justice and Criminology/ John Muncie, David Wilson.- Portland: Cavendish, 2004.

  5790

  KFV 2987 .G6T5 2008, DB6497

  The Innocence Commission: preventing wrongful convictions and restoring the criminal justice system/ Jon B. Gould.- New York: New York University Press, 2008.

  5791

  HV 9475 .T4R4 2002, DB6498

  Behind the walls: a guide for family and friends of Texas inmates/ Jorge Antonio Renaud.- 1st edition.- Denton, Texas: University of North Texas Press, 2002.

  5792

  KZ 7026 .A3D4 2010, DB6499

  Defining and registering criminal offences and measures: Standards for a European Comparison/ Marcelo F. Aebi, Stefan Harrendorf, Jorg-Martin Jehle.- Universitatsverlag Gottingen, 2010.

  5793

  HV 7419 .P6E8 2010, DB6500

  Ethical dilemmas and decisions in criminal justice/ Joycelyn M. Pollock.- 6th edition.- Australia; Belmont: Wadsworh Cengage Learning, 2010.

  5794

  KJC 1682 .U53 2017, DB6456

  The Unaccountable State of Surveillance: Exercising Access Rights in Europe/ Clive Norris ... [et al.].- Cham: Springer, 2017.

  5795

  K 1005 .U55 2007, DB6457

  The UNCITRAL Guide: Basic Facts about the United Nations Commission on International Trade Law/ United Nations Commission on International Trade Law.- Vienna: United Nations, 2007.

  5796

  KG 495 .C35 2009, DB6458

  The Unfinished Transition to Democracy in Latin America/ Juan Carlos Calleros.- New York; Abingdon, Oxon: Routledge, 2009.

  5797

  K 3230 .R45 S5545 2013, DB6459

  The UNHCR and the Supervision of International Refugee Law/ edited by James C. Simeon.- Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

  5798

  JZ 4984 .5 .H364 2008, DB6460

  The United Nations: A Very Short Introduction/ Jussi M. Hanhimaki.- Oxford; New York: Oxford University Press, 2008.

  5799

  KZ 6376 .W55 2014, DB6461

  The United Nations and Collective Security/ Gary Wilson.- Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2014.

  5800

  JZ 4972 .3 .J66 2005, DB6462

  The United Nations and Education: Multilateralism, Development and Globalisation/ Phillip W. Jones, David Coleman.- London; New York: RoutledgeFalmer, 2005.

  5801

  JZ 4971 .N49 2001, DB6463

  The United Nations and Human Security/ edited by Edward Newman, Oliver P. Richmond.- Hampshire; New York: Palgrave, 2001.

  5802

  K 1176 .G85 2011, DB6464

  The United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea: An Appraisal of the "Rotterdam Rules"/ Meltem Deniz Guner-Ozbek, editor.- Berlin; Heidelberg: Springer, 2011.

  5803

  JZ 5006 .7 .U54 2008, DB6465

  The United Nations Security Council and War: The Evolution of Thought and Practice since 1945/ edited by Vaughan Lowe ... [et al.].- Oxford; New York: Oxford University Press, 2008.

  5804

  JZ 4974 .G45 2014, DB6466

  The United Nations Security Council in the Age of Human Rights/ edited by Jared Genser, Bruno Stagno Ugarte.- New York: Cambridge University Press, 2014.

  5805

  HG 3978 .E94 2010, DB6467

  The US-Sino Currency Dispute: New Insights from Economics, Politics and Law/ Edited by Simon Evenett.- London: Centre for Economic Policy Research, 2010.

  5806

  JC 598 .N39 2014, DB6468

  The Utopian Human Right to Science and Culture: Toward the Philosophy of Excendence in the Postmodern Society/ Anna Maria Andersen Nawrot.- Farnham; Burlington: Ashgate, 2014.

  5807

  HF 1385 .B65 2010, DB6469

  The World Trade Organization: Institutional Development and Reform/ Eberhard Bohne.- Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2010.

  5808

  K 4610 .W67 2015, DB6470

  The World Trade Organization: Law, Practice, and Policy/ Mitsuo Matsushita [et al.].- Third edition.- Oxford: Oxford University Press, 2015.

  5809

  UA 646 .3 .R545 2009, DB6471

  The A to Z of NATO and Other International Security Organizations/ Marco Rimanelli.- Lanham; Plymouth: Scarecrow Press, 2009.

  5810

  HF 1385 .M325 2005, DB6472

  The World Trade Organization: Legal, Economic and Political Analysis/ editors Patrick F.J. Macrory, Arthur E. Appleton, Michael G. Plummer.- New York: Springer, 2005.

