جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 243420
  تاریخ انتشار : 11 شهریور 1397 16:38
  تعداد بازدید : 843

  آخرین مصوبات شوراها

  مصوبات مورخ 1397/05/21 لغایت 1397/05/31*** الف) شورای علی شهرسازی و معماری ب) شورای عالی اداری ج) شورای عالی انقلاب فرهنگی د) شورای عالی حفاظت محیط زیست و) شورای عالی حفاظت فنی

  مصوبات شوراها

  منتشره از تاریخ
  1397/05/21 لغايت 1397/05/31
  در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران  الف - شورایعالی شهرسازی و معماری

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص حریم گسل های زلزله شهرهای ایران           

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهر رشت مربوط به کاهش حریم شهر        

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون فرآیند بررسی طرح ها در کارگروه های امور زیربنایی و شهرسازی استان ها 

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر حر ریاحی 

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح جامع شهر شیراز (الحاق ۲۱۲ هکتار از ساخت وسازهای خارج از محدوده به محدوده منفصل شهری گویم)   

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بدره         

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر بهاباد          

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص سند «نهادینه سازی عدالت جنسیتی در سیاست های توسعه سکونت گاه های کشور»      

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون احداث فاز دوم بیمارستان شریعتی 

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ساخت وسازهای غیرمجاز در حریم شهرها      

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص توسعه شهرک صنعتی بهارستان واقع در حریم شهرهای کمالشهر و کرج      

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ایوانکی      

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اجرای سند توسعه مبتنی بر حمل ونقل همگانی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر فیروزآباد  

        

  ب ـ شورایعالی حفاظت فنی  

  آیین نامه ایمنی کار با دستگاه های ریخته گری تحت فشار (دایکست)    

  ج ـ شورایعالی رقابت          

  تصمیم جلسه ۳۳۹ شورای رقابت در خصوص صنعت آلومینیوم      

       

   

     الف - شورایعالی شهرسازی و معماری

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص حریم گسل های زلزله شهرهای ایران

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21391-29/05/1397

  شماره 17743/300-۱۳۹۷/۲/۲۳

  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران

  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان

  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی

  سرپرست محترم شهرداری تهران

  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۲/۳، پیرو مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۵ خود، ضمن استماع گزارش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی پیرامون «حریم گسل های زلزله شهرهای ایران» در خصوص روند اجرائی شدن مفاد مصوبه قبلی و اقدامات انجام شده متعاقب آن به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود؛

  الف) پهنه بندی حریم گسل های زلزله شهرهای تهران، تبریز و کرمان

  ۱- نقشه های حرائم گسل های شهرهای تبریز و کرمان مورد تائید و تصویب قرار گرفت و مقرر گردید اسناد مربوطه توسط دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری به مراجع ذی ربط ابلاغ گردد.

  ۲- بلندمرتبه سازی (بر اساس چهارچوب تعیین شده در مصوبات شورای عالی) در پهنه گسل های اصلی کلان شهر تبریز و کرمان ممنوع می باشد. وظیفه نظارت بر حسن انجام این بند با همکاری مؤثر نهادهای مدنی شهرهای مذکور (از جمله شورای اسلامی شهر) بر عهده اداره کل راه و شهرسازی استان مربوطه و دفتر نظارت بر طرح های توسعه و عمران می باشد.

  ۳- ادارات کل راه و شهرسازی استان های آذربایجان شرقی و کرمان و شهرداری تهران موظف اند طرح تفصیلی شهرهای تهران، تبریز و کرمان را با در نظر گرفتن کاربری های مجاز به استقرار در پهنه های گسلی (مطابق بند ۶ـ۲ـ۴ استاندارد ۲۸۰۰ ایران و بر اساس مصوبات شورای عالی) مطابق نقشه پهنه های گسلی ابلاغی مورد بازنگری قرار داده و جهت تصویب نهایی به شورای عالی ارسال نماید.

  ۴- شهرداران شهرهایی که اسناد پهنه بندی حریم گسل های آنها ابلاغ شده است (تهران، تبریز و کرمان) مکلفند ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این مصوبه اطلاعات رقومی کلیه مستحدثات واقع شده بر حرائم گسل ها را تکمیل و نتیجه را جهت بررسی روند اجرائی شدن مصوبات مذکور، به مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ارسال نمایند.

  ب) ضوابط عام پیرامون سند پهنه بندی گسل های زلزله شهرهای ایران

  ۵- در راستای تکلیف مندرج در بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۰ هیئت محترم وزیران ابلاغ شده به شماره 53433/15021 مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲، ضوابط ساخت وساز در پهنه های گسلی کلان شهرها توسط کمیته استاندارد ۲۸۰۰ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی حداکثر تا سه ماه آینده تدوین و پس از طی فرآیند قانونی لازم به مراجع ذی ربط ابلاغ گردد.

  ۶- وزارت راه و شهرسازی با محوریت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و همکاری ادارات کل راه و شهرسازی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی و مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها نسبت به تهیه نقشه گسل های کلان شهرهای کشور مطابق با اولویت بندی صورت گرفته (به شرح جدول پیوست) اقدام نموده و بر همین اساس تدقیق نقشه گسل های اصلی و فرعی شهرها با تأکید بر برآورد نرخ لغزش و میزان جابجایی گسل ها، در بازه زمانی ۵ ساله، تهیه و پس از طی فرآیند قانونی لازم به مراجع ذی ربط ابلاغ شود.

  ۷- ساختمان ها و تأسیسات بسیار مهم علاوه بر تعاریف و مصادیق ذکرشده در آیین نامه ۲۸۰۰، شامل مدارس و کلیه مراکز آموزشی و پرورشی دارای مجوز (شامل مهدکودک ها، مدارس، دانشگاه ها و...)، کلیه جایگاه های سوخت (پمپ بنزین، پمپ گاز)، ساختمان های بلندمرتبه (طبق تعریف به ازای مناطق مختلف) نیز خواهد بود.

  ۸- به جهت اجرایی شدن مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۵ و این مصوبه، خصوصاً در جابجایی ساختمان های دولتی با اهمیت خیلی زیاد و خطرزا واقع در حرائم گسها [گسل ها]، مقرر گردید کارگروه اجرائی با عضویت و محوریت وزارت راه و شهرسازی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)، سازمان مجری ساختمان های دولتی، سازمان برنامه وبودجه، وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) و سازمان بهره بردار، تشکیل و آیین نامه اجرائی مرتبط را جهت ارائه به دولت تدوین نماید. آیین نامه مذکور، پس از تائید از طرف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به دولت پیشنهاد خواهد شد.

  مراتب جهت استحضار و صدور دستور پیگیری و اقدام اعلام می شود.

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی
  الف – شورایعالی شهرسازی و معماری

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص حریم گسل های زلزله شهرهای ایران           

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهر رشت مربوط به کاهش حریم شهر           

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون فرآیند بررسی طرح ها در کارگروه های امور زیربنایی و شهرسازی استان ها      

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر حر ریاحی          

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح جامع شهر شیراز (الحاق ۲۱۲ هکتار از ساخت وسازهای خارج از محدوده به محدوده منفصل شهری گویم)         

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بدره     

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر بهاباد    

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص سند «نهادینه سازی عدالت جنسیتی در سیاست های توسعه سکونت گاه های کشور»      

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون احداث فاز دوم بیمارستان شریعتی        

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ساخت وسازهای غیرمجاز در حریم شهرها          

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص توسعه شهرک صنعتی بهارستان واقع در حریم شهرهای کمالشهر و کرج    

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ایوانکی 

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اجرای سند توسعه مبتنی بر حمل ونقل همگانی           

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر فیروزآباد           

  ب ـ شورایعالی حفاظت فنی  

  آیین نامه ایمنی کار با دستگاه های ریخته گری تحت فشار (دایکست)     

  ج ـ شورایعالی رقابت          

  تصمیم جلسه ۳۳۹ شورای رقابت در خصوص صنعت آلومینیوم     

   

     الف - شورایعالی شهرسازی و معماری

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص حریم گسل های زلزله شهرهای ایران

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21391-29/05/1397

  شماره 17743/300-۱۳۹۷/۲/۲۳

  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران

  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان

  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی

  سرپرست محترم شهرداری تهران

  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۲/۳، پیرو مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۵ خود، ضمن استماع گزارش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی پیرامون «حریم گسل های زلزله شهرهای ایران» در خصوص روند اجرائی شدن مفاد مصوبه قبلی و اقدامات انجام شده متعاقب آن به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود؛

  الف) پهنه بندی حریم گسل های زلزله شهرهای تهران، تبریز و کرمان

  ۱- نقشه های حرائم گسل های شهرهای تبریز و کرمان مورد تائید و تصویب قرار گرفت و مقرر گردید اسناد مربوطه توسط دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری به مراجع ذی ربط ابلاغ گردد.

