جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 243109
  تاریخ انتشار : 3 شهریور 1397 12:36
  تعداد بازدید : 528

  تازه های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مرداد ماه 97

  تازه های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مرداد ماه 97

  رکورد

  شماره مقاله

  عنوان - پديدآور - مأخذ

  ۳۰۵۵۴

  DM12665

  آثار مورد حمايت در پيش نويس لايحه حمايت از حقوق ادبي و هنري ايران و کنوانسيون برن/ داود اندرز، ابوالفضل احمدزاده، زهرا اکبريان.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۷، دوره دهم، شماره 1، بهار: ص. ۱-۳۶.

  ۳۰۵۵۵

  DM12666

  نگرش تحليلي به امکان فسخ قرارداد با وجود ممکن بودن اجراي عين تعهد در حقوق آلمان و ايران/ حسن باديني، فرناز فروزان بروجني.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۷، دوره دهم، شماره 1، بهار: ص. ۳۷-۵۹.

  ۳۰۵۵۶

  DM12667

  مفهوم اصل دسترسي به دادگستري، ويژگي و جلوه هاي آن/ بهنام حبيبي درگاه.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۷، دوره دهم، شماره 1، بهار: ص. ۶۱-۹۰.

  ۳۰۵۵۷

  DM12668

  جرم فراتر از قصد در حقوق کيفري ايران با نگاهي به حقوق مصر/ ابوالحسن شاکري، امير آلبو علي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۷، دوره دهم، شماره 1، بهار: ص. ۹۱-۱۲۷.

  ۳۰۵۵۸

  DM12669

  پايان واقعي و حکمي قراردادهاي معلق با نگاهي به حقوق فرانسه/ الهام شراعي، عليرضا يزدانيان، رضا عباسيان، سيد محمد هادي مهدوي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۷، دوره دهم، شماره 1، بهار: ص. ۱۲۹-۱۶۰.

  ۳۰۵۵۹

  DM12670

  نقش حقوق عمومي در کنترل مصرف آب/ مسعود فريادي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۷، دوره دهم، شماره 1، بهار: ص. ۱۶۱-۱۹۷.

  ۳۰۵۶۰

  DM12671

  بررسي مفهوم دفاع مشروع در پرتو حملات سايبري (با تأکيد بر حمله استاکس نت به تأسيسات هسته اي ايران)/ سعيد نامدار، غلامعلي قاسمي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۷، دوره دهم، شماره 1، بهار: ص. ۱۹۹-۲۳۵.

  ۳۰۵۶۱

  DM12672

  تلاشي در راستاي تبيين قاعده ملازمه نفع- مخاطره و جايگاه آن در ضمان قهري شرعي/ عباس کريمي، الهام صادقي راد، ابراهيم تقي زاده.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۷، دوره دهم، شماره 1، بهار: ص. ۲۳۷-۲۷۲.

  ۳۰۵۶۲

  DM12673

  تقابل برنامه آزادي دريانوردي آمريکا و ادعاهاي حاکميتي چين در درياي جنوبي چين/ سيد هادي محمودي، عارفه راستگو افخم.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۷، دوره دهم، شماره 1، بهار: ص. ۲۷۳-۳۰۴.

  ۳۰۵۶۳

  DM12674

  حق تفريح و فراغت اشخاص داراي معلوليت در پرتو اسناد بين المللي/ امير مقامي، مريم سادات اميرشاکرمي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۷، دوره دهم، شماره 1، بهار: ص. ۳۰۵-۳۴۴.

  ۳۰۵۶۴

   

  مشروعيت سنجي مداخله دولت خارجي در مخاصمه غير بين المللي: تاملي در بحران يمن/ آرامش شهبازي، پويا برليان.- پژوهشهاي حقوقي. ۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره 34، تابستان: ص ۷-۳۶.

  ۳۰۵۶۵

   

  تحليل ابعاد حقوقي فناوري زيستي تراريخت از منظر امنيت غذايي/ نجمه رزمخواه، بهاره حيدري.- پژوهشهاي حقوقي. ۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره 34، تابستان: ص ۳۷-۵۳.

  ۳۰۵۶۶

   

  قابليت انتساب ادله الکترونيک/ ايرج بهزادي.- پژوهشهاي حقوقي. ۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره 34، تابستان: ص ۵۵-۷۰.

  ۳۰۵۶۷

   

  جنگ اطلاعات از منظر اصل تفکيک رزمندگان و غيرنظاميان در مخاصمات مسلحانه/ کيوان اقبالي.- پژوهشهاي حقوقي. ۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره 34، تابستان: ص ۷۱-۱۰۹.

  ۳۰۵۶۸

   

  سوء استفاده از مصونيت ها و مزاياي سازمان هاي بين المللي؛ به دنبال راهکاري براي مقابله با آن/ سيدعلي حسيني آزاد، مسعود احسن نژاد.- پژوهشهاي حقوقي. ۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره 34، تابستان: ص ۱۱۱-۱۴۰.

  ۳۰۵۶۹

   

  تبيين ابزارهاي احراز شرط گام ابتکاري در اختراعات (فن يا صنعت قبلي، شخص با مهارت معمولي در دانش)/ حامد نجفي، مهسا مدني.- پژوهشهاي حقوقي. ۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره 34، تابستان: ص ۱۴۱-۱۶۰.

  ۳۰۵۷۰

   

  رهيافت هاي مختلف حقوق و روابط بين الملل نسبت به مفهوم منافع ملي/ حيدر پيري، پريسا دهقاني.- پژوهشهاي حقوقي. ۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره 34، تابستان: ص ۱۶۱-۱۸۴.

  ۳۰۵۷۱

   

  صلاحيت سرزميني دادگاه هاي ايران نسبت به جرايم ارتکابي در فضاي سايبر/ نجمه غفاري الهي کاشاني.- پژوهشهاي حقوقي. ۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره 34، تابستان: ص ۱۸۵-۲۱۸.

  ۳۰۵۷۲

   

  نخستين راي ديوان کيفري بين المللي: حقوق قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه ميان يک دولت خارجي با گروه هاي غير دولتي/ سمانه شعباني.- پژوهشهاي حقوقي. ۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره 34، تابستان: ص ۲۱۹-۲۳۹.

  ۳۰۵۷۳

   

  نقدي بر نهاد مشاوره در لايحه آيين دادرسي تجاري/ کورش کاوياني، پرويز رحمتي، رضا خودکار.- پژوهشهاي حقوقي. ۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره 34، تابستان: ص ۲۴۱-۲۶۰.

  ۳۰۵۷۴

   

  مقررات شوراي اتحاديه اروپا، به شماره ۱۲۵۹/۲۰۱۰ مورخ 20 دسامبر 2010 راجع به ارتقاي همکاري در زمينه قانون حاکم بر طلاق و تفريق قانوني (موسوم به مقررات رم 3)/ ترجمه و تحقيق مهدي اميني، حسين کاويار.- پژوهشهاي حقوقي. ۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره 34، تابستان: ص ۲۶۱-۲۸۲.

  ۳۰۵۷۵

  DM12675

  ترتيب مقاصد قانونگذاري در اسلام و سنجه هاي رفع تعارض ميان آنها/ محمدمهدي عزيزاللهي، بديع فتحي، مهدي ناصري دولت آبادي.- قضاوت. ۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره 92، زمستان: ص ۱-۲۴.

  ۳۰۵۷۶

  DM12676

  بودجه و دستگاه قضا در پرتو قوانين ايران، با نگاهي تطبيقي/ خيرالله پروين، مازيار خادمي.- قضاوت. ۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره 92، زمستان: ص ۲۵-۴۹.

  ۳۰۵۷۷

  DM12677

  نقد و بررسي عنصر شبهه راجع به جرايم اطفال و نوجوانان/ کيومرث کلانتري، حسين زارعيان چناري، حسين جنتي صدر.- قضاوت. ۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره 92، زمستان: ص ۵۱-۷۸.

  ۳۰۵۷۸

  DM12678

  تبارشناسي حقوقي و تقنيني مالکيت زمين در ايران/ مسعود اماني، هادي دهنوي.- قضاوت. ۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره 92، زمستان: ص ۷۹-۱۰۲.

  ۳۰۵۷۹

  DM12679

  اثر قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي بر قواعد ورشکستگي اشخاص، دعوي اعسار آنها و معامله به قصد فرار از دين/ اميرحسين علي زاده، قاسم علي زاده.- قضاوت. ۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره 92، زمستان: ص ۱۰۳-۱۳۶.