  5811

  HD 9870 .5 .W67 2003, DB6473

  The World Trade Organization and International Denim Trading/ Y. Li ... [et al.].- Cambridge: Woodhead Publishing, 2003.

  5812

  HF 1385 .R36 2000, DB6474

  The World Trade Organization and the Environment/ P.K. Rao.- Hampshire; London: Macmillan Press; New York: St. Martin's Press, 2000.

  5813

  HF 1385 .R837 2001, DB6475

  The World Trade Organization in the New Global Economy: Trade and Investment Issues in the Millennium Round/ edited by Alan M. Rugman, Gavin Boyd.- Cheltenham; Northampton: Edward Elgar, 2001.

  5814

  HF 1385 .R435 2009, DB6476

  The World Trade Organization/ Ronald A. Reis.- New York: Chelsea House, 2009.

  5815

  K 2400 .H67 2011, DB6477

  The WTO Case Law of 2009: Legal and Economic Analysis/ edited by Henrik Horn, Petros C. Mavroidis.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2011.

  5816

  JF 1525 .P85 A77 2011, DB6478

  The WTO Regime on Government Procurement: Challenge and Reform/ edited by Sue Arrowsmith, Robert D. Anderson.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2011.

  5817

  HM 1126 .B74 2007, DB6479

  The Ethical Economy of Conflict Prevention and Development: Towards a Model for International Organizations/ Ralf Bredel.- Leiden; Boston: Martinus Nijhoff, 2007.

  5818

  B 1532 .A5 R45 2007, DB6480

  Thomas Reid on Practical Ethics: Lectures and Papers on Natural Religion, Self-Government, Natural Jurisprudence and the Law of Nations/ edited by Knud Haakonssen.- Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007.

  5819

  KD 4080 .L53 2013, DB6481

  Title and Title Conflicts in Respect of Intermediated Securities Under English Law/ by Wenwen Liang.- Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2013.

  5820

  KZ 4852 .S58 2017, DB6482

  To Reform the World: International Organizations and the Making of Modern States/ Guy Fiti Sinclair.- Oxford; New York: Oxford University Press, 2017.

  5821

  KJE 1620 .K692 2008, DB6483

  Tort Law of the European Community/ Koziol Helmut, Reiner Schulze (eds.); with contributions by Luisa Antoniolli ... [et al.].- Wien; New York: Springer, 2008.

  5822

  KD 1949 .T87 2014, DB6484

  Tort Law/ Chris Turner.- Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2014.

  5823

  KF 1251 .R87 2006, DB6485

  Tort Reform/ Paul Ruschmann.- Philadelphia: Chelsea House Publishers, 2006.

  5824

  HG 3881 .B98 2017, DB6518

  Towards a New International Monetary Order/ Koen Byttebier.- Cham: Springer, 2017.

  5825

  HV 7921 .N54 2016, DB6519

  Towards a Rational Legislative Evaluation in Criminal Law/ Adan Nieto Martin, Marta Munoz de Morales Romero, Editors.- Switzerland: Springer, 2016.

  5826

  K 3663 .B47 2006, DB6520

  Trade and Human Health and Safety/ edited by George A. Bermann, Petros C. Mavroidis.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2006.

  5827

  KF 3197 .Q56 2009, DB6521

  Trade Secrets: Law and Practice/ David W. Quinto, Stuart H. Singer.- Oxford ; New York: Oxford University Press, 2009.

  5828

  K 3585 .K87 2006, DB6522

  Training Manual on International Environmental Law/ [editors, Lal Kurukulasuriya,Nicholas A. Robinson].- [Nairobi, Kenya: Division of Policy Development and Law, United Nations Environment Programme, 2006].

  5829

  JZ 1318 .W37 2009, DB6523

  Transnational Public Governance: Networks, Law and Legitimacy/ Michael J. Warning.- New York: Palgrave Macmillan, 2009.

  5830

  KG 736 .A5 A49 2017, DB6524

  Transplanting International Courts: The Law and Politics of the Andean Tribunal of Justice/ Karen J. Alter, Laurence R. Helfer.- Oxford: Oxford University Press, 2017.

  5831

  K 4083 .A93 2015, DB6525

  Treaties on Transit of Energy via Pipelines and Countermeasures/ Danae Azaria.- Oxford: Oxford University Press, 2015.

  5832

  KZ 7000 .A444 2013, DB6526

  Treatise on International Criminal Law, Volume 1: Foundations and General Part/ Kai Ambos.- Oxford: Oxford University Press, 2013.