  ۲- بلندمرتبه سازی (بر اساس چهارچوب تعیین شده در مصوبات شورای عالی) در پهنه گسل های اصلی کلان شهر تبریز و کرمان ممنوع می باشد. وظیفه نظارت بر حسن انجام این بند با همکاری مؤثر نهادهای مدنی شهرهای مذکور (از جمله شورای اسلامی شهر) بر عهده اداره کل راه و شهرسازی استان مربوطه و دفتر نظارت بر طرح های توسعه و عمران می باشد.

  ۳- ادارات کل راه و شهرسازی استان های آذربایجان شرقی و کرمان و شهرداری تهران موظف اند طرح تفصیلی شهرهای تهران، تبریز و کرمان را با در نظر گرفتن کاربری های مجاز به استقرار در پهنه های گسلی (مطابق بند ۶ـ۲ـ۴ استاندارد ۲۸۰۰ ایران و بر اساس مصوبات شورای عالی) مطابق نقشه پهنه های گسلی ابلاغی مورد بازنگری قرار داده و جهت تصویب نهایی به شورای عالی ارسال نماید.

  ۴- شهرداران شهرهایی که اسناد پهنه بندی حریم گسل های آنها ابلاغ شده است (تهران، تبریز و کرمان) مکلفند ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این مصوبه اطلاعات رقومی کلیه مستحدثات واقع شده بر حرائم گسل ها را تکمیل و نتیجه را جهت بررسی روند اجرائی شدن مصوبات مذکور، به مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ارسال نمایند.

  ب) ضوابط عام پیرامون سند پهنه بندی گسل های زلزله شهرهای ایران

  ۵- در راستای تکلیف مندرج در بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۰ هیئت محترم وزیران ابلاغ شده به شماره 53433/15021 مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲، ضوابط ساخت وساز در پهنه های گسلی کلان شهرها توسط کمیته استاندارد ۲۸۰۰ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی حداکثر تا سه ماه آینده تدوین و پس از طی فرآیند قانونی لازم به مراجع ذی ربط ابلاغ گردد.

  ۶- وزارت راه و شهرسازی با محوریت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و همکاری ادارات کل راه و شهرسازی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی و مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها نسبت به تهیه نقشه گسل های کلان شهرهای کشور مطابق با اولویت بندی صورت گرفته (به شرح جدول پیوست) اقدام نموده و بر همین اساس تدقیق نقشه گسل های اصلی و فرعی شهرها با تأکید بر برآورد نرخ لغزش و میزان جابجایی گسل ها، در بازه زمانی ۵ ساله، تهیه و پس از طی فرآیند قانونی لازم به مراجع ذی ربط ابلاغ شود.

  ۷- ساختمان ها و تأسیسات بسیار مهم علاوه بر تعاریف و مصادیق ذکرشده در آیین نامه ۲۸۰۰، شامل مدارس و کلیه مراکز آموزشی و پرورشی دارای مجوز (شامل مهدکودک ها، مدارس، دانشگاه ها و...)، کلیه جایگاه های سوخت (پمپ بنزین، پمپ گاز)، ساختمان های بلندمرتبه (طبق تعریف به ازای مناطق مختلف) نیز خواهد بود.

  ۸- به جهت اجرایی شدن مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۵ و این مصوبه، خصوصاً در جابجایی ساختمان های دولتی با اهمیت خیلی زیاد و خطرزا واقع در حرائم گسها [گسل ها]، مقرر گردید کارگروه اجرائی با عضویت و محوریت وزارت راه و شهرسازی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)، سازمان مجری ساختمان های دولتی، سازمان برنامه وبودجه، وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) و سازمان بهره بردار، تشکیل و آیین نامه اجرائی مرتبط را جهت ارائه به دولت تدوین نماید. آیین نامه مذکور، پس از تائید از طرف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به دولت پیشنهاد خواهد شد.

  مراتب جهت استحضار و صدور دستور پیگیری و اقدام اعلام می شود.

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهر رشت مربوط به کاهش حریم شهر

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21391-29/05/1397

  شماره 52117/300-۱۳۹۷/۴/۲۷

  معاون محترم محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست و عضو شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۱۱ خود موضوع مغایرت اساسی طرح جامع شهر رشت مربوط به کاهش حریم شهر به تبع خروج اراضی شهرک صنعتی سپیدرود (موجود) و توسعه آن را پیرو مصوب مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۶ شورای برنامه ریزی و توسعه استان گیلان مورد بررسی قرارداد و با عنایت به صورت جلسه مورخ ۱۳۹۷/۴/۹ کمیته فنی شورای عالی به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

  بر اساس آخرین اظهارنظر سازمان حفاظت محیط زیست طی مکاتبه شماره ۴۵۷۴۳ـ۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ صرفاً استقرار واحدهای صنعتی و صنفی تا رده ۳ در محدوده شهرک مذکور و توسعه مجاور آن مجاز می باشد تبعاً ضرورتی بر تغییر حریم شهر رشت نخواهد بود لذا با عنایت به استمهال استاندار محترم گیلان مقرر گردید موضوع مجدداً توسط سازمان حفاظت محیط زیست مورد بررسی قرار گرفته و اظهارنظر نهایی آن سازمان در خصوص رده بندی صنایع قابل استقرار در شهرک صنعتی مذکور (فراتر از سه رده مذکور) ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورای عالی ارائه و گزارش آن متعاقباً جهت اتخاذ تصمیم نهائی در خصوص حریم رشت به شورای عالی ارائه شود.

  مراتب جهت استحضار و صدور دستور اقدام و انعکاس به دبیرخانه شورای عالی اعلام می شود.

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون فرآیند بررسی طرح ها در کارگروه های امور زیربنایی و شهرسازی استان ها

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21391-29/05/1397

  شماره 28580/310-۱۳۹۷/۳/۹

  استانداران محترم کلیه استان ها

  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۲/۳۱ خود ضمن استماع گزارش دبیرخانه شورای عالی در خصوص تکلیف مقرر در «بند ج ماده ۸ مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ پیرامون بازبینی فرآیند بررسی طرح ها و تقاضاهای مطروحه در کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی» و همچنین استماع نظریه مورخ ۱۳۹۶/۵/۱ کمیته فنی، فرآیند موردنظر را به شرح پیوست با لحاظ نظرات کمیته فنی و اعضاء به تصویب رساند.

  ضمناً تغییرات احتمالی ناشی از تغییر آئین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و یا حسب مورد مصوبات شورای عالی اداری متعاقباً توسط دبیرخانه در این فرآیند گنجانده شود.

  مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر حر ریاحی

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21391-29/05/1397

  شماره 13344/300-۱۳۹۷/۲/۱۵

  «شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۲/۳ طرح جامع شهر حر ریاحی، موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان را با افق، جمعیت محدوده و حریم مشخص و معین مورد بررسی قرار داد و آن را با اصلاحاتی به تصویب نهایی رساند. ضمناً به آگاهی می رساند، کلیه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح های جامع  از جمله ضوابط و مقررات و نیز نقشه های مربوطه در سایت www.archive .mrud.ir بارگذاری می گردد.»

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح جامع شهر شیراز (الحاق ۲۱۲ هکتار از ساخت وسازهای خارج از محدوده به محدوده منفصل شهری گویم)

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21391-29/05/1397

  شماره 52110/300-۱۳۹۷/۴/۲۷

  اعضاء محترم شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

  سند «نهادینه سازی عدالت جنسیتی در سیاست های توسعه سکونت گاه های کشور» به عنوان سند پایه برای دستیابی به هدف مذکور بر اساس آسیب شناسی سیاست های موجود، بررسی اسناد قانونی و نظری موجود، تجارب مشابه و بین المللی پیشرو توسط معاونت شهرسازی و معماری و با هماهنگی دفتر امور زنان و خانواده وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت شش ماه تدوین شده و به کمیته های تخصصی ذیل شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه گردد.

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون احداث فاز دوم بیمارستان شریعتی

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21391-29/05/1397

  شماره 16189/300-۱۳۹۷/۲/۱۹

  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران

  سرپرست محترم شهرداری تهران

  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۷، موضوع توسعه بیمارستان شریعتی در شمال غرب تهران، در حاشیه بزرگراه همت را پیرو بند ۵ مصوبه شماره ۵۵۹ کمیسیون ماده ۵ استان تهران در زمینی به وسعت 10/5 هکتار (6/8 هکتار آن در محدوده شهر تحت پهنه های G۳۲۲ ، G۳۲۳ و مابقی خارج از محدوده و در حریم) و مباحث جلسه مورخ ۹۶/۴/۱۹ خود مورد بررسی قرارداد ضمن عنایت به صورت جلسه مورخ ۱۳۹۶/۹/۱ کمیته فنی شماره یک، با مصوبه کمیسیون ماده ۵ منوط به تحقق شرایط زیر موافقت نمود:

  ۱- به جهت یکپارچگی طرح و ضوابط طرح تفصیلی، هرگونه تفکیک زمین در سایت ممنوع است.

  ۲- حریم اتوبان همت به عرض ۳۰ متر تحت کاربری ۳۲۲ G رعایت شود.