  ۳۰۵۸۰

  DM12680

  موارد توقيف عمليات اجراي احکام مدني/ مسعودرضا رنجبر، علي حسن عسگري.- قضاوت. ۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره 92، زمستان: ص ۱۳۷-۱۶۲.

  ۳۰۵۸۱

  DM12681

  چگونه يک قاضي شايسته باشيم؛ نصيحتي براي قضات تازه کار/ مهدي ناصري دولت آبادي، مصطفي صبوري.- قضاوت. ۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره 92، زمستان: ص ۱۶۳-۱۹۴.

  ۳۰۵۸۲

  DM12682

  اعتبار امر قضاوت شده نسبت به دفاعيات خوانده/ خليل احمدي.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره 2، تابستان: ص ۱۹۳-۲۱۰.

  ۳۰۵۸۳

  DM12683

  ويژگي هاي قواعد شکلي (آيين دادرسي مدني)/ حسين داودي.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره 2، تابستان: ص ۲۱۱-۲۲۶.

  ۳۰۵۸۴

  DM12684

  فرض وجود خطر به عنوان عاملي تاثيرگذار بر مسئوليت در اختلافات ناشي از سرمايه گذاري خارجي با تاکيد بر رويه داوري بين المللي/ سيدقاسم زماني، وحيد بذار.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره 2، تابستان: ص ۲۲۷-۲۴۵.

  ۳۰۵۸۵

  DM12685

  رجوع ضمانت خواه به ذي نفع و ضامن پس از پرداخت ضمانت نامه بانکي با تاکيد بر حقوق فرانسه/ محمد سلطاني.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره 2، تابستان: ص ۲۴۷-۲۶۳.

  ۳۰۵۸۶

  DM12686

  معاهده مراکش، تحولي در نظام حقوق مالکيت فکري؟! سخني در استثناي استفاده معلولان/ زهرا شاکري.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره 2، تابستان: ص ۲۶۵-۲۸۴.

  ۳۰۵۸۷

  DM12687

  دوران مسئوليت متصدي حمل و نقل دريايي و تداخل آن با مسئوليت گمرک/ امير صادقي نشاط، افروز صمدي.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره 2، تابستان: ص ۲۸۵-۲۹۹.

  ۳۰۵۸۸

  DM12688

  اصول ترجمه متون حقوقي/ مرتضي عادل، حسام الدين رحيمي.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره 2، تابستان: ص ۳۰۱-۳۲۰.

  ۳۰۵۸۹

  DM12689

  چالش هاي ابلاغ (سنتي، الکترونيک، سابقه و زبان)/ حسن محسني.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره 2، تابستان: ص ۳۲۱-۳۴۱.

  ۳۰۵۹۰

  DM12690

  انتخاب بين مالک يا خريدار با حسن نيت؛ تحليل اقتصادي نظام ثبت زمين در کامن لا (نظام رکورد و رجيستر) با نگاهي به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک/ سيدعلي محمد يثربي، محمدعلي رضاپور آکردي.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره 2، تابستان: ص ۳۴۳-۳۶۲.

  ۳۰۵۹۱

  DM12691

  طرح مسئوليت مدني موسسات عمومي ناشي از عمل اشخاص بالقوه خطرآفرين در حقوق ايران و فرانسه/ عليرضا يزدانيان.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره 2، تابستان: ص ۳۶۳-۳۸۱.

  ۳۰۵۹۲

  DM12692

  بررسي کارايي مسئوليت محض از ديدگاه تحليل اقتصادي حقوق/ حسن باديني، سميه عباسي.- حقوق تطبيقي. ۱۳۹۷، شماره ۱۰۹ (جلد ۱۴، شماره ۱)، بهار و تابستان: ص ۳-۲۴.

  ۳۰۵۹۳

  DM12693

  نقش مفاهيم تثبيت شده حقوق مدني در تبيين جرايم مالي در نظام حقوقي ايران و انگلستان/ حسين ميرمحمد صادقي، علي رحمتي، مهدي نيازآبادي.- حقوق تطبيقي. ۱۳۹۷، شماره ۱۰۹ (جلد ۱۴، شماره ۱)، بهار و تابستان: ص ۲۵-۴۶.

  ۳۰۵۹۴

  DM12694

  ضمانت اجراهاي مالي در نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني/ علي رضائي.- حقوق تطبيقي. ۱۳۹۷، شماره ۱۰۹ (جلد ۱۴، شماره ۱)، بهار و تابستان: ص ۴۷-۷۰.

  ۳۰۵۹۵

  DM12695

  گستره دفاع جنون در حقوق کيفري ايران و آمريکا/ ابوالحسن شاکري، ميلاد طاهريان.- حقوق تطبيقي. ۱۳۹۷، شماره ۱۰۹ (جلد ۱۴، شماره ۱)، بهار و تابستان: ص ۷۱-۹۰.

  ۳۰۵۹۶

  DM12696

  حقوق کار سالمندان در نظام حقوقي ايران و اسناد بين المللي/ سيداحمد حبيب نژاد، محمدصالح تسخيري.- حقوق تطبيقي. ۱۳۹۷، شماره ۱۰۹ (جلد ۱۴، شماره ۱)، بهار و تابستان: ص ۹۱-۱۱۲.

  ۳۰۵۹۷

  DM12697

  بيانيه امضايي رئيس جمهور در حقـوق ايالات متحده آمريکـا/ الياس کلکلي، جواد تقي زاده، مرتضي نجابت خواه.- حقوق تطبيقي. ۱۳۹۷، شماره ۱۰۹ (جلد ۱۴، شماره ۱)، بهار و تابستان: ص ۱۱۳-۱۳۰.

  ۳۰۵۹۸

  DM12698

  مطالعه تطبيقي اعتبار قرارداد باز در نظام هـاي ملي و تجارت بين الملل/ ابراهيم عبدي پور فرد، مونا استادي.- حقوق تطبيقي. ۱۳۹۷، شماره ۱۰۹ (جلد ۱۴، شماره ۱)، بهار و تابستان: ص ۱۳۱-۱۵۴.

  ۳۰۵۹۹

  DM12699

  رواج محل سکونت در قواعد حل تعارض ايالات متحده در پرتو کنوانسيون هاي لاهه/ رضا مقصودي پاشاکي.- حقوق تطبيقي. ۱۳۹۷، شماره ۱۰۹ (جلد ۱۴، شماره ۱)، بهار و تابستان: ص ۱۵۵-۱۶۸.

  ۳۰۶۰۰

  DM12700

  احتياط در حقوق بين الملل: اصل عرفي يا اصل کلي حقوق؟/ عباسعلي کدخدايي، اسما سالاري.- پژوهش حقوق عمومي. ۱۳۹۷، سال بيستم، شماره 59، تابستان: ص ۳۳-۶۳.

  ۳۰۶۰۱

  DM12701

  بررسي الزامات قانوني استفاده از توان داخل در صنعت بالادستي نفت و گاز/ سيدنصراله ابراهيمي، سعيده قاسمي مقدم.- پژوهش حقوق عمومي. ۱۳۹۷، سال بيستم، شماره 59، تابستان: ص ۶۳-۹۵.

  ۳۰۶۰۲

  DM12702

  جرح داور در داوري سرمايه گذاري بين المللي: نقدي بر رويه داوري ايکسيد و ارائه راهکار مناسب/ علي مقدم ابريشمي.- پژوهش حقوق عمومي. ۱۳۹۷، سال بيستم، شماره 59، تابستان: ص ۹۵-۱۱۳.

  ۳۰۶۰۳

  DM12703

  حقوق بشردوستانه و کاربرد سلاح هاي انفجاري متعارف در مناطق پرجمعيت/ پوريا عسکري.- پژوهش حقوق عمومي. ۱۳۹۷، سال بيستم، شماره 59، تابستان: ص ۱۱۵-۱۳۶.

  ۳۰۶۰۴

  DM12704

  تحليل نظام صدور مجوز اجراهاي صحنه اي موسيقي و نظارت بر آن در ايران/ وحيد اگاه.- پژوهش حقوق عمومي. ۱۳۹۷، سال بيستم، شماره 59، تابستان: ص ۱۳۷-۱۶۰.