  5833

  KZ 7000 .A444 2014, DB6527

  Treatise on International Criminal Law, Volume 2: The Crimes and Sentencing/ Kai Ambos.- Oxford: Oxford University Press, 2014.

  5834

  KZ 1208 .U33 A44 2006, DB6528

  Trial Justice: The International Criminal Court and the Lord's Resistance Army/ Tim Allen.- London; New York: Zed Books; London: International African Institute; Claremont: David Philip, 2006.

  5835

  HD 9566 .P66 2014, DB6529

  U.S. Crude Oil Exports: Restrictions and Considerations/ Michael Pope, editor.- New York: Nova Science Publishers, 2014.

  5836

  KF 4819 .F37 2005, DB6530

  U.S. Immigration Laws Under The Threat Of Terrorism/ Julie Farnam.- New York: Algora Publishing, 2005.

  5837

  K 3611 .R43 A33 2017, DB6531

  Under Observation: The Interplay Between eHealth and Surveillance/ Samantha Adams, Nadezhda Purtova, Ronald Leenes, Editors.- Cham: Springer, 2017.

  5838

  KD 674 .H833 2008, DB6532

  Understanding Equity and Trusts/ Alastair Hudson.- 3rd edition.- Abingdon, Oxon; New York: Routledge-Cavendish, 2008.

  5839

  KD 1641 .C488 2012, DB6533

  Understanding JCT Standard Building Contracts/ David Chappell.- 9th edition.- Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2012.

  5840

  K 5250 .G57 2017, DB6534

  Understanding Transitional Justice: A Struggle for Peace, Reconciliation, and Rebuilding/ Giada Girelli.- Cham: Palgrave Macmillan, 2017.

  5841

  HV 9104 .P3T5 2006, DB6502

  The family context of childhood delinquency/ Justin W. Patchin.- New York: LFB Scholarly Publishing, 2006.

  5842

  KFP 596 .J6V5 2006, DB6503

  Violent youth in adult court: the decertification of transferred offenders/ Kareem L. Jordan.- New York: LFB Scholarly Publishing, 2006.

  5843

  HV 8138 .H4I5 2009, DB6504

  Introduction to law enforcement and criminal justice/ Karen M. Hess; with contributions from Christine Hess Orthmann.- 9th edition.- Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning, 2009.

  5844

  HV 8699 .U6M5 2006, DB6505

  Wrongful capital convictions and the legitimacy of the death penalty/ Karen S. Miller.- New York: LFB Scholarly Publishing, 2006.

  5845

  HV 9960 .B3M8 2009, DB6506

  Multi-agency public protection arrangements and youth justice/ Edited by Kerry Baker, Alex Sutherland.- Bristol, UK; Portland, Oregon: Policy Press, 2009.

  5846

  HV 6626.2 .H4B3 2009, DB6507

  5854

  KD 7876 .J3T5 2005, DB6515

  The Criminal Justice and Public Order Act 1994: a basic guide for practitioners/ Leonard Jason-Lloyd.- London; Portland, Oregon: Frank Cass, 2005.

  5855

  HV 6789 .R4C7 2003, DB6516

  Crime in the city: a political and economic analysis of urban crime/ Lesley Williams Reid.- New York: LFB Scholarly Publishing, 2003.

  5856

  HV 751 .A6H8 2009, DB6517

  Good practice in safeguarding children: working effectively in child protection/ edited by Liz Hughes, Hilary Owen.- London ; Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2009.

  5858

  KF 645 .J64 2009, DB6535

  United States Water Law: An Introduction/ John W. Johnson.- Boca Raton: CRC Press, 2009.

  5859

  KZ 3410 .W44 2004, DB6536

  Universalising International Law/ C.G. Weeramantry.- Leiden; Boston: Martinus Nijhoff, 2004.

  5860

  K 3240 .P73 2016, DB6537

  Unleashing the Force of Law: Legal Mobilization, National Security, and Basic Freedoms/ Devyani Prabhat.- London: Palgrave, 2016.

  5861

  KD 1949 .T875 2014, DB6538

  Unlocking Torts/ Chris Turner.- 4th edition.- Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2014.

  5862

  KF 9630 .S745 2006, DB6539

  Unreasonable Searches and Seizures: Rights and Liberties under the Law/ Otis H. Stephens, Richard A. Glenn.- Santa Barbara: ABC-CLIO, 2006.

  5863

  K 5278 .H35 2013, DB6541

  Victims of Environmental Harm: Rights, Recognition and Redress Under National and International Law/ Matthew Hall.- Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2013.

