جستجو
12270رکورد در مدت زمان 0.530ثانیه
عبارت مورد جستجو :
آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و/ یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ 1396/12/01 لغایت 1396/12/10
آخرین مصوبات شوراها 19 اسفند 1396 16:3
مصوبات مورخ 1396/12/01 لغایت 1396/12/10*** الف) شورای علی شهرسازی و معماری ب) شورای عالی اداری ج) شورای عالی انقلاب فرهنگی د) شورای عالی حفاظت محیط زیست و) شورای عالی حفاظت فنی
آخرین مصوبات هیأت دولت از تاریخ 1396/12/01 لغایت 1396/12/10
قوانین 19 اسفند 1396 15:45
قوانین منتشره از تاریخ 1396/12/01 لغایت 1396/12/10
لیست کارگاه ها و دوره های آموزشی فصل بهار 97
مسئولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل دریایی بین الملل منتشر شد.
کارگاه آموزشی روش های اخذ سند مالکیت املاک مبایعه نامه ای و تغییر وضعیت املاک و اراضی ثبت شده
کارگاه آموزشی شوراهای حل اختلاف در عرصه عمل با تاکید بر قانون جدید و آیین نامه اجرایی آن
کارگاه آموزشی مهارت ها ی فن مذاکره در قرارداد های بین المللی
کارگاه آموزشی قرارداد کار «انعقاد، حق السعی، خاتمه و دادرسی قراردادهای کار»
  • تعداد رکوردها : 12270
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
364788767
اکنون :
346