  ۳۰۶۰۵

   

  سقوط تعهد از تبديل تعهد تا انتقال تعهد/ اميد توکلي کيا.- دادرسي. ۱۳۹۷، سال بيست و دوم، شماره 128، خرداد و تير: ص ۴۰-۵۰.

  ۳۰۶۲۹

   

  عدالت کيفري کودکان از منظر جرم شناختي خانواده/ فاطمه شجاعي.- دادرسي. ۱۳۹۷، سال بيست و دوم، شماره 128، خرداد و تير: ص ۵۱-۶۱.

  ۳۰۶۳۰

   

  بررسي فقهي حقوقي جايگاه ضمانت و محدوده آن در انجام تعهدات قائم به شخص/ عباسعلي صالحي، عبدالرحمان افشاري.- دادرسي. ۱۳۹۷، سال بيست و دوم، شماره 128، خرداد و تير: ص ۶۲-۷۰.

  ۳۰۶۳۱

  DM12723

  افشاء مستندات اتهام؛ ابزاري براي تحکيم اصل برابري سلاح ها (مطالعه تطبيقي حقوق ايران، فرانسه و رويه قضايي بين المللي)/ محمد آشوري ... [و ديگران].- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ۱۳۹۶، دوره سيزدهم، شماره 34، زمستان: ص ۱۱-۴۷.

  ۳۰۶۳۲

  DM12724

  چالش هاي حقوق حاکم بر استفاده از مين در جنگ هاي دريايي در پرتو فناوري ها و روش هاي جديد/ بهزاد سيفي ... [و ديگران].- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ۱۳۹۶، دوره سيزدهم، شماره 34، زمستان: ص ۴۹-۸۸.

  ۳۰۶۳۳

  DM12725

  گسترش آلودگي نوري و راهکارهاي حقوقي مبارزه با آن در کشورهاي منتخب (ايران، فرانسه و چين)/ سيدعباس پورهاشمي، علي زارع، نگين موسوي مدني.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ۱۳۹۶، دوره سيزدهم، شماره 34، زمستان: ص ۸۹-۱۱۴.

  ۳۰۶۳۴

  DM12726

  جستاري بر رويکرد نظام کيفري ايران به اثبات معنوي (با تکيه بر مفهوم علم قاضي)/ مسعود همت، حميدرضا حيدرپور.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ۱۳۹۶، دوره سيزدهم، شماره 34، زمستان: ص ۱۱۵-۱۵۱.

  ۳۰۶۳۵

  DM12727

  اصل اقتضاء تعقيب در قلمرو جرائم اطفال و نوجوانان در حقوق ايران و انگلستان/ بهروز نوروزي ... [و ديگران].- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ۱۳۹۶، دوره سيزدهم، شماره 34، زمستان: ص ۱۵۳-۱۸۴.

  ۳۰۶۳۶

  DM12728

  بررسي عوامل اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي موثر بر بزهکاري نوجوانان (مطالعه موردي: نوجوانان پسر 13 تا 19 سال شهر آزادشهر)/ آذر اسکندري چراتي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ۱۳۹۶، دوره سيزدهم، شماره 34، زمستان: ص ۱۸۵-۲۰۶.

  ۳۰۶۳۷

  DM12729

  حمايت حقوقي از نقض مالکيت صنعتي در تقابل با بازارهاي خاکستري/ امير محمدي منفرد، گودرز افتخار جهرمي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ۱۳۹۷، دوره چهاردهم، شماره 35، بهار: ص ۱۱-۳۲.

  ۳۰۶۳۸

  DM12730

  اصل بي طرفي دادرس و قواعد ناشي از آن/ اصغر حاجي محمدي ... [و ديگران].- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ۱۳۹۷، دوره چهاردهم، شماره 35، بهار: ص ۳۳-۴۹.

  ۳۰۶۳۹

  DM12731

  شرايط انتقال غيرارادي قرارداد در حقوق ايران و انگليس/ حسين جلالي ... [و ديگران].- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ۱۳۹۷، دوره چهاردهم، شماره 35، بهار: ص ۴۹-۶۶.

  ۳۰۶۴۰

  DM12732

  تحليلي بر قابليت بيمه پذيري خسارت تنبيهي (معايب و مزاياي آن)/ حبيب اسدي، عليرضا لطفي دودران، مظفر باشکوه.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ۱۳۹۷، دوره چهاردهم، شماره 35، بهار: ص ۶۷-۸۰.

  ۳۰۶۴۱

  DM12733

  معيارهاي تعيين قانون حاکم در صورت سکوت طرفين در قراردادهاي تجاري بين المللي/ حميدرضا پيري، نجادعلي الماسي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ۱۳۹۷، دوره چهاردهم، شماره 35، بهار: ص ۸۱-۱۱۶.

  ۳۰۶۴۲

  DM12734

  دادرسي الکترونيک در حقوق ايران؛ اهداف، مباني و ويژگي ها/ زهرا زاده حسين عليائي، احمد احمدي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ۱۳۹۷، دوره چهاردهم، شماره 35، بهار: ص ۱۱۷-۱۳۶.

  ۳۰۶۴۳

  DM12735

  فعاليت هاي تجاري در فضاي ماوراي جو توسط بخش خصوصي از منظر حقوق فضا/ مرتضي صادقي، ليلا رئيسي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ۱۳۹۷، دوره چهاردهم، شماره 35، بهار: ص ۱۳۷-۱۵۴.

  ۳۰۶۴۴

  DM12736

  بررسي حکم جواز يا عدم جواز انتخاب جنسيت در فقه اماميه/ بهنام قنبرپور، سيدابوالقاسم نقيبي.- حقوق پزشکي. ۱۳۹۷، سال دوازدهم، شماره 44، بهار: ص ۸-۲۶.

  ۳۰۶۴۵

  DM12737

  حمايت از بيماران در پرتو مباني جرم انگاري/ محمدباقر مقدسي، جواد يزداني.- حقوق پزشکي. ۱۳۹۷، سال دوازدهم، شماره 44، بهار: ص ۲۹-۵۳.

  ۳۰۶۴۶

  DM12738

  دامنه مسووليت مدني مراجع دولتي و عمومي در جبران زيان ناشي از انتقال خون/ فريدون نهريني، مريم احمدي پرتوي.- حقوق پزشکي. ۱۳۹۷، سال دوازدهم، شماره 44، بهار: ص ۵۶-۷۵.

  ۳۰۶۴۷

  DM12739

  مفهوم جنون در قانون مجازات اسلامي؛ موضوعيت يا طريقيت/ نبي اله غلامي، محمود عباسي، سکينه سلطاني کوهبناني.- حقوق پزشکي. ۱۳۹۷، سال دوازدهم، شماره 44، بهار: ص ۷۹-۹۴.

  ۳۰۶۴۸

  DM12740

  امکان سنجي ايجاد صندوق تضمين خسارت حوادث پزشکي در ايران/ سحر کريم نيا، مريم کريمي نيا.- حقوق پزشکي. ۱۳۹۷، سال دوازدهم، شماره 44، بهار: ص ۹۶-۱۱۵.

  ۳۰۶۴۹

  DM12741

  رويکرد تقنيني قضايي کاربست درماني تعليق تعقيب نسبت به معتادان/ محمد آشوري، ابراهيم ابراهيمي.- حقوق پزشکي. ۱۳۹۷، سال دوازدهم، شماره 44، بهار: ص ۱۱۹-۱۴۱.

  ۳۰۶۵۰

  DM12742

  مباني، معيارها و چالش هاي حقوق کيفري و پزشکي قانوني در بيماري هاي منجر به عدم تحمل حبس/ داريوش ولي نواز، جواد واحدي زاده.- حقوق پزشکي. ۱۳۹۷، سال دوازدهم، شماره 44، بهار: ص ۱۴۵-۱۷۴.

  ۳۰۶۵۱

  DM12743

  جهانشمولي نظام حقوق مالکيت فکري و چالش توسعه و سلامت عمومي/ سعيد حبيبا، محمد معين اسلام.- حقوق پزشکي. ۱۳۹۷، سال دوازدهم، شماره 44، بهار: ص ۱۷۶-۱۹۰.

  ۳۰۶۵۲

  DM12744

  تحول سياست جنايي قضايي در پرتو رويکرد فرهنگي/ رضا پرستش، سيد شهاب الدين موسوي زاده مرکيه.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ۱۳۹۷، سال نهم، شماره ۱ (پياپي ۱۷)، بهار و تابستان: ص. ۷-۳۱.