  5864

  HJ 2950 .5 .R525 2014, DB6542

  Vietnam Tax Guide: Domestic Fiscal System and International Treaties/ Lorenzo Riccardi.- Cham; Heidelberg: Springer, 2014.

  5865

  KF 4772 .N86 2009,  DB6543

  Virtual Freedom: Net Neutrality and Free Speech in the Internet Age/ Dawn C. Nunziato.- Stanford: Stanford Law Books, 2009.

  5866

  K 3778 .P76 2013, DB6544

  Visual Arts and the Law: A Handbook for Professionals/ Judith B. Prowda.- Farnham; Burlington: Lund Humphries, 2013.

  5867

  K 3984 .M67 2011, DB6545

  Water on Tap: Rights and Regulation in the Transnational Governance of Urban Water Services/ Bronwen Morgan.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2011.

  5868

  JN 30 .G464 2008, DB6546

  We the Peoples of Europe/ Susan George.- London; Ann Arbor: Pluto Press, 2008.

  5869

  KZ 5645 .C38 2014, DB6547

  Weapons under International Human Rights Law/ edited by Stuart Casey-Maslen.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2014.

  5870

  K 3900 .W57 G55 2005, DB6548

  Whaling Diplomacy: Defining Issues In International Environmental Law/ Alexander Gillespie.- Cheltenham; Northhampton: Edward Elgar, 2005.

  5871

  K 231 .M875 2014, DB6549

  What Makes Law: An Introduction to the Philosophy of Law/ Liam  Murphy.- New York: Cambridge University Press, 2014.

  5872

  JF 1525 .W45 A63 2017, DB6550

  Whistleblowing in the World: Government Policy, Mass Media and the Law/ Carmen R. Apaza, Yongjin Chang, Editors.- Cham: Palgrave Macmillan, 2017.

  5873

  U 163 .B96 2008, DB6551

  Why Not Preempt? Security, Law, Norms and Anticipatory Military Activities/ Rachel Bzostek.- Hampshire; Burlington: Ashgate, 2008.

  5874

  KFW 2754 .A953 2007, DB6552

  Wisconsin Environmental Law Handbook/ by the Land and Resources Practice Group of Michael Best & Friedrich LLP; editors, Lauren L. Azar and Linda H. Bochert; contributors, Lauren L. Azar ... [et al.].- 4th Edition.- Lanham, Maryland: Government Institutes, 2007.

  5875

  RC 606 .55 .C362 2005, DB6540

  Witness to AIDS/ Edwin Cameron; With contributions by Nathan Geffen.- London; New York: I. B. Tauris, 2005.

  5876

  KNC 445 .W66 2004, DB6553

  Women of the World: Laws and Policies Affecting Their Reproductive Lives, South Asia/ edited by the Center for Reproductive Rights.- New York: Center for Reproductive Rights, 2004.

  5877

  K 1327 .L96 2003, DB6554

  Working Within Two Kinds of Capitalism: Corporate Governance and Employee Stakeholding: US and EC Perspectives/ Irene Lynch Fannon.- Oxford; Portland: Hart Publishing, 2003.

  5878

  K 4600 .L36 2011, DB6555

  World Trade Law after Neoliberalism: Re-imagining the Global Economic Order/ Andrew Lang.- Oxford; New York: Oxford University Press, 2011.

  5879

  HF 1385 .N37 2005, DB6556

  The World Trade Organization: A Very Short Introduction/ Amrita Narlikar.- Oxford; New York: Oxford University Press, 2005.

  5880

  HF 1713 .D48 2001, DB6557

  The World Trade Organization Millennium Round: Freer Trade in the Next Century/ edited by Klaus Gunter Deutsch, Bernhard Speyer.- London; New York: Routledge, 2001.

  5881

  HF 1385 .W67 2010, DB6558

  World Trade Report 2010: Trade in natural resources.- Geneva, Switzerland: World Trade Organization, 2010.

  5882

  HF 1385 .W67 2011, DB6559

  World Trade Report 2011: The WTO and preferential trade agreements: From co-existence to coherence.- Geneva, Switzerland: World Trade Organization, 2011.

  5883

  G 63 .G34 2007, DB6560

  Worldmark Encyclopedia of the Nations, Volume 1: United Nations/ Timothy L. Gall, Jeneen M. Hobby, Editors.- 12th edition.- Detroit: Thomson Gale, 2007.