  ۳- با عنایت به اعلام نظر دفتر ارزیابی اقتصادی و مدیریت بهره وری حمل ونقل  معاونت حمل ونقل وزارت راه و سازی:

  ۳-۱- لازم است  حداقل۸۰۰ فضای پارک خودرو برای پارکینگ مجموعه بیمارستانی تأمین گردد که از این تعداد ۴۰۰ واحد برای مراجعین و ۴۰۰ واحد دیگر برای استفاده پرسنل در نظر گرفته شود بنابراین ضروری است که حداقل فضای ۲۰ هزار مترمربع جهت احداث پارکینگ در طرح نهایی لحاظ شود.

  ۳-۲- کلیات طرح هندسی جهت تأمین دسترسی از بزرگراه های شهید خرازی و آیت الله حکیم به بیمارستان بر اساس نقشه ی ارسالی از سوی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداری تهران (نامه شماره ۱۰۵۰۹۶۴ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۹) مورد تائید می باشد.

  ۳-۳- ضمن پرهیز از تعبیه ورودی ثابت و مجزا به کندروی موجود برای بیمارستان، ورودی اصلی بیمارستان از بزرگراه شهید همت، پیش از پمپ بنزین پیش بینی شود و در محدوده سایت، صرفاً جهت خودروهای امدادی و اورژانس، ورودی موقت به کندرو در نظر گرفته شود و طرح دسترسی مراحل تصویب قانونی لازم را طی کند.

  ۴- متأسفانه حجم وسیع بارگذاری در سال های اخیر در حاشیه بزرگراه همت(شهید خرازی) در منطقه ۲۲ تحت کاربری های بزرگ مقیاس تجاری ـ اداری ـ گردشگری، در حال انجام است که حائز تأثیرات کالبدی، فضایی، اقتصادی وسیع است و قطعاً ایفای بهینه نقش ترافیکی بزرگراه همت و ادامه آن در استان البرز را با خلل جدی مواجه می کند. لذا شورای عالی شهرسازی و معماری  مقرر نمود در بازنگری طرح تفصیلی منطقه ۲۲ بر رویکرد حفاظت حداکثری تحت پهنه (G323) در شمال بزرگراه همت تأکید گردد و شهرداری تهران و کمیسیون ماده ۵ از صدور مجوزاتی که به هر نحو ممکن، بار ترافیکی مضاعف بر بزرگراه تحمیل نماید پرهیز کند.

  ۵- هرگونه بارگذاری در اراضی متعلق به بیمارستان در خارج از محدوده شهر ممنوع می باشد.

  مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ساخت وسازهای غیرمجاز در حریم شهرها

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21391-29/05/1397

  شماره 13499/300-۱۳۹۷/۲/۱۵

  مدیرکل محترم دفتر نظارت بر طرح های توسعه و عمران

  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۰ خود، در جریان بررسی مواردی از ساخت وسازهای غیرمجاز در حریم شهرها، ضمن ابراز نگرانی از روند ساخت وسازهای غیرمجاز صورت گرفته در پیرامون برخی شهرهای کشور، که منجر به کم اثر شدن سیاست های شهرسازی و توسعه بی رویه و غیرقانونی شهرها می گردد. مقرر نموده دبیرخانه شورای عالی ضمن انجام آسیب شناسی، گزارشی از دلایل شکل گیری تخلفات را به تفکیک مناطق مختلف کشور به همراه راهکارهای پیشگیری و مقابله با تخلف و همچنین پیشنهادات لازم برای افزایش ضمانت اجرایی مصوبات شورای عالی و جرم انگاری تخلفات شهرسازی در سطوح مختلف، ظرف مدت چهار ماه به شورای عالی ارائه نماید.

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی

  شماره 25212/310-۱۳۹۷/۳/۵

  معاون محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی

  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۲/۳ خود و  در جریان بررسی موضوع توسعه شهرک صنعتی بهارستان واقع در حریم شهرهای کمال شهر و کرج مقرر نمود:

  «به جهت پرهیز از بررسی موردی موضوعات مربوط به توسعه صنعت در پیرامون شهر تهران، شرکت شهرک های صنعتی به نمایندگی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به عنوان یکی از اعضاء شورای عالی شهرساز [شهرسازی] و معماری ایران، برنامه جامع ساماندهی صنایع در داخل شعاع یک صد و بیست کیلومتری شهر تهران را با رعایت همه مصوبات فرادست اعم از مصوبات هیئت وزیران، طرح های مجموعه شهری و ناحیه ای مصوب و طرح راهبردی حریم پایتخت و غیره تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه به شورای عالی ارائه نماید.»

  مراتب جهت صدور دستور مقتضی ایفاد می گردد.

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ایوانکی

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21391-29/05/1397

  شماره 44897/300-۱۳۹۷/۴/۱۳

  «شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۱ طرح جامع ـ تفصیلی شهر ایوانکی، موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ شورای برنامه ریزی و توسعه استان سمنان را با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین مورد بررسی قرار داد و آن را با اصلاحاتی به تصویب نهایی رساند. ضمناً به آگاهی می رساند، کلیه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح های جامع از جمله ضوابط و مقررات و نیز نقشه های مربوطه در سایت www.archive.mrud.ir بارگذاری می گردد.»

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اجرای سند توسعه مبتنی بر حمل ونقل همگانی

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21391-29/05/1397

  شماره 46632/300-۱۳۹۷/۴/۱۷

  معاون محترم حمل ونقل

  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۸ خود پیرو جلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۲ و در اجرای سند توسعه مبتنی بر حمل ونقل همگانی ضمن استماع گزارش معاونت حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی و کمیته فنی طرح های فرادست در خصوص راهنمای سند مذکور ضمن تأکید بر اتخاذ رویکرد توسعه مبتنی بر حمل ونقل همگانی به عنوان سیاست حاکم بر تهیه طرح های توسعه و عمران شهری و فراشهری، راهنمای مذکور را به جهت اعمال اصلاحات مدنظر اعضای شورای عالی مجدداً به کمیته فنی طرح های فرادست(کمیته ۵) ارجاع و مقرر نمود حداکثر ظرف مدت یک ماه نسخه نهایی راهنما به شورای عالی ارائه شود.

  ضمناً با عنایت به اینکه رویکرد مذکور بعضاً در حد پروژه های منفرد مجتمع های  ایستگاهی تقلیل پیدا می کند. مقرر گردید معاونت حمل ونقل با اعمال نظارت حداکثری انحرافات پروژه های  مذکور را از اصول توسعه مبتنی بر حمل ونقل همگانی (TOD) جهت اتخاذ تصمیم به جلسه صدرالذکر شورای عالی ارائه نماید.

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر فیروزآباد

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21391-29/05/1397

  شماره 13353/300-۱۳۹۷/۲/۱۵

  «شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۲/۳ طرح جامع شهر فیروزآباد، موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس را با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین مورد بررسی قرار داد و آن را با اصلاحاتی به تصویب نهایی رساند. ضمناً به آگاهی می رساند، کلیه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح های جامع از جمله ضوابط و مقررات و نیز نقشه های مربوطه در سایت www.archive.mrud.ir بارگذاری می گردد.»

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی


  آیین نامه ایمنی کار با دستگاه های ریخته گری تحت فشار (دایکست)

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21388-25/05/1397

  شماره ۹۵۲۴۳-۱۳۹۷/۵/۱۶

  جناب آقای دکتر اکبرپور

  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

  به پیوست «آیین نامه ایمنی کار با دستگاه های ریخته گری تحت فشار (دایکست)» منضم به لوح فشرده مصوب شورای عالی حفاظت فنی موضوع ماده (۸۶) قانون کار جمهوری اسلامی ایران که به استناد تبصره (۱) ماده مذکور به تصویب رسیده است؛ جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می گردد.

  خواهشمند است دستور فرمایید پس از یک نوبت درج در آن روزنامه، نسبت به ارسال دو نسخه از سند چاپ شده به این وزارتخانه اقدام نمایند.

  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - علی ربیعی

   

  آیین نامه ایمنی کار با دستگاه های ریخته گری تحت فشار (دایکست)

  هدف

  هدف از تدوین این آیین نامه، به روزرسانی و تطبیق مواد مرتبط با مبحث ریخته گری تحت فشار (دایکست) با توجه به شرایط روز صنایع، پیشرفت تکنولوژی و ایمن سازی محیط کارگاه و صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار در کلیه کارگاه هایی است که در فرایند آنها از دستگاه های ریخته گری تحت فشار (دایکست) استفاده می شود.

  دامنه شمول

  مقررات این آیین نامه به استناد ماده ۸۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تدوین گردیده و برای کلیه کارگاه ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان مشمول قانون مذکور لازم الاجرا می باشد.

  فصل اول - تعاریف

  ریخته گری: فرایند تولید قطعه که طی آن فلز مذاب به داخل یک قالب، ریخته یا تزریق و در آن منجمد می شود.