  ۳۰۶۵۳

  DM12745

  سيطره حبس گرايي و روياي حبس زدايي در سياست کيفري ايران (مطالعه موردي حوزه قضايي شهر کرمان)/ حسين پورمحي آبادي، داريوش بوستاني، سعيد قماشي.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ۱۳۹۷، سال نهم، شماره ۱ (پياپي ۱۷)، بهار و تابستان: ص. ۳۳-۵۹.

  ۳۰۶۵۴

  DM12746

  تاثير انديشه هاي جرم شناسي بر کاهش موارد تعقيب در قانون آيين دادرسي کيفري/ عليرضا تقي پور، واحد سليمي.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ۱۳۹۷، سال نهم، شماره ۱ (پياپي ۱۷)، بهار و تابستان: .ص [۶۱]-۸۸.

  ۳۰۶۵۵

  DM12747

  جنبه هاي حقوقي، فلسفي، سياسي و جامعه شناختي مجازات/ سيد محمد حسيني، اميد رستمي غازاني.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ۱۳۹۷، سال نهم، شماره ۱ (پياپي ۱۷)، بهار و تابستان: ص. ۸۹-۱۱۴.

  ۳۰۶۵۶

  DM12748

  تحولات تقنيني جرم زنا در قانون مجازات اسلامي 1392/ فريبرز حيدري، حسن شاه ملک پورپ، عباس سلمان پور.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ۱۳۹۷، سال نهم، شماره ۱ (پياپي ۱۷)، بهار و تابستان: ص. ۱۱۵-۱۳۷.

  ۳۰۶۵۷

  DM12749

  گفتمان سياست جنايي و جرم شناسي در آخرين روز  يک محکوم/ هادي رستمي، سيد حسن جعفريان.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ۱۳۹۷، سال نهم، شماره ۱ (پياپي ۱۷)، بهار و تابستان: ص. ۱۳۹-۱۶۰.

  ۳۰۶۵۸

  DM12750

  گستره و ويژگي هاي داده هاي مجعول رايانه اي در حقوق ايران/ محمدخليل صالحي، ايمان محترم قلاتي.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ۱۳۹۷، سال نهم، شماره ۱ (پياپي ۱۷)، بهار و تابستان: ص. ۱۶۱-۱۸۵.

  ۳۰۶۵۹

  DM12751

  برنامه هاي ترميمي پليس با تکيه بر قانون آيين دادرسي کيفري و رويه عملي پليس ايران/ محمدباقر مقدسي، محمد ميرزايي، کيوان غني.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ۱۳۹۷، سال نهم، شماره ۱ (پياپي ۱۷)، بهار و تابستان: ص. ۱۸۷-۲۱۴.

  ۳۰۶۶۰

  DM12752

  نظام حقوق کيفري ايران در عصر مغول/ مرجان نگهي.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ۱۳۹۷، سال نهم، شماره ۱ (پياپي ۱۷)، بهار و تابستان: ص. ۲۱۵-۲۳۶.

  ۳۰۶۶۱

  DM12753

  بازانديشي در تعريف شرکت در جرم  براي مقابله با فعاليت هاي هماهنگ و گروهي مجرمانه/ بهنام يوسفيان شوره دلي، ليلا رسولي آستاني.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ۱۳۹۷، سال نهم، شماره ۱ (پياپي ۱۷)، بهار و تابستان: ص. ۲۳۷-۲۶۲.

  ۳۰۶۶۲

  DM12754

  تغيير جنسيت و آثار کيفري آن/ فاطمه عظيمي.- پزشکي قانوني. ۱۳۹۷، سال بيست و چهارم، شماره 1، بهار: ص. ۳۴-۴۶.

  ۳۰۶۶۳

  DM12755

  ادله ي تقدم نوعي امارات قضايي بر امارات قانوني/ امير حمزه سالار زايي، راضيه رعيتي حيدر آبادي.- پزشکي قانوني. ۱۳۹۷، سال بيست و چهارم، شماره 1، بهار: ص. ۷۰-۸۰.

  ۳۰۶۶۴

  DM12756

  ارث بري زوجه از اموال غير منقول (با تاکيد بر مباني اصوليان در عام و خاص منفصل)/ سيد مهدي نريماني زمان آبادي، عباسعلي سلطاني، محمدحسن حائري.- فقه و اصول. ۱۳۹۷، سال پنجاهم, شماره ۱ (پياپي ۱۱۲)، بهار: ص. ۱۰۷-۱۲۸.

  ۳۰۶۶۵

  DM12757

  روايي اسقاط حق اقامه دعوا در فقه اماميه (با تاکيد بر نظريه شيخ صدوق)/ سهند صادقي بهمني، حسين صابري، کريم عبداللهي نژاد.- فقه و اصول. ۱۳۹۷، سال پنجاهم, شماره ۱ (پياپي ۱۱۲)، بهار: ص. ۸۵-۱۰۶.

  ۳۰۶۶۶

  DM12758

  فسخ نکاح در حقوق ايران، فقه اماميه و شافعي/ ارسلان ليلي پور، کوروش جعفرپور.- فقه و تاريخ تمدن. ۱۳۹۴، سال يازدهم، شماره 43، بهار: ص. ۳۷-۵۴.

  ۳۰۶۶۷

  DM12759

  تاملي در جواز خودکشي با انگيزه حفظ اسرار/ محمد جواد مظاهري طهراني، هادي عظيمي گرکاني.- فقه و تاريخ تمدن. ۱۳۹۴، سال يازدهم، شماره 43، بهار: ص. ۸۷-۱۰۲.

  ۳۰۶۶۸

  DM12760

  شهادت دروغ/ آرمان رستم پور، ابراهيم ياقوتي.- فقه و تاريخ تمدن. ۱۳۹۴، سال يازدهم، شماره 43، بهار: ص. ۱۲۲-۱۳۷.

  ۳۰۶۶۹

  DM12761

  بررسي مفاهيم مشابه با تجري در قانون مجازات اسلامي و رابطه تجري با حالت خطرناک/ اميرمهدي صالحي مقدم، علي بهرامي نژاد مغوييه.- فقه و تاريخ تمدن. ۱۳۹۴، سال يازدهم، شماره 44، تابستان: ص. ۴۶-۷۷.

  ۳۰۶۷۰

  DM12762

  مسووليت و عدم مسووليت متصدي حمل و نقل جاده اي کالا در حقوق تجارت ايران و کنوانسيون C.M.R/ امير خواجه زاده.- فقه و تاريخ تمدن. ۱۳۹۴، سال يازدهم، شماره 44، تابستان: ص. ۱۰۰-۱۲۳.

  ۳۰۶۷۱

  DM12763

  تطبيق و واکاوي تاثيرات دادگستري و دادرسي در ايران باستان بر دادگستري نوين/ آمنه قاسمي، شهربانو دلبري.- فقه و تاريخ تمدن. ۱۳۹۴، سال يازدهم، شماره 44، تابستان: ص. ۱۲۴-۱۴۶.

  ۳۰۶۷۲

  DM12764

  بازگشت به دوره دادگستري خصوصي در عدالت کيفري نوين/ محمد جوان بخت، سهيلا محمدي.- فقه و تاريخ تمدن. ۱۳۹۴، سال دوازدهم، شماره 45، پاييز: ص. ۴۵-۶۸.

  ۳۰۶۷۳

  DM12765

  تاملي در ضمانت اجراي حقوق مصرف کننده در پرتو رويه قضايي/ معصومه رمضاني، ابراهيم ياقوتي.- فقه و تاريخ تمدن. ۱۳۹۴، سال دوازدهم، شماره 45، پاييز: ص. ۸۳-۹۵.

  ۳۰۶۷۴

  DM12766

  تبيين فقهي حقوقي فسخ و خاتمه در قراردادهاي پيمانکاري/ زهرا قدسي خواه، مجتبي زاهديان.- فقه و تاريخ تمدن. ۱۳۹۴، سال دوازدهم، شماره 45، پاييز: ص.۹۷-۱۳۰.

  ۳۰۶۷۵

  DM12767

  آثار راي داوري/ همايون مافي، ريحانه روشنايي.- فقه و تاريخ تمدن. ۱۳۹۴، سال دوازدهم، شماره ۴۶، زمستان: ص. ۳۱-۶۲.