  5884

  G 63 .G34 2007, DB6561

  Worldmark Encyclopedia of the Nations, Volume 2: Africa/ Timothy L. Gall, Jeneen M. Hobby, Editors.- 12th edition.- Detroit: Thomson Gale, 2007.

  5885

  G 63 .G34 2007, DB6562

  Worldmark Encyclopedia of the Nations, Volume 3: Americas/ Timothy L. Gall, Jeneen M. Hobby, Editors.- 12th edition.- Detroit: Thomson Gale, 2007.

  5886

  G 63 .G34 2007, DB6563

  Worldmark Encyclopedia of the Nations, Volume 4: Asia and Oceania/ Timothy L. Gall, Jeneen M. Hobby, Editors.- 12th edition.- Detroit: Thomson Gale, 2007.

  5887

  G 63 .G34 2007, DB6564

  Worldmark Encyclopedia of the Nations, Volume 5: Europe/ Timothy L. Gall, Jeneen M. Hobby, Editors.- 12th edition.- Detroit: Thomson Gale, 2007.

  5888

  DR 603 .H38 2011, DB6565

  Wrestling with Free Speech, Religious Freedom, and Democracy in Turkey: The Political Trials and Times of Fethullah Gulen/ James C. Harrington.- Lanham, Maryland: University Press of America, 2011.

  5889

  T 26 .A1 K35 2014, DB6566

  Writing the Rules for Europe: Experts, Cartels, and International Organizations/ Wolfram Kaiser, Johan Schot.- Hampshire; New York: Palgrave Macmillan, 2014.

  5890

  K 4610 .S7613 2006, DB6567

  WTO - World Economic Order, World Trade Law/ by Peter-Tobias Stoll, Frank Schorkopf; with the assistance of Arthur Steinmann.- Leiden; Boston: Martinus Nijhoff, 2006.

  5891

  K 4610 .W83 2012, DB6568

  WTO and the Greater China: Economic Integration and Dispute Resolution/ by Chien-Huei Wu.- Leiden; Boston: Martinus Nijhoff, 2012.

  5892

  JZ 6374 .C44 2004, DB6569

  You, the People: The United Nations, Transitional Administration, and State-Building/ Simon Chesterman.- Oxford; New York: Oxford University Press, 2004.

  5893

  K 5575 .H54 2007, DB6570

  Youth Justice And Child Protection/ edited by Malcolm Hill, Andrew Lockyer, Fred Stone.- London; Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007.

  5894

  HV 6773 .15 .C97 R525 2015, DB6589

  Cybersecurity Policies and Strategies for Cyberwarfare Prevention/ Jean-Loup Richet.- Hershey: Information Science Reference, 2015.

  5895

  E 457 .2 .C295 2010, DB6590

  Lincoln on Trial: Southern Civilians and the Law of  War/ Burrus M. Carnahan.- Louisville: University Press of Kentucky, 2010.

  5896

  KD 1924 .M58 2006, DB6591

  Landmark Cases in the Law of Restitution/ edited by Charles Mitchell, Paul Mitchell.- Oxford; Portland: Hart Publishing, 2006.

  5897

  KZ 6396 .K46 2006, DB6592

  Of war and law/ David Kennedy.- Princeton: Princeton University Press, 2006.

  5898

  JZ 6369 .H445 2009, DB6593

  Waging Humanitarian War: The Ethics, Law, and Politics of Humanitarian Intervention/ Eric A. Heinze.- Albany: SUNY Press, 2009.

  5899

  KZ 6475 .K35 2011, DB6594

  Constraints on the Waging of War: An Introduction to International Humanitarian Law/ Frits Kalshoven, Liesbeth Zegveld.- 4th edition.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2011.

  5900

  RC 971 .A456 2008, DB6595

  Physicians at War: The Dual-Loyalties Challenge/ Fritz Allhoff, editor.- [New York]: Springer, 2008.

  5901

  KD 8077 .S45 2003, DB6596

  Prostitution, Women, and Misuse of the Law: The Fallen Daughters of Eve/ Helen J. Self.- London; Portland: Frank Cass, 2003.

  5902

  DH 186 .N5413 2009, DB6597

  Treason in the Northern Quarter: War, terror, and the rule of law in the Dutch revolt/ Henk van Nierop; translated by J.C. Grayson.- Princeton; Oxford: Princeton University Press, 2009.

  5903

  KZ 2093. A3 G76 2005, DB6598

  The Rights of War and Peace/ Hugo Grotius; edited and with an introduction by Richard Tuck; from the edition by Jean Barbeyrac.- Indianapolis: Liberty Fund, 2005.