  دستگاه ریخته گری تحت فشار (دایکست): دستگاهی که فلز مذاب را تحت فشار به درون قالب بادوام تزریق می کند.

  دستگاه سردکار: دستگاه ریخته گری تحت فشاری که در آن مکانیزم تزریق از کوره نگهدارنده مذاب مجزا است.

  دستگاه گرمکار: دستگاه ریخته گری تحت فشاری که در آن مکانیزم تزریق در کوره مذاب قرار می گیرد.

  اپراتور: شخصی آموزش دیده که توانایی کار و تولید با دستگاه ریخته گری تحت فشار را داشته و بر اساس دستورالعمل کار با دستگاه که توسط کارفرما تهیه و در اختیار وی قرار داده شده است، مجاز به کار با دستگاه ریخته گری تحت فشارمی باشد.

  جایگاه کار: مکانی است که از آنجا دستگاه ریخته گری تحت فشار و تجهیزات جانبی آن بکار گرفته می شود.

  حالت خودکار: حالتی انتخابی در عملکرد دستگاه ریخته گری تحت فشار که انجام بیش از یک چرخه کامل را برای دستگاه ممکن می سازد.

  حالت نیمه خودکار: حالتی قابل انتخاب برای کار کردن دستگاه ریخته گری تحت فشار که در آن دستگاه پس از اجرای کامل یک چرخه متوقف می شود.

  حالت دستی: عملی که نیازمند اقدام ارادی و پیوسته اپراتور است و برای راه اندازی یک فرایند مجزا در دستگاه ریخته گری تحت فشار لازم می باشد.

  سیستم انتقال فلز مذاب: تجهیزی است که برای انتقال فلز مذاب از کوره نگهدارنده به سیلندر تزریق بکار می رود.

  بیسکویت [Biscuit]: قسمت استوانه ای شکل از سیستم راه گاهی، ناشی از فلز مذاب اضافی در سیلندر تزریق دستگاه سردکار است که پس از تکمیل ضرب، شکل می گیرد.

  قالب: ابزاریاست فلزی در دستگاه ریخته گری تحت فشار که قطعات ریخته گری تحت فشار در آن شکل می گیرد.

  ناحیه قالب: فضای قالب و مجاور آن که در حین فرایند تولید، احتمال ایجاد خطر را دارد. (به ضمیمه ۴ مراجعه شود.)

  سیستم روانکاری قالب: ابزاری که برای اعمال روانکار بر سطح قالب مورد استفاده قرار می گیرد.

  فضای قالب: ناحیه کاری قالب ریخته گری تحت فشار که بین میزهای ثابت و متحرک دستگاه ریخته گری تحت فشار می باشد.

  خط جدایش: صفحه ای فرضی است که از جدایش دو نیمه ثابت و متحرک قالب و یا قسمت های متحرک آن پدید می آید.

  راهگاه: مسیری درون قالب که سیلندر تزریق را به ورودی یا ورودی های قالب، جایی که مذاب وارد حفره یا حفره های قالب می شود، وصل می کند.

  ضرب: فرایند تزریق فلز به داخل قالب می باشد.

  قطعه: محصول انجماد فلز مذاب در قالب می باشد.

  تزریق: فرایند هدایت فلز مذاب، تحت فشار به درون قالب می باشد.

  سیلندر تزریق: قسمتی از سیستم تزریق که پیستون را هدایت نموده و فلز مذاب قبل از ورود به داخل قالب در آن ریخته می شود.

  سیستم قطعه گیر: دستگاه یا دستگاه هایی که برای گرفتن و برداشتن قطعه از قالب بکار می روند.

  ماهیچه: برجستگی در حفره قالب که فضای توخالی درون قطعه را ایجاد می نماید. ماهیچه ها برای ایجاد سوراخ، صرفه جویی در مصرف فلز یا سایر کاربری هایی که در آنها نبود فلز در قسمتی از قطعه لازم است بکار می روند.

  ماهیچه کشویی: ماهیچه ای که برای ایجاد حفره هایی درون قطعه به کار می رود و با توجه به باز و بسته شدن عادی قالب امکان ایجاد آنها توس- ط ماهیچه های عادی وجود ندارد و قطعه در قالب گیر می کند. این ماهی- چه به نحوی به حفره قال- ب وارد و از آن خارج می شود که در فرایند تزریق و پران قطعه مشکلی ایجاد نگردد.

  بسته شدن ماهیچه: حرکت ماهیچه کشویی به سمت داخل حفره قالب، پیش از بسته شدن قالب یا تزریق فلز مذاب را می گویند.

  باز شدن ماهیچه: حرکت ماهیچه کشویی در جهت خروج از حفره قالب، پیش از باز شدن قالب یاپران قطعه را می گویند.

  در: حصاری متحرک که در حالت بسته، از ورود هر یک از اجزای بدن به ناحیه خطر جلوگیری می نماید.

  پران: مکانیزمی که قطعه را پس از شکل گیری از درون قالب بیرون می اندازد.

  توقف اضطراری: عملکردی است که نتیجه آن از کار افتادن تمامی کنترل های دستگاه، قطع نیروی محرکه و توقف تمامی قطعات متحرک است.

  میز: بخش ثابت یا متحرک در دستگاه ریخته گری تحت فشار که قالب بر روی آن بسته می شود.

  پیستون: قسمتی از سیستم تزریق دستگاه که فلز مذاب را از سیلندر تزریق به درون قالب می راند و در خلال انجماد به آن فشار وارد می کند.

  در سمت اپراتور: حفاظی متحرک است که در زمان بسته بودن از ورود هر قسمت از بدن افراد به فضای قالب جلوگیری می نماید.

  در سمت مخالف اپراتور: حفاظی که برای جلوگیری از ورود به فضای قالب، در سمت مقابل محل تابلوی کنترل اپراتور نصب می شود.

  حفاظ پیرامونی: حفاظی که دورتادور دستگاه ریخته گری تحت فشار یا متعلقات آن [Machine cell] کشیده شده باشد.

  حفاظ فوقانی: حفاظی است که در بالای ناحیه قالب قرار می گیرد.

  تایبار [tie bar]: میله های که میز ثابت را به میز قابل متحرک در یک دستگاه ریخته گری تحت فشار مرتبط می سازند.

  اینترلاک: تمهیدی است که با توجه به وضعیت خود به یک کنترل یا مکانیزم اجازه عمل داده و یا از عملکرد آن ممانعت می کند.

  پرسنل نگهداری و تعمیرات: افرادی آموزش دیده که کارفرما اختیارات لازم جهت بازدید، تعمیر و نگهداری دستگاه های ریخته گری تحت فشار و تجهیزات وابسته را به ایشان تفویض نموده است.

  ابزار پایش: ابزاری است که برای صحه گذاری عملکرد ابزاری دیگر بکار می رود.

  کنترل یک دستی با فاصله ایمن از منطقه خطرناک: راه انداز یکدستی که برای فعال سازی آن تنها فشار مداوم راه انداز توسط یک دست اپراتور کافی است و در اثر آن حرکت خطرآفرین شروع می شود و یا ادامه می یابد.

  فعال کننده باید به اندازه کافی از منطقه خطرناک دور باشد، به نحوی که حرکت خطرناک، پیش از آنکه شخص بتواند خود را به منطقه خطرناک برساند متوقف شود.

  نقاط گیر [pinch point]: هر جا که امکان گیرکردن بین اجزای متحرک یا بین یک جز متحرک و یک جز ثابت از دستگاه وجود داشته باشد.

  حسگر: ابزاری است که هر نوع ورود به یک منطقه مشخص را کشف می کند.

  ایمن سازی: تجهیز و یا دستورالعملی که برای محافظت افراد در برابر خطرها مورد استفاده قرار می گیرد.

  تنظیم دستگاه یا قالب: هر اقدامی که دستگاه یا تجهیزات را برای اجرای فرایند تولید آماده سازد.

  علامت گذاری: هر نوع علائم که شامل راهنمایی، شناسایی، اطلاع رسانی، مقررات، اخطار و محدودیت باشد.

  کنترل دو شستی: دو عامل راه انداز که لازم است به طور هم زمان و با دو دست اپراتور فشرده شوند تا حرکت آغاز شود.

  منطقه خطرناک: منطقه ای است که در آن امکان بروز مخاطره به افراد به واسطه عملکرد دستگاه ریخته گری تحت فشار و تجهیزات جانبی آن وجود دارد.

  تجهیزات جانبی: تجهیزات مکملی که در فرایند ریخته گری تحت فشار علاوه بر دستگاه به کار گرفته می شوند، نظیر تغذیه مذاب، قطعه گیر و اسپری قالب.

  فصل دوم - مقررات عمومی

  ماده ۱: کارفرما مکلف است نسبت به شناسایی خطرات و ارزیابی شرایط محیط کار دستگاه های ریخته گری تحت فشار اقدام نموده و اقدامات کنترلی مناسب را به منظور حذف مخاطرات احتمالی به عمل آورد.