  ۳۰۶۷۶

  DM12768

  حضانت متولدين از رابطه نامشروع در فقه عامه، حقوق ايران و کنوانسيون حقوق کودک/ ام البنين بابامحمدي، جمشيد نورشرق دهاقاني، زهرا داور.- فقه و تاريخ تمدن. ۱۳۹۴، سال دوازدهم، شماره ۴۶، زمستان: ص. ۹۲-۱۳۳.

  ۳۰۶۷۷

  DM12769

  بررسي فقهي و حقوقي تعديل مهريه/ زهرا هاشم نژاد، محمدرضا غلامپور.- فقه و تاريخ تمدن. ۱۳۹۴، سال دوازدهم، شماره ۴۶، زمستان: ص. ۱۳۶-۱۵۶.

  ۳۰۶۷۸

  DM12770

  تاملاتي در آراء متفاوت مرحوم علامه حلي در مبحث قضاء/ محمد محسني دهکلاني، ابوالقاسم قاسم زاده.- فقه و تاريخ تمدن. ۱۳۹۴، سال دوازدهم، شماره ۴۶، زمستان: ص. ۱۵۸-۱۸۱.

  ۳۰۶۷۹

  DM12771

  بررسي فقهي حقوقي سقط جنين ناشي از زنا/ مرجان حسيني محمدآباد، علي چهکندي نژاد.- فقه و تاريخ تمدن. ۱۳۹۵، سال دوازدهم، شماره ۴۷، بهار: ص. ۳۷-۵۷.

  ۳۰۶۸۰

  DM12772

  اهميت اصلاح نظام قضائي ايران بعد از انقلاب بر اساس فرمان 8 ماده اي امام خميني (ره)/ مجتبي ثقفي نيا، غلامحسن دلاور.- فقه و تاريخ تمدن. ۱۳۹۵، سال دوازدهم، شماره ۴۷، بهار: ص. ۵۹-۸۹.

  ۳۰۶۸۱

  DM12773

  مباني قرآني و تحليل فقهي منع شکنجه با مطالعه اسناد بين المللي و حقوق ايران/ يدالله ملکي.- فقه و تاريخ تمدن. ۱۳۹۵، سال دوازدهم، شماره ۴۷، بهار: ص. ۹۱-۱۱۳.

  ۳۰۶۸۲

  DM12774

  قاعده ي لاضرر و جايگاه آن در بحث سلب مالکيت توسط دولت/ عبدالحميد فرزانه.- فقه و تاريخ تمدن. ۱۳۹۵، سال دوازدهم، شماره ۴۷، بهار: ص. ۱۳۳-۱۶۳.

  ۳۰۶۸۳

  DM12775

  ساز و کارهاي مناسب جهت توازن بخشي بين حقوق بزه ديده و متهم و جلوه بخشي به مفهوم دادرسي عادلانه/ محمد قادري، مهرداد رايجيان اصلي، عباس شيخ الاسلامي.- فقه و تاريخ تمدن. ۱۳۹۵، سال دوازدهم، شماره ۴۸، تابستان: ص. ۱۱-۲۸.

  ۳۰۶۸۴

  DM12776

  آثار حاکم بر ضمانت نامه هاي بانکي/ همايون مافي، محمد حسين تقي پور درزي نقيبي.- فقه و تاريخ تمدن. ۱۳۹۵، سال دوازدهم، شماره ۴۸، تابستان: ص. ۲۹-۶۴.

  ۳۰۶۸۵

  DM12777

  بررسي مباني احترام به شخصيت انساني مجرمان در طول مجازات/ ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي، مهدي دهقان سيمکاني.- فقه و تاريخ تمدن. ۱۳۹۵، سال دوازدهم، شماره ۴۸، تابستان.

  ۳۰۶۸۶

  DM12778

  مباني فقهي و حقوقي اجرت المثل اعمال زوجه/ حميده کبيري، محمدرضا غلامپور.- فقه و تاريخ تمدن. ۱۳۹۵، سال دوازدهم، شماره ۴۸، تابستان: ص. ۱۰۹-۱۳۴.

  ۳۰۶۸۷

  DM12801

  حکم لعن بر متصف شدگان به فسق و کفر در فقه اسلامي/ محمدرسول آهنگران، مهدي درگاهي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره 52، تابستان: ص ۱۱-۳۲.

  ۳۰۶۸۸

  DM12802

  مطالعه تطبيقي رابطه تمکين با نفقه در فقه فريقين/ عبدالرسول احمديان.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره 52، تابستان: ص ۳۳-۴۸.

  ۳۰۶۸۹

  DM12803

  شرط سقوط نفقه زوجه در ضمن عقد نکاح/ زهره حاجيان فروشاني، سيدابوالقاسم نقيبي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره 52، تابستان: ص ۴۹-۷۲.

  ۳۰۶۹۰

  DM12804

  نظريه توافقي شدن کيفر حدي مباني فقهي و چالش هاي اجرايي/ محمدعلي حاجي ده آبادي، عباسعلي نيک نسب.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره 52، تابستان: ص ۷۳-۹۲.

  ۳۰۶۹۱

  DM12805

  بررسي فقهي و حقوقي عنصر مصلحت در قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۹۱/ رحمت اله سعيدي گراغاني، محمدرضا کيخا.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره 52، تابستان: ص ۹۳-۱۱۰.

  ۳۰۶۹۲

  DM12806

  واکاوي قالب شناسي حواله با رويکرد به ديدگاه صاحب عروه/ سيدعلي جبار گلباغي ماسوله، عباسعلي سلطاني، محمدتقي فخلعي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره 52، تابستان: ص ۱۱۱-۱۲۶.

  ۳۰۶۹۳

  DM12807

  بررسي فقهي و حقوقي بيوتروريسم/ احمد مرادخاني، فاطمه رحماني.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره 52، تابستان: ص ۱۲۷-۱۴۸.

  ۳۰۶۹۴

  DM12808

  کاوشي در زمينه تاريخي مستثنيات ربا/ جواد يعقوبي، حسين صابري، سياوش گودرزي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره 52، تابستان: ص ۱۴۹-۱۷۴.

  ۳۰۶۹۵

  DM12809

  اثر هشدار در رفع مسئوليت پليس (با تاکيد بر مقررات قانوني بکارگيري سلاح)/ پرويز اکبري، اصغر عربيان.- دانش انتظامي. ۱۳۹۶، سال نوزدهم، شماره 4، زمستان: ص ۱-۲۰.

  ۳۰۶۹۶

  DM12810

  کارکردشناسي پليس سنتي و ترميمي در شرمساري کودکان و نوجوانان بزهکار/ نصيبه ابراهيمي، کيومرث کلانتري، عابدين صفري کاکرودي.- دانش انتظامي. ۱۳۹۶، سال نوزدهم، شماره 4، زمستان: ص ۶۱-۸۸.

  ۳۰۶۹۷

  DM12811

  ابعاد فقهي عمليات پليسي تحت پوشش در جرم يابي جرائم مواد مخدر در ايران/ بهزاد منصوري ... [و ديگران].- دانش انتظامي. ۱۳۹۶، سال نوزدهم، شماره 4، زمستان: ص ۱۱۹-۱۴۲.

  ۳۰۶۹۸

  DM12812

  پليس و چالش هاي اجرايي تامين امنيت سايبري/ فريد محسني، محسن صوفي زمرد.- دانش انتظامي. ۱۳۹۶، سال نوزدهم، شماره 4، زمستان: ص ۱۶۳-۱۸۸.

  ۳۰۶۹۹

  DM12813

  پذيرش مسووليت مدني در اخلاق زيست محيطي: در راستاي حفظ محيط زيست/ ناصر قاسمي، فلورا حيدري.- پژوهش هاي اخلاقي. ۱۳۹۴، سال ششم، شماره 2، زمستان: ص ۱۱۷-۱۳۳.

  ۳۰۷۰۰

  DM12814

  امنيت کرامت آميز انسان؛ مبنايي شاخص در حقوق شهروندي/ عليرضا انتظاري، حميد ستوده.- پژوهش هاي اخلاقي. ۱۳۹۶، سال هفتم، شماره 3، بهار: ص ۱-۱۸.