  5904

  KZ 1203 .A12 H34 2003, DB6599

  Justice in the Balkans: Prosecuting war crimes in the Hague Tribunal/ John Hagan.- Chicago: University of Chicago Press, 2003.

  5905

  K 5001 .C43 2010, DB6600

  Mirrors of Justice: Law and power in the post-Cold War era/ edited by Kamari Maxine Clarke, Mark Goodale.- mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 2.0pt 0cm 2.0pt;height:14.2pt" width="23%">

  HV 6250 .4 .C48 G35 2011, DB6621

  Child Victims and Restorative Justice: A Needs-Rights Model/ Tali Gal.- New York: Oxford University Press, 2011.

  5945

  HV 7431 .B845 2014, DB6622

  Citizens, Community and Crime Control/ Karen Bullock.- Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2014.

  5946

  HV 7936 .C56 P74 2016, DB6623

  Civilian oversight of police: advancing accountability in law enforcement/ edited by Tim Prenzler, Garth den Heyer.- Boca Raton: CRC Press, 2016.

  5947

  KFC 2246 .J66 2009, DB6624

  Colorado Water Law for Non-Lawyers/ P. Andrew Jones, Tom Cech.- Boulder, Colorado: University Press of Colorado, 2009.

  5948

  K 3496 .K66 2007, DB6625

  Community-based Water Law and Water Resource Management Reform in Developing Countries/ edited by Barbara van Koppen, Mark Giordano, John Butterworth.- Wallingford; Cambridge: CABI, 2007.

  5949

  KD 7965 .A96 2013, DB6626

  Corporate Manslaughter and Regulatory Reform/ Paul Almond.- New York: Palgrave Macmillan, 2013.

  5950

  HV 8665 .B73 2001, DB6627

  Corrections, peacemaking, and restorative justice: transforming individuals and institutions/ Michael Braswell, John Fuller, Bo Lozoff.- Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2015.

  5951

  HV 6944 .G54 2005, DB6628

  Crime at Work: Studies in Security and Crime Prevention, Volume 1/ Edited by Martin Gill.- Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2005.

  5952

  HV 7431 .T548 2009, DB6629

  Crime Prevention/ Nick Tilley.- Cullompton; Portland: Willan Publishing, 2009.

  5953

  HV 7431 .L33 2014, DB6630

  Crime Prevention: Approaches, Practices, and Evaluations/ Steven P. Lab.- Waltham, MA: Anderson Publishing, 2014.

  5954

  HV 6025 .S454 2004, DB6631

  Crime Prevention: Facts, Fallacies and the Future/ Henry Shaftoe.- Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2004.

  5955

  HV 7431 .W548 2017, DB6632

  Crime Prevention: International Perspectives, Issues, and Trends/ Edited by John A. Winterdyk.- Boca Raton: CRC Press, 2017.

  5956

  HV 7434 .E85 C73 2009, DB6633

  Crime Prevention Policies in Comparative Perspective/ edited by Adam Crawford.- Cullompton, Devon; Portland: Willan Publishing, 2009.

  5957

  HV 7434 .G7 E43 2011, DB6634

  Crime Prevention, Security and Community Safety Using the 5Is Framework/ Paul Ekblom.- Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2011.

  5958

  HV 7431 .S356 2010, DB6635

  Crime Prevention: Theory and Practice/ Stephen Schneider.- 2nd edition.- Boca Raton: CRC Press, 2010.

  5959

  HV 7431 .C79 2013, DB6636

  Crime prevention through environmental design/ Timothy D. Crowe; revised by Lawrence J. Fennelly.- 3rd edition.- Waltham; Oxford: Elsevier, 2013.

  5960

  HV 7431 .A725 2013, DB6637

  Crime Prevention through Housing Design: Policy and Practice/ Rachel Armitage.- Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2013.

  5961

  HV 6018 .H34 2016, DB6638

  Crime Script Analysis: Preventing Crimes Against Business/ Harald Haelterman.- London: Palgrave Macmillan, 2016.

  5962

  HV 6773 .H6485 2016, DB6639

  Cybercrime in Progress: Theory and prevention of technology-enabled offenses/ Thomas J. Holt, Adam M. Bossler.- Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2016.

  5963

  HV 8073 .3 .S565 2017, DB6640

  Deceptive Ambiguity by Police and Prosecutors/ Roger W. Shuy.- New York: Oxford University Press, 2017.

  5964

  KZA 1125 .W34 2012, DB6641

  Definitions for the Law of the Sea: Terms Not Defined by the 1982 Convention/ general editor, George K. Walker.- Leiden; Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2012.