  ماده ۲: کارفرما مکلف است به کارگران متناسب با شرح وظایف، آموزش های لازم را در زمینه ایمنی کار با دستگاه، تجهیزات، قالب، نگهداری و تعمیرات آن ها را با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی مؤثر بر ایمنی و سلامت محیط کار ارائه دهد.

  ماده ۳: تعمیر، نگهداری، سرویس، نظافت دستگاه و تجهیزات جانبی آن باید در زمان توقف کامل و مطمئن آنها انجام پذیرد. انجام کلیه امور نصب، راه اندازی، بهره برداری، سرویس، تعمیر و نگهداری دستگاه ها و تجهیزات جانبی ریخته گری تحت فشار باید توسط افراد آموزش دیده و با رعایت دستورالعمل های شرکت سازنده و الزامات قانونی انجام پذیرد.

  ماده ۴: کارفرما مکلف است فضای کاری کافی برای کارکرد دستگاه، تعمیر و نگهداری و جابجایی مواد به صورت ایمن را مهیا نماید. تمامی مسیرهای عبور و کف کارگاه باید در وضعیت مناسب باشد و از هرگونه سیال و ضایعات مواد عاری باشد.

  ماده ۵: کارفرما باید متناسب با نوع کار و خطرات موجود وسایل حفاظت فردی مناسب مطابق با آیین نامه وسایل حفاظت فردی مصوب شورای عالی حفاظت فنی را تهیه و در اختیار کارگران قرار دهد و آموزش های لازم را در خصوص استفاده از این وسایل به آنان ارائه نماید.

  ماده ۶: برای خروج بخارات خطرناک و ذرات باید از سیستم تهویه مؤثر استفاده شود.

  ماده ۷: چنانچه استفاده از نوار نقاله ها یا دیگر سیستم های خارج نمودن قطعه ریختگی از دستگاه، ایجاد اصلاح در حفاظ ها را اجتناب ناپذیر سازد، کارفرما مسئول جلوگیری از دسترسی به ناحیه خطرناک قالب بوده و باید با استفاده از حفاظ گذاری اضافی ایمن و یا نصب حسگرهایی که حرکت دستگاه را متوقف می کنند ایمنی لازم را تأمین نماید.

  ماده ۸: با توجه به دستورالعمل تعمیرات و نگهداری دوره ای و توصیه سازنده، تعداد و دفعات بازرسی های چشمی و تست های عملکردی از شیلنگ ها باید تعیین شوند. تمامی شیلنگ ها باید برای موارد ذیل بازرسی شوند:

  ۱- نشتی در اتصالات شیلنگ و یا خود شیلنگ

  ۲- پوشش های تخریب شده، بریده شده یا ساییده شده

  ۳- قسمت های تقویت شده که در معرض آسیب قرار دارند

  ۴- صدمه، پهن شدن یا تابیدن

  ۵ - پوسته پوسته شدن، نرم شدن، تغییر حالت دادن یا شل شدن پوشش

  ۶ - ترک خوردن، معیوب شدن یا خوردگی شدید اتصالات

  ۷- سرخوردن اتصالات روی شیلنگ

  ۸ - دیگر علائم ناشی از تخریب شدید

  اگر هرکدام از این عیوب وجود داشته باشد مجموعه شیلنگ باید با نمونه ای دارای کیفیت و مشخصاتی برابر با نمونه اصلی جایگزین شود.

  ماده ۹: وقتی در عملیات تعمیر و نگهداری نیاز به حرکت اجزاء دستگاه ریخته گری تحت فشار باشد، این حرکت باید در حالت دستی صورت گرفته و سرعت حرکت اجزاء باید کمتر از سرعت کاری آن جزء باشد. هرگونه حرکت که باعث ایجاد خطر برای اپراتور باشد باید به صورت کنترل دو شستی انجام شود.

  ماده ۱۰: در زمان آزاد سازی پیستون تزریق گیر کرده در سیلندر تزریق دستگاه های سردکار، ورود به ناحیه قالب ممنوع است، مگر اینکه دستگاه ریخته گری تحت فشار و تجهیزات جانبی آن خاموش و قفل شده باشد.

  ماده ۱۱: اگر پس از پایان عمل تزریق قطعه همچنان در قالب گیر کرده باشد برای جدا کردن آن باید ابتدا دستگاه ریخته گری تحت فشار خاموش و قفل شده باشد.

  ماده ۱۲: تمامی دستگاه های ریخته گری تحت فشار باید دارای یک لوح مشخصات به شرح ذیل باشند که به شکلی بادوام  به آن ها متصل شده باشد:

  ۱- اسم و آدرس سازنده یا بازسازی کننده

  ۲- نوع و مدل دستگاه

  ۳- شماره سریال/شماره دستگاه

  ۴- سال ساخت یا بازسازی

  ۵ - مشخصات الکتریکی

  ۶ - وزن

  ۷- علائم ایمنی

  ماده ۱۳: کارفرما مکلف است شناسنامه برای دستگاه ریخته گری تحت فشار تهیه نماید به صورتی که مستندات آن الزامات این آیین نامه را رعایت نماید.

  فصل سوم - مقررات اختصاصی

  ماده ۱۴: حفاظ های ثابت باید به گونه ای نصب شوند که باز کردن آنها نیازمند استفاده از ابزار باشد.

  ماده ۱۵: حفاظ های متحرک باید مجهز به اینترلاک باشد.

  ماده ۱۶: ناحیه قالب در سمت اپراتور دستگاه ریخته گری تحت فشار باید دارای یک حفاظ باشد تا اپراتور را از خطر سوختگی ناشی از پاشش مذاب، بیسکویت و سطوح داغ، همچنین خطرات ناشی از برخورد و له شدگی محافظت نماید.

  ماده ۱۷: از دسترسی به فضای قالب در حین کار پس از بسته شدن در سمت اپراتور در تمامی جهات باید با استفاده از حفاظ های ثابت یا متحرک جلوگیری شود.

  ماده ۱۸: در سمت اپراتور باید به اینترلاک مجهز باشد، به طوری که تا زمانی که در بسته نشده، تمامی حرکت های خطرآفرین اجزاء دستگاه متوقف بمانند.

  ماده ۱۹: با استفاده از روش های ایمن باید از باز شدن در سمت اپراتور، تا زمانی که بیسکویت کاملاً منجمد نشده است یا احتمال پاشش مذاب از درون قالب وجود داشته باشد، جلوگیری گردد.

  ماده ۲۰: در دستگاه های ریخته گری تحت فشار که درها به صورت دستی بسته می شوند عمل بسته شد نباید با استفاده از ابزار پایش، تحت نظارت مستمر باشد، به صورتی که در مواقعی که عمل بسته شدن به درستی انجام نشود حرکت دستگاه ریخته گری تحت فشار متوقف شده و سیستم هشدار فعال گردد.

  ماده ۲۱: در دستگاه های ریخته گری تحت فشار که درها به صورت خودکار حرکت می کنند باید عمل بسته ماندن در،همراه با اعمال نیروی فشاری یا مکانیزم جداگانه ای باشد.

  ماده ۲۲: در دستگاه هایی که در سمت اپراتور به صورت دستی بسته می شود، نباید بسته شدن در منجر به بسته شدن قالب شود.

  ماده ۲۳: تمامی دستگاه های ریخته گری تحت فشار باید دارای مکانیزمی باشد تا از بسته شدن ناخواسته قالب در زمانی که در سمت اپراتور کاملاً بسته نشده است و یا زمانی که نیروی ورودی به دستگاه قطع می شود جلوگیری نماید. این مکانیزم باید مجهز به سیستم کنترل باشد تا در زمانی که این مکانیزم به درستی عمل نکند چرخه دستگاه ریخته گری تحت فشار را متوقف کرده و هشدار مربوطه را فعال نماید.

  ماده ۲۴: سیستم اینترلاک باید تا زمانی که در سمت اپراتور به طور کامل بسته نشده از عملیات بسته شدن قالب، بسته شدن ماهیچه کشویی، تزریق به جلو و برگشت پران جلوگیری نماید.

  تبصره: در صورتی که اپراتور از کنترل دو شستی استفاده می نماید و یا محل قرارگیری او خارج از منطقه خطرناک باشد، عملیات بسته شدن ماهیچه و برگشت پران می تواند در زمان باز بودن در سمت اپراتور انجام پذیرد.

  ماده ۲۵: محل نصب اینترلاک باید به صورتی باشد که احتمال عملکرد تصادفی آن وجود نداشته باشد.

  ماده ۲۶: استفاده از سیستم اینترلاک هیدرولیکی یا پنوماتیکی باید به گونه ای باشد تا بسته نشدن در سمت اپراتور، عمل بسته شدن میز ممکن نبوده و باید از جریان یافتن سیال هیدرولیک یا پنوماتیک به سیلندر مخصوص بستن میز جلوگیری نماید. این سیستم اینترلاکمی تواند به صورت مکانیکی یا الکتریکی فعال شود و باید از بقیه اینترلاک ها جدا باشد.