  ۳۰۷۰۱

  DM12815

  آثار حقوقي و اخلاقي تبليغات بازرگاني خلاف واقع/ محسن شريعتمدار تهراني.- پژوهش هاي اخلاقي. ۱۳۹۶، سال هفتم، شماره 3، بهار: ص ۱-۲۰.

  ۳۰۷۰۲

  DM12816

  تاملي فقهي اخلاقي بر آثار ازدواج بانوان ايراني با اتباع خارجي/ پرويز مرادقلي، علي آل بويه.- پژوهش هاي اخلاقي. ۱۳۹۶، سال هفتم، شماره 3، بهار: ص ۱-۱۷.

  ۳۰۷۰۳

  DM12817

  روش هاي جبران خسارات زيست محيطي بر مبناي اصول اخلاقي محيط زيست؛ در نظام حقوقي ايران/ محمد جعفري مجد، غفور خوئيني، حسين مهدوي کنده.- پژوهش هاي اخلاقي. ۱۳۹۶، سال هشتم، شماره 1، ويژه نامه: ص ۶۷-۸۸.

  ۳۰۷۰۴

  DM12818

  نقش سازمان هاي مردم نهاد در دادرسي کيفري؛ در جهت حمايت از حقوق و اخلاق شهروندي/ ابوالحسن مجتهد سليماني ... [و ديگران].- پژوهش هاي اخلاقي. ۱۳۹۶، سال هشتم، شماره 1، ويژه نامه: ص ۸۹-۱۰۶.

  ۳۰۷۰۵

  DM12819

  ضرورت تحول در عيوب موجب فسخ نکاح به دليل ملزومات حقوقي و اخلاقي خانواده و پديده هاي جديد عصري/ ابوالحسن مجتهد سليماني، غفور خوئيني، محمد جلالي نژاد.- پژوهش هاي اخلاقي. ۱۳۹۶، سال هشتم، شماره 1، ويژه نامه: ص ۲۹۹-۳۲۳.

  ۳۰۷۰۶

  DM12820

  شرط برائت از عيب در معاملات؛ از انکار  مصلحت گرايانه تا باور  اخلاق مدارانه در ترازوي مذاهب/ سيدهاشم موسوي آبگرم، عباسعلي سلطاني، مسعود راعي دهقي.- پژوهش هاي اخلاقي. ۱۳۹۶، سال هشتم، شماره 1، ويژه نامه: ص ۳۲۵-۳۴۰.

  ۳۰۷۰۷

  DM12821

  بررسي تاثير اخلاق حرفه اي و امنيت حقوقي بر سرمايه گذاران خارجي در ايران/ بهرام تقي پور، مهدي عباسي سرمدي، رضا آقاعباسي.- پژوهش هاي اخلاقي. ۱۳۹۶، سال هشتم، شماره 1، ويژه نامه: ص ۴۳۷-۴۵۵.

  ۳۰۷۰۸

  DM12822

  مطالعه جرم شناختي تروريسم ديني از منظر اخلاق شيعي/ محمدرضا جلالي ... [و ديگران].- پژوهش هاي اخلاقي. ۱۳۹۶، سال هشتم، شماره 1، پاييز: ص ۵۳-۶۹.

  ۳۰۷۰۹

  DM12823

  رژيم تحريم هاي ملل متحد در برابر رژيم همکاري ديوان کيفري بين المللي: تاثير قواعد اخلاقي ناشي از آموزه هاي حقوق بشري/ محمد موسي زاده ... [و ديگران].- پژوهش هاي اخلاقي. ۱۳۹۶، سال هشتم، شماره 1، پاييز: ص ۱۹۹-۲۱۲.

  ۳۰۷۱۰

  DM12824

  اعاده حيثيت در حقوق، فقه و اخلاق اسلامي/ محمدحسن جوادي، سيدمهدي قريشي، بهزاد بالازاده.- پژوهش هاي اخلاقي. ۱۳۹۶، سال هشتم، شماره 2، زمستان: ص ۱۵-۲۹.

  ۳۰۷۱۱

  DM12825

  بررسي جايگاه زن در اخلاق اسلامي با تاکيد بر حق حضانت و اشتغال زنان در حقوق اسلام و بشر/ ايلناز علي نژاد، سيدمهدي صالحي، رضا نيکخواه سرنقي.- پژوهش هاي اخلاقي. ۱۳۹۶، سال هشتم، شماره 2، زمستان: ص ۱۶۱-۱۷۳.

  ۳۰۷۱۲

  DM12826

  ضمانت بر تقسيط مهريه، ميانکشي فقهي، حقوقي و اخلاقي/ محمود قيوم زاده، طاهره پورنعمتي شمس آباد.- پژوهش هاي اخلاقي. ۱۳۹۷، سال هشتم، شماره 3، بهار: ص ۵-۲۶.

  ۳۰۷۱۳

  DM12827

  مسئوليت مدني وکيل دادگستري در برابر طرف دعوي و حق شرعي و اخلاقي ايشان/ عليرضا کريمي لاريمي، سيدحسين صفايي.- پژوهش هاي اخلاقي. ۱۳۹۷، سال هشتم، شماره 3، بهار: ص ۱۱۱-۱۲۸.

  ۳۰۷۱۴

  DM12828

  بررسي نظارت اخلاقي متقابل دولت و ملت در نظام حقوقي ايران و اسلام/ رضا نيکخواه سرنقي، محمدرضا يزدان يار.- پژوهش هاي اخلاقي. ۱۳۹۷، سال هشتم، شماره 3، بهار: ص ۱۲۹-۱۴۲.

  ۳۰۷۱۵

  DM12829

  حق بر محيط زيست سالم در پرتو اصول فقهي و اخلاقي/ محسن امامي قشلاق ... [و ديگران].- پژوهش هاي اخلاقي. ۱۳۹۷، سال هشتم، شماره 3، بهار: ص ۱۴۳-۱۵۷.

  ۳۰۷۱۶

  DM12830

  اخلاق و دادرسي عادلانه در پرتو قابليت پيش بيني بودن قواعد دادرسي/ جليل قنواتي، اسلام مندني.- پژوهش هاي اخلاقي. ۱۳۹۷، سال هشتم، شماره 3، بهار: ص ۱۵۹-۱۸۳.

  ۳۰۷۱۷

  DM12831

  درآمدي بر مفهوم عدالت انتقالي درحوزه حقوق بين الملل و نقش کرامت انساني و اخلاقي در توسعه آن/ سيدنجم الدين قريشي ... [و ديگران].- پژوهش هاي اخلاقي. ۱۳۹۷، سال هشتم، شماره 4، تابستان: ص ۱۳۱-۱۵۰.

  ۳۰۷۱۸

  DM12779

  بررسي حکم اکتساب با اعمال حرام در مذاهب خمسه/ عابدين مومني، داود نوجوان.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ۱۳۹۱، سال هشتم، شماره 29، پاييز: ص. ۵-۱۴.

  ۳۰۷۱۹

  DM12780

  بررسي عملکرد کشورهاي اسلامي عضو در کنوانسيون منع تبعيض عليه زنان (از منظر گزارش هاي کميسيون منع تبعيض عليه زنان سازمان ملل متحد)/ سعيد بيگدلي، سيد مجتبي حسيني الموسوي.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ۱۳۹۱، سال هشتم، شماره 29، پاييز: ص. ۵۲-۶۳.

  ۳۰۷۲۰

  DM12781

  ، تابستان: ص. ۱۹-۳۰.

  ۳۰۷۲۵

  DM12786

  عفو از قصاص در متون فقهي مذاهب اسلامي/ علي غضنفري، آغامحمد نبيل.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ۱۳۹۳، سال دهم، شماره 37، پاييز: ص. ۵۸-۶۹.

  ۳۰۷۲۶

  DM12787

  تعيين موقوف عليهم از منظر فقه مذاهب اسلامي/ مسعود جهاندوست دالنجان، محمدجواد فلاح يخداني.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ۱۳۹۳، سال دهم، شماره 37، پاييز: ص. ۵۶-۶۴.

  ۳۰۷۲۷

  DM12788

  حدود در فقه مذاهب اسلامي؛ دشواري در اثبات، تيسير در اسقاط، شدت در اجرا/ محمديوسف ناصري فورگ، عبدالحميد خسروي، محسن نورپور.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ۱۳۹۳، سال دهم، شماره 37، پاييز: ص. ۸-۲۲.