  5965

  HV 5809 .D49 2003, DB6642

  Developing an Integrated Drug Information System, Toolkit Module I.- New York: United Nations, 2003.

  5966

  K 970 .F65 2014, DB6643

  Developing Restorative Justice Jurisprudence: Rethinking Responses to Criminal Wrongdoing/ Tony Foley.- Farnham; Burlington: Ashgate, 2014.

  5967

  KZA 1145 .K37 2012, DB6644

  Dispute Resolution in the Law of the Sea/ by Igor V. Karaman.- Leiden; Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2012.

  5968

  HV 8290 .B882 2008, DB6645

  Doing Security: Critical Reflections and an Agenda for Change/ Mark Button.- Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2008.

  5969

  E 453 .V67 2001, DB6646

  Final Freedom: The Civil War, the Abolition of Slavery, and the Thirteenth Amendment/ Michael Vorenberg.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2004.

  5970

  HV 7431 .S33 2018, DB6647

  Global perspectives on crime prevention and community resilience/ edited by Diana Scharff Peterson, Dilip K. Das.- New York; Abingdon, Oxon: Routledge, 2018.

  5971

  HV 7431 .T54 2005, DB6648

  Handbook of Crime Prevention and Community Safety/ edited by Nick Tilley.- Cullompton, Devon: Willan Publishing, 2005.

  5972

  HV 8290 .F45 2012, DB6649

  Handbook of Loss Prevention and Crime Prevention/ Lawrence J. Fennelly, [editor].- 5th edition.- Waltham, MA: Elsevier, [2012].

  5973

  HV 8688 .J648 2007, DB6650

  Handbook of Restorative Justice/ edited by Gerry Johnstone, Daniel W. Van Ness.- Cullompton; Portland: Willan Publishing, 2007.

  5974

  HV 8688 .D155 2006, DB6651

  Handbook on Restorative Justice Programmes/ [prepared by Yvon Dandurand and Curt T. Griffiths].- New York: United Nations, 2006.

  5975

  CC 135 .G76 2014, DB6652

  Heritage Crime: Progress, Prospects and Prevention/ edited by Louise Grove, Suzie Thomas.- Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2014.

  5976

  DS 19 .R68 2017, DB6653

  How Mongolia Matters: War, Law, and Society/ edited by Morris Rossabi.- Leiden; Boston: Brill, [2017].

  5977

  KZ 1266 .S558 2014, DB6654

  Human rights between war and peace, Volume 1/ under the editorship of Magdalena Sitek, Gaetano Dammacco, Marta Wojcicka.- Olsztyn: Faculty of Law and Administration of the University of Warmia and Mazury, 2014.

  5978

  KZ 1266 .S558 2014, DB6655

  Human rights between war and peace, Volume 2/ under the editorship of Magdalena Sitek, Gaetano Dammacco, Marta Wojcicka.- Olsztyn: Faculty of Law and Administration of the University of Warmia and Mazury, 2014.

  5979

  K 970 .W66 2008, DB6656

  Informal reckonings: conflict resolution in mediation, restorative justice, and reparations/ Andrew Woolford, R.S. Ratner.- Abingdon, Oxon; New York: Routledge-Cavendish, 2008.

  5980

  HQ 1236 .5 .A35 I485 2014, DB6657

  In search of equality: Women, law and society in Africa/ edited by Stefanie Rohrs ... [et al.].- Claremont: UCT Press, 2014.

  5981

  K 564 .C6 P67 2009, DB6658

  In search of Jefferson's moose: Notes on the state of cyberspace/ David G. Post.- Oxford; New York: Oxford University Press, 2009.

  5982

  KF 8915 .S73 2009, DB6659

  Insider Secrets to Winning Your Personal Injury Battle: A Seasoned Trial Lawyer Reveals All/ Albert M. Stark.- Riverdel Press, 2009.

  5983

  6022

  HV 8688 .I575 2003, DB6699

  Restorative Justice in Context: International Practice and Directions/ edited by Elmar G.M. Weitekamp, Hans-Jurgen Kerner.- Cullompton, Devon: Willan Publishing, 2003.

  6023

  HV 9960 .T485 2017, DB6700

  Restorative Justice in India: Traditional Practice and Contemporary Applications/ R. Thilagaraj, Jianhong Liu, Editors.- Cham: Springer, 2017.

  6024

  HV 8688 .S53 2011, DB6701

  Restorative Justice in Practice: Evaluating what works for victims and offenders/ Joanna Shapland, Gwen Robinson, Angela Sorsby.- Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2011.