  ماده ۲۷: در حالت نیمه خودکار یا خودکار، دستگاه ریخته گری تحت فشار باید مجهز به یک تایمر اختصاصی مستقل برای جلوگیری از باز شدن قالب ها قبل از انجماد کامل مواد مذاب تزریق شده، باشد.

  ماده ۲۸: درهایی که به صورت خودکار عمل می نماید، باید مجهز به حسگری باشد تا در صورت وجود مانع از ادامه حرکت آنها جلوگیری گردد. بدیهی است بسته شدن مجدد در و شروع به کار دستگاه باید با فرمان مستقیم اپراتور انجام پذیرد.

  ماده ۲۹: در سمت مخالف اپراتور دستگاه ریخته گری تحت فشار باید مجهز به اینترلاک باشد، به نحوی که در صورت بسته نشدن آن، کارکرد دستگاه متوقف شود.

  تبصره: باز شدن یا برداشته شدن در سمت مخالف اپراتور در زمان تنظیم قالب و یا تعمیر و نگهداری، به شرطی مجاز است که از کنترل دو شستی استفاده شود و یا محل قرارگیری اپراتور خارج از منطقه خطرناک باشد.

  ماده ۳۰: اگر امکان دسترسی به قسمت بالایی دستگاه برای اپراتوری که در حالت عادی در جایگاه کار ایستاده وجود داشته باشد، باید از حفاظ بالایی برای جلوگیری از دسترسی وی به نقاط خطرناک دستگاه و حفاظت در برابر پاشش مذاب استفاده نمود. اگر حفاظ بالایی متحرک باشد باید مجهز به اینترلاک گردد. در این حالت از کار انداختن اینترلاک فقط زمانی مجاز است که دستگاه در وضعیت کنترل دستی بوده و هدف تنظیم نمودن قالب ها باشد.

  ماده ۳۱: اگر امکان قرار گرفتن شخص بین حفاظ های ناحیه قالب و فضای قالب وجود داشته باشد، در این حالت باید سیستم توقف اضطراری به سادگی در این منطقه قابل دسترسی باشد.

  ماده ۳۲: اگر موقعیت قرارگیری اپراتور به نحوی است که در هنگام آغاز چرخه خودکار، فضای قالب را به وضوح می بیند، اپراتور باید از کنترل دو شستی و یا با حفظ فاصله ایمن، از کنترل تک شستی استفاده نماید.

  ماده ۳۳: اگر موقعیت قرارگیری اپراتور به نحوی است که در هنگام آغاز چرخه خودکار، فضای قالب را به وضوح نمی بیند، یکی از تجهیزات زیر باید برای وی فراهم گردد:

  ۱- استفاده از یک حسگر به گونه ای که در اثر وجود هر نوع مانع، بسته شدن در سمت اپراتور متوقف شده و یا در به موقعیت قبلی خود برگشته و در نتیجه از حرکت قالب جلوگیری گردد.

  ۲- استفاده از سیستم هشداردهنده [Acknowledgement] که دارای یک دکمه فشاری در موقعیتی که فضای قالب به وضوح قابل مشاهده باشد. در این حالت، به منظور آغاز چرخه موارد به ترتیب زیر یا روشی که توسط سازنده دستگاه ذکر شده است باید انجام پذیرد:

  الف - فعال سازی دکمه فشاری

  ب - بستن در سمت اپراتور

  ج - استفاده از کنترل دو شستی یا کنترل یک شستی با حفظ فاصله ایمن از دستگاه

  تبصره: در این حالت باید از یک مدار پایش عملیات استفاده گردد تا عملکرد هر یک از دکمه های فشاری چک شود و در صورت انجام ناصحیح عملیات و یا عدم رعایت ترتیب آن، چرخه عملیات دستگاه متوقف گردد.

  ماده ۳۴: فضای زیر قالب در ماشین ریخته گری تحت فشار باید به نحوی حفاظ گذاری و ایمن شده باشد که از سمت اپراتور و سمت مخالف آن امکان دسترسی به فضای قالب وجود نداشته باشد (مطابق شکل ۱).

  ماده ۳۵: نقاط دیگری که امکان گیر افتادن اپراتور در آنها وجود داشته و در این آیین نامه ذکر نشده اند نیز باید با نصب حفاظ و یا استفاده از یک دستورالعمل انجام کار، ایمن شوند. اگر از حفاظ های متحرک بدین منظور استفاده می گردد آنها باید اینترلاک گردد.

  ماده ۳۶: اگر از سیستم کشنده خودکار تایبار استفاده می شود، به جهت جلوگیری از خطرات ناشی از گیرکردن افراد مابین تایبار و میز دستگاه و همچنین سوختگی ناشی از پاشش مذاب در نتیجه عدم تعادل نیروی اعمالی تایبار به قالب، تایبار باید در موقعیت خود به صورت صحیح محکم گردیده و به صورت مکانیکی به منظور اطمینان از کارکرد درست، اینترلاک شده باشد.

  ماده ۳۷: در کلیه دستگاه های ریخته گری تحت فشار، میل تزریق باید با استفاده از تمهیدات ایمنی مناسب به نحوی ایمن شود که از خطرات ناشی از تماس اپراتور با اجزاء سیستم تزریق و پاشش فلز مذاب، به واسطه عمل تزریق جلوگیری نماید.

  تبصره: دستگاه های ریخته گری تحت فشار با سیلندر تزریق عمودی باید با استفاده از تمهیدات ایمنی مناسب به نحوی ایمن شوند تا پرسنل از خطرات زیر در امان باشند:

  ۱- نقاط با امکان خطر ضربه و له شدگی ناشی از حرکت پیستون در سیلندر تزریق و تجهیزات مربوط به آن.

  ۲- مناطق زیر سیلندر تزریق که احتمال پاشش مذاب و سوختگی در آن ها وجود دارد.

  ماده ۳۸: خطرات ناشی از انرژی ذخیره شده حاصل از تحت فشار قرار گرفتن روغن هیدرولیک توسط گاز نیتروژن در مکانیزم انباره (آکومولاتور) تزریق، دستگاه باید از طریق آزاد کردن انرژی و یا ایجاد مکانیزم قفل شدن سیلندر تزریق و جلوگیری از حرکت آن، ایمن گردد.

  ماده ۳۹: پیستون تزریق در دستگاه ریخته گری تحت فشار باید مجهز به اینترلاک باشد تا از تزریق فلز مذاب، وقتی که دستگاه قفل نشده است جلوگیری نماید.

  ماده ۴۰: وقتی که از کنترل دو شستی در دستگاه ریخته گری تحت فشار استفاده می شود موارد زیر باید رعایت گردد:

  ۱- هر یک از کنترل ها باید در برابر عملکرد ناخواسته محافظت شده باشد.

  ۲- کنترل ها باید به صورتی طراحی و جاگذاری شده باشد که برای راه اندازی آن ها به دو دست نیاز باشد.

  ۳- مکان جاگذاری کنترل ها باید به صورتی باشد تا از قرار گرفتن اپراتور در منطقه خطرناک جلوگیری نماید.

  ۴- در حالت عملکرد دستی دستگاه، هرکدام از کنترل های دوشستی باید نیازمند فشار مداوم و هم زمان باشد.

  ۵ - اگر هر یک از کنترل های دو شستی قطع شود حرکت خطرآفرین دستگاه باید متوقف شده یا به جهت معکوس در صورت نداشتن خطر ادامه پیدا کند.

  ۶ - سیستم کنترل دو شستی باید به شکلی باشد که برای بازگشت دستگاه به مرحله آغاز چرخه بعدی، نیاز به قطع هر دوی شستی ها باشد.

  ماده ۴۱: مدار اینترلاک در کنترل دستگاه باید دارای شرایط زیر باشد:

  ۱- باید به شکلی طراحی شوند که مانند فیوز (قطع یا وصل) کار کند.

  ۲- تا هنگامی که کلیه شرایط ایمنی برقرار نگردد، باید مانع کارکرد دستگاه در وضعیت خودکار یا توسط اپراتور گردد.

  ۳- هنگامی که کلیه شرایط ایمنی برقرار نگردد، باید عملکردهای بعدی دستگاه را به حالت تعلیق درآورده و اپراتور را از این وضعیت آگاه نماید.

  ۴- شروع به کار مجدد دستگاه پس از هرگونه توقف ناشی از عملکرد مدار اینترلاک صرفاً منوط به اقدام دستی اپراتور خواهد بود.

  ماده ۴۲: در زمان قطع برق حفاظ های ایمنی باید همچنان در جای خود ثابت بماند به گونه ای که اطمینان حاصل شود که قطع برق منجر به بروز خطر برای اپراتور نمی گردد. حفاظ های ایمنی باید به شکلی طراحی شوند که قطع برق منجر به بروز شرایطی مشابه با توقف اضطراری گردد و بلافاصله انرژی (حاصل از تحت فشار قرار گرفتن روغن هیدرولیک توسط گاز نیتروژن) قسمت هایی از دستگاه که قابلیت ایجاد خطر دارد، تخلیه گردد.