  ۳۰۷۲۸

  DM12789

  وجود شاهد در نکاح از منظر فقه مذاهب اسلامي/ محمدعادل ضيائي، بي گرد شريفي.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ۱۳۹۳، سال دهم، شماره 37، پاييز: ص. ۸۴-۹۱.

  ۳۰۷۲۹

  DM12790

  حقوق اقتصادي در فقه مذاهب اسلامي (مطالعه موردي زکات و احتکار)/ رضا طجرلو، سيد مجتبي حسيني الموسوي.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ۱۳۹۳، سال دهم، شماره 38، زمستان: ص. ۴۳-۵۵.

  ۳۰۷۳۰

  DM12791

  سرزميني بودن مجازات در فقه مذاهب اسلامي/ عابدين مومني، زري زماني.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ۱۳۹۳، سال دهم، شماره 38، زمستان: ص. ۵۶-۷۶.

  ۳۰۷۳۱

  DM12792

  اصل عدالت در فقه مذاهب اسلامي/ عابدين مومني، سيد محمدمهدي حسيني.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ۱۳۹۴، سال دهم، شماره 39، بهار: ص. ۷-۱۹.

  ۳۰۷۳۲

  DM12793

  بررسي تطبيقي تاثير ازاله عقل به واسطه مواد سکرآور بر مسئوليت/ سيد محمد حسيني، محمد امين فرد، حميد فرشي.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ۱۳۹۴، سال دهم، شماره 39، بهار: ص. ۳۳-۴۴.

  ۳۰۷۳۳

  DM12794

  شروط ولي در امور شخصي از منظر مذاهب خمسه/ عليرضا عالم زاده.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ۱۳۹۴، سال يازدهم، شماره 41، پاييز: ص. ۸-۱۷.

  ۳۰۷۳۴

  DM12795

  نقش قرابت در سقوط حدود در فقه مذاهب اسلامي/ سيد فاضل رستمي.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ۱۳۹۴، سال يازدهم، شماره 42، زمستان: ص. ۹-۲۲.

  ۳۰۷۳۵

  DM12796

  مهر عندالاستطاعه در فقه مذاهب اسلامي و حقوق ايران/ روشنعلي شکاري، علي شيعه علي، الهام گودرزي.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره 44، تابستان: ص. ۴۰-۵۴.

  ۳۰۷۳۶

  DM12797

  مفهوم عدالت از نظر فقهاي مذاهب خمسه و نقد و بررسي آن/ فريبا حاجي علي، زينب نفر.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ۱۳۹۵، سال دوازدهم، شماره 45، پاييز: ص. ۸-۲۶.

  ۳۰۷۳۷

  DM12798

  شهادت ولدالزنا بر زنا در فقه مذاهب چهارگانه اهل سنت و زيديه/ ايوب شافعي پور.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ۱۳۹۵، سال دوازدهم، شماره 45، پاييز: ص. ۶۴-۷۳.

  ۳۰۷۳۸

  DM12799

  جرايم ناشي از نفرت مذهبي/ بهنام دارابي.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ۱۳۹۵، سال دوازدهم، شماره 46، زمستان: ص. ۵۶-۶۷.

  ۳۰۷۳۹

  DM12800

  قاعده تقدم مصلحت عام بر خاص و تطبيق آن با موضوع قاچاق کالا و ارز/ محمد جمالي.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره 47، بهار و تابستان: ص. ۲۵-۴۰.

  ۳۰۷۴۰

  DM12832

  حدود روابط جنسي زن و شوهر در چارچوب قاعده معاشرت به معروف/ رحيم نوبهار، سيده ام البنين حسيني.- خانواده پژوهي. ۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره 53، بهار: ص ۷۵-۹۴.

  ۳۰۷۴۱

  DM12833

  گواهي سلامت پيش از ازدواج از منظر اسناد بين المللي حقوق بشر با تاکيد بر حقوق کودک/ ماهرو غديري، طيبه نيک کار چنيجاني.- خانواده پژوهي. ۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره 53، بهار: ص ۱۱۳-۱۳۳.

  ۳۰۷۴۲

  DM12834

  حقوق بشر در رويه نهاد حل اختلاف سازمان جهاني تجارت/ ليلا رييسي دزکي، فرزاد حسيني فولادي.- حقوق ملل. ۱۳۹۶، سال هفتم، شماره 26، تابستان: ص. ۱۵-۳۶.

  ۳۰۷۴۳

  DM12835

  بازشناسي جايگزين هاي حبس ناظر براطفال و نوجوانان بزهکار در پرتو آموزه هاي حقوق بشري/ جمال بيگي، حسين بيگي.- حقوق ملل. ۱۳۹۶، سال هفتم، شماره 26، تابستان: ص.۱۲۳-۱۳۹.

  ۳۰۷۴۴

  DM12836

  رويکرد سياست جنايي ايران به جرايم عليه عدالت قضايي/ جمال بيگي، هيرو آبروش.- حقوق ملل. ۱۳۹۶، سال هفتم، شماره 26، تابستان: ص. ۲۰۵-۲۲۶.

  ۳۰۷۴۵

  DM12837

  سياست جنايي ايران در قبال جرايم مرتبط با اذن بر نکاح/ جمال بيگي، رضا سلطاني.- حقوق ملل. ۱۳۹۶، سال هفتم، شماره 26، تابستان: ص. ۲۲۷-۲۴۳.

  ۳۰۷۴۶

  DM12838

  حقوق شهروندي در آموزه هاي ديني از منظر قرآن کريم و نهج البلاغه/ ابوذر صالحي.- حقوق ملل. ۱۳۹۶، سال هفتم، شماره 26، تابستان: ص. ۲۴۵-۲۶۱.

  ۳۰۷۴۷

  DM12839

  تاثير حقوق بشر بر حقوق بشردوستانه/ يوسف فرزانه.- حقوق ملل. ۱۳۹۶، سال هفتم، شماره 26، تابستان: ص. ۳۰۹-۳۶۳.

  ۳۰۷۴۸

  DM12847

  جايگاه حق بر سلامت در اسلام و حقوق بين الملل/ ياسين عبدي، احمد کتابي رودي.- تامين اجتماعي. ۱۳۹۴، سال دوازدهم، شماره 44، زمستان: ص. ۱۰۱-۱۲۶.

  ۳۰۷۵۶

  DM12848

  بررسي مسائل و مشکلات اجراي قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي در سازمان تامين اجتماعي/ کياندخت ورنوس.- تامين اجتماعي. ۱۳۹۵، سال دوازدهم، شماره 45، بهار: ص. ۱۳۹-۱۵۰.

  ۳۰۷۵۷

  DM12849

  بررسي وضعيت حقوقي مستمر يبگير غايب در مقررات تامين اجتماعي و مقايسه اجمالي با غايب مفقودالاثر/ محمدرضا جوان جعفري، احمد کتابي رودي.- تامين اجتماعي. ۱۳۹۵، سال سيزدهم، شماره 46، پاييز: ص. ۸۹-۱۰۰.

  ۳۰۷۵۸

  DM12850

  بررسي قانون تعيين تکليف اشخاصي که 10 سال و کمتر حق بيمه پرداخت کرده اند از منظر اصول و قواعد حاکم بر حقوق تامين اجتماعي/ شيما طالبي پور.- تامين اجتماعي. ۱۳۹۵، سال سيزدهم، شماره 46، پاييز: ص. ۱۰۳-۱۱.

  ۳۰۷۵۹

  DM12851

  پژوهشي در صحت وقف حقوق مالي/ مرتضي رحيمي، سيد محمدهاشم پورمولا، مجيد سربازيان.- پژوهش نامه فقهي. ۱۳۹۳، سال سوم، شماره 5، پاييز و زمستان: ص.۲۹-۴۶.

  ۳۰۷۶۰

  DM12852

  تاثير انگيزه در تحقق عنوان جرم در فقه اماميه/ حسينعلي سعدي، سيد سلمان مرتضوي.- پژوهش نامه فقهي. ۱۳۹۳، سال سوم، شماره 5، پاييز و زمستان: ص. ۴۷-۷۳.

  ۳۰۷۶۱

  DM12853

  حکومت و جمع آوري زکات با تاکيد بر نظر امام خميني (ره)/ قدرت الله نيازي، علي زبرجدي مشفق.- پژوهش نامه فقهي. ۱۳۹۳، سال سوم، شماره 5، پاييز و زمستان: ص. ۷۵-۹۶.