  6025

  HV 8688 .F87 2002, DB6702

  Restorative Justice: Prison as Hell or a Chance for Redemption?/ Jennifer Furio.- New York: Algora Publishing, 2002.

  6026

  HV 8688 .W45 2002, DB6703

  Restorative Justice: Theoretical foundations/ edited by Elmar G.M. Weitekamp, Hans-Jurgen Kerner.- Cullompton: Willan Publishing, 2002.

  6027

  KKV 3007 .K68 2014, DB6704

  Royal Police Ordinances in Early Modern Sweden: The Emergence of Voluntaristic Understanding of Law/ by Toomas Kotkas.- Leiden; Boston: Brill, 2014.

  6028

  K 3259 .T48 2002, DB6705

  Indigenous peoples and human rights/ Patrick Thornberry.- New York: Juris Publishing; Manchester: Manchester University Press, 2002.

  6029

  KF 228 .R877 H64 2016, DB6706

  Rutgers v. Waddington: Alexander Hamilton, the End of the War for Independence, and the Origins of Judicial Review/ Peter Charles Hoffer.- Lawrence, Kansas: University Press of Kansas, 2016.

  6030

  HV 7431 .C425 2015, DB6707

  Safety and Security in Transit Environments: An Interdisciplinary Approach/ Edited by Vania Ceccato, Andrew Newton.- Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2015.

  6031

  BM 487 .J37 2014, DB6708

  Scripture and Law in the Dead Sea Scrolls/ Alex P. Jassen.- New York: Cambridge University Press, 2014.

  6032

  KD 2079 .S415 2013, DB6709

  Sealy and Worthington's Cases and Materials in Company Law/ Len Sealy, Sarah Worthington.- 10th edition.- Oxford: Oxford University Press, 2014.

  6033

  K 4198 .C38 2017, DB6710

  Seaports in International Law/ Marco Casagrande.- Cham: Springer, 2017.

  6034

  KZ 6471 .L37 2013, DB6711

  Searching for a principle of humanity in international humanitarian law/ editors Kjetil Mujezinovic Larsen, Camilla Guldahl Cooper, Gro Nystuen.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2013.

  6035

  HV 8073 .5 .R615 2016, DB6712

  Self-Selection Policing: Theory, Research and Practice/ Jason Roach, Ken Pease.- London: Palgrave Macmillan, 2016.

  6036

  HV 6665 .G7 B35 2012, DB6713

  Shopping and Crime/ Joshua A.N. Bamfield.- Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2012.

  6037

  HV 6441 .B84 2010, DB6714

  Situational Prevention of Organised Crimes/ edited by Karen Bullock, Ronald V. Clarke, Nick Tilley.- Cullompton, Devon: Willan Publishing, 2010.

  6038

  HV 7921 .G73 2015, DB6715

  Social Crime Prevention in the Developing World: Exploring the Role of Police in Crime Prevention/ Heath Grant.- Cham: Springer, 2015.

  6039

  LB 2866 .T39 2013, DB6716

  Surveillance Schools: Security, Discipline and Control in Contemporary Education/ Emmeline Taylor.- Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2013.

  6040

  HV 8706 .G65 2016, DB6717

  Tackling Correctional Corruption/ Andrew Goldsmith, Mark Halsey, Andrew Groves.- London: Palgrave Macmillan, 2016.

  6041

  HV 8079 .5 .L38 2015, DB6718

  The Battle for the Roads of Britain: Police, Motorists and the Law, c.1890s to 1970s/ Keith Laybourn, with David Taylor.- Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2015.

  6042

  HV 7935 .H66 2010, DB6719

  The Governance of Policing and Security: Ironies, Myths and Paradoxes/ Bob Hoogenboom.- Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2010.

  6043

  KMM 805 .3 .R57 2011, DB6720

  The Human Right to Water and its Application in the Occupied Palestinian Territories/ Amanda Cahill-Ripley.- Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2011.

  6044

  HV 6025 .D552 2012, DB6721

  The International Crime Drop: New Directions in Research/ edited by Jan van Dijk, Andromachi Tseloni, Graham Farrell.- Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2012.

  6045

  BP 190 .5 .W35 J548 2009,  DB6722

  Jihad and the Islamic Law of War.- Jordan: The Royal Aal Al-Bayt Institute for Islamic Thought, 2009.

  6046

  HV 7921 .S936 2013, DB6723

  The Jurisprudence of Police: Toward a General Unified Theory of Law/ Thomas Vincent Svogun.- New York; Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013.

تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
371191755
اکنون :
35