  ماده ۴۳: تمامی دستگاه های ریخته گری تحت فشار باید مجهز به سیستمی باشد که در صورت بروز قطعی ناخواسته برق در هر حالتی (خودکار یا دستی) و وصل مجدد آن از حرکات مخاطره آمیز ممانعت نماید. این سیستم باید باعث تخلیه انرژی در مدارهای وابسته همانند تجهیزات جانبی شده و مانع از شروع به کار ناخواسته گردد.

  ماده ۴۴: عملکرد توقف اضطراری باید به صورت تک مرحله ای توسط هر فرد امکان پذیر باشد و علاوه بر اجرای ماده ۴۳باید دارای مشخصات زیر هم باشد:

  ۱- باید بتواند تمامی عملکردهای دیگر را در هر حالتی، متوقف نماید.

  ۲- بازگشت دکمه توقف اضطراری به حالت اولیه نباید منجر به شروع به کار مجدد دستگاه شده و عملکرد دکمه مذکور باید مشابه توقف دستگاه در حالت قطع برق باشد.

  ۳- دکمه توقف اضطراری باید در تمامی تابلوهای اپراتوری یا در تمامی مکان هایی که فرمان حرکت صادر می شود و یا نیاز به دکمه توقف اضطراری وجود دارد، نصب شده باشد.

  ۴- دکمه توقف اضطراری باید به محض فشرده شدن قفل شده و برای آزاد کردن آن به سمت راست (ساعت گرد) چرخانده شود.

  ۵ - کلیدهای توقف اضطراری نباید به صورت هم سطح با صفحه کنترل بوده و نباید با استفاده از نرم افزار به صورت گرافیکی مشخص شده باشد.

  ۶ - در صورت فعال شدن دکمه توقف اضطراری، امکان وصل مجدد مدار توقف اضطراری نباید وجود داشته باشد مگر این که دکمه توقف اضطراری به صورت دستی آزاد شده باشد. اگر چند توقف اضطراری در یک مدار توقف اضطراری وجود داشته باشد باید تمامی آن ها آزاد شده باشد تا مدار توقف اضطراری مجدداً وصل شود.

  ۷- دکمه های توقف اضطراری باید به رنگ قرمز بوده و زمینه چسبیده به آن به رنگ زرد درآمده باشد. قسمت بالایی دکمه توقف اضطراری باید به طور صاف یا قارچ مانند باشد. این ترتیب رنگ قرمز و زرد فقط باید در دکمه توقف اضطراری به کار گرفته شده باشد.

  ماده ۴۵: مدار اینترلاک دستگاه های ریخته گری تحت فشار باید به گونه ای باشد تا در مقابل صدمات فیزیکی و شیمیایی مقاوم بوده و امکان از کار انداختن آنها غیرممکن باشد.

  ماده ۴۶: سیستم ارتینگ باید مطابق آیین نامه سیستم اتصال به زمین (ارتینگ) تعبیه گردیده و بدنه فلزی کلیه دستگاه ها و تجهیزات الکتریکی به آن وصل شود.

  ماده ۴۷: مدار ورود برق به دستگاه ریخته گری تحت فشار باید در یک تابلوی ایمن قفل دار، تعبیه شود.

  ماده ۴۸: استفاده از تجهیزات تکمیلی محافظ در برابر اضافه جریان در مدار اصلی نباید جایگزینی برای تجهیزات محافظ در مدارهای فرعی شود.

  ماده ۴۹: شیلنگ های مورد استفاده برای  فشار بالاتر از ۵۰ بار (PSI۷۲۵) و اتصالات آن ها باید به صورتی مهار شده باشد که از جدا شدن ناخواسته و رها شدن آن ها جلوگیری گردد.

  ماده ۵۰: سیستم هیدرولیک انباره ها (آکومولاتورها) باید مطابق مشخصات سازنده مهار و شارژ شود. انباره های شارژشده باید دارای علائمی مبنی بر وجود خطر بالقوه باشد.

  ماده ۵۱: در انباره ها در صورت قطع برق یا توقف اضطراری باید تمامی انرژی هیدرولیک به طور خودکار یا دستی و به صورت کنترل شده، تخلیه شود.

  ماده ۵۲: تمامی حرکت های خطرآفرین در حالت دستی باید دارای حداکثر سرعتی کمتر از سرعت کامل دستگاه باشد. هر حرکتی که تولید خطر برای اپراتور می کند باید دارای کنترل دو شستی باشد.

  ماده ۵۳: استفاده از درهای معیوب در دستگاه های ریخته گری تحت فشار ممنوع است.

  ماده ۵۴: در جایگاه کار دستگاه های ریخته گری تحت فشار که امکان سقوط افراد، ابزار و تجهیزات از آنها وجود دارد، نصب حفاظ الزامی است.

  ماده ۵۵: تمامی تجهیزات جانبی دستگاه های ریخته گری تحت فشار باید دارای مدار توقف اضطراری بوده که به صورت سری با مدار توقف اضطراری دستگاه عمل نماید. باید از امکان توقف دستگاه و خاموش کردن آن در مدار سیستم توقف اضطراری دستگاه ریخته گری تحت فشار اطمینان حاصل شود.

  ماده ۵۶: استفاده از تایمر ها به جای اینترلاک ها برای کنترل دستگاه ریخته گری تحت فشار یا تجهیزات جانبی آن ممنوع است.

  ماده ۵۷: راه اندازی مجدد دستگاه ریخته گری تحت فشار نباید بطور خودکار منجر به راه اندازی مجدد تجهیزات جانبی آن شود.

  الزامات ایمنی قالب

  ماده ۵۸: ابعاد قالب باید متناسب با میز دستگاه و به نحوی انتخاب شود که از فضای بسته شدن قالب بزرگ تر نباشد.

  ماده ۵۹: در قالب هایی که دارای سیستم های پران و کشویی فنردار هستند باید حفاظ هایی بر روی تمام این مکانیزم ها وجود داشته باشد، به نحوی که در اثر پرتاب قطعات شکسته شده یا فنرها خطری ایجاد نگردد. در قالب هایی که دارای فنرهایی با انرژی زیاد هستند باید علائم خطر نصب شده باشد.

  ماده ۶۰: وزن قالب باید روی آن حک شده باشد تا در زمان حمل ونقل آن از اعمال بار اضافه بر ظرفیت به تجهیزات حمل ونقل قالب جلوگیری شود.

  ماده ۶۱: قالب باید به صورتی طراحی شده باشد تا در زمان نصب به صورت محکم به میز متصل گردد.

  ماده ۶۲: قالب ها و اجزاء آن باید دارای تمهیداتی برای آسان نمودن حمل ونقل باشد.

  ماده ۶۳: دستورالعمل ایمن حفاظت در برابر هر ناحیه ای از قالب که احتمال خطر برخورد و گیر ناشی از تنظیم و جابجایی در آن وجود دارد باید توسط کارفرما تهیه و به کار گرفته شود.

  ماده ۶۴: پاشش در قالب باید توسط حفاظی در ناحیه خط جدایش ایمن گردد. در ضمن کانال های خروج هوا تعبیه شده درون قالب باید به صورتی در قالب طراحی شوند که مانع از پاشش مواد به سمت اپراتور گردد.

  ماده ۶۵: در صورت وجود سیستم تعویض قالب در دستگاه ریخته گری تحت فشار، امکان کار در ناحیه قالب با درها و حفاظ های باز با حفظ شرایط زیر مجاز می باشد:

  ۱- یک کلید انتخاب گر [Selector] مخصوص فرایند تعویض قالب وجود داشته باشد.

  ۲- اگر سیستم تعویض کننده قالب متحرک باشد، خود می تواند به صورت یک حصار برای ناحیه قالب عمل نماید و جایگزین حفاظ های برداشته شده باشد. این تعویض کننده قالب متحرک باید شامل یک اینترلاک برقی باشد، به صورتی که وقتی واحد تعویض کننده در موقعیت قرار دارد به دستگاه وصل شود. این اینترلاک اجازه خواهد داد تا فرایند تعویض قالب عملیاتی شود.

  ۳- اگر سیستم تعویض کننده قالب ثابت باشد می تواند به صورت یک حصار برای منطقه قالب به عنوان جایگزین برای حفاظ های باز یا برداشته شده، عمل نماید.

  ۴- اگر سیستم تعویض کننده قالب، چه به صورت ثابت و چه به صورت متحرک به عنوان حصار برای ناحیه  قالب عمل ننماید، از حفاظ های پیرامونی مجهز به اینترلاک باید برای حفاظت منطقه قالب و سیستم تعویض قالب استفاده شود.

  تجهیزات جانبی

  ماده ۶۶: تمامی تجهیزات جانبی باید توسط اینترلاک ایمن گردد. هرگونه نصب تجهیز جانبی که باعث حذف موارد ایمنی دستگاه شود باید توسط یک یا چند مورد از موارد زیر جایگزین شود:

  ۱- حفاظ اصلاح شده

  ۲- نصب حفاظ اضافی

  ۳- حسگر

  ۴- حفاظ پیرامونی

  ماده ۶۷: نصب هرگونه تجهیزات جانبی نباید در سیستم کارکرد ایمنی دستگاه ایجاد اختلال نماید.