  ۳۰۷۶۲

  DM12854

  ولي قهري و عزل آن در حقوق ايران و فقه اماميه/ عباس کريمي، ابوذر صحرانورد، مصطفي شفيع زاده خولنجاني.- پژوهش نامه فقهي. ۱۳۹۳، سال سوم، شماره 5، پاييز و زمستان: ص. ۱۲۱-۱۴۶.

  ۳۰۷۶۳

  DM12855

  پژوهشي پيرامون حقوق خبرنگار رسانه هاي جمعي در نگاه اسلام با نظر به قانون مطبوعات/ حسينعلي سعدي، زينب حسامي شهرضايي.- پژوهش نامه فقهي. ۱۳۹۴، سال سوم، شماره 6، بهار و تابستان: ص. ۵-۲۸.

  ۳۰۷۶۴

  DM12856

  پژوهشي فقهي در رابطه مالي زوجه و زوج و روش هاي تامين مالي زوجه در خانواده/ محمدحسن حائري، رضا رحيمي.- پژوهش نامه فقهي. ۱۳۹۴، سال سوم، شماره 6، بهار و تابستان: ص. ۵۳-۷۷.

  ۳۰۷۶۵

  DM12857

  اجراي علني مجازات هاي اسلامي/ سيد مصطفي محقق داماد، مهدي نيکجو.- پژوهش نامه فقهي. ۱۳۹۴، سال سوم، شماره 6، بهار و تابستان: ص. ۷۹-۱۰۰.

  ۳۰۷۶۶

  DM12858

  ماهيت تعزير و قلمرو آن از منظر امام خميني(ره) و فقهاي معاصر/ حسين تاج آبادي.- پژوهش نامه فقهي. ۱۳۹۴، سال سوم، شماره 6، بهار و تابستان: ص. ۱۰۱-۱۲۱.

  ۳۰۷۶۷

  DM12859

  نگاهي ديگر به قاعده لاضرر/ اصغرآقا مهدوي.- پژوهش نامه فقهي. ۱۳۹۴، سال چهارم، شماره 7، پاييز و زمستان: ص. ۱۲۳-۱۴۱.

  ۳۰۷۶۸

  DM12860

  امکان سنجي فقهي قانون گذاري بر مبناي فتواي مشهور/ مسعود جهاندوست دالنجان.- پژوهش نامه فقهي. ۱۳۹۴، سال چهارم، شماره 7، پاييز و زمستان: ص. ۵-۲۶.

  ۳۰۷۶۹

  DM12861

  مباني فقهي حاکم بر تعاملات جمهوري اسلامي ايران با کفار/ احمدعلي قانع، سيد روح الله رضوي.- پژوهش نامه فقهي. ۱۳۹۴، سال چهارم، شماره 7، پاييز و زمستان: ص. ۵۹-۸۹.

  ۳۰۷۷۰

  DM12862

  موارد طلاق زوجه توسط حاکم در فقه و قوانين مدني/ محمود جمال الدين زنجاني، مصطفي شريفي.- پژوهش نامه فقهي. ۱۳۹۴، سال چهارم، شماره 7، پاييز و زمستان: ص. ۹۱-۱۱۵.

  ۳۰۷۷۱

  DM12863

  بررسي فقهي- حقوقي مسئله قيادت با نگاهي به تاثير جرائم نوظهور بر سبک زندگي جوانان/ بهنام رمضاني، حميدرضا تمدن.- پژوهش نامه فقهي. ۱۳۹۴، سال چهارم، شماره 7، پاييز و زمستان: ص. ۱۱۷-۱۳۴.

  ۳۰۷۷۲

  DM12864

  بررسي قاعده سلطنت و جريان آن در سلطنت بر نفس و اعضاي بدن/ مهدي شايق.- پژوهش نامه فقهي. ۱۳۹۵، سال چهارم، شماره 8، بهار و تابستان: ص. ۵-۲۶.

  ۳۰۷۷۳

  DM12865

  بررسي فقهي انتقال حق اولويت استخدام از پدر به فرزند/ سيد جلال ميرعسکري.- پژوهش نامه فقهي. ۱۳۹۵، سال چهارم، شماره 8، بهار و تابستان: ص. ۵۱-۷۸.

  ۳۰۷۷۴

  DM12866

  بررسي ادله فقهي بطلان مهريه هاي سنگين/ محمد سرباز جمشيد.- پژوهش نامه فقهي. ۱۳۹۵، سال چهارم، شماره 8، بهار و تابستان: ص. ۷۹-۹۲.

  ۳۰۷۷۵

  DM12867

  واکاوي مستندات فقهي قواعد حاکم بر تعزيرات/ حبيب حاجتمند، عبدالله حبيبي منش.- پژوهش نامه فقهي. ۱۳۹۵، سال چهارم، شماره 8، بهار و تابستان: ص. ۹۳-۱۲۶.

  ۳۰۷۷۶

  DM12868

  بررسي فقهي کاريکاتور با تکيه بر قاعده هتک حرمت مقدسات/ حسينعلي سعدي، صادق الهام.- پژوهش نامه فقهي. ۱۳۹۵، سال پنجم ، شماره 9، پاييز و زمستان: ص. ۵-۳۱.

  ۳۰۷۷۷

  DM12869

  واکاوي ضابطه شبهه از بين برنده مجازات در نزد متهم/ اصغرآقا مهدوي، مسعود جهاندوست دالنجان.- پژوهش نامه فقهي. ۱۳۹۵، سال پنجم ، شماره 9، پاييز و زمستان: ص. ۳۳-۶۵.

  ۳۰۷۷۸

  DM12870

  وضع حقوقي رباي معاملي در فقه اماميه و حقوق ايران/ احمد علي قانع، سجاد اميني هرندي.- پژوهش نامه فقهي. ۱۳۹۵، سال پنجم ، شماره 9، پاييز و زمستان: ص. ۶۷-۸۷.

  ۳۰۷۷۹

  DM12871

  حلول ديون در حقوق موضوعه ايران و فقه اماميه/ احسان محبوبي نيه.- پژوهش نامه فقهي. ۱۳۹۵، سال پنجم ، شماره 9، پاييز و زمستان: ص. ۱۴۷-۱۷۳.

  ۳۰۷۸۰

  DM12872

  وتوي پنهان و تاثير آن بر روند تصميم سازي در شوراي امنيت سازمان ملل متحد/ رضا موسي زاده، ارسلان جمشيدي.- سازمان هاي بين المللي. ۱۳۹۳، سال دوم، شماره 8، زمستان: ص. ۷-۲۹.

  ۳۰۷۸۱

  DM12873

  تحليل رويکرد تقاضامحور و حقوق بشري سازمان ملل متحد در مقابله با مواد مخدر/ اسماعيل بقايي هامانه، علي قاسمي فرد.- سازمان هاي بين المللي. ۱۳۹۳، سال دوم، شماره 8، زمستان: ص. ۴۱-۶۸.

  ۳۰۷۸۲

  DM12874

  جايگاه کشورهاي عضو سازمان همکاري اسلامي در ارکان اصلي سازمان ملل متحد/ ستار عزيزي.- سازمان هاي بين المللي. ۱۳۹۳، سال دوم، شماره 8، زمستان: ص. ۶۹-۹۲.

  ۳۰۷۸۳

  DM12875

  تجزيه و تحليل همگرايي سياسي- امنيتي اتحاديه اروپا در چارچوب رويکردهاي واقع گرايي/ سيدداود آقايي، ياسر نورعلي وند، ابراهيم باقري.- سازمان هاي بين المللي. ۱۳۹۳، سال دوم، شماره 8، زمستان: ص. ۹۳-۱۱۵.

  ۳۰۷۸۴

  DM12876

  پيش شرط هاي ورود ترتيبات منطقه اي براي حفظ صلح و امنيت/ علي احدي کرنق، مهدي حدادي.- سازمان هاي بين المللي. ۱۳۹۳، سال دوم، شماره 8، زمستان: ص. ۱۱۷-۱۲۹.

  ۳۰۷۸۵

  DM12877

  تحول امنيت محيط زيست در حقوق بين الملل پس از جنگ سرد/ سيد عبدالعلي قوام، سيده معصومه مصطفوي.- سازمان هاي بين المللي. ۱۳۹۳، سال دوم، شماره 8، زمستان: ص. ۱۴۱-۱۶۵.     نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
370305064
اکنون :
17