  ماده ۶۸: در صورت استفاده از حفاظ پیرامونی به جای در سمت اپراتور یا در سمت مخالف اپراتور، در دسترسی حفاظ پیرامونی باید به اینترلاک تجهیز شده باشد. به علاوه، باید در حفاظ پیرامونی در موارد زیر قفل شده باشد:

  ۱- هنگامی که دستگاه ریخته گری تحت فشار در حالت نیمه خودکار و خودکار قرار داده شده باشد.

  ۲- امکان خطر حفاظت نشده فقط در داخل حفاظ پیرامونی وجود داشته باشد.

  ماده ۶۹: در دستگاه هایی که درهای آنها توسط اپراتور بسته می شود، باید مکانیزمی جهت جلوگیری از کارکرد دستگاه در حالت خودکار، در صورت باز شدن درها، در نظر گرفته شده باشد.

  ماده ۷۰: وقتی از سیستم انتقال مذاب استفاده می شود از یک حفاظ پیرامونی طراحی شده برای جلوگیری از خطرات سوختگی ناشی از حرارت، سرعت و مقدار مذاب باید استفاده شود. تمامی حفاظ ها باید مجهز به اینترلاک بوده و به صورتی باشد که هرگونه حرکت خطرآفرین سیستم انتقال و تحویل مذاب و دستگاه ریخته گری تحت فشار را متوقف نماید.

  ماده ۷۱: وقتی از سیستم روانکاری قالب استفاده می شود، باید برای جلوگیری از مخاطرات له شدگی برخورد و سوختگی و یا دیگر مخاطرات  از حفاظ استفاده نمود.

  ماده ۷۲: قبل از به کارگیری سیستم خودکار روانکاری قالب، حداقل یکی از الزامات زیر باید احراز شود:

  ۱- حفاظ پشتی و در سمت اپراتور باید بسته باشد.

  ۲- حفاظ پیرامونی باید وجود داشته باشد.

  ۳- حرکت باید توسط کنترل های دو شستی انجام شود. کنترل های دو شستی باید در جایی قرار گیرند که امکان مشاهده واضح فضای قالب از آنجا وجود داشته باشد.

  ماده ۷۳: وقتی از سیستم قطعه گیر خودکار استفاده می شود، برای جلوگیری از مخاطرات برخورد، له شدگی و سوختگی و یا دیگر مخاطرات باید از حفاظ پیرامونی استفاده شود.

  ماده ۷۴: در سیستم روانکاری قالب، در صورت استفاده از ماده روانکار قابل اشتعال، باید با استفاده از روش هایی ایمن، از اسپری شدن سیال قابل احتراق بر روی سطح حوضچه مذاب در کوره و منابع تولید گرما در زمان سوراخ یا خراب شدن لوله های حاوی سیال جلوگیری نمود.

  ماده ۷۵: قبل از به کارگیری سیستم خودکار قطعه گیر، حداقل یکی از الزامات زیر باید احراز شود:

  ۱- حفاظ پیرامونی باید وجود داشته باشد.

  ۲- حرکت باید توسط کنترل های دو شستی انجام شود. کنترل های دو شستی باید در جایی قرار گیرند که امکان مشاهده واضح فضای قالب از آنجا وجود داشته باشد.

  ماده ۷۶: در صورتی که به وجود اپراتور در جایگاه کار نیاز نباشد، استفاده از یک حفاظ پیرامونی اینترلاک شده به جای در سمت اپراتور زمانی مجاز است که دستگاه ریخته گری تحت فشار مجهز به تجهیزات جانبی باشد.

  ماده ۷۷: با عنایت به ماده ۸۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که به ساخت یا ورود و عرضه ماشین ها، دستگاه ها و تجهیزات مشمول این آیین نامه می پردازند مکلف به رعایت موارد ایمنی و حفاظتی مناسب می باشد.

  ماده ۷۸: به استناد مواد ۹۱ و ۹۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت رعایت مقررات این آیین نامه بر عهده کارفرمای کارگاه بوده و در صورت وقوع هرگونه حادثه به دلیل عدم توجه کارفرما به الزامات قانونی، مکلف به جبران خسارات وارده می باشد.

  این آیین نامه مشتمل بر سه فصل و ۷۸ ماده و ۴ تبصره  و ضمایم آن به استناد مواد ۸۵ و ۹۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ شورای عالی حفاظت فنی تهیه و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است.

  آیین نامه مذکور جایگزین مواد ۱۵ الی ۱۸ آیین نامه حفاظتی پرس های تزریقی (پلاستیک و دایکست) که در تاریخ ۱۳۷۴/۰۳/۰۴ توسط شورای عالی حفاظت فنی تهیه گردیده، می شود.

  تصمیم جلسه ۳۳۹ شورای رقابت در خصوص صنعت آلومینیوم

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21388-25/05/1397

  شماره ۵۵۷-۹۷-۱۰-ص ـ۱۳۹۷/۵/۲۰

  جناب آقای مجید اکبرپور

  رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

  به پیوست تصمیم شماره ۳۳۹ شورای رقابت مورخ ۱۳۹۷/۴/۴ در خصوص صنعت آلومینیوم ایفاد می گردد. خواهشمند است در اجرای ماده (۶۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۱۸، تصمیم صدرالاشاره در آن روزنامه درج گردد.

  رئیس مرکز ملی رقابت - رضا شیوا

   

  تصمیم جلسه ۳۳۹ شورای رقابت مورخ ۱۳۹۷/۴/۴

  شورا پس از استماع اظهارات طرفین در خصوص موضوع و پاسخ به سؤالات اعضای شورا، به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمودند:

  الف - اعضای شورا بر اساس مفاد ماده ۶۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص عدم رعایت مصوبه ۳۱۶ شورای رقابت مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۳ توسط شرکت المهدی/هرمزال و عدم عرضه شمش آلومینیوم تولیدی که به شرکت های داخلی تحویل داده می شود از طریق بورس کالا به اتفاق آرا رفتار شرکت یادشده را مصداق رویه ضدرقابتی موضوع جزء ۳ بند ط ماده ۴۵ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به روش تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به منظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار تشخیص دادند. بر این اساس شورا مقرر نمود:

  ۱. به استناد جزء ۳ ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دستور به توقف رویه ضد رقابتی و عدم تکرار آن از سوی شرکت فروآلیاژ گنو به عنوان سهامدار عمده آلومینیوم المهدی ـ هرمزال صادر می گردد.

  ۲. به استناد جزء ۴ ماده ۶۱ قانون موضوع جهت شفافیت بازار اطلاع رسانی عمومی شود.

  ۳. به استناد جزء ۱۲ ماده ۶۱ قانون، آقای محمد علیمحمدی رئیس هیئت مدیره شرکت آلومینیوم المهدی به دلیل انجام رویه ضدرقابتی موضوع بند ط ماده ۴۵ قانون، به جریمه نقدی به مبلغ دو میلیارد و یک صد و سی وشش میلیون ریال محکوم می شود.

  ۴. به استناد جزء ۱۱ ماده ۶۱ قانون و ضمن تأکید بر مفاد مصوبه ۳۱۶ شورای رقابت، کلیه شرکت های تولیدکننده آلومینیوم شامل شرکت های ایرالکو، المهدی ـ هرمزال ملزم هستند تا عرضه محصولات خود را در داخل کشور صرفاً از طریق بورس کالا انجام دهند و کلاً عرضه این کالا در داخل کشور منوط به عرضه از طریق بورس کالا خواهد بود. همچنین هرگونه تحویل شمش بابت بهای برق و غیره نیز تابع این رویه خواهد بود.

  تبصره: شرکت های ایرالکو، المهدی و هرمزال (شرکت فروآلیاژ گنو) و کلیه واردکنندگانی که برای فروش اقدام به واردات شمش آلومینیوم می نمایند، صرفاً از طریق عرضه در بورس مبادرت به انجام معامله نمایند، گمرک جمهوری اسلامی ایران آمار ترخیص این کالا شامل مقدار و شرکت واردکننده را هر سه ماه یک بار به مرکز ملی رقابت اعلام نماید.

  ب - در خصوص شکایت شاکی (شرکت آلومینیوم خاتم اراک) از سازمان بورس و اوراق بهادار، اعضای شورا با اکثریت آرا برابر بند ب ماده ۶۰ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مقرر نمودند که در خصوص علت و نحوه خارج کردن شاکی (شرکت آلومینیوم خاتم اراک) از رقابت در خرید سهام شرکت ایرالکو و همچنین در خصوص اجرای مصوبه ۳۰۸ شورای رقابت مبنی بر عدم خرید سهام شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) توسط آقای محمد علیمحمدی و وابستگان ایشان مطابق با قرار صادره از سوی قاضی عضو شورا تحقیق و بازرسی صورت گیرد و نتیجه به شورا گزارش شود.

   


  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
372303972
اکنون